Yasama yürütme yargı nedir vikipedi

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Bilgiler Bölümünden Yasama yürütme yargı nedir vikipedi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Yasama yürütme yargı nedir vikipedi

  Reklam  Yasama yürütme yargı nedir vikipedi

  Forum Alev
  Yasama, yürütme, yargı ne demektir?

  Yasama 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir şeklinde tanımlayabiliriz. Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir:

  1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

  2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

  3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

  4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

  5. Para basılmasına karar vermek.

  6. Savaş ilânına karar vermek.

  7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

  8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.

  9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

  10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.kaynak

  Yargı yürütmeyi denetleyen ve vatandaşların yasal haklarını kanun önünde koruması için çalışan erktir. Hukuksal olarak; Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karardır. Diğer bir ifadeyle; Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi.Yani hükümdür.kaynak

  Yürütme, yargı ve yasama ile birlikte, güçlerin ayrılığı ilkesine dayanan demokrasi rejimlerindeki üç erkten (güç) biridir.Yürütme, yargıya ve yasalara bağlı olarak ülkenin ve hükümetin icraatını gerçekleştiren erktir.
  kaynak: vikipedi 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Yasama, yürütme, yargı ne demektir?

  Reklam  teşekkürler çok güzel ya..+ Yorum Gönder
yürütme nedir vikipedi,  yasama yürütme yargı nedir vikipedi,  yasama yürütme yargı vikipedi,  yasama yürütme ve yargı hakkında kısaca bilgi,  yürütme organı nedir vikipedi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi