İcatlar Ve Buluşlar Kronolojisi

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Bilim - Teknoloji Bölümünden İcatlar Ve Buluşlar Kronolojisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gökhan
  Emekli
  Reklam

  İcatlar Ve Buluşlar Kronolojisi

  Reklam  İcatlar Ve Buluşlar Kronolojisi

  Forum Alev
  M.Ö. 4000-M.S.2000 yılları arasındaki önemli buluşların tarihi kronolojisi ;


  M . Ö .

  * 4241 Mısırda ilk hassas takvim yapıldı
  * 3200~ Tekerleğin ilk kez mezopotamyada ve orta avrupada kullanıldığı varsayılır.
  * 3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
  * 3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
  * 3000 ~Babilde ilk ilk toplama makinası kullanıldı
  * 1300~Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
  * 700 Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
  * 540 Miletl (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
  * 450 Herodotot dünya haritası çizdi
  * 200 Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti
  * 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı

  M . S .

  * 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi
  * 1000~Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı
  * 1010~Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı
  * 1020~Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı
  * 1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti
  * 1280 İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti (kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise leanardo da vinci tarafından yapılmıştır)
  * 1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı
  * 1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı
  * 1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı
  * 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyuten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans lippershey ilk teleskopu bulmuştu)
  * 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti
  * 1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti
  * 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti
  * 1643 İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu
  * 1666 Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu
  * 1687 İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
  * 1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerikaya ayak bastı
  * 1507 İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar
  * 1630~Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu
  * 1680~Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı
  * 1698 İngiliz thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı
  * 1704 İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı
  * 1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
  * 1763~Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti
  * 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı
  * 1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
  * 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculık yaptılar
  * 1783 Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarlad
  * 1789 Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı
  * 1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu
  * 1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı
  * 1800~Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
  * 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti
  * 1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
  * 1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icad etti
  * 1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti
  * 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotograf çekimini başardı
  * 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Ancak bu tip makinaları üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER dir)
  * 1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti
  * 1836 ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
  * 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icad ettiler
  * 1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
  * 1846 ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı
  * 1849 ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
  * 1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti
  * 1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
  * 1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti
  * 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matamatiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
  * 1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı
  * 1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
  * 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti
  * 1863 İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı
  * 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
  * 1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti icad etti
  * 1876 ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratıvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.)
  * 1876 Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı
  * 1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icad etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır)
  * 1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti
  * 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icad etti
  * 1879 Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icad etti
  * 1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu
  * 1882 Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı
  * 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı
  * 1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
  * 1885 Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti
  * 1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu
  * 1887 ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icad etti ve patentini aldı
  * 1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotograf makinasını yaptı
  * 1894 ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
  * 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinama makinasını icad ettiler
  * 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti
  * 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı
  * 1896 Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
  * 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icad etti
  * 1900 Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi
  * 1901 ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı
  * 1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icad etti
  * 1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı
  * 1902 Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetiler
  * 1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar
  * 1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
  * 1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti
  * 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti
  * 1905 ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı
  * 1906 ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti
  * 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
  * 1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu
  * 1908 Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi
  * 1908 ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu
  * 1911 Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti
  * 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)
  * 1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu
  * 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı
  * 1914 I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti
  * 1915 Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi
  * 1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icad ettiler (SONAR : SOund Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir)
  * 1921 Almanya İlk otoyol hizmete girdi
  * 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Fax tasarladı ve Amerikaya gönderdi
  * 1922 Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı
  * 1923 İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
  * 1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti
  * 1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
  * 1928 ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir)
  * 1928 İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu
  * 1929 ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı
  * 1930 ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı
  * 1930 Wallace CAROTHERS naylonu üretti
  * 1930 ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti
  * 1933 Almanya ilk Telex kullanıldı
  * 1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
  * 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu
  * 1935 Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
  * 1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
  * 1937 İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı
  * 1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icad etti
  * 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icad etti
  * 1939 İngiltere İlk Çamaşır makinası üretildi
  * 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren Pulse-code modulation systemini geliştirdi
  * 1939 II Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )
  * 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
  * 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı
  * 1943 Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı
  * 1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonyanın Nagazaki ve Hirosima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi
  * 1945 ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı
  * 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar.
  * 1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
  * 1947 ABD li Edvin LAND poloroid fotoğraf makinasını icad etti
  * 1947 ABD Transistörün teorisi geliştirildi
  * 1948 ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistörü icad ettiler
  * 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı
  * 1951 ABD john ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar
  * 1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı
  * 1953 İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler
  * 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı
  * 1958 ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular
  * 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icad edildi
  * 1958 ABD Alman asıllı von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı
  * 1960 ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi
  * 1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu
  * 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı
  * 1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti
  * 1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı
  * 1967 G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp nakini gerçekleştirdi
  * 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
  * 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular
  * 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üreti
  * 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
  * 1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti
  * 1973 SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu
  * 1974 ABD Değişik bilgisayarların kominikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi
  * 1974 ABD Bar Code uygulaması başlatıldı
  * 1975 ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kuruldu
  * 1976 ABD İntel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi
  * 1981 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı
  * 1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)
  * 1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
  * 1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı
  * 1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
  * 1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti
  * 1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi
  * 1985 Avrupada Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
  * 1986 SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi
  * 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi
  * 1990 ABD World Wide Web anons edildi
  * 1991 ABD Avrupanın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu
  * 1992 ABD Sanal gerçeklik tasarlandı
  * 1992 Ozon tabakasındaki delik Güney amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı
  * 1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
  * 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı
  * 1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparovu yendi
  * 2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar 2. 2
  cacoboy
  Emekli

  --->: İcatlar Ve Buluşlar Kronolojisi

  Reklam  bunlar zuper yaa paylasım ıcın saol+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi