Hücre Zarında Madde Taşınması - Homolog Organ - Hücre Zarında Madde Taşınması - Hücre Zarı Hakkında

+ Yorum Gönder
Kültür-Sanat ve Ansiklopedi Bölümünden Hücre Zarında Madde Taşınması - Homolog Organ - Hücre Zarında Madde Taşınması - Hücre Zarı Hakkında ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aybuke
  Usta Üye
  Reklam

  Hücre Zarında Madde Taşınması - Homolog Organ - Hücre Zarında Madde Taşınması - Hücre Zarı Hakkında

  Reklam  Hücre Zarında Madde Taşınması - Homolog Organ - Hücre Zarında Madde Taşınması - Hücre Zarı Hakkında

  Forum Alev
  Hücre Zarında Madde Taşınması - Homolog Organ - Hücre Zarında Madde Taşınması - Hücre Zarı Hakkında

  HOMOLOG ORGAN
  HÜCRE ZARINDA MADDE TAŞINMASI


  Kökenleri farklı görevleri aynı organlardır.ÖRN:İnsan
  1)DİFÜZYON: kolu, kuş kanadı.
  *Madde moleküllerinin çok olduğu yerden azolduğu yere doğru Günümüzde sınıflandırma yapılırken hücrelerin çekir-
  madde geçişine denir. değine bakılarak iki ayrı gruba ayrılır.
  *Difüzyon her iki ortamın madde moleküllerinin miktarı eşit olun-
  caya kadar devam eder.Buna denge hali denir ve difüzyon durur. 1)Prakaryotik Hücreler
  *Difüzyonun gerçekleşme nedeni madde moleküllerinin sahip ol- *Çekirdek zarı, çekirdekçik, çekirdek özsıvısı, zarlı
  dukları hızdan kaynaklanır. Organeller bu tür hücrelerde bulunmaz.
  *Katı, sıvı, gaz hallerde difüzyon gerçekleşir. *Yönetici molekül olan kromozom veya DNA stoplaz-
  A)Normal Difüzyon maya dağınık bulunurlar.
  *Yoğunluğun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru madde geç. *Fotosentetik olanlarda klorofil molekülü stoplazma-
  (Yoğunluk:Birim hacimdeki madde miktarıdır.) ya dağılmıştır.
  *Geçecek olan moleküllerin çapı hücre zarı korunun çapından kü- *Oksijenli solunum yapanlarda solunum mesezomu
  çük olması gerekir. Vardır.
  *Hücre zarı korundan geçebilecek maddeler; glikoz,gliserol,yağ asitleri
  amino asitler, elementler,su ve bazı inorganik bileşiklerdir.2)Ökoryatik Hücreler
  *Hücre zarındaki difüzyon canlı ve cansız hücrelerde gerçekleşir. Normal çekirdeğe ve zarlı organellere sahiptir.
  B)Kolaylaştırılmış difüzyon TÜR:Ürediklerinde kısır olmayan verimli yavrular
  *Hücre zarında taşıyıcı molekül vardır. Oluşturan canlı topluluklarıdır.
  *Protein yapıdaki bu molekül hücre korundan geçecek büyüklükteki maddeleri çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşırlar.Molekül çapıbüyük olan maddeler bu şekilde taşınır.

  VİRÜSLER


  *Bu taşıma canlı hücrelerde görülür. *Işık mikroskobuyla görülebilen organik bileşiklerdir.
  *Enerji kaybı görülmez *Virüsteki protein kılıf nükleik asiti korur.
  2)OSMOS *Her virüs türü canlı organizmanın değişik yerinde
  *Yoğunluğun az olduğu yerden çok olduğu yere doğru yarı geçirgen bir yaşar.
  zardan su geçişidir.1)Bitki Virüsleri
  *Sıvılarda çözünen maddeler yoğunluğa etki eder. *Yalnız RNA taşırlar.Kristalleri iğne şeklindedir.
  *Nişasta, seliloz, bazı proteinler, katı yağlar suda çözünmediğinden yo-2)Hayvan Ve İnsan Virüsleri
  ğunluğa etki etmezler. *Hayvan ve insanlarda hastalık yaparlar.
  Emme Kuvveti:Yoğun ortamın yoğunluğundan dolayı diğer ortamdan *Nükleik asidi RNA olan virüsler AIDS,kabakulak,
  Su emebilme kuvvetine denir. kızamık, grip,kuduz hastalığı virüsleridir.
  Osmatik Bsınç:Yoğun ortama doğru hareket eden su molekülleri zardan *AIDS son yıların en zararlı virüsü olup henüz müca-
  Geçebilmek için zara uyguladığı kuvvete denir. delesine devam edilmektedir.
  Turgor Basınç:Yoğun olan hücrelere aşırı su geçişi sonucu dolan hücre
  hacminin su tutamayacağından suyun dışarı çıkmak için zara yaptığı ba
  sınca denir.

  BAKTERİLER

  Plasmolis:Yoğun ortamlara koyulan hücrelerin zamanla su kaybederek *Dünyanın her yerinde havada, karada, suda hatta
  büzülmesi olayına denir.Eğer hücre çok yoğun ortama konulursa ölebilir. Buzullar içinde yaşarlar.
  Deplazmolis:Az yoğun ortama koyulan hücrelerin zamanla su alarak şiş- *Boyları0,5-10 mikron çapı 0,2-1 mikron arasında
  mesi olayına denir.Hücrenin konulduğu ortam çok sulu olduğundan şişe- değişir.
  rek patlayabilir. *Sulu ortamda rahat hareket ederler.
  Hipotonik Çözelti:Çözeni fazla çözüneni az olan sulu çözeltidir. *Uygun ırtamda 20 dk. İçinde bölünebilirler.
  Hizotonik “ “ :Çözeni ve çözüneni eşit olan çözeltilerdir.
  Hipertonik “ “ :Çözeni az çözüneni fazla olan yoğun çözelilerdir.Bakteri Metobolizması
  *Enzim sistemleri hayvan ve yeşil bitkilerle benzerlik
  gösterir.
  3)AKTİF TAŞIMA:*Çok azı ototrof olup ortamdaki basit inorganik mad-
  *Hücre zarından geçebilecek küçüklükteki maddelerin canlı hücrelerde delerden kemosentez yoluyla organik madde sentezler
  madde molekülerinin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru zardaki *Bazıları parazit olarak beslenir.
  taşıyıcı moleküller yardımıyla enerji harcanarak madde taşımasıdır. *Bunlar hastalık yaptığından dolayı patojen bakteri-
  *Taşıma işini zardaki taşıyıcı molekül yapar. lerdir.
  *Taşıyıcı molekül madde taşıyacağı zaman enerji harcayarak şekil değiş-
  tirir.Maddeyi yakalar ve taşıma yönüne doğru hareket ettirerek taşır.

  MAVİ-YEŞİL ALGLER

  *Cansız varlıklarda aktif taşıma olayı görülmez.
  *Belirli bir çekirdeği ve kloroplastı bulunmaz.
  4)ENDOSİTOZ:*Bir hücrelidirler.(Prakaryot)
  *Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre içine ta- *Fotosentez yapmalarını sağlayan klorofil pigmenti
  şınması olayıdırç tanecikler halinde bulunduğundan renkleri yeşildir.
  *Canlı hücrelerde gerçekleşir. *Göllerde, tatlı su birikintilerinde,denizlerde yaşar.
  *Taşınacak olan madde hücre zarına değerek bir çöküntü meydana ge-
  tirir.Madde bu çöküntüyle beraber hücre içine çöker.İleriki aşamada
  hücre zarıyla beraber koparak hücre içine geçmiş olur.
  *Parçalanan maddeler hücre içindeki yapım ve yıkım reaksiyonlarından
  geçerek enerji için kullanılır.


  KAMÇILILAR
  *Hücre zarından dışarıya doğru protein yapıda ince uzun çıkıntı-
  lara kamçı denri
  *Kamçılar hareketli olup hem besin yakalamada hem de hareket
  etmede görev alır.
  *İnsanlarda hastalık oluşturabilirler.
  *Eşeysiz olarak çoğalırlar
  KÖKAYAKLILAR
  *Hücre şekilleri belirgin değildir.
  *Tek hücrelidirler.
  *Hetetrof beslenirler.
  *Çoğalmaları hücre bölünmesiyle gerçekleşir.
  SPORLULAR
  *Hem eşeyli hem eşeysiz üreme şekli olan metagenez ile
  çoğalırlar.
  *Parazit olarak yaşayanları vardır.
  *İnsanlarda sıtma hastalığına yol açarlar.
  *Karaciğer ve alyuvar hücrelerinde çoğalırlar.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Hücre Zarında Madde Taşınması - Homolog Organ - Hücre Zarında Madde Taşınması - Hücre Zarı Hakkında

  Reklam  Vücudumuz o kadar mükemmel ki hayret verici şeylerle karşılaşıyoruz.Vücudumuzdaki faaliyetler aynı bir fabrika gibi.Ama bu fabrikada mola istirahat ve tatil yok.Sürekli çalışıyorlar.+ Yorum Gönder
homoloji hastalığı nedir,  homoloji hastalığı,  homolog hastalığı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi