Köroğlu Destanı Türk Destanı

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Destanlar ve Efsaneler Bölümünden Köroğlu Destanı Türk Destanı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Köroğlu Destanı Türk Destanı

  Reklam  Köroğlu Destanı Türk Destanı

  Forum Alev
  Köroğlu Destanı
  Bölgeden bölgeye, ülkeden-ülkeye farklı renklere bürünen Köroğlu Destanı, Türk
  dünyasının ortak kültür abidelerinden biridir.  Köroğlu, Türk kültür coğrafyasının uçsuz bucaksız ufuklarında at koşturan bir
  halk kahramanının destanıdır. Bu destan, Anadolu, Azerbaycan, İran, Rumeli,
  Kırım ve Türkmenistan’da söylenip dillenmiştir.  Köroğlu, Anadolu’da Bolu dağlarına yaslanıp Çamlıbel’e taht kurmuş,
  Türkmenistan’da Balkan dağlarına çekilip Çandıbil’i yurt edinmiştir.  Bu destan, Türkçe konuşan halkların dostluğunu, kardeşliğini pekiştirmeye,
  onları bütünleştirmeye büyük katkı sağlayan kudretli kahramanlık dizisidir.  Türkmenlerin Göroğlu destanı daha eski ve en zengin varyantlardan birisi olduğu
  için her zaman bilimadamlarının aradığı kaynak eser niteliğini taşımıştır. Türk
  araştırmacıları eseri Vamberi’nin, Chodzko’nun, Samoyloviç’in kitaplarından,
  Evliya Çelebi, Mehmet Emin gibi seyyahların yazılarından araştırma imkanını
  bulmuşlardır. Yalnız kış gecelerinde Türkmenlerin, peri masallarının yanısıra,
  daha asil bir zevk almak itibariyle, bahşılardan dutarın eşliğinde Göroğlu’nu
  dinlemeyi tercih ettiklerini, bu destan ananesinin Türkmenlerin arasında
  kuvvetli olduğunu Vamberi’nin, Chodzko’nun gözlemlerinden öğrenmişlerdir.
  Destanın çeşitli varyantları üzerinde derinliğine araştırmalar yapan ve Göroğlu
  hakkında tez hazırlayan Pertev Naili Boratav araştırmasının sonunda şuna
  ulaşmıştır: “Maalesef Türkmen rivayeti elimizde olmadığı için, bütün bu
  rivayetlerin ne gibi tahriflere maruz kaldığını tayin etmek mümkün değildir.
  Hatta Türkmen rivayetine en yakın zannettiğimiz Özbek rivayeti bile tam
  değildir.”  Destanın günümüze kadar gelmesini de söze ve saza borçluyuz. Bahşılar, ozanlar,
  aşıklar Göroğlu kervanının başını çekenlerdir.  Bu destan, Türk topluluklarının çoğunda bulunmaktadır. Ayrıca, bazı bilim
  adamları bu destanı iki temel versiyona ayırmıştır: Batı yahut Kafkas ve Anadolu
  anlatmaları; Azerbaycan, Gürcü, Anadolu, Gagauz ve diğer Balkan varyantları,
  Kırım varyantı; ikinci versiyon ise Doğu yahut Orta Asya anlatmaları: Özbekler,
  Türkmen, Tacik, Karakalpak, Orta Asya Arapları, Sibirya Tobolları varyantları.

  Şimdiye kadar Göroğlu destanını araştıranlar; Göroğlu kimdir, tarihî bir
  şahsiyet midir, neden Göroğlu’na eşkiyalığı yakıştırmışlar? Buna rağmen bu sanat
  eseri destan, neden böylesine geniş bir coğrafyaya yayılmış, bu destanın kökü
  nereden kaynaklanmış, neden bu destan yaşamaya ve değişmeye tabii tutulmuş? gibi
  soruların cevaplandırılması konusu bizi meşgul etmektedir. Göroğlu destanlarının
  en zengini sayılan Türkmen bölümü ise bu sorulara cevap verecek niteliktedir.  Göroğlu destanının çeşitli halklardaki varyantlarının çoğunda geçen bazı
  kelimeler eserin temel köklerine işaret etmektedir. Göroğlu’nun yurdu türlü
  versiyonlarda, meselâ Türkmenlerde Candıbil (bazı elyazmalarda Canlıbil,
  Çanlıbil), Azerilerde Çenlibil, Kazaklarda Cenbil, Türkiye Türklerinde Çamlıbel
  geçmektedir. Bunlar destanın temelinin bir kökten çıktığına işarettir. Türkmen
  Göroğlu’sunda çoğunlukla Teke ili, bazen Teke Yomut ili, bazen de Teke Türkmen
  ili baş kahramanın yurdu olarak gösterilmektedir. Anadolu varyantlarında da
  Göroğlu’nun Türkmenlerden olduğu hakkında bazı ifadeler bulunmaktadır. Örneğin
  Anadolu varyantının “Ayvaz ağlama” şiiri şöyle başlamaktadır:  “Ben bir Türkmen idim, geldim yabandan,

  Haberi aldım, ben bir çobandan”  Şiirin devamında ise “Göroğlu’nun babasının Türkmen olduğu söylentisi vardır”
  diye açıklama verilmiştir. Anadolu Elazığ varyantında “Göroğlu aslen Türkmendir”
  denmektedir. Buralarda Türkmen kelimesinin geçmesi Türkmenlerin tarihi ile
  ilgili eski dönemlerdeki geniş coğrafyayı bize hatırlatmaktadır. Bunu meşhur
  Türk tarihçisi Prof. Dr. Faruk Sümer’in ifadeleri ile anlatırsak, bizim bu
  Türkmen dediğimiz grup, o zamanki tarihî bakış açısından, çok geniş anlama
  sahiptir:  “11. yüzyıldan itibaren kendilerine Türkmen de denilen Oğuzların Türkiye
  Türkleri ile İran, Azerbaycan, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları
  olduklarını biliyoruz. Göroğlu destanı da, o zamanlarda Türkmenlerin bulunduğu
  bu geniş coğrafyaya yayılmıştır.”  Pertev Naili Boratav Anadolu, Özbek ve Paris nüshalarını inceleyerek,
  Göroğlu’nun menşei hakkında şu sonuca varmıştır: “Benim Göroğlu rivayetlerini
  tetkikten sonra vardığım netice, destanın yeni şekliyle alâkadardır. Bugünkü
  şekliyle Göroğlu destanı aslı itibariyle Türkmen menşeinden görünüyor.”  Göroğlu’nun tümüyle ortaya çıkarılması için onun diğer Türk halklarındaki bütün
  nüshalarının birarada neşredilmesi gerekmektedir. Böylece ortaya çeşitli
  yönleriyle bir Göroğlu çıkacaktır.  Türkmenistan’da bazı bölümleri daha önce yayımlanan Türkmen Göroğlu destanı, 30
  bölüm halinde tamamı Türkiye’de ilk defa Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı
  tarafından yayımlanmıştır.  1997 Uluslararası Mahdumkulu Ödülü’ne lâyık görülen eser, Annaguli Nurmemmet
  tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.  Halk şairleri ve hikâyecilerinin yüzyıllar boyunca yaşattığı Köroğlu destanı’nın
  Türkmen varyantı, bütünüyle edebiyat ve bilim çevrelerinin önüne ve gün ışığına
  bu eserle çıkmaktadır. 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Köroğlu Destanı Türk Destanı

  Reklam  Boluda yaşamış bolu beyi zulmünden kaçarak ondan intikam alan bir halk kahramanını anlatır.+ Yorum Gönder
köroğlu destanı konusu,  tacikistan destanları,  köroğlu destanının konusu,  köroğlu destanı hakkında kısa bilgi,  köroğlu destanı forum
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi