AÖF Bürolarının Verdiği Hizmetler

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden AÖF Bürolarının Verdiği Hizmetler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  CaRaMeLa
  Bayan Üye
  Reklam

  AÖF Bürolarının Verdiği Hizmetler

  Reklam  AÖF Bürolarının Verdiği Hizmetler

  Forum Alev
  AÖF büroları, Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim yapan fakültelerin illerdeki öğrenci hizmetlerini yürüten birimlerdir.

  AÖF bürolarının öğrencilere vereceği hizmetler aşağıda açıklanmıştır. (Büro adresleri kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarında bulunmaktadır).

  Ders Kitaplarının Dağıtımı
  Ders kitaplarının dağıtımı, aksine bir duyuruda bulunulmadığı sürece kayıt ve kayıt yenileme anında bürolardan yapılacaktır.

  Ders kitaplarının bürolardan dağıtımı 06 Nisan 2008 tarihine kadar devam edecektir.

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce ders kitapları iki cilt, diğer ders kitapları tek cilttir.

  Öğrenci Belgesi
  Öğrenciler AÖF bürolarına bizzat başvurarak öğrenci belgesi alabilirler. Ancak, bilgisayar kütüklerindeki öğrenciye ait bilgilerde eksiklik varsa, öğrenci tarafından bu bilgiler tamamlanmadan öğrenci belgesi verilemez. Bu nedenle özellikle ilk kez öğrenci belgesi isteğinde bizzat başvurulması yararlı olacaktır. Eksik bilgilerinizi tamamladıktan sonra postayla öğrenci belgesi istenebilir.

  Öğrenci belgesinin fotoğraflı veya fotoğrafsız olması isteğinize bağlıdır.

  Askerlik Tecil İşlemleri
  Öğrenci durum belgesini (EK-C2), AÖF bürolarına bizzat başvurarak alabileceğiniz gibi, posta yoluyla da isteyebilirsiniz. Posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, büroya dilekçelerini gönderdikleri takdirde öğrenci durum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir. Askerlik şubeleri çağı geldiği halde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır. Bu nedenle şubelerinden askerlik işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF bürolarından öğrenci durum belgesi (EK-C2) alarak şubelerine vermelidirler. Doğacak mağduriyetten Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

  29 yaşını doldurmuş öğrencilerimize askerlik kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilememektedir. Kayıt olduğu yıldan başlamak üzere, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi lisans öğrencilerinden 7. yılını dolduranlara, Açıköğretim Fakültesi ön lisans öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara, öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için, öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ancak bu durumda olan öğrencilere istedikleri takdirde yukarıdaki yasal durumu tespit eden bir yazı bürolarca verilmektedir.

  Dikey geçişle lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptıranlar ve ikinci üniversiteden kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yararla-namazlar.

  Lisans öğrenimine hazırlık programında okudukları tüm derslerden başarılı olan öğrencilere, askerlik şubelerinden ilişiksiz belgesi getirmek koşuluyla 3. sınıfa kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, askerlik tecil işlemiyle ilgili hizmet verilmeye başlanır.

  İkinci üniversiteye kayıtlı öğrencilerden örgün öğretimdeki kaydını sildirerek, süresi içinde gerekli belgelerle AÖF bürosuna başvuranlar, askerlik hizmetleri ile ilgili öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

  Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyenlere "askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur" ibareli yazı düzenlenmekte olup, öğrencilerimiz bu yazıyla kaydını sildirmeden askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.


  Not Durum Belgesi (Transkript)
  Halen kayıtlı olan öğrencilere verilen not durum belgesi öğrencinin başardığı ve bulunduğu sınıfta sorumlu olduğu dersleri göstermektedir. Not durum belgesi, öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi, öğrencilerin dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir. Mezun olan ve kayıt sildiren öğrencilerin alabilecekleri not durum belgesi bu kılavuzun II.1.3.3 maddesinde açıklanmıştır.

  Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi
  Öğrenci kimlik veya tanıtım kartını yitiren yada kullanılamaz hale gelen öğrencilerin, AÖF bürosuna bizzat başvurarak, aşağıdaki koşulları yerine getir-meleri halinde öğrenci kimlik veya tanıtım kartı yeniden düzenlenecektir. Bunun için;
  • Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı kaybettiğinizi belirten dilekçe,
  • 10.00 YTL.'lık kimlik bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı'nın T.C. Ziraat Bankası ESKİŞEHİR Şubesi 40003689-5001 nolu hesabına yatırarak bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna BİZZAT başvurunuz.
  Kimlik kartı için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo, vb. yolla gönderilmesi halinde işlem yapılmaz ve yatırılan bedel iade edilmez.
  Hazırlanan yeni öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan teslim alabilirsiniz. Bu nedenle bağlı olduğu büro dışında herhangi bir AÖF bürosuna başvuran öğrenciler, kimlik veya tanıtım kartlarını başvurdukları değil bağlı oldukları bürodan alabilirler. Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı bürodan ala-bilmeniz için, fotoğraflı özel kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) büroya bizzat başvurmanız gerekir. Kaybolan öğrenci kimlik veya tanıtım kartının bulunması veya yeniden kimlik kartı düzenletilmesinden vazgeçilmesi halinde bankaya yatırılan bedel geri verilmez. Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğrenci kimlik veya tanıtım kartı çıkartılması mümkün değildir.

  Kayıt Silme
  Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak Açıköğretim Fakültesi’nin illerde bulunan bürolarından birine bizzat başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Ancak, son sınıf öğrencilerinden yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda mezun olabilecek durumda olanların sınav sonuçları belli oluncaya kadar kayıt sildirme istekleri işleme alınmayacaktır. Kayıt sildirmek için;
  • Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,
  • Öğrenci kimlik kartını, başvurdukları AÖF Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
  Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz!

  Kayıt silme işlemi öğrencinin bizzat büroya başvurmasıyla yapılacaktır. Anne, baba, kar-deş ve eş gibi yakınları kayıt sildirme işlemi yaptıramazlar. Kaydı silinen öğrencinin ÖSYM sınavları sonunda yerleştirilmesi dışında sisteme yeniden kaydı mümkün değildir. Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekir. Aksi takdirde kayıtları silinmez. Kayıt silme işlemi öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Üniversitemiz merkezi bilgisayarına aynı anda bildirildiği ve kayıt silme işleminden dönülmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına baş-vurmamalıdırlar.


  Bilgi Değişikliği
  Öğrencilerimiz bilgi değişikliklerini, yapacak oldukları değişikliğin niteliğine göre bürolarımızdan veya Internet Büro-Web sitesinden gerçekleştire-bilirler.

  Internet Büro-Web Sitesinden Yapılabilecek Bilgi Değişiklikleri
  Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim yapan Fakültelere kayıtlı öğrenciler İnternet’ten adres, büro, sınav merkezi, telefon numarası değişikliklerini yapabilmektedirler. Adres, büro, sınav merkezi, telefon numarası değişikliği yapmak isteyen öğrenciler, değişiklik işlemlerini http://aofburo.anadolu.edu.tr İnternet adresinden Büro-Web şifresini kullanarak yapabilirler.

  İnternet’e ulaşım olanağı olmayan öğrenciler değişiklik işlemlerini AÖF bürolarından bizzat başvurarak yaptırabilirler. Eş, anne, baba, kardeş gibi ya-kınlar değişiklik yaptıramazlar. Bürodan yapılacak adres değişikliği için öğrenciler bizzat başvurmak zorundadırlar!

  Sınav merkezi değişikliği sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa, bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle sınav merkezi değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önüne alarak işlem yaptırınız.

  25.01.2008 tarihine kadar adres, sınav merkezi değişikliği yaptıranlar 2006-2007 öğretim yılı ara sınavlarına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler yıl sonu ve bütünleme sınavı için geçerlidir.

  06.04.2008 tarihine kadar değişiklik yaptıranlar yıl sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler bütünleme sınavı için geçerlidir.

  27.06.2008 tarihine kadar değişiklik yaptıranlar bütünleme sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler sonraki öğretim yılını kapsayacaktır.

  Fakültemizce adresinize yapılacak gönderilerin zamanında size ulaşması ve mağdur olmamanız için yerel yönetimlerce, mahalle, cadde, sokak ve kapı numaralarında yapılan yeni düzenlemeleri Fakültenize bildirmeniz yararınıza olacaktır. 2. 2
  CaRaMeLa
  Bayan Üye

  --->: AÖF Bürolarının Verdiği Hizmetler

  Reklam  AÖF Bürosundan Yapılabilecek Bilgi Değişiklikleri
  Öğrenciler, Fakültemiz bilgi işlem ortamındaki kimlik bilgilerinde değişiklik olması halinde, değişen yeni bilgilere ait resmi belgelerle (mahkeme kararı, uluslararası aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) AÖF bürolarına başvurduklarında gerekli değişiklik yapılacaktır.

  Ad, soyad, doğum tarihi bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, ücret ödemeden kılavuzun II.2.5. maddesindeki açıklamaya uygun başvurarak yeniden kimlik kartı isteğinde bulunacaklardır.

  Ön Lisans Yazısı
  1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olan İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi lisans öğrencilerine Açıköğretim Fakültesi bürolarına yazılı olarak başvurmaları halinde verilen bir belgedir.

  Ön Lisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmemektedir.

  Ön Lisans yazısı, yıl sonu veya bütünleme sınav sonuçları öğrencilerin eline geçtiği tarihten itibaren en erken 15 gün sonra hazır olmaktadır.

  Sınav sonuçları Fakültemize ulaştıktan sonra sınıf geçme işlemleri için gerekli olan 15 günlük süreden önce ön lisans yazısının verilmesi mümkün olmamaktadır.

  Bu nedenle ön lisans yazısı isteyen öğrenciler bu süreden önce başvurmamalıdırlar. Başvurmaları halinde hiçbir belge verilmeyeceği bilinmelidir.


  Ön Lisans Diploması
  4 yıllık öğretim süresi olan İktisat, İşletme Fakülteleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programları öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olup, ön lisans diploması düzenlenmesi isteğiyle AÖF bürolarına başvuranlara, kayıt sildirdikleri tarih esas alınarak ön lisans diploması düzenlenmektedir.

  Lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılanlar, bu kılavuzun VI. 6. maddesinde açıklanan lisans tamamlama sistemi dışında kayıt yaptıramazlar. Bu adaylar yeniden ÖSYM sınavına girerek İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programlarına yerleştirilseler bile 1. sınıftan öğretime başlarlar. Öğrencilere geçmiş yıllarda başardıkları dersler için muafiyet tanınmaz.

  Sınav sonuç bildirim belgesi postadan elinize ulaştıktan sonra, herhangi bir AÖF bürosuna, "kaydınızın silinerek ön lisans diploması düzenlenmesini açıkça belirten" imzalı, adresli dilekçenize, öğrenci kimlik kartınızı ve 2. taksit ödemelerinizi gösteren banka dekontunu veya Büro-Web sitesinden aldığınız Internet çıktısını ekleyerek bizzat başvurmanız gerekmektedir. Fakülteye Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

  Başvuru dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız büroca incelenecek ve uygun bulunması halinde ön lisans diploması düzenlenmek üzere başvurunuz merkeze bildirilecektir.

  Büroya başvurduktan 15 gün sonra hazır olacak diplomanızı, başvurduğunuz bürodan imza karşılığında alabilirsiniz. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya yasal vekiline verilir. Bunun dışında hiç kimseye verilmez.

  Hazırlanan ön lisans diplomasındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için, diplomanızı teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmi bir belgenin yanınızda bulunması gerekir.


  Başarı Belgesi
  İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında 3. sınıfa doğrudan geçen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ile olan ilişkilerinde kullanılmak üzere AÖF bürolarına başvurarak Başarı Belgesi alabilirler. Başarı Belgesi almak isteyen öğrenciler, yıl sonu veya bütünleme sınav sonuçları ilan edildikten 15 gün sonra şahsen yada posta ile AÖF bürolarına başvurmalıdırlar.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi