Java ile yazılmış basit telefon defteri

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Diğer Kodlama Dilleri Bölümünden Java ile yazılmış basit telefon defteri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aslan-67
  Üye
  Reklam

  Java ile yazılmış basit telefon defteri

  Reklam  Java ile yazılmış basit telefon defteri

  Forum Alev
  Kod:
  package tlf;
  
     import java.io.*;
   import java.util.StringTokenizer;
   import java.awt.*;
     import java.awt.event.*;
     import javax.swing.*;
  /**
  * @author S33006
  *
  * To change this generated comment edit the template variable "typecomment":
  * Window>Preferences>Java>Templates.
  * To enable and disable the creation of type comments go to
  * Window>Preferences>Java>Code Generation.
  */
  public class PhoneBook extends JFrame implements ActionListener{
    FileWriter cikti;
  JLabel lbl1;
  JLabel lbl2;
  JTextField txt1;
  JTextField txt2;
  JButton bt1;
  JButton bt2;
  JButton bt3;
    Container c;
    File f = new File("rehber.txt");
  public static void main(String[] args){
  
  JFrame jf = new PhoneBook ();
  jf.setVisible(true);
  }
  public PhoneBook (){
  super("telefon rehberi");
    c = getContentPane() ;
  
    
  c.setLayout(new GridLayout(4,2));
  this.setSize(new Dimension(257, 118)); 
  
  lbl1 = new JLabel ("AD SOYAD: ");
  c.add(lbl1);
  
  txt1 = new JTextField (15);
  c.add(txt1);
  
  lbl2 = new JLabel ("TELEFON NO: ");
  c.add(lbl2);
  
  txt2 = new JTextField (15);
  c.add(txt2);
  
  bt1= new JButton("KAYDET");
  bt1.addActionListener( this);
  c.add(bt1);
  
  bt2 = new JButton(" NO GOSTER");
  bt2.addActionListener( this);
  c.add(bt2);
  
  bt3 = new JButton("TEMİZLE");
  bt3.addActionListener( this);
  c.add(bt3); 
  
  setVisible( true);
  
  } 
  
  
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
  
   if(e.getSource() == bt1){
   
    try
    {
      
    cikti = new FileWriter("rehber.txt",true);
  cikti.write(txt1.getText()+"\t"+txt2.getText());
  cikti.write("\n");
  cikti.close();
  
  
  
   }catch(Exception ex) {
  
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"dosya doğru açılmadı" );
    
    System.exit(1);
   }
  
    }
  //ad soyad bolumune aranılan isim giriliyor, "NO GOSTER" tuşuna basınca mesaj olarak numara geliyor
    else if(e.getSource() == bt2){
     try {
  
  InputStreamReader fis = new FileReader(f); 
    BufferedReader buf = new BufferedReader(fis); 
    String line = ""; 
    boolean isFound = false;
       
      while ( (line = buf.readLine()) != null) { 
      
      StringTokenizer token = new StringTokenizer(line,"\t"); 
      
      if(token.nextToken().equals(txt1.getText())){
     isFound = true;       
      JOptionPane.showMessageDialog(null,token.nextToken() );  
       break;
     } 
     }
     if(!isFound)
       JOptionPane.showMessageDialog(null,"ARADIĞINIZ İSİMDE BİR KAYIT BULUNAMADI!" );
  
     } 
    catch (Exception el) { 
      
    } 
   }else if(e.getSource() == bt3){
    
    
    
    txt1.setText("");
    txt2.setText("");
    
    
    } 
  }
  }
 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Java ile yazılmış basit telefon defteri

  Reklam  rehber.txt dosyası nereye kaydediliyor acaba+ Yorum Gönder
görsel telefon rehber programı java
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi