Almanca Konuşma Kılavuzu

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Deutsch - Almanca Bölümünden Almanca Konuşma Kılavuzu ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hozukcan
  Emekli
  Reklam

  Almanca Konuşma Kılavuzu

  Reklam  Almanca Konuşma Kılavuzu

  Forum Alev
  Almanca Konuşma - Sözlük Konuşma - Almanca Öğrenmek - Almanca Kelimeler - Almanca Çeviri - Almanca Sayılar  ALMANCA: SAYILAR

  • sıfır - null [nul]
  • bir - eins (ein,eine) [ayns]
  • iki - zwei [tsvay]
  • üç - drei [dray]
  • dört - vier [fi:r]
  • beş - fünf [fünf]
  • altı - sechs [zeks]
  • yedi - sieben [zi:bın]
  • sekiz - acht [aht]
  • dokuz - neun [noyn]
  • on - zehn [tse:n]
  • on bir - elf [elf]
  • on iki - zwölf [tsvölf]
  • on üç - dreizehn [draytse:n]
  • on dört - vierzehn [fi:rtse:n]
  • on beş - fünfzehn [fünftse:n]
  • on altı - sechzehn [zehtse:n]
  • on yedi - siebzehn [zi:btse:n]
  • on sekiz - achtzehn [ahtse:n]
  • on dokuz - neunzehn [noyntse:n]
  • yirmi - zwanzig [tsvantsih]
  • yirmi bir - einundzwanzig [aynundtsvantsih]
  • otuz - dreißig [draytsih]
  • kırk - vierzig [fi:rtsih]
  • elli - fünfzig [fünftsih]
  • altmış - sechzig [zehtsih]
  • yetmiş - siebzig [zi:btsih]
  • seksen - achtzig [ahtsih]
  • doksan - neunzig [noyntsih]
  • yüz - hundert [hundert]
  • bin - tausend [tauzınt]
  • bir milyon - (eine) million [aynı milyo:n]

  ALMANCA: YÖNLER

  • Sol - links [links]
  • Sağ - rechts [rehts]
  • Düz - geradeaus [gıra:dıaus]
  • Aşağı - hinunter [hinuntır]
  • Yukarı - hinauf [hinauf]
  • Uzak - weit [vayt]; fern [fern]
  • Uzun - lang [lang]
  • Yakın - nahe [na:]
  • Kısa - kurz [kurts]
  • Harita - die Landkarte [lantkartı]
  • Turizm Danışma Bürosu - das Fremdenverkehrsbuero [fremdınverkırsburo:]

  ALMANCA: SELAMLAŞMA - TANIŞMA

  • Merhaba - Guten Tag [gu:tın ta:g]
  • Güle güle - Auf Wiedersehen
  [auf vi:dırze:ın]
  • Görüşürüz - Bis nachher. [bis na:hhe:r]
  • Günaydın - Guten Morgen
  [gu:tın morgın]
  • İyi günler - Guten Tag [gu:tın ta:g]
  • İyi akşamlar - Guten Abend
  [gu:tın a:bınt]
  • İyi geceler - Gute Nacht [gu:tı naht]
  • Evet - Ja [ya]
  • Hayır - Nein [nayn]
  • Teşekkürler - Danke [dankı]
  • Bir şey değil - Bitte schön [bitı şö:n]
  • Lütfen - Bitte [bitı]
  • Pardon; affedersiniz - Entschuldigen Sie
  [entşuldigın-zi:]
  • Anne - die Mutter [mutır]
  • Baba - der Vater [fatır]
  • Eş; karı - die Frau [frau]
  • Eş; koca - der Mann [man]
  • Erkek çocuk - der Sohn [zo:n]
  • Kız çocuk - die Tochter
  [tohtır]
  • Arkadaş - Freund (e) [froynt],
  Freundin (k) [froyntin]
  • ... konuşuyor musunuz -
  Sprechen Sie ... [şprehın-zi:]
  • İngilizce - Englisch [engliş]
  • Almanca - Deutsch [doyç]
  • İspanyolca - Spanisch [şpa:niş]
  • Fransızca - Französisch
  [frantso:zış]
  • Çince - Chinesisch [hineziş]
  • Ben - Ich [ih]
  • Biz - Wir [vi:r]
  • Sen - Du [du:]
  • Siz (tekil) - Sie [zi:]
  • Siz (çoğul) - ihr [i:r]
  • Onlar - sie [zi:]
  • Bu [Almanca] nasil soylenir? - Wie heißt das auf [Deutsch]?
  [vi: hayst das auf doyç]
  • Tuvalet nerede? - Wo ist die Toilette? [vo: ist di-tualetı]
  • Adınız nedir? - Wie heißen Sie? [vi: haysın zi:]
  • Tanıştığımıza memnun oldum - Sehr erfreut. [ze:r erfroyt]
  Freut mich. [froyt mih]
  • Çok teşekkürler - Vielen Dank [fi:lın-dank]
  • Anlamıyorum - Ich verstehe nicht. [ih ferşte:ı niht]
  • Nasılsınız? - Wie geht's? [vi:-ge:t-s]
  • İyi - Gut [gu:t]
  • Kötü - Schlecht [şleht]
  • Şöyle böyle - Es geht. [es ge:t]

  ALMANCA: ALIŞ - VERİŞTE

  • Kapalı - geschlossen [geşlosın]
  • Açık - Auf [auf], offen [ofın]
  • Posta kartı - die Postkarte
  [postkartı]
  • Pul - die Briefmarke [bri:fmarkı]
  • Bir az - etwas [etvas]
  • Kahvaltı - das Frühstück [frü:ştük]
  • Öğle yemeği - das Mittagessen
  [mita:kesın]
  • Akşam yemeği - das Abendessen
  [a:bıntesın]
  • Vejeteryen - vegetarisch [vegıtariş]
  • Ekmek - das Brot [das bro:t]
  • İçecek - das Getränk [gıtrenk]
  • Kahve - der Kaffee [kafe:]
  • Çay - der Tee [te:]
  • Meyve suyu - der Saft [zaft]
  • Bira - das Bier [bi:r]
  • Su - das Wasser [vasır]
  • Şarap - der Wein [vayn]
  • Tuz - das Salz [das zalts]
  • Biber - der Pfeffer [pfefır]
  • Et - das Fleisch [das flayş]
  • Dana eti - das Rindfleisch [rnndflayş]
  • Domuz eti - das Schweinefleisch
  [şvaynıflayş]
  • Balık - der Fisch [fiş]
  • Kümes hayvanı - das Geflügel
  [geflü:gıl]
  • Sebze - das Gemüse [das gımü:zi]
  • Meyve - die Frucht [fruht]
  • Patates - die Kartoffel [kartofıl]
  • Salata - der Salat [zala:t]
  • Tatlı - das Dessert [desert]
  • Dondurma - das Speiseeis
  [şpayzı-ays]
  • Bu ne kadar? - Wieviel kostet das? [vi:fi:l kostıt das]
  • Bu ne? - Was ist das? [vas ist das]
  • Alıyorum. - Ich nehme es. [ih ne:me es]
  • Almak istiyorum ... - Ich möchte ... kaufen. [ih-möhtı ..... kaufın]
  • ... var mı? - Haben Sie ... [ha:bın-zi:]
  • Şerefe! - Prost! [prost]
  • Kredi kartı kabul ediyormusunuz? - Akzeptieren Sie Kreditkarten?
  [aktsepti:rın zi: kreditkartın]
  • Lütfen hesabı getirin. - Zahlen, bitte. [tsa:lın bitı]

  ALMANCA: YOLCULUK - SEYAHAT

  • Tren - die Bahn [ba:n], der Zug [tsu:k]
  • Otobüs - der Bus [bus]
  • Metro - die U-Bahn [u:ba:n]
  • Hava limanı - der Flughafen
  [flu:kha:fın]
  • Tren istasyonu - der Bahnhof
  [ba:nho:f]
  • Otogar - der Busbahnhof
  [bus-ba:nho:f]
  • Metro istasyonu - der U-Bahnhof
  [u:ba:nho:f]
  • Kalkış - die Abfahrt [apfa:rt]
  • Varış - die Ankunft [ankunft]
  • Kiralık araba şirketi - Autovermietung
  [auto-fermi:tunk]
  • Otopark - Parken [parkın]
  • Hotel - das Hotel [hotel]
  • Oda - das Zimmer [tsimır]
  • Rezervasyon - die Reservierung
  [rezervi:runk]
  • Pasaport - Reisepaß [rayzı-pas]
  • Kule - der Turm [turm]
  • Köprü - die Brücke [brükı]
  • Tuvalet - die Toilette [tualetı]
  • Banka - die Bank [bank]
  • Postane - die Post [post]
  • Müze - das Museum [muzeum]
  • Polis karakolu - Polizeiwache
  [politsay-vahı]
  • Hastane - das Krankenhaus
  [krankınhaus]
  • Eczane - die Apotheke
  [apote:kı]
  • Dükkan - das Geschäft
  [gışeft]
  • Lokanta - das Restaurant
  [restoran]
  • Okul - die Schule [şu:lı]
  • Kilise - die Kirche [kirhı]
  • Cadde - die Straße [ştra:sı]
  • Meydan - der Platz [plats]
  • Dağ - der Berg [berk]
  • Tepe - der Hügel [hü:gıl]
  • Göl - der See [ze:]
  • Okyanus - der Ozean [otsean]
  • Nehir - der Fluß [flus]
  • Yüzme Havuzu - das Schwimmbad
  [şvimba:t]
  • ... nerede? - Wo ist ...? [vo-ist ...]
  • Bilet ne kadar? - Wieviel kostet die Fahrkarte? [vi:fi:l kostıt di: fa:rkartı]
  • ... e bir bilet, lütfen. - Eine Fahrkarte nach ..., [aynı fa:rkartı na:h]
  • Nereye gidiyorsun(uz)? - Wohin gehen Sie? [vohin gehın zi:]
  • Nerede oturuyorsun(uz)? - Wo wohnen Sie? [vo vonın zi:]
  • Bu akşam için boş odanız var mı? - Haben Sie noch ein Zimmer frei?
  [ha:bın-zi: no:h ayn tsimır fray]
  • Boş yer yok. - Ausgebucht [ausgebuht]

  ALMANCA: ZAMANLAR - TARİHLER


  • Gün - der Tag [ta:k]
  • Hafta - die Woche [vohı]
  • Ay - der Monat [mo:nat]
  • Yıl - das Jahr [ya:r]
  • Pazartesi - Montag [mo:nta:k]
  • Salı - Dienstag [di:nsta:k]
  • Çarşamba - Mittwoch [mitvoh]
  • Perşembe - Donnerstag [donırsta:k]
  • Cuma - Freitag [frayta:k]
  • Cumartesi - Samstag [zamsta:k]
  • Pazar - Sonntag [zonta:k]
  • İlkbahar - der Frühling [frü:ling]
  • Yaz - der Sommer [zomır]
  • Sonbahar - der Herbst [herpst]
  • Kış - der Winter [vintır]
  • Ocak - Januar [yanuar]
  • Şubat - Februar [fe:bruar]
  • Mart - März [merts]
  • Nisan - April [april]
  • Mayıs - Mai [may]
  • Haziran - Juni [yu:ni]
  • Temmuz - Juli [yu:li]
  • Ağustos - August [august]
  • Eylül - September [zeptembır]
  • Ekim - Oktober [okto:bır]
  • Kasım - November [novembır]
  • Aralık - Dezember [detsembır]
  • Bugün - heute [hoytı]
  • Dün - gestern [gestırn]
  • Yarın - morgen [morgın]

  ALMANCA: SAAT KAÇ?

  • Saat kaç? - Wie spät ist es? [vi:şpe:t ist es]
  • Saat kaç? - Wievel Uhr ist es? [vi:fi:l-u:r ist es]
  • 7:13, Yedi on uç - 7.13, dreizehn nach sieben [draytse:n na:h zi:bın]
  • 3:15, Üç on beş - 3.15, drei Uhr fünfzehn [dray u:r fünftse:n],
  fünfzehn nach drei [fünftse:n na:h dray]
  • 3:15, Üçü çeyrek geçiyor - 3.15, viertel nach drei [firtıl na:h dray],
  viertel vier [firtıl fi:r]
  • 11:30, On bir otuz - 11.30, elf Uhr dreißig [elf u:r draytsih],
  Dreißig nach elf [draytsih na.h elf]
  • 11:30, On bir buçuk - 11.30, halb zwölf [halp tsvölf]
  • 1:45, Bir kırk beş - 1.45, ein Uhr fünfundvierzig [ayn u:r fünf-und-fi:rtsih],
  fünfundvierzig nach eins [fünf-und-fi:rtsih na:h ayns]
  • 1:45, İkiye çeyrek var - 1.45, viertel vor zwei [firtıl fo:r tsvay],
  dreiviertel zwei [drayfirtıl tsvay]

  ALMANCA: GENEL KONUŞMALAR
  • Bundan emin değilim. - Ich bin nicht ganz sicher. [ih-bin niht gants zihır]
  • Bilmiyorum. - Ich weiss nicht. [ih-vays niht]
  • Bir bakalım. - Mal sehen. [ma:l ze:ın]
  • Sanmıyorum. - Ich glaube nicht. [ih-glaubı niht]
  • Olur böyle şeyler. - Das kommt vor. [das komt fo:r]
  • Saçma. - Unsinn. [unzin]
  • Tamam işte! - Eben. [e:bın]
  • Tabii! - Selbstverständlich! [zelpstferştentlih]
  • Sahi mi? - Wirklich? [virklih]
  • Fena değil - Nicht schlecht [niht şleht]
  • Müsaade eder misiniz? (otobüste vb.) - Gestatten Sie? [gıştatın-zi:]
  • Nasıl isterseniz. - Wie Sie wollen. [vi: zi: volın]
  • İyi şanslar. - Alles Gute! [alıs gu:tı]
  • Ne istiyorsunuz? - Was wollen Sie? [vas volın-zi:]
  • Ben buranın yabancısıyım. - Ich bin fremd hier. [ih-bin fremt-hi:r]
  • Dikkat! - Achtung! [ahtung]
  • Acelem var. - Ich habe es eilig. [ih-habe es eilig]
  • Hiçbir şey anlamıyorum. - Ich verstehe nichts. [ih ferşte:ı nihts]
 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Almanca Konuşma Kılavuzu

  Reklam  ingiliz nine dokuz almanca noen benzerlik var demekki diller etkileşiyor kelimelerin sonunda h be n harfleri gelmiş nedense anlamıyana zor bir dil ayrıca kaba bir dil+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi