Hava Hatlarında İletkenler Arasında Gerekli Mesafe

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Bilim - Teknoloji Bölümünden Hava Hatlarında İletkenler Arasında Gerekli Mesafe ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Hava Hatlarında İletkenler Arasında Gerekli Mesafe

  Reklam  Hava Hatlarında İletkenler Arasında Gerekli Mesafe

  Forum Alev
  Uzaklıklar
  Madde 44-a) Hava hatlarında iletkenler arasında alınması gerekli en küçük uzaklıklar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

  1) Malzeme, kesit, salgı ve anma gerilimleri aynı olan, aynı ya dafarklı yatay yüzeylerde bulunan iletkenler arasındaki en küçük (D)uzaklığı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

  D= k. (Fmak + 1)üssü1/2 + (U/150)
  Burada;
  D: Direk üzerinde iletkenler arasındaki uzaklık (m)
  k: Bir katsayı olup bu katsayı alçak gerilimde 0,35 yüksek gerilimde 0,50 alınacaktır.
  Fmak: Hesaplanan direğin en büyük açıklığına ilişkin en büyük salgı (m)
  l: Taşıyıcı zincir izolatörün uzunluğu (m) (Mesnet izolatöründe 1=0 alınacaktır.)
  U: Hattın fazlar arası anma gerilimi (kV)

  2) Bir direk üzerinde birden fazla sistem bulunursa ve bunlardamalzeme, kesit, salgı ve anma gerilimleri farklı ise, bu iletkenlerarasında alınacak en küçük "D" uzaklığı, her devrenin kendi salgı vegerilimlerinin madde 44-a/1'de verilen formülde yerine konması ilebulunacak değerlerden en büyüğüne eşit olacaktır.
  b) Konsol ve travers boyları ile bunlar arasındaki uzaklıklar madde44-a/1 yada a/2'deki gibi hesaplanmakla birlikte ayrıca aşağıdabelirtildiği gibi çizilecek iletken salınım diyagramlarına (Şekil-8'ebakınız.) göre gerilim altındaki iletkenler arasındaki uzaklığın(U/150) m.den daha az olmadığı doğrulanacaktır. Bu uzaklık 0,20 m'denaz olamaz.
  Bu salınım diyagramları, +5Cø ve %70 rüzgar yükü ile bölgenin en büyük sıcaklığında ve %42 rüzgar yükünde çizilecektir.
  İletken salınım kontrolünde en büyük sapma açısı (alfa), 50ø'ye kadar(alfa)/4, 50ø-62ø30'a kadar 12ø30' sabit ve 62ø30'dan büyük sapmaaçılarında ise iletken salınımları arasında (alfa)/5'e kadar bir açısalkayma varsayılarak gerekli doğrulamalar yapılacaktır.
  Bu madde yalnızca yüksek gerilimli büyük aralıklı hatlara uygulanır.
  c) Yukarıda hesaplanan konsol ve travers boyları ile bunlar arasındakiuzaklıklar ayrıca kamçılanma kontrolü yapılarak doğrulanacaktır.
  Bir direkte birbirinin üstünde bulunan iletkenlerden, alttaki iletkeninüzerindeki buz yükünün birdenbire düşmesinden sonra, alttaki iletkenindüşey düzlemde bir sıçrama yapacağı varsayılarak sıçramadan sonraüstteki buzlu iletkene uzaklığı (U/150) m.den az olmayacaktır. Buuzaklık 0,20 m.'den az olamaz.
  Bu madde yalnızca yüksek gerilimli büyük aralıklı hatlara uygulanır.
  d) Aynı direk üzerinde bulunan yüksek ve alçak gerilimli iletkenlerinbağlantı noktaları arasındaki düşey uzaklık en az 1,5 m. olacaktır.
  e) Alçak gerilimli küçük aralıklı hatlarda iletkenler arasındaki uzaklık 0,40 m. den az olmayacaktır.
  Bu uzaklıklar aşağıdaki durumlarda küçültülebilir:
  - Gerilimleri birbirine eşit olan aynı faz iletkenlerinde,
  - İletkenlerin birbirine değmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmış olan hatlarda
  f) Hat iletkenleriyle topraklanmış metal bölümler arasındaki uzaklık enaz (U/150 + 0,05) m. olacaktır. Bu uzaklık yüksek gerilimli havahatlarında 0,20 m.den, alçak gerilimli hava hatlarında da 0,05 m.den azolamaz.
  U: Fazlar arası anma gerilimidir (kV).
  g) Toprak iletkeni ile faz iletkenleri arasındaki uzaklık, toprakiletkeninin faz iletkenlerini yıldırıma karşı maksimum 30ø'lik açıaltında koruyabileceği biçimde hesaplanacaktır.
  h) İletkenlerin 46 ncı maddeye göre hesaplanan en büyük salgılı durumdaüzerinden geçtikleri yer ve cisimlere olan en küçük düşey uzaklıklarıÇizelge-8'de verilmiştir.
  i) Hava hattı iletkenleri ile yanından geçtikleri yapıların ençıkıntılı bölümleri arasında, en büyük salınım konumunda en azÇizelge-5'te verilen yatay uzaklık bulunmalıdır.
  Çizelge 5- Hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları
  Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi
  hatt-n-izin-verilen-en-yuksek-surekli-isletme-gerilimi.jpg
  k) Yüksek gerilim hatları, hatlara rastgele dokunmayı önleyecekönlemler alınmak koşulu ile elektrik işletme yapılarına tespitedilebilir.
  l) Yapıların yanından geçen ya da tespit edilmiş bulunan alçak gerilimhatları herhangi bir aygıt kullanmaksızın rastgele dokunulmayacakbiçimde tesis edilmelidir.
  m) Elektrik kuvvetli akım tesislerinin civarlarındaki diğer tesislere olan yaklaşım mesafeleri Çizelge-6'da verilmiştir.
  n) İletken çekimini ve hat güvenliğini bozan bütün ağaçlar budanmalı yada kesilmelidir. Meyve ağaçlarının kesiminden olabildiğincekaçınılmalıdır.
  Hat iletkenlerinin en büyük salınım konumunda ağaçlara olan en küçük yatay uzaklıkları Çizelge-7'de verilmiştir.

  Çizelge-7 Hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan en küçük yatay uzaklıkları
  hava-hatti-iletkenlerinin-agaclara-olan-en-kucuk-yatay-uzakliklari.jpg


  kaynak:ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Hava Hatlarında İletkenler Arasında Gerekli Mesafe

  Reklam  biraz teknik konular alıntı yapmak gerekiyor . hesaplama formülü D= k. (Fmak + 1)üssü1/2 + (U/150) şeklinde Malzeme, kesit, salgı ve anma gerilimleri aynı olan, aynı ya da farklı yatay yüzeylerde bulunan iletkenler arasındaki en küçük (D) uzaklığı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi