Müslüman Çocuğun Edebi

+ Yorum Gönder
Çocuklarımız ve Çocuklara Dini Bilgiler Bölümünden Müslüman Çocuğun Edebi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  Müslüman Çocuğun Edebi

  Reklam  Müslüman Çocuğun Edebi

  Forum Alev
  İslâm; doğumdan ölüme kadar hayatın ne şekilde yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, iç ve dış dünyamızın ne şekilde bir yapıya kavuşturulacağını tespit etmiştir Madden ve mânen sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun yolu İslâmın emrettiği hayat tarzını yaşamak ile mümkün olabilecektir.


  Her hayrın başı Besmeledir !


  Her hayırlı işe Bismillahirrahmanirrahim ile başlanır Sonunda da Elhamdülillah denir
  Sevgili Peygamberimiz: "Bir işe besmele ile başlanılmaz sonunda da Elhamdülillah denmezse o işte
  hayır olmaz"buyurmuştur Çünkü besmele çekerek kul ile Allah arasındaki gerçek alâka kurulmuş
  olur. Nerelerde besmele çekilir veya çekilmez bir kaç misal verelim:


  "Yemek yemeğe, abdest almaya ve hayırlı işe başlarken besmele çekmek sünnettir
  Tuvalete girerken besmele çekmek mekruhtur.
  Haram olan birşeyi yapmaya başlarken besmele çekmek haramdır.
  Biz müslümanlar haramlardan kaçınacağız.
  Kat'i olarak haram olan bir şeyi işlerken besmele çeken kâfir olur.
  Kapıları açıp kapatırken, mutfaktaki yemek kaplarının kapaklarını açarken, yemek yaparken,
  ocak yakarken, mutfağa girerken besmele çekmek sünnettir.
  . Süt, su, çay, ilaç içmeye başlarken besmele çekilir.
  . Sakalı tamamen keserken besmele çekmek câiz değildir.
  ***


  SELAM VERME ADABI:


  Müslümanlar birbirleri ile karşılaşınca selamlaşır ve tokalaşır
  Selam vermek sünnet, verilen selamı almak farzdır


  1. İslam'ın emrettiği selamı unutma.
  2. Tanıdığın veya tanımadığın Müslümanlarla karşılaştığın zaman selam vermeyi ihmal etme
  (Esselamü Aleyküm)
  3. Selam verme şekli şöyle:
  a) Binek üzerinde olan yürüyene,
  b) Yürüyen oturana,
  c) Az kişiler çok kişilere,
  d) Küçükler büyüklere selam verirler
  4. Verilen selama onun misliyle veya ondan daha güzel bir şekilde cevap ver
  5. Konuşmadan önce selam ver. Peygamberimiz bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:


  "Kim selamdan önce konuşmaya başlarsa ona cevap vermeyin"


  KONUŞMA ADABI


  Şahsımıza karşı vazifelerimizden biri de dilimizi terbiye ve islah etmektir. İnsan iyi ve kötü bir çok
  şeyi dilinden bulur. Birçok insan dili sebebiyle en büyük musibetlere uğramışlardır
  İnsanları cehenneme sürükleyip götüren de dilleridir


  01. Söylediği sözün nereye varacağını, düşünmek
  02. Dünya ve ahiret için faydası olmayan sözleri söylememek
  03. Sözleriyle kimsenin gönlünü kırmamak
  04. Musibet ve felaket getireceğinden korktuğu şeyi söylememek
  05. Konuşurken başkasının sözünü kesmemek
  06. Bir insanı över veya yererken aşırı gitmemek
  07. Büyüklerin yanında yüksek sesle konuşmamak
  08. Boşboğazlık, gevezelik etmemek
  09. Söylerken ağzını eğip büzmemek, avurt çatlatmamak, ustalık, bilgiçlik satmamak
  10. Konuşurken karşısındakini hiçe sayarak ukalalık yapmamak, onun sözlerinde ayıp ve kusur
  aramamak
  11. Dilini la'nete, küfüre ve kaba konuşmaya alıştırmamak.
  12. Kendisine verilmiş bir sırrı başkasına söylememek
  13. Yalan yere bir söz vermemek, yapamayacağı bir şeyi söylememek
  14. Yalan söylemekten, yeminden, gıybet etmekten, koğuculuktan sakınmak.
  15. Başkalarıyla alay etmemek, kimseye kötü bir ad takmamak.
  ***


  GÜZEL SÖZLER ADABI


  Söz söylerken güzel söylemek, kabalık yapmamak, karşısındakilerin halini gözetmek, dokunacak
  sözlerden ve tasavvurlardan sakınmak Müslüman'ın vazifesidir.
  Kur'an-ı Kerim yedi çeşit insanın peşinden gitmeyi ve onları dinlemeyi yasak etmiştir.


  1- Doğruya ve yalana çok yemin eden.
  2- Fikir ve düşüncesi düşük olan.
  3- Şuna buna söven, la'net eden, daima kusur ve ayıp araştıran.
  4- Bir yerde konuşulan şeyleri başkalarına taşıyan.
  5- Cimri ve son derece sıkı olan ve insanları iyilikten çeviren.
  6- Hakkı tanımayan ve mütecaviz olan.
  7- Günaha dadanan, -------- ve soysuz olan.
  ***


  YEMEK YEME ADABI


  01. Sofra hazırlanırken yardımcı olmak.
  02. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
  03. Büyükleri sofraya oturmadan sofraya oturmamak.
  04. Besmele çekip, Allah'a vermiş olduğu nimetler için şükür etmek.
  05. Yemeğe önce yaşça veya mevkice büyük olan kişinin başlaması uygundur
  06. Sağ eliyle yemek
  07. Lokmayı ağza göre almak ve iyice çiğnedikten sonra yutmak.
  08. Lokmayı yutmadıkça ikinci lokmaya el uzatmamak.
  09. Önündeki yemeği soğutmak için, yemeğin içine üflememek.
  10. Başkalarını tiksindirecek, iğrendirecek harekette bulunmamak ve söylememek.
  11. Ağızda yemek varken konuşmamak, gülmemek
  12. Başkasının lokmasına ve yediğine bakmamak
  13. Elini yemek kabına silkmemek ve lokmayı ağzına götürürken başını tabağa doğru uzatmamak
  14. Yemek seçmemeye özen göstermek
  15. Yemeği aynı kaptan yeyip, tabağın ortasından değil, kendi önünden yemek.
  16. Lokmasını ve aldığı yemeği bitirmek
  17. Tabaklarda artık, sofrada kırıntı bırakmamak
  18. Toplu yemek yenirken herkes yeyip bitirmedikçe sofradan kalkmamak
  19. Yemek bitince "Elhamdülillah" demek
  20. Yemeği yapana teşekkür etmek
  21. Sofra kaldırırken yardımcı olmak.
  22. Yemek sonrası elleri yıkamak, dişleri fırçalamak.
  23. Sokaklarda yemek yememek ve içmemek.
  24. Gezinerek yemek yememek.
  25. Helalinden, temiz yemek ve Allah'a şükretmek.
  26. Acıkmadan yemek yememek.


  Bir hadis-i şerifte:
  "Sizden biriniz yiyeceği zaman sağ eli ile yesin,
  içeceği zaman da sağ eli ile içsin.
  Zira şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer." buyurulmuştur.
  *** 2. 2
  aSsude
  Usta Üye

  --->: Müslüman Çocuğun Edebi

  Reklam  SUYU İÇME ADABI

  1. Besmele çekmek.
  2. Suyu bardaktan (veya tasdan) içmek.
  3. Suyu oturarak içmek. 4. Bardağı sağ el ile ağıza götürmek.
  5. Bardağın içine nefes vermemek.
  6. Suyu üç yudumda içmek sonunda Elhamdülillah demek; su içmenin adaplarındandır.


  Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
  "Suyu çocuğun memeyi emmesi gibi için.
  Depodan doldurur gibi içmeyin.
  Ondan ciğer hastalıkları zuhur eder."
  ***

  TUVALET ADABI

  1. Tuvalete girmeden önce Eüzü Besmele çekmek.
  2. Sol ayak ile girmek.
  3. İhtiyacı ayakta değil, oturarak gidermek.
  4. Tuvalette konuşmamak, bir şeyler yememek, oyalanmamak.
  5. Tuvaletten çıkmadan temizlik kontrolü yapmak (elleri yıkamak).
  6. Sağ ayak ile çıkmak.
  7. Çıkınca "Gufraneke" demek, adaptandır.
  ***

  YATMA ADABI

  1. Yatmadan önce elleri yıkamak.
  2. Dişleri fırçalamak.
  3. Kıyafetlerle değil, pijamalarla yatmaya özen göstermek.
  4. Giysilere sağdan giymeye başlamak.
  5. Besmele çekip sağ tarafa doğru dönüp yatmak.
  6. Yatmadan önce dua etmek, adaptandır.
  ***

  GÖZ KULAK GİBİ AZALARIN TERBİYESİ

  Müslüman'a başkalarının kanı, ırzı, namusu, malı haramdır. Kendisinin olmayan herhangi bir şeye
  kötü gözle bakmamak, kendi canı, namusu, malı nasıl mukaddes ise, başkalarınınkini de aynı
  şekilde kabul etmeli, kendini tamamen haramdan ve kendisine ait olmayan her şeyden çekmek
  İslâm'ın emridir.
  ***

  TOPLANTILARDA ADAB

  Kur'an-ı Kerim ve Hazret-i Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir mecliste nasıl davranılacağını
  bildirmiştir.

  01. Bir toplantıya herkesi iğrendirecek elbise ile, fena kokularla gitmemek,
  02. Mecliste daima güler yüzlü olup, ekşi suratlı ve geveze olmamak,
  03. İleri geçip oturmamak, hakkı olmadıkça ileriye geçmemek,
  04. Kendisinden yaşça ve bilgice yüksek olanlara hürmet etmek,
  05. Anası, babası veya hocasına daha çok hürmetli olmak,
  06. Oturanlara sıkıntı verecek hallerden sakınmak,
  07. İki kişi arasına oturmak lazım gelirse, onların iznini istemek,
  08. Sonradan gelene yer göstermek,
  09. Kendisinden büyük olanların yanında ayak ayak üstüne koymamak,
  10. Ev sahibinin, misafiri uğurlaması,
  11. Kalabalık içinde iki kişi arasında gizli konuşulmaması,
  12. Esnememek, mecbur olursa eli ile ağzını kapamak,
  13. Öksürme veya geğirme ile çevreyi rahatsız etmemek, tiksindirmemek,
  14. Meclis ve toplantılarda edebe riayet etmek.
  ***

  KOMŞULARIMIZA KARŞI VAZİFELERİMİZ

  Aile ve akrabamızdan sonra bize en yakın olan komşularımızdır.
  Komşularımıza olan vazifelerimizin başlıcaları şunlardır:

  1. Komşulara el ve dil ile eziyet etmekten kaçınmalıdır. Evde gürültü yapmak, dökülen çöplerle
  komşuları zor durumda bırakmak, vb. Müslümanlıkla bağdaşmaz. "Peygamberimiz: "Allah'a ve
  âhiret gününe İman eden komşusuna eziyet etmesin buyurmuştur. (Sahihi Buhari)

  2. Komşusunu çaresizlik içinde gören kimse, onun yardımına koşmalıdır. Cenabı Hak bir ayeti
  kerimede komşuya iyilik edilmesini tavsiye etmektedir. (Nisa Suresi: 36)

  3. Komşunun evini, kendisinin bulunmadığı zamanlarda korumak,

  4. Komşuları zaman zaman ziyaret etmek, hastalandıklarında kendileriyle yakından ilgilenmek,

  Komşu hakkının önemini Peygamber Efendimiz şu hadisi şeriflerinden daha iyi anlamaktayız:
  "Cebrail, bana durmadan komşuya iyilik yapmayı tavsiye etti Bu sıkı tavsiyeden,
  komşuyu komşuya mirasçı yapacağını zannettim (Sahihi Buhari)
  Komşumuz Müslüman olmasa bile onlarla iyi geçinmek (örnek olmak), eziyet etmekten
  sakınmak, iyi davranışlar içinde bulunmalıyız
  ***

  MİSAFİRLERE KARŞI VAZİFELERİMİZ

  Misafirleri güzel bir şekilde ağırlamak, Müslümanlığın emirlerindendir.
  Peygamber Efendimiz, kendisini ziyarete gelenlere elinde bulunan yiyeceklerden bol bol yedirir,
  hatta ev halkıyla birlikte geceyi aç olarak geçirdiği zamanlar da olurdu. Bir hadisi şeriflerinde şöyle
  buyurulmakta: "Allah'a ve Kıyamet gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin (Sahihi Buhari)

  Atalarımız kahramanlığı ve dürüstlüğü yanında, misafirperverliği de, sahip olduğu eşsiz
  üstünlüklerindendir. Bugün yurdumuzun birçok Köylerinde, misafirler için ayrılmış özel yerler vardır

  Misafirlerimize karşı olan vazifelerimizden başlıcalar şunlardır:

  1. Misafirleri güler yüz ve tatlı dille karşılamak,
  2. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin en iyisini onlara sunmak,
  3. Misafirlerin üzerine fazla düşüp onları sıkmamak,
  4. Misafirlerin yanında çocukları ve hizmetçileri azarlamamak,
  5. Topluluklarda dikkat ettiğimiz önemli noktalara, misafirlerin yanında da dikkat etmek
  ***

  ZİYARETLERİN ADABI

  Müslümanların birbirlerini ziyaret etmeleri, aradaki sevgi, saygı ve dayanışmayı kuvvetlendirir
  Zaman zaman akraba, yaşlı ve hasta kimseler ziyaret edilmek suretiyle gönülleri alınmalıdır
  Ancak ziyaretlerin, usulüne uygun olarak yapılması gerekir

  Ziyaretlerle ilgili edepleri şöyle sıralayabiliriz:

  1. Ziyaretlerin vakti iyi seçilmelidir. Uyku, yemek ve iş zamanlarında ziyarete gidilmemelidir
  2. Ziyaretlere giderken, temiz ve düzgün elbiseler giyilmelidir.
  3. Ziyaret edilen evin kapısı çalınmalı, ev sahibi izin verdikten sonra içeri girilmelidir
  4. Ziyaret sırasında güler yüz gösterilmelidir
  5. Ziyaretine gidilen evde bulunanların, sevinçleri ve kederleri paylaşılmalıdır
  6. Ev sahibinin işi varsa, ziyareti uzatmadan müsaade isteyerek ayrılmalıdır
  7. Ziyaret edilen kimsenin yaş, akrabalık veya hastalık gibi durumları
  göz önünde bulundurularak, konuşma şeklinde dikkat edilmelidir
  8. Özellikle yaşlılar ile hastalar, sık sık ziyaret edilmelerini beklerler
  Bu bakımdan bu kimselerin ziyaretleri diğerlerine göre daha fazla yapılmalıdır
+ Yorum Gönder
müslüman çocuğun özellikleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi