Almanca Dersleri

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Deutsch - Almanca Bölümünden Almanca Dersleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hozukcan
  Emekli
  Reklam

  Almanca Dersleri

  Reklam  Almanca Dersleri

  Forum Alev
  Almanca Cümle Kurma - Almanca Öğrenme


  Genus – Cinsiyet
  İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları:
  Masculine - eril: günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en -er takıları ile biten isimler.
  Feminine - dişil: çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler.
  Neuter - neutral: şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatro isimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler.

  2. Plural Form – Çoğul Biçimi
  İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:
  - (değişiklik olmayanlar)
  - e
  - er
  - (e)n
  - s
  İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel "ein" ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer "kein" (keine) gibi "ein"-kelimeleri, mein, dein, ... gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde ("meine, deine," vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.
  Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır.
  Örnekler: Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)
  Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)
  Tip 2 (-e): der Abend, der Monat, das Geräusch, das Telefon
  Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand
  Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
  Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus
  Tip 4 (-en/n/nen)
  -en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.
  -n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla -e): die Adresse, die Straße, die Woche
  b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla -r): die Nummer (die Nummern)
  -n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n
  -nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.
  Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio

  3. Artikel – Artikeller
  Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das.
  BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLER

  MASKULIN NEUTRAL FEMININ PLURAL
  der das die die

  UNBESTIMMTER ARTIKEL - BELİRSİZ ARTIKELLER

  MASKULIN NEUTRAL FEMININ PLURAL
  ein ein eine keine


  4. Nominativ – Yalın Hal
  Bir cümlenin öznesi (kim/ne ) yalın (Nominativ) haldedir. O çok çalışıyor. Bir cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir.
  Bu durumda 'Kim (veya Ne)' çok çalışıyor? diye sorulur. Cevap: O.

  Özne nedir (= Nominativ, i-hali) Şu cümlelerde?
  Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? Benim kardeşim.
  Benim oğlum Ahmet Yasin oynamayı sever. Kim veya ne oynamayı sever? Benim oğlum Ahmet Yasin.
  Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil.

  Şimdi Almanca!
  Die Frau geht nach Deutschland. 'Wer oder was' geht nach Deutschland? Die Frau.
  Das Kind spielt. 'Wer oder was' spielt? Das Kind.
  Der Computer ist sehr teuer. 'Wer oder was' ist sehr teuer? Der Computer.
  5. Akkusativ – İsmin i-hali
  Bu cümleler tam mı?

  Claudia sahip
  O seviyor
  O satın alıyor

  Hayır, burada belirli nesne eksik. Sind diese Sätze komplett?

  Claudia hat
  Sie liebt
  Sie kauft

  Nein, hier fehlt das direkte Objekt.
  Claudia bir kediye sahip.
  O kediyi seviyor.
  O bir kuş satın alıyor. Claudia hat eine Katze.
  Sie liebt die Katze.
  Sie kauft einen Vogel.
  Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da farklı isim halleri vardır.

  Türkçe’de özne ve nesne
  Kadın burada mı? O burada mı?
  Sen kadını görebiliyor musun? Sen onu görebiliyor musun?

  Adam burada mı? O burada mı?
  Sen adamı görebiliyor musun? Sen onu görebiliyor musun?
  Özne (yalın) ile nesne (i-hali) arasındaki fark Türkçe’de isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arsındaki farklılık anlaşılamamaktadır. Buna karşın Almanca’da ise hem şahıs zamirinin hemde Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır.

  Maskulin Neutral Feminin Plural
  Nominativ ein/der Hund ein/das Tier eine/die Katze viele Tiere
  Akkusativ einen/den Hund ein/das Tier eine/die Katze die Tiere
  Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır.

  Türkçe yalın ve i-halde zamirler:
  Subjekt-Özne ben sen o o o biz siz onlar KİM?
  Objekt-Nesne beni seni onu onu onu bizi sizi onları KİMİ?

  6. Dativ - İsmin e-hali
  Dativ (e-hali) dolaylı nesnedir ve Wem-Kime sorusuna cevap verir.
  Ben kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum. Ich gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad.
  Ben anneme çicek veriyorum. Ich gebe meiner Mutter Blumen.


  7. Bestimmter Artikel und der-Wörter – Belirli Artikel ve der-kelimeleri
  Belirli Artikel - Bestimmter Artikel
  Eğer belirli kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirli Artikeller kullanılır. Almanca’da ismin Artikeli ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi çoğullar daima "die" almaktadır.

  Maskulin Neutral Feminin Plural
  Nominativ der das die die
  Akkusativ den das die die
  Beispiel / örnek: Die Frau kauft den Computer.

  der-Wörter / der-kelimeleri:
  Dieser (bu=this one), jeder (her=every one), welcher (hangi=which one) çoğunlukla belirli artikel ile aynı takıyı alırlar ve daha önca belirtildiği gibi bunlara der-kelimeleri denir.
  Maskulin Neutral Feminin Plural
  Nominativ dieser
  jeder
  welcher dieses
  jedes
  welches diese
  jede
  welche diese
  jede
  welche
  Akkusativ diesen
  jeden
  welchen dieses
  jedes
  welches diese
  jede
  welche diese
  jede
  welche

  Beispiel / Örnek: Diese Frau kauft diesen Computer. 2. 2
  Hozukcan
  Emekli

  --->: Almanca Dersleri

  Reklam  8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter – Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri
  Belirsiz Artikel - Unbestimmter Artikel
  Eğer belirsiz kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirsiz artikeller kullanılır.
  Almanca’da ismin belirsiz artikeli de ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi üç durumda ein aynı kalmakta takı almamakdadır.
  İngilizce’den bildiğimiz a/an yerine Almanca’da ein kullanılır. Ein’in Negatif şekli kein (değil=not a, not (any), no) biçimindedir. Kein çoğulda sadece olumsuz olarak kullanılabilir. Akkusativ halde –e alır, keine.

  Maskulin Neutral Feminin Plural
  Nominativ ein ein eine keine/meine
  Akkusativ einen ein eine keine/meine
  Zum Beispiel / Örneğin: Eine Frau kauft keinen Computer.

  ein-Wörter / ein-kelimeleri
  Ein ve kein ein-kelimeleridir. İyelik zamirleri (Possesivpronomen) de ein-kelimesidir ve tıpkı belirsiz artikel ein ve kein gibi kelimelerdir ve aynı takıları alırlar.
  Örneğin, mein (benim)
  Maskulin Neutral Feminin Plural
  Nominativ (k)ein
  mein... (k) ein
  mein... (k) eine
  meine... keine
  meine...
  Akkusativ (k) einen
  meinen... (k) ein
  mein... (k) eine
  meine... keine
  meine...

  Diğer iyelik zamirleri için aynı kurallar geçerlidir: dein (senin=your), sein (onun=his / its), ihr (onun=her), unser (bizim=our), euer (sizin=your, çoğul), ihr (onların=their), Ihr (sizin (tekil-çoğul nazikçe)=your).
  Tüm iyelik zamirleri ein-kelimesidir ve bundan dolayı ein-kelimesi takısı alırlar.
  SEIN kelimesinin iyelik zamiri olarak maskulinler için (der-artikelli kelimeler) "onun" ve neutrumlar için (das-artikelli kelimeler) "onun" anlamına geldiğini, ihr’in de femininler için (die-artikelli kelimeler) "onun" ve ayrıca 2. çoğul zamirin iyelik hali olan "onların" anlamına geldiğini unutmayınız !!!!!???????
  9. Alle Fälle- Tüm Haller
  NOMINATIV, AKKUSATIV, DATIV, GENITIV

  Belirli Artikeler:
  Maskulin Neutrum Feminin Plural
  Nominativ der das die die
  Akkusativ den das die die
  Dativ dem dem der den +-n
  Genitiv des des der der

  Die Frau kauft den Computer.
  Die Frau kauft dem Kind den Computer.

  der-Wörter:
  Maskulin Neutrum Feminin Plural
  Nominativ dieser
  jeder
  welcher dieses
  jedes
  welches diese
  jede
  welche diese
  jede
  welche
  Akkusativ diesen
  jeden
  welchen dieses
  jedes
  welches diese
  jede
  welche diese
  jede
  welche
  Dativ diesem
  jedem
  welchem diesem
  jedem
  welchem dieser
  jeder
  welcher diesen
  jeden
  welchen +-n
  Genitiv dieses
  jedes
  welches dieses
  jedes
  welches dieser
  jeder
  welcher dieser
  jeder
  welcher
  Diese Frau kauft diesen Computer.
  Diese Frau kauft diesem Kind diesen Computer.
  10. Präsens von „sein“- sein’in Şimdiki Zaman çekimi
  ich bin wir sind
  du bist ihr seid
  er/es/sie ist sie sind
  Sie sind - Siz (formal)

  "sein" fiilini çekerek yerleştiriniz.
  Die Studentin / sie
  aus Kanada.

  Der Student / er
  aus den USA.

  Meine Freunde / sie
  aus der Schweiz. 3. 3
  Hozukcan
  Emekli
  Thomas und Irene / sie
  aus Österreich.

  Amanda und ich / wir
  aus Mexiko.

  Herr und Frau Müller / sie
  aus Deutschland.

  Das Kind / es
  aus China.


  11. Präsens – Şimdiki Zaman
  Almanca’da fiilin mastar hali -en, nadiren de -n; taılarından oluşmaktadır: lernen, spielen, tun. Şimdiki zamanın tüm şekillerinde takı vardır. Fiil kökü değişmez, ancak çekim eki değişir:
  Singular: Plural:
  ich lerne wir lernen
  du lernst ihr lernt
  er/es/sie lernt sie lernen
  Sie lernen

  Çoğul 1. ve 3. şahıs çekimi daima fiilin mastar haline eşittir; wir lernen, sie lernen-wir tun, sie tun, Sie tun.Eğer fiil kökü d ( "finden" gibi) veya t ( "arbeiten" gibi), veya gn ("regnen" gibi) ile biterse, o zaman çekim eklerin st ve t’den önce kaynaştırma e takısı gelir.
  Singular: Plural:
  ich finde wir finden
  du findest ihr findet
  er/es/sie findet sie finden
  Sie finden

  Singular: Plural:
  ich arbeite wir arbeiten
  du arbeitest ihr arbeitet
  er/es/sie arbeitet sie arbeiten
  Sie arbeiten
  Eğer kök s, z, veya ss o zaman 2. tekil şahısda st olmaz ve t :
  Singular: Plural:
  ich heisse wir heissen
  du heisst ihr heisst
  er/es/sie heisst sie heissen
  Sie heissen
  12. Perfekt
  'haben' ve 'sein' fiillerinden birir ve esas fiilin üçüncü halinden yapılan bir geçmiş zamandır.
  Ich habe gespielt.
  Du hast getanzt.
  Sie hat gekauft. Wir haben gespielt.
  Ihr habt gespielt.
  Sie haben gespielt.
  Sie haben gespielt.
  Hareketli fiillerde : “sein”
  Ich bin gegangen.
  Du bist gefahren.
  Sie ist geblieben. Wir sind gewachsen.
  Ihr seid gefahren.
  Sie sind gegangen.
  Sie sind geblieben.

  Düzenli ve zayıf fiillerde fiilin üçüncü hali: ge- kök -t örnek: gespielt; getanzt, gemacht; gekauft
  -ieren ile biten fiillerin köküne –t eklenerek yapılır: örnek: diskutieren> diskutiert;studieren --> studiert
  Ich habe Deutsch studiert. Wir haben lang diskutiert.
  Kuvvetli fiillerde fiilin üçüncü hali şu şekildedir: ge - kök -en örnek: gefahren; gekommen
  "en" takısı mastar haliyle aynı olduğundan, mastarın başına sadece ge- eklemeniz yeterlidir.
  13. Modalverben – Tarz Fiiller
  Modal fiiller esas fiilin anlamında değişiklik yapar. Onlar, yetenek (können-ability), zorunluluk (müssen-necessity), izin (dürfen-permission), hoşa gitme (mögen-liking / fondness), istek (wollen-desire), dıştan gelen zorunluluk (sollen-obligation) durumlarını ifade etmeye yarar. Şimdiki zamanda modal fiiller:
  können müssen wollen
  ich kann ich muss ich will
  du kannst du musst du willst
  er/es/sie kann er/es/sie muss er/es/sie will

  wir können wir müssen wir wollen
  ihr könnt ihr müsst ihr wollt
  sie/Sie können sie/Sie müssen sie/Sie wollen

  dürfen sollen mögen
  ich darf ich soll ich mag
  du darfst du sollst du magst
  er/es/sie darf er/es/sie soll er/es/sie soll

  wir dürfen wir sollen wir mögen
  ihr dürft ihr sollt ihr mögt
  sie/Sie dürfen sie/Sie sollen sie/Sie mögen
  En önemli kurallar şunlardır: Sadece sollen’in kökü çekimde değişmez.
  1. Cümlede modal fiil bulunduğunda esas fiil mastar olarak en sonda bulunur.
  Er muss Klavier spielen. Ich will eine Weltreise machen. Du sollst nach Hause fahren.


  Können modal fiili bir istisnadır ve dille ilgili kullanıldığında esas fiil olmadan kullanılabilir.
  Ich kann Deutsch. Sie kann Englisch. -- 'sprechen' fiili modalın içinde gizlidir.
  2. Modalları kökü "sollen" hariç tüm tekillerde değişir.
  Ich will Klavier spielen. Ich darf Kaffee trinken.
  3. Modallar 1. ve.3. tekil (ich- ve er/es/sie) şahıslarında takı almazlar.
  Ich will Gitarre lernen. Er kann Spanisch. Sie soll Japanisch lernen.

  mögen - möchten
  "Mögen" birini veya birşeyi sevdiğini ifade etmek için kullanılır.
  "Möchten" birşeyi istediğini nazikçe ifade etmek için kullanılır. (Ich will’den haha nazik bir ifade.)

  14. Adjektivendungen nach der-Wörter– Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları
  Maskulin Neutral Feminin Plural
  Nominativ alte alte alte alten
  Akkusativ alten alte alte alten
  Dativ alten alten alten alten
  Genitiv alten alten alten alten
  Die alte Frau kauft den alten Computer.
  Die alte Frau schenkt dem kleinen Kind den alten Computer.
  Der alte Computer der alten Frau ist kaputt...
  Ein-kelimelerinden sonra sıfat takıları
  Maskulin Neutral Feminin Plural 4. 4
  Hozukcan
  Emekli
  Nominativ alter altes alte alten
  Akkusativ alten altes alte alten
  Dativ alten alten alten alten
  Genitiv alten alten alten alten
  Eine alte Frau kauft einen alten Computer...
  der- veya ein-kelimesini takip etmeyen kelimeler der-kelimelerinin takılarını alırlar (istisna: Tekil Genitiv Maskulin ve Neutrum).
  Maskulin Neutral Feminin Plural
  Nominativ guter gutes gute gute
  Akkusativ guten gutes gute gute
  Dativ gutem gutem guter guten
  Genitiv guten guten guter guter
  Guter Wein und gutes Bier sind sehr teuer...

  15. Wie verneint man mit „nicht“ – „nicht“ ile nasıl olumsuzluk yapılır
  Almanlar evet / hayır sorularına cevap vermek için nein kullanırlar. Almanlar birşeyin öyle olmadığına cevap vermek için nicht kullanırlar. Nicht’in cümledeki konumu farklılık gösterir.
  1. Bir yerden önce nicht, orada olmadığını vurgular.

  1. Nein, ich bin nicht aus Augsburg. - Hayır, ben Augsburg’dan değilim.
  2. Nein, Peter ist nicht im Büro. - Hayır, Peter büroda değil.
  3. Nein, Susi ist nicht hier. - Hayır, Susi burada değil.
  4. Nein, wir fliegen nicht nach Hawaii. - Hayır, biz Havai’ye uçmuyoruz.

  2. Olumsuzlanmak istenen özel kelimelerden önce nicht:
  Das Bier ist nicht gut. - Bira iyi değil.
  Ich heiße nicht Martin! - Benim adım Martin değil.
  Das Wetter ist nicht schön! - Hava güzel değil.
  Der Pullover ist nicht rot. - Kazak kırmızı değil.

  16. Wörterstellung - Kelime dizilişi
  Basit Cümle:
  Almanca’da yüklem daima 2. sıradadır.
  • Wir gehen ins Kino. Heute gehen wir ins Kino.
  Not edin: 'ja', 'nein', 'und', 'aber', 'oder', 'denn' ve 'sondern' cümlenin elemanı sayılmaz ve bu nedenle yer tutmazlar, cümle dizilişini etkilemezler.
  • Ja, wir gehen oft ins Kino. Aber heute gehen wir in die Disco.
  Sorularda:
  Evet (ja) veya hayır (nein ile yanıtlanabilecek sorular fiil (yüklem) ile başlar:
  • Geht ihr oft ins Kino? Bist du Amerikanerin? Regnet es heute?
  Bir bilgi içeren ve evet-hayır ile yanıtlanamayan sorular Interrogativ (wann, warum, was, wer, wie, wieviel, wie viele, wo, woher, wohin) soru kelimelerinden biriyle başlar ve bundan sonra hemen fiil gelir:
  • Warum geht ihr gern ins Kino? Wo ist die Disco? Wo regnet es oft?
  Zaman ve Yer - Zeit und Ort
  Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir:
  • Ich arbeite heute im Supermarkt. Sie geht morgen in die Kneipe.

  17. WOHIN (Nereye) - WOHER (Nereden) 1-Präpositionen
  W O H I N ? W O H E R ?
  Wohin rennt der Hase?
  Tavşan nereye koşuyor? Woher kommt der Hase?
  Tavşan nereden geliyor?
  Dativ
  aus (ülke, şehir) -den, -dan - out of, from
  außer dışında, haricinde - except, besides
  bei yanında - at, near, at someone's place
  mit birlikte, beraber - with, by
  nach (ülke, şehir) e, a - after, to, according to
  seit den, dan beri -since, for
  von (kişi, bina, kurum) den, dan - from, of, by
  zu (kişi, bina, kurum) e, a - to, toward
  Akkusativ
  durch içinden, arasından - through, by
  für için - for, by
  gegen karşı - against, about
  ohne -sız, -siz - without
  um çevresinde, etrafında - around


  Dativ ya da Akkusativ Değişken olan Präpositionlar (Wechselpräpositionen)
  an bitişik - on (dikey-vertikal), by, at the edge of
  auf üstünde (bitişik) - on (yatay-horizontal)
  hinter arkasında - behind
  in içinde - in, into, to
  neben yanında - next to, beside
  über üzerinde - above, over, across
  unter altında - under
  vor önünde - in front of, before
  zwischen arasında - between

  2. Yön veren Präpositionlar
  nach: (şehirlere, bölgeler, ülkelere, kıtalara- eğer önünde artikel yok ise)
  nach Frankfurt Frankfurt’a - to Frankfurt
  nach Kanada Kanada’ya - to Canada
  nach Vancouver Vancouver’e - to Vancouver
  nach Deutschland Almanya’ya - to Germany
  nach Hause eve - (to go) home

  in: (bir yere, binaya, feminin ve çoğul ülkeler):
  in die Stadt şehire - to town, downtown
  in die Vorlesung derse - to the lecture
  in die Deutschstunde Almanca dersine - to the German class
  ins Kino sinemaya - to the movies
  in die Schule okula - to school
  in die USA ABD’ye - to the United States

  Idiomatik kullanım
  auf die Bank/ zur Bank bankaya - to the bank
  aufs Postamt/ zum Postamt postanaye - to the post office
  zum Bahnhof istasyona - to the railway station
  auf eine Party/ zu einer Party partiye - to a party
  ans Fenster/ zum Fenster pencereye - to the window
  an die Tür/ zur Tür kapıya - to the door
  an den Strand/ zum Strand sahile - to the beach

  zu: (kişinin evi veya işi, yer veya başka şehir, bölge, ülkeler
  zum Arzt doktora - to the doctor
  zu Hertie Herti’ye - to Hertie's
  zur Bushaltestelle otobüs durağına - to the bus stop
  zum Beispiel örneğin - for example
  zu dritt/zu viert usw. üçlü, dörtlü - in threes, in fours, etc.
  zu Hause evde - at home
  zu Ende son - over (at an end)
  zu Fuß yürüyerek - on foot
  zum Geburtstag yaş gününe - for one's birthday
  zu Weihnachten/Ostern Noel’e - for/at Christmas/Easter
  zu Ihnen/dir size, sana (yer olarak)- (to go) to your place
  zum Frühstück kahvaltıya - for/at breakfast
  zum Essen/Schreiben yemeğe, yazmağa - for eating/writing
  ab und zu ara sıra - now and then
  zum Wohl! sağlığına - (Here's) to your health!

  auf: (resmi binalar, bürolar, parti-kutlama, düğün, vs.)
  auf die Bank bankaya - to the bank
  auf die Post postaneye - to the post office
  auf eine Hochzeit bir düğüne - to a wedding
  aufs Land kırsala, köye - to the country
  auf eine Party partiye - to a party
  auf den Markt(platz) pazar meydanına - to the town market

  an: köşesine - (to the edge of)
  Wir gehen ans Fenster pencereye - to the window
  an die Tafel tahtaya - to the blackboard
  an den Tisch masanın üstüne - to the table

 5. 5
  Hozukcan
  Emekli
  3. Verben mit Stammvokaländerung im Präsens –Şimdiki zaman çekiminde kökü değişen fiiller
  i -> ei e -> i
  wissen (weiß)


  essen (isst)
  fressen (frisst)
  geben (gibt)
  nehmen (nimmt)
  sprechen (spricht)
  sterben (stirbt)
  vergessen (vergisst)
  werden (wird)


  e -> ie

  a -> ä / au ->äu
  fern*sehen (sieht fern)
  lesen (liest)
  sehen (sieht)


  anfangen (fängt an)
  backen (bäckt)
  ein*laden (lädt ein)
  fahren (fährt)
  fallen (fällt)
  fangen (fängt)
  halten (hält)
  laden (lädt)
  lassen (lässt)
  laufen (läuft)
  saufen (säuft)
  schlafen (schläft)
  tragen (trägt)
  waschen (wäscht)

  4. Verb-Präposition Kombinationen – Fiil Präpositon Birleşmeleri
  Angst haben vor (+dat.) birşeyden korkmak - to be afraid of
  antworten auf (+acc.) birşeye cevap vermek - to answer
  arbeiten an (+dat.) birşey üzerinde çalışmak - to work on
  sich ärgern über (+acc.) birşeye kızmak - to be annoyed with
  bestehen aus (+dat.) birşeyden meydana gelmek - to consist of
  bitten um (+acc.) birşey için rica etmek - to ask for
  danken für (+acc.) birşeye teşekkür etmek - to thank for
  denken an (+acc.) birşeyi düşünmek - to think of/about
  einladen zu (+dat.) birşeye davet etmek - to invite to
  sich erinnern an (+acc.) birşeyi hatırlamak - to remember
  erzählen von (+dat.) birşeyden anlatmak - to tell about
  sich freuen auf (+acc.) olacak birşeye sevinmek - to look forward to
  sich freuen über (+acc.) olmuş birşeye sevinmek -to be happy about; pleased with
  gehören zu (+dat.) birşeye ait olmak - to be among
  glauben an (+acc.) birşeye inanmak -to believe in
  sich interessieren für (+acc.) birşeye ilgi duymak -to be interested in
  sich kümmern um (+acc.) birşeye dikkat etmek, alakadar olmak -to look after
  lachen über (+acc.) birşeye gülmek -to laugh at/about
  sprechen von (+dat.) birşey hakkında konuşmak -to talk about
  teilnehmen an (+acc.) birşeye katılmak -to participate in
  sich verlieben in (+acc.) birine aşık olmak -to fall in love with
  warten auf (+acc.) birşeyi, birini beklemek -to wait for
  wissen von (dat.) birşeyi bilmek -to know about

  a: aa
  b: be
  c: se
  d: de
  e: ee
  f: ef
  g: ge
  h: ha
  i: ii
  j: yot
  k: ka
  l: el
  m: em
  n: en
  o: oo
  ö: öö
  p: pe
  q: qu
  r: er
  s: es
  t: te
  u: uu
  ü: üü
  v: fau
  w: we
  x: ix
  y: ipsilont
  z: set
  ä: ae
  ß: ss (Son zamanlarda bu harfin kullanımı "ss" olarak yaygınlaşmıştır.Örn:Heiß değil Heiss)
  Bazı harflerin yanyana gelmesiyle genelde aşağıdaki okunuşlar kullanılır.
  ei : ay olarak okunur
  ie : i olarak okunur
  eu : oy olarak
  sch : ş olarak okunur
  ch : h olarak okunur
  z : ts olarak okunur
  au : o olarak okunur
  ph : f olarak okunur
  sp : şp olarak okunur
  st : şt olarak okunur
  Not:Alfabede bulunan ä ü ö harfleri (a-u-o) harflerinin umlaut (nokta) almış şekilleridir.


  DERS 2

  HAFTANIN GÜNLERİ (WOCHENTAGE)
  Bu ilk derslerimizde hem Almanca kelimelerle tanış olmanız açısından
  hem de herhangi bir ön bilgi gerektirmemesi bakımından günleri
  daha sonra ayları mevsimleri ve sayıları göreceğiz.
  Aşağıda günler Türkçe olarak verilmiş karşılarına da Almanca yazılış ve parantez içinde okunuşları verilmiştir.


  Pazartesi: Montag (mo:nta:g)

  Salı: Dienstag (di:nsta:g)

  Çarşamba: Mittwoch (mitvoh)

  Perşembe: Donnerstag (donırsta:g)

  Cuma: Freitag (frayta:g)

  Cumartesi: Samstag (samsta:g)

  Pazar: Sonntag (zonta:g)

  Not: ( : ) işareti kendinden önce gelen harfin biraz uzunca okunacağını belirtir

  DERS 3

  AYLAR (MONATE)


  Ocak : Januar (yanuar)

  Şubat : Februar (februar)

  Mart : März (merts)

  Nisan : April (april)

  Mayıs : Mai (may)

  Haziran : Juni (yuni)

  Temmuz : Juli (yuli)

  Ağustos : August (august)

  Eylül : September (zemtembır)

  Ekim : Oktober (okto:bır)

  Kasım : November (novembır)

  Aralık : Dezember (detsembır)


  MEVSİMLER

  İlkbahar: Frühling (frü:ling)

  Yaz : Sommer (zo:mır)

  Sonbahar : Herbst (herpst)

  Kış : Winter (vintır)

  DERS 4

  SAYILAR (ORDİNALZAHLEN)
  Her dilde olduğu gibi Almanca'da da sayılar önemli bir konudur.
  Dikkatle öğrenilmesi ve ezberlenmesi gerekir.
  Bununla beraber öğrendikten sonra bol bol alıştırma ve tekrarlarla
  öğrenilen bilgileri iyice pekiştirmek lazımdır.Bu konuda ne kadar çok alıştırma yapılırsa istenilen sayı da o kadar çok çabuk ve doğru şekilde
  Almanca'ya çevrilebilecektir.
  İlk etapta göreceğimiz 0-100 arası sayıları iyice belledikten sonra
  yüzden sonraki sayıları da kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.
  Fakat bu verilenleri mutlaka dikkatlice incelemeniz ve ezberlemeniz şarttır.

  Almanca'da Sayılar

  0 : ¤¤¤¤ (nul)
  1 : eins (ayns)
  2 : zwei (svay)
  3 : drei (dray)
  4 : vier (fi:ır)
  5 : fünf (fünf)
  6 : sechs (zeks)
  7: sieben (zi:bın)
  8 : acht (aht)
  9 : neun (no:yn)
  10 : zehn (seiyn)
  11 : elf (elf)
  12 : zwölf (zvölf)

  13 : dreizehn (drayseiyn)
  14 : vierzehn (fi:ırseiyn)
  15 : fünfzehn (fünfseiyn)
  16 : sechzehn (zeksseiyn)
  17 : siebzehn (zibseiyn)
  18 : achtzehn (ahtseiyn)
  19 : neunzehn (noynseiyn)
  20 :zwanzig (svansig)


  Yukarıda yazılan sayılarda 16 ve 17 sayılarının yazılışındaki ayrıcalığa dikkat ediniz.(6 ve 7 sayıları ile karşılaştırınız.Sieben=sieb ve sechs=sech olduğunu göreceksiniz)
  Yirmiden sonraki sayılar birler ile onlar basamağının arasına
  "ve" anlamına gelen "und" sözcüğünün konulmasıyla elde edilir.
  Fakat burada Türkçe'dekinin aksine birler basamağı önce gelir.


  21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir ve yirmi=yirmi bir)
  22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki ve yirmi=yirmi iki)
  23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç ve yirmi=yirmi üç )
  24 : vier und zwanzig (fi:ır und zwanzig) (dört ve yirmi=yirmi dört)
  25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş ve yirmi=yirmi beş)
  26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı ve yirmi=yirmi altı)
  27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansig) (yedi ve yirmi=yirmi yedi)
  28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (sekiz ve yirmi=yirmi sekiz)
  29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dokuz ve yirmi=yirmi dokuz)

  Burada görüldüğü üzre önce birler basamağındaki rakamı yazıyor
  "und" kelimesini ekliyor ve onlar basamağını yazıyoruz.Bu kural yüze
  kadar olan sayıların hepsinde (30-40-50-60-70-80-90 için de) geçerlidir.Yani önce birler basamağı daha sonra onlar basamağı söylenir.
  Bu arada yukarıya daha açık ve anlaşılır olması için sayıları ayrı ayrı yazdık (örn:neun und zwanzig) fakat aslında bu sayılar birleşik yazılır.
  (örn: neunundzwanzig) gibi.Bundan sonraki sayıları genelde birleşik olarak yazacağız.


  10 : zehn (seiyn)
  20 : zwanzig (svansig)
  30 : dreißig (draysig)
  40 : vierzig (fi:ırsig)
  50 : fünfzig (fünfsig)
  60 : sechzig (zekssig)
  70 : siebzig (sibsig)
  80 : achtzig (ahtsig)
  90 : neunzig (noynsig)
  100 : hundert (hundert)
  Yukarıdaki 30 60 ve 70 sayılarının yazılışındaki farklılığa da dikkat ediniz.
  Bu sayılar sürekli olarak bu şekilde yazılırlar.
  Şimdi kaldığımız yerden devam edelim :

  31 : einunddreißig (ayn und draysig)
  32 : zweiunddreißig (svay und draysig)
  33 : dreiunddreißig (drayunddraysig)
  34 : vierunddreißig (fi:ırunddraysig)
  35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig)
  36 : sechsunddreißig (zeksunddraysig)
  37 : siebenunddreißig (zi:bınunddraysig)
  38 : achtunddreißig (ahtunddraysig)
  39 : neununddreißig (noynunddraysig)

  Kuralımız aynı olduğuna göre aynı şekilde 40 50 60 70 80 90 sayıları için de sizler aynı örnekleri çok rahat yapabilirsiniz.
  Biz burada birkaç örnek daha verelim:


  40: vierzig
  41: ein und vierzig
  42: zwei und vierzig
  48: acht und vierzig
  55: fünf und fünfzig
  59: neun und fünfzig
  67: sieben und sechzig
  76: sechs und siebzig
  88: acht und achtzig
  99: neun und neunzig


  Önümüzdeki derimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
  Fakat tekrar belirtelim ki bu çok önemli bir konudur.
  Eğer takıldığınız bir yer varsa sormayı ihmal etmeyin.
  Başarılar...


  Bir önceki dersimizde 0-100 arasındaki sayıları incelemiştik.
  Şimdi 100'den sonraki sayılarla devam edecek ve sonraki dersimizde de bir çok örnek yapacağız.
  Sayılarla ilgili bir kaç özel durum ve daha ileri bilgileri sayı sıfatları
  konusunda inceleyeceğiz.
  Burada belirmek istediğimiz nokta şudur;
  Normalde sayılar bitişik olarak yazılırlar fakat biz burada daha rahat kavranabilmesi için sayıları ayrı ayrı yazmayı tercih ettik.
  Şimdi 100'den itibaren başlayalım:  100 : hundert (hundert)

  100 Almanca'da "hundert" demektir.200-300-400 vs sayıları ise "hundert" kelimesinin önüne 2-3-4 vs. sayıları yazmakla oluşur.
  örneğin:

  200 : zwei hundert (svay hundert) (iki - yüz)
  300 : drei hundert (dray hundert) (üç - yüz)
  400 : vier hundert (fi:ır hundert) (dört - yüz)
  500 : fünf hundert (fünf hundert) (beş - yüz)
  600 : sechs hundert (zeks hundert) (altı - yüz)
  700 : sieben hundert (zi:bın hundert) (yedi - yüz)
  800 : acht hundert (aht hundert) (sekiz - yüz)
  900 : neun hundert (noyn hundert) (dokuz - yüz)

  Fakat örneğin 115 veya 268 veya bu şekilde herhangi bir yüzlü sayı yazılmak istenirse bu defa önce yüzlü sayı daha sonra birler ve onlar basamağını yazarız.
  Örnekler:
  100 : hundert
  101 : hundert eins
  102 : hundert zwei
  103 : hundert drei
  104 : hundert vier
  105 : hundert fünf
  .
  .
  .
  .
  110 : hundert zehn (yüz ve on)
  111 : hundert elf (yüz ve onbir)
  112 : hundert zwölf (yüz ve oniki)
  113 : hundert dreizehn (yüz ve onüç)
  114 : hundert vierzehn (yüz ve ondört)
  .
  .
  .
  120 : hundert zwanzig (yüz ve yirmi)
  121 : hundert ein und zwanzig (yüz ve yirmibir)
  122 : hundert zwei und zwanzig (yüz ve yirmiiki)
  150 : hundert füfzig (yüz ve elli)
  201 : zwei hundert eins (iki yüz ve bir)
  210 : zwei hundert zehn (iki yüz ve on)
  225 : zwei hundert fünf und zwanzig (iki yüz ve yirmibeş)
  350 : drei hundert fünfzig (üç yüz ve elli)
  598 : fünf hundert acht und neunzig (beş yüz ve doksansekiz)
  666 : sechs hundert sechs und sechzig (altı yüz ve atmışaltı)
  999 : neun hundert neun und neunzig (dokuz yüz ve doksandokuz)
  1000 : tausend (tauzınd)

  Binli sayılar da aynı şekilde yüzlü sayılar gibi yapılır.

  2000 : zwei tausend
  3000 : drei tausend
  4000 : vier tausend
  5000 : fünf tausend
  6000 : sechs tausend
  7000 : sieben tausend
  8000 : acht tausend
  9000 : neun tausend
  10000 : zehn tausend

  Burada onbin oniki bin onüç bin ondört bin.......
  sayılarını ifade ederken gördüğünüz gibi işin içine iki basamaklı sayılar ve bin sayısı girdi.Burada da önce iki basamaklı sayımızı ve sonra bin sözcüğünü getirerek sayımızı elde ediyoruz.

  11000 : elf tausend
  12000 : zwölf tausend
  13000 : dreizehn tausend
  14000 : vierzehn tausend
  15000 : fünfzehn tausend
  16000 : sechzehn tausend
  17000 : siebzehn tausend
  18000 : achtzehn tausend
  19000 : neunzehn tausend
  20000 : zwanzig tausend

  Şimdi çeşitli örneklerle devam edelim:

  21000 : ein und zwanzig tausend (yirmibir-bin)
  22000 : zwei und zwanzig tausend (yirmiiki-bin)
  23000 : drei und zwanzig tausend (yirmiüç-bin)
  30000 : dreißig tausend (otuz-bin)
  35000 : fünf und dreißig tausend (otuzbeş-bin)
  40000 : vierzig tausend (kırk-bin)
  50000 : fünfzig tausend (elli-bin)
  58000 : acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)
  60000 : sechzig tausend (atmış-bin)
  90000 : neunzig tausend (doksan-bin)
  100000 : hundert tausend (yüz-bin)

  Yüzbinli ifadelerde de sistem aynı.
  110000 : hundert zehn tausend (yüzon-bin)
  120000 : hundert zwanzig tausend (yüzyirmi ve bin)
  200000 : zwei hundert tausend (ikiyüz ve bin)
  250000 : zwei hundert fünfzig tausend (ikiyüzelli ve bin)
  500000 : fünf hundert tausend (beşyüz ve bin)
  900000 : neun hundert tausend (dokuzyüz ve bin)
  Buraya kadar öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayacak olursak şöyle bir genellemeyle diyebiliriz ki;
  İki basamaklı sayılar yazılırken önce birinci basamağı sonra ikinci basamağı aralarına und sözcüğü getirilerek yazılıyordu.
  Üç basamaklılarda ise örneğin yüz beş (105) sayısı önce yüz sonra beş sayısı getirilerek yazılır.Yüz yirmi sayısı ise önce yüz ve sonra yirmi sayıları yazılarak oluşturulur.Binli sayılarda da örneğin üç bin (3000) sayısı önce üç ve sonra bin yazılarak oluşturulur. Bin üç sayısı ise önce bin sonra üç yazılarak oluşturulur.3456 (üç bin dört yüz elli altı) sayısı ise önce üçbin sonra dört yüz ve sonra da elli altı yazılarak oluşturulur.
  Daha büyük sayılar da aynı şekilde önce büyük basamaktan başlanarak yazılırlar.
  Bir sonraki dersimizde bu konuya ait pek çok örnekler yapacağız.
  Bu konuya ait ne kadar çok alıştırma yapılırsa hem öğrenmesi ve akılda kalması açısından hem de sayıları daha çabuk Türkçe ve Almanca'ya çevirebilmeniz açısından o kadar çok iyi neticeler alınır.

  NOT: hundert sözcüğü (yüz) "ein hundert" olarak da kullanılabilir.
  İkisine de rastlayabilirsiniz.

  DERS 5 (SAYILAR DEVAM)

  Geçen derslerimizde sayılar konusunu incelemiştik.
  Bu dersimizde sayılar ile ilgili bir çok örneğe yer verecek ve bu konuyu iyice pekiştirmenizi sağlayacağız.
  Öncelikle küçük sayıları tekrar hatırlayalım ve ardından daha büyük ve karmaşık sayıları da ele alalım.


  8: acht

  9: neun

  18: achtzehn

  19 : neunzehn

  20 : zwanzig

  38 : acht und dreißig

  39 : neun und dreißig

  99 : neun und neunzig

  100 : hundert (veya ein hundert)

  108 : hundert acht

  110 : hundert zehn

  200 : zwei hundert

  220 : zwei hundert zwanzig

  225 : zwei hundert fünf und zwanzig

  255 : zwei hundert fünf und fünfzig

  987 : neun hundert sieben und achtzig

  999 : neun hundert neun und neunzig

  1000 : tausend (veya ein tausend)

  1005 : tausend fünf

  5000 : fünf tausend

  1008 : tausend acht

  8000 : acht tausend

  1100 : tausend hundert (veya ein tausend ein hundert)

  1111 : tausend hundert elf (veya: ein tausend ein hundert elf)

  1115 : tausend hundert fünfzehn

  1120 : tausend hundert zwanzig

  1234 : tausend zwei hundert vier und dreißig

  4321 : vier tausend drei hundert ein und zwanzig

  9516 : neun tausend fünf hundert sechzehn

  10000 : zehn tausend

  10001 : zehn tausend eins

  10005 : zehn tausend fünf

  50000 : fünfzig tausend

  50005 : fünfzig tausend fünf

  50055 : fünfzig tausend fünf und fünfzig

  50123 : fünfzig tausend hundert drei und zwanzig

  50498 : fünfzig tausend vier hundert acht und neunzig

  54321 : vier und fünfzig tausend drei hundert ein und zwanzig

  12345 : zwölf tausend drei hundert fünf und vierzig

  98765 : acht und neunzig tausend sieben hundert fünf und sechzig

  100000 : hundert tausend (veya ein hundert tausend)

  100004 : hundert tausend vier

  400000 : vier hundert tausend

  400400 : vier hundert tausend vier hundert

  404000 : vier hundert vier tausend

  440000 : vier hundert vierzig tausend

  444444 : vier hundert vier und vierzig tausend vier hundert vier und
  vierzig

  123456 : hundert drei und zwanzig tausend vier hundert sechs und fünfzig

  987654 : neun hundert sieben und achtzig tausend sechs hundert vier und fünfzig

  742683 : sieben hundert zwei und vierzig tausend sechs hundert drei und achtzig

  999999 : neun hundert neun und neunzig tausend neun hundert neun und neunzig

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi