Türkiye'de Geleneksel Başgiyimi

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Anadolu Gelenekleri Bölümünden Türkiye'de Geleneksel Başgiyimi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Reklam

  Türkiye'de Geleneksel Başgiyimi

  Reklam  Türkiye'de Geleneksel Başgiyimi

  Forum Alev
  Türkiye'de Geleneksel Başgiyimi


  Türkiye'de geleneksel başgiyimi, halkbiliminin (Folklor) bir inceleme alanıdır. Köylerde, kasabalarda ve şehirlerdeki geleneksel örtünme biçimleri genelde yöresel özellikler gösterir.
  Batı Anadolu'dan bir başgiyimi çeşidi

  Türkiye'de geçmişten günümüze kullanılan kadın başgiyiminin kendine has geleneksel özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Türk toplumunda kadınların başlarını bağlama geleneği vardır, ama tek tip, tek biçim bağlamazlar. Örtünme konusunda asırlar boyunca kendi modasını kendi yaratmış, yaşmak, ferace, kadın fesi, felek tabancası, hotoz, maşlak, tandırbaş, yemeni, kundak yemeni, salma yemeni, ter-lik, başbezi gibi çeşit çeşit modellerle yöresel ve zarif bir çizgi yakalamıştır.
  Anadolu köylerinde ve kasabalarında kadınların kullandığı baş örtülerinin ortaya çıkmasında nedenler şöyle sıralanabilir:
  1. Geleneksel Nedenler
  Gerek müslüman toplumlarda gerekse gayrimüslim toplumlarda başörtüsünün yer aldığı görülmektedir. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bile kırsal kesim kendine özgü başörtülerini hala kullanmaktadır. Baş örtüsü öncelikle kadının günlük işlerini daha kolay yapabilmesi için uzun saçlarını gerektiğinde kapatma gereğini ortaya çıkarmıştır.
  2. Toplumsal Nedenler
  Ataerkil ve feodal toplumlarda erkeklerin ve değer yargılarının ön plana çıkması kadınların örtünmelerini gerektirmiştir. Belirli bir yaşa gelen kadının topluma katılabilmesi ve toplumda yaşamayı başarabilmesi için başını örtmek gereği duymuştur.
  3. Dini Nedenler
  Bazı dinler kadınların başlarını örtmesi konusunda emirler getirmiştir.
  Bu nedenler birleştiğinde, Anadolu'da eskiden günümüze kadar gelen "Geleneksel Anadolu Başgiyimi Formları" oluşmuştur. Köy ve kasabalardaki kitlelerin büyük merkezlere göçmesiyle bu başgiyim formları şehirleştirilmiştir. Önceleri eşarp, tülbent, yemeni gibi geleneksel formlar güncel tarzlarda yorumlanmış ve şehir hayatına adapte edilmiştir. Bu klasik formlara genel olarak "baş örtüsü" denmektedir ve 1980'lere kadar büyük şehirlerde bu formların yaygınlığı görülmektedir.
 2. 2
  EFRUMİE
  Bayan Üye

  Cevap: Türkiye'de Geleneksel Başgiyimi

  Reklam  Başörtüsü yöreden yöre tarz olarak giyim olarak değişmektedir. Tüm kapalı olan bayanların tek bir amacı olduğu söylenemez dini amaçla kapanan ve saçlarını toplamak için kullananlar vardır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi