Varoluşun Temeli = Madde ve Evren

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Bilgiler Bölümünden Varoluşun Temeli = Madde ve Evren ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  tersinim
  Yeni Üye
  Reklam

  Varoluşun Temeli = Madde ve Evren

  Reklam  Varoluşun Temeli = Madde ve Evren

  Forum Alev
  İÇİNDEKİLER

  Evren nedir? Ne değildir.

  Bilimin ışığında evren

  Evrendeki İnce Ayarlar

  Güneş Sistemi

  Güneş

  Güneş Işığının Özel Oluşu

  Güne Işığı ve Fotosentez

  Klorofil ve Güneş Işığı

  SAYFA-2

  Güneş Işığı ve Göz

  Bir Büyük Bütün'ün Var Olduğu Gerçeği

  Evrensel Kanunlar

  Maddenin Sakımı Kanunu Bir Büyük Bütünün Varlığını Kanıtlar.

  Rastlantılar düzenli sistemler meydana getirebilir mi?

  VAROLUŞ BİLGİYİ YÖNLENDİRİP EYLEME GEÇİRTEN BİR İRADENİN ESERİDİR

  Dünya Dışında canlı var mı? Yıldızlar Arası Gezi Mümkün mü?

  SAYFA-3

  Dünya Dışında canlı var mı? Yıldızlar Arası Gezi Mümkün mü? ve Drake Denklemi

  Evrende başka canlı var mı ve JEAN CHALiN iddiası

  = = =


  Tüm varoluş, varoluşun içinde minik bir noktadan başka bir şey olmayan evrenimiz kompleks yapısıyla hemen dikkat çeker.

  Bu yazı dizimizde evrenimizden, evrenimizi meydana getiren maddelerden ve maddelerin ilginç ve şaşırtıcı yapılarından bilimsel yöntemlerle bahsedeceğiz.

  Konu öylesine büyük, geniş ve derindir ki vereceğimiz bilgiler gerçeklerin karşısında son derece yüzeysel ve basit kalmaktadır. Ne yazık ki ancak bu kadarını bilebiliyoruz.

  Her zaman olduğu gibi bu yazı dizimizin gerçek amacı söz konusu oluşumların rastlantılarla oluşup oluşamayacağını araştırmak, sonuçta gerçekleri bulmaya çalışmaktır.

  Yazı dizimizi bu amaca uygun yorumlamak gerekir.  evren.jpg

  EVREN

  Tersinim teorisi var oluşu bir bütün olarak görür. Sıkça ve uzun uzun tartışılmış olan canlılık konusundaki abiyogenez ve biyogenez görüşlerini bir noktada sentezler. Varoluşu canlılık ve cansızlık diye ayırmaz.

  Tersinim teorisine göre varoluş madde ve madde ile ifade bulan yaşamın kompleks bütünlüğüdür. Varsa diğer evrenleri de kapsar.
  (Maddenin Sakımı Kanunu Bir Büyük Bütün’ün Varlığını Kanıtlar isimli makalemize bakınız)

  Bu görüşe göre eğer yaşam oluşacaksa her şeyden önce maddenin oluşması gerekir. Bu nedenle varoluş maddeyle başlar; kademe kademe bütünleşerek devam eder.

  Yaşamsal uygunluklar dediğimiz milyonlarca kompleks sistem bu oluşumlar sırasında sırasıyla meydana gelip bütünleşir. Bir bakıma yaşam ve ekolojik düzen bu oluşumların en son aşamasıdır.

  Bu forumda madde ve evren konusunda bilgiler vereceğiz.

  Buradaki amacımız varoluşun planlı ve kademeli bir gelişim sonucunda oluşmuş; kompleks, muhteşem ve eksiksiz bir bütün olduğunu, dolaysıyla bir Yaratıcı’nın varlığını göstermektir.

  Yaşamsal uygunluklar dediğimiz milyonlarca olgu bu büyük bütünün içindedir. Bu bütünlük yaşamsal uygunluklar için özel olarak düşünülüp planlanmış ve oluşturulmuş gibidir.

  Canlılık ve cansızlık bu büyük bütünün içindedir ve birbirini tamamlar. Konu aynı zamanda insanların ne kadar kolay yanılıp aldanabilir olduklarını göstermesi yönünden de hayli ilginçtir.

  ===

  içinde bulunduğumuz ve uçsuz bucaksız sandığımız evrenin nasıl var olduğu, nereye gittiği, içindeki düzen ve dengeyi sağlayan kanunların nasıl işledikleri her devirde insanların merak konusu olmuştur.

  Bilim insanları asırlardır bu konuyla ilgili sayısız araştırmalar yapmışlar, doğru ya da yanlış pek çok teoriler üretmişlerdir.

  Evrenimizin bir düzenler ve sistemler bütünlüğü olduğu varsayımının en büyük kanıtı şüphesiz ki nice milyar yıllardan beri değişmeyen ve işlerliğini devam ettiren kanun ve ilkelerin varlığıdır.

  Kanun ve ilkelerin varlığı bu kanun ve ilkelerle ortaya konulmuş bir düzenli sistemlerin varlığı anlamına gelir.

  Eserimizin amacı herhangi bir taassuba varıp dayanmış bir önkabule takılı kalmadan var oluş gerçeğini arayıp bulma olduğundan bu konu bizi yakından ilgilendirmektedir.

  Madde ve evrenin rastlantılarla oluşup oluşamayacağı sorusunun yanıtını bilimsel bulguların ışığında arayıp bulmaya çalışacağız.

  Okuyucu bu yazı dizimizi öncelikle bu yönden değerlendirmelidir.


  Devamı var.
 2. 2
  tersinim
  Yeni Üye

  Cevap: Varoluşun Temeli = Madde ve Evren

  Reklam  EVREN NEDİR? NE DEĞİLDİR?


  Evren veya kâinat, sonsuz uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bilinen bir bütünün adıdır.

  Evren astronomi ve astrofiziğin konu edindiklerinin tümüdür.

  Bilinen maddelerle ifade bulan her şeyi içinde barındıran dev bir varlıktır. İçinde her şeyin bulunduğu bu dev oluşum, sonsuzluk olarak tanımlanan tek ve en Büyük Bütünün içinde yer alır.

  Materyalizme göre uzay denen hiçliğin içindeki her şeydir evren. Hiçlik olarak tanımlanan sonsuzluğun içinde bir toz zerresi bile değildir fakat vardır.

  Tersinim teorisi evren dışılığı hiçlik olarak kabul etmez. Tersinime göre evren dışılık mahiyetini tam bilemediğimiz ezelden gelip ebede giden ak enerjiden oluşmuş Bir Büyük Bütündür. (Maddenin Sakımı Kanunu Bir Büyük Bütün’ün Varlığını Kanıtlar isimli makalemize bakınız)

  Ve yine tersinim teorisine göre evren içi kara madde ya da kara enerji diye isimlendirdiğimiz ak enerjinin en düşük seviyesindeki (mutlak sıfırın bir kaç derece üzerindeki enerji) ile doludur. Mutlak sıfır ise madde ile antimaddenin birleşim ya da ayrım noktasıdır. (Madde ve antimadde bölümüne bakınız)

  Büyük Bütünün içinde bir toz zerresi bile olmayan evren gitgide genişleyen, yarı çapı 8.5 milyar ışık yılı büyüklüğünde dev bir küredir. Hacmi saniyede yüz bin km hızla genişlemektedir.

  Evrendeki gökada grubu sayısı: Yirmi beş milyar

  Görünür evrende büyük gök ada sayısı: Üç yüz elli milyar

  Görünür evrendeki cüce gök ada sayısı: Yedi trilyon

  Görünür evrendeki yıldız sayısı: Otuz milyar x trilyondur.

  Bilimin Işığında Evren:Gözlemlediğimiz evren (Kozmos), bildiğimiz tüm varlıkları ve olayları içeren sistemdir. Bilim açısından bu terim gözlemlediğimiz evren olarak düşünülür.
  Bu nedenle bizden önceki ve sonraki evrenlerin varlığı da söz konusudur.

  Günümüzde ulaşılabilen en son teknik verilere göre, evrenin fiziksel yapısı şöyle sıralanabilir:

  1-Galaksiler

  2-Elektromanyetik radyasyon

  3-Nötral ve iyonize hidrojen

  4-Toz parçacıkları

  5-Galaksilerden gelen ışık fotonları

  6-Süpernova ve Galaktik patlamalardan oluşan kozmik ışınlar

  7-Kütlesi olmayan nötronlar

  8-Gravitik dalgalar.

  9-Kara enerji

  Sadece Samanyolu galaksimizde 400 milyon yıldız bulunduğu tahmin edilmektedir. Bizimkine benzeyen ya da benzemeyen milyarlarca galaksi vardır.

  Evreni dolduran bütün bu cisimler atom dışı üç esas gücün etkisiyle bir arada bulunur.

  a)-Nükleer Güç: Atomik çekirdeğin nötron ve protonlarını bağlar.

  b)-Elektromanyetik Güç: atomları oluşturmak üzere elektronları çekirdeğe bağlar.

  c)-Gravitik Güç: Uzaydaki cisimleri belirli yörüngelerde tutar.

  Evrenin kozmolojik standart modeli 20.yy.’ın ilk yarısında önerilen Big Bang (tersinim teorisine göre genişim) görüşünün mantıksal bir sonucudur. Bu model evren gözlemlerinin bütünlüğüyle uyuşan bir tanım sunmaktadır.

  Evrenin Kozmolojik standart modeli şu iki özelliği şart koşar:

  Gözlemlenebilir evren, yoğun ve sıcak bir evreden (Big Bang, tersinim teorisine göre genişim) doğmuştur. Bu evre sırasındaki bir işleyiş erişip gözlemleyebildiğimiz bölgenin homojen olmasını fakat aynı zamanda bazı istisnalar göstermesini sağlamıştır.

  Önerilen başka işleyişler olsa da bu, muhtemelen şişme (genişleme) şeklindedir.

  Güncel evren birçok madde türüyle doludur ki başlıcaları şunlardır:

  1)-Her çeşit elektromanyetik ışımayı temsil edici parçacıklar olan fotonlar.

  2)-Nötrinolar.

  3)-Atomları oluşturan baryonik madde.

  4)-Karanlık madde denilen, laboratuar ortamında üretileme-mişse de parçacık fiziğinde öngörülen, galaksilerin yapısından sorumlu olan, kendilerini oluşturan yıldızlar bütününden daha kütleli bir veya birkaç madde türü.

  5)-Karanlık enerji denilen, günümüzde gözlemlenen evrenin genişlemesinin hızlanmasından sorumlu olan ve muhtemelen kozmik şişme ile doğrudan ilgisi olmayan alışılmamış özelliklere sahip bir enerji türü.

  Astronomik gözlemlerin büyük bir kısmı evreni tanımlarken bu vazgeçilmez temel taşlarından yararlanmaktadır.

  Evrenin Kozmolojik standart modelinin üç temel taşı laboratuar ortamında gözlemlenmemiş fiziksel fenomenlere başvurmayı gerekli kılmaktadır ki bunlar kozmik şişme, karanlık madde ve karanlık enerjidir.

  Bu temel taşları ya da bunlardan birini yok varsayan tatminkâr hiçbir kozmolojik model yoktur.

  Devamı var.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi