Pascal Hataları

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Diğer Kodlama Dilleri Bölümünden Pascal Hataları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aslan-67
  Üye
  Reklam

  Pascal Hataları

  Reklam  Pascal Hataları

  Forum Alev
  Pascal ile yazilan programlarin derlenmesinde derleyicinin saptadigi hatalar ve
  programin çalistirilmasi sirasinda ortaya çikan hatalar olmak üzere iki çesit hata
  durumu vardir.
  1. Compiler Errors Messagee
  2. Run Time Errors Messages
  Compiler Errors (Derleme Hatalari)
  Yazim kurallarina ters düsen, hatali kodlamalar yapilan programin derlenmesi sirasinda
  ortaya çikan hatalardir. Saptanan hata, hataya iliskin kod ile birlikte açiklanir.
  1) Out of memory
  Hafizanin yetersiz oldugunu belirtir. Bu problemi çözmek için asagidaki yollar
  denenmelidir.
  ??Compile menüsündeki “Destination memory” seçenegi “Disk” olarak degistirilir.
  ??“Options” menüsündeki “Linkler” seçenegide “Linker buffer” alani “Disk” yapilir.
  Bu islemin DOS komutu satirindaki derleme seçenegi /L ‘dir. (>TPC/L...)
  ??Hafizada çalisan TSR programlarinin hafizadan silinmesini saglar.
  Bu islemlere ragmen hata çözülmezse unit programlarin hacimleri küçültülmelidir.
  2) Identifier expected
  Turbo Pascalin bir kelime (reserved word) kelime, tanitici ismi olarak kullaniyor.
  3) Unknown identifier
  Tanimlanmis bir degisken kullaniyor.
  4) Duplicate identifier
  Tanitici isim mevcut program blogu içerisinde daha önce tanimlanmis.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  209
  5) Syntax error
  Kaynak text içerisinde geçersiz karakter bulundu.
  6) Error in real constant
  Sabit real taniminda hata var.
  7) Error in integer constant
  Sabit integer taniminda hata var.
  Cool String constant exceeds line
  String sabitlerde kullanilan tirnak eksik veya fazla.
  9) To many nested files
  Içiçe çok fazla dosya baglantisi var
  10) Unexpected end of file
  Program sonundaki END yazilmamis veya dosya sonunu belirten (.) unutulmus.
  11) Line too long
  Bir satir üzerinde 120 karakterden fazla bilgi bulunamaz.
  12) Type identifier expected
  Type tanimlayici gerekli
  13) Too many open files
  Ayni anda açik olan dosya sayisi çok fazla. Config.Sys dosyasindaki Files=xx
  seçeneginde xx arttirilmalidir. xx ayni anda açilabilecek dosya sayisini gösterir.
  14) Invalid file name
  Geçersiz dosya adi veya bulunmayan directory.
  15) File not found
  Belirtilen dosya aktif directory içerisinde bulunmuyor.
  16) Disk full
  Disk dolu. Diskten silinebilecek dosyalari silin.
  17) Invalid compiler direvtive
  Geçersiz compiler bildirisi.
  18) Too many files
  Programin tamaminda cok fazla dosya veya unit var.
  19) Undefined type in pointer definition
  Pointer taniminda bilinmeyen tip.
  20) Variable identifier expected
  Degisken tanimlayicisi bekleniyor.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  210
  21) Error in type
  Tip hatasi. Sembol ile tip tanimina baslanamaz.
  22) Structure too large
  Yapi çok büyük. Yapisal tip taniminda yapi olusturan alanlarin toplam uzunlugu
  65520 byte olmalidir. Bunun için alan tanimlamalarinda, alan uzunluklari
  kisaltilmalidir.
  23) Set base type out of range
  Küme çok uzun. Küme tipi taniminda kümeyi olusturan toplam eleman sayisi 256k
  yi geçemez. Küme tanimlamalarinda eleman sayisi azaltilmalidir.
  24) File compenents may not be files
  Bir dosyaya ait tip olarak baska bir dosya tipi kullanilmaz
  25) Invalid string length
  String?in uzunlugu geçersiz. Bir stringin maksimum uzunlugu 255 karakter olabilir.
  Bu uzunluk kisaltilmali veya parçalanmalidir.
  26) Type mismatch
  Tip uyusmazligi. Asagidaki durumlarda meydana gelir:
  ??Atama veya hesaplama islemlerinde sol taraftaki degisken ile sag taraftaki
  ifadelerin tipleri ayni olmayabilir.
  ??Procedure veya function?larda karsilikli gelen parametrelerin tipleri farkli.
  ??Islemlerde tip uyusmazligi var.
  27) Invalid subrange base type
  Sayilabilir tipteki elemanlara geçerli tanimlama yapilmalidir.
  28) Lover bound greater than upper bound
  Alt sinir üst sinirdan büyük.
  29) Ordinal type expected
  Sayilabilir tip gerekir. Real, String, yapisal tip veya Pointer tipleri burada
  kullanilmaz.
  30) Integer constant expected
  Tamsayi sabiti gerekiyor. Tamsayi tipinde tanimlanmamis bir alana tam sayi
  konulmaktadir. Saha tanimi veya degeri düzeltmek gerekir.
  31) Constant expected
  Sabit gerekiyor. ?const? yazilmis fakat, sabit tanimi olmadigi zaman bu hata mesaji
  gerekir.
  32) Integer or real constant expected
  Tam sayi veya gerçek sayi sabiti gerekiyor. Sayisal tanimlanmis bir alana, sayisal
  bilgi disinda bir bilgi yerlestiriliyor.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  211
  33) Type indentifier expected
  Tip tanimi gerekiyor. Tipin belirlenmesi gerekli olan bir degisken tipi belirtilmemis.
  34) Invalid function resul type
  Fonksiyon sonucunda tipi hatali. Bir fonksiyonun neticesi yapisal tip olamaz.
  35) Label isentifier expacred
  Etiket tanimi gerekiyor. LABEL kelimesinden sonra bir etiket tanimlamak gerekir. Ya
  ?LABEL? kelimesi kaldirilmali yada etiket tanimlanmalidir.
  36) Begin expected
  BEGIN gerekiyor. Ana program veya procedure/function? larda islemler BEGIN
  komutundan sonra yazilmalidir.
  37) End expected
  END bekleniyor.
  38) Integer expression expected
  Tam sayi bir ifade gerekiyor. Tam sayi kullanilmasi gerekli olan bir islemde baska
  tip kullanilmistir.
  39) Ordinal expression expected
  Sayilabilir tipte bir ifade gerekiyor. Sayilabilir tip yerine, islemde baska tip
  kullanilmistir.
  40) Boolean expression expected
  Mantiksal tipte bir ifade gerekiyor.
  41) Operand types do not match operator
  Islem ile isareti arasinda uyusmazlik var.
  42) Error in expression
  Ifadede hata var. Aritmetik bir islemde bir taraf eksik olabilir veya sabit taniminda
  sag taraf yazilmamistir.
  43) Illegal assignment
  Hatali atama yapilmis Bir atama isleminde Fonksiyonlar sag tarafta bulunamazlarr.
  44) Field identifer expected
  Alan tanimi gerekir. RECORD taniminda alan ismi belirtilmemistir.
  47) Object file too large
  Object dosya hacmi 64 K? dan daha büyük.
  48) Code segment too large
  Program çok büyük. Bir program veya ünite maksimum 65520 byte
  olabilir.Programda unitler kullanilmalidir.Unit çok büyük ise, Unit içerisinde baska
  unit? ler kullanilarak program kisaltilmalidir.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  212
  49) Data segment too large
  Tanimlanan sabit ve degiskenlerin hacmi çok fazla. Bir programda tanimlanan
  sahalarin toplami maksimum 65520byte olabilir. Buna Unit? lerde kullanilan alanlar
  da dahildir. Hatayi gidermek için alan sayisi veya uzunluklar azaltilmalidir.
  50) Do expected
  DO gereklidir. WHILE, FOR komutlarinda DO gerekir.
  54) Of expected
  OF gereklidir. CASE komutunda, ARRAY taniminda vs.. gerekli olan OF kelimesi
  kullanilmistir.
  55) Interface expected
  INTERFACE gereklidir. UNIT içerisinde ?INTERFACE? kelimesi yazilmamis.
  57) Then expected
  THEN gereklidir. IF komutunda THEN kelimesi yazilmamis.
  58) To or downto expected
  TO veya DOWNTO gereklidir. FOR komutunda TO/DOWNTO kelimelerinden biri
  kullanilmamis.
  59) Undefined forward
  FORWARD tanimlanmamis.
  ??Unit? in INTEFACE bölümünde tanimlanan PROCEDURE veya FUNCTION
  IMPLEMENTATION bölümünde tanimlanmamistir.
  ??PROCEDURE/FUNCTION? da FORWARD kullanildigi halde
  PROCEDURE/FUNCTION hiç tanimlanmamistir.
  61) Invalid typecast
  Geçersiz çevrim yapilmis. Bazi tipler, tanimlandigi gibi degil de uyumlu uyumlu bir
  tipte de kullanilabilir.
  62) Division by zero
  0? a bölme. Bilindigi gibi bir sayinin sifira bölünmesi tanimsizdir.
  63) Invalid file type
  Geçersiz dosya tipi. Örnegin, tipli dosyada Readln veya text dosyada Seek komutu
  kullanilmaz.
  64) Connot read or write variables of this type
  Bu tip için okuma veya yazma yapilamaz. Yapisal tipler ekranda dogrudan
  görüntülenemezler ve ekrandan alinamazlar.
  66) String variable expected
  String degisken gerekiyor. String tipte olmasi gereken bir degisken yerine baska
  tipte bir degisken kullanilmistir.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  213
  67) String expression expected
  String ifade gerekli.
  68) Circular Unit
  Unitlerin birbirini kullanimi hatali tanimlanmis
  69) Unit name mismatch
  Unit ismi uyusmazligi var. Unit programinin disk üzerindeki ismi (dosya adi) ile Unit
  komutundan sonra yazilan isim ayni olmamalidir.
  70) Unit version mismatch
  Unit versiyonlari uyusmuyor. Derlenen Unit versiyonu ile, su anda kullanilan Turbo
  Pascal versiyonu uyusmuyor. Unit yeniden derlenmelidir. Bunun için;
  ???Compile? seçeneginden ?Make? veya ?Build? ile yeniden derleme yapilmalidir.
  ??TPC ile derleme yapiliyorsa, /M veya /B parametreleri kullanilmalidir.
  71) Internal stack overflow
  Stack segment 'te tasma var. Uzun Procedure alt programi bölün
  72) Unit file format error
  Unit program kullanilmasi halinde, Dos için .TPU, .TPP, Windows için .TPW uzantili
  dosya yok. .PAS dosyaya uygun .TPU, .TPP veya .TPW dosya olusturulmali.
  73) Impelementation expected.
  Unit tanimi içerisinde zorunlu olarak bulunmasi gereken IMPELEMENTATION
  kullanilmamis.
  74) Constant and case types do not match
  Sabit ve CASE? de kullanilan tipler uyusmuyor. CASE komutunda kullanilan alan
  tipi, test edildigi sabitlerle ayni tipte olmalidir.
  75) Record variable expected
  Kayit degiskeni gerekiyor. Su anda kullanilan degisken tipi RECORD tipinden
  olmali.
  76) Constant out of range
  Sabit, olmasi gereken sinirlari tasiyor.
  77) File variable expected
  Dosya degiskeni gerekli.
  79) Integer or real expression expected
  Tam sayi veya gerçek sayi ifade gerekli.
  80) Label not within current block
  Etiket mevcut blok disinda. Goto komutu ile program akisinin gönderilecegi etiket
  yanlis yerde kullanilmis.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  214
  81) Label already defined
  Etiket zaten tanimlanmis. Ayni etiket ismi ikinci defa tanimlaniyor.
  82) Undefined label in preceding statment
  Tanimlanmamis etiket kullaniliyor. Etiket tanimi yapilmalidir.
  84) UNIT expected
  UNIT kelimesinin yazilmasi gerekir.
  85) ?;? expected
  Noktali-virgül isaretinin yazilmasi gerekir.
  86) ?:?expected
  ?:? isaretinin yazilmasi gerekir.
  87) ?,? expected
  Virgül isaretinin yazilmasi gerekir.
  88) ?(? expected
  ?(? Isaretinin yazilmasi gerekir.
  89) ?)? expected
  ?)? isaretinin yazilmasi gerekir.
  90) ?=? expected
  ?=? isaretinin yazilmasi gerekir.
  91) ?:=? expected
  ?:=? isaretinin yazilmasi gerekir.
  92) ?[? or ?(.? expected
  ?[? veya ?(.? isaretinin yazilmasi gerekir.
  93) ?]? or ?.)? expected
  ?]? veya ?.)? isaretinin yazilmasi gerekir.
  94) ?.? expected
  ?.? isaretinin yazilmasi gerekir.
  95) ?..? expected
  ?..? isaretinin yazilmasi gerekir.
  96) Too many variables
  Degiskenlerin toplam uzunlugu 64 K sinirini asiyor.
  97) Invalid FOR control variable
  FOR komutu ile kullanilan degiskenin tipi yanlis. Örnegin; For komutunda Real
  degisken kullanilamaz.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  215
  98) Integer variable expected
  Integer degisken kullanilmalidir.
  99) Files are not allower here
  Dosyalar burada kullanilamaz.
  100) String length mismatch
  Alfasayisal degisken için tanim blogunda verilen uzunlukla islem tanimindaki
  uzunluk ölçüleri uygun degil.
  101) Invalid ordering of fields
  Alanlarin siralamalari geçersiz.
  102) String constant expected
  Alfasayisal degismez bilgi tanimi yapilmamis.
  103) Integer or real variable expected
  Tam sayi veya ondalikli sayi degisken tanimi yapilmamis.
  104) Ordinal variable expected
  Sira belirleme degisken tanimi yapilmamis.
  105) Inline error
  Turbo Pascal Assembler kodlarinin kullanildigini belirten INLINE komut tanimi hatali.
  106) Character expression expected
  Karakter ifadesi yapilmamis.
  107) Too many relocation items
  Çok fazla yeniden konumlandirma basliklari kullanilmis.
  108) Overflow in aritmetic operation
  Aritmetik islemlerde tasma hatasi.
  109) No enclosing For, While,0r Repeiat statement
  Islem ifadeleri; FOR, WHILE, veya REPEAT deyimleriyle kapatilmaz.
  112) Case constanl out of range
  CASE deyimindeki degismez bilgi tanimlanan sinirlan asiyor.
  113) Error in statement
  Deyim kullaniminda hata var.
  114) Cannot call an interrupt procedure
  Program akisini bir durduran (interrupt) prosedürü çagrilamaz.
  116) Must be in 8087 morle to compile this
  Programda tanimlanan genisletilmis sayisal bilgi tiplerinin derlenebilmeleri
  için 8087 matematik islemcinin olmasi gereklidir.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  216
  117) Target address not found
  Bilgilerin aktarilacagi hedef adresi bulunamadi.
  118) Include files are not allowed here
  INCLUDE program yazilanlar burada kullanilamaz.
  119) No inherited methods are accessible here
  INHERITED metod yazilimlar verildikleri satirlarda erisilemez.
  120) Nil expected
  NIL fonksiyonu verilmemis.
  121) Invalid qualifier
  Geçersiz tanimlama.
  122) Invalid variable reference
  Geçersiz degisken referans tanimi.
  123) Too many symbols
  Asiri sembol tanimlamasi.
  124) Statement part too largee
  Program yazilimdaki deyimler bölümü asiri uzun.
  126) Files must be Var parameters
  Dosyalarin tanimlarinda VAR parametreleri verilmeli.
  127) Too many conditional symbols
  Çok sayida kosul sembolleri kullanilmis.
  128) Misplacced conditional directive
  Kosul direktifi hatali yerlestirilmis.
  129) ENDIF directive missing
  ENDIF direktifi verilmemis.
  130) Error in initial conditional defines
  Baslangiç kosul tanimlarinda hatali durum.
  131) Header doees not match previous defination
  Baslik bir önceki tanima uymuyor.
  132) Critical disk error
  Disk ortaminda çok önemli hata var.
  133) Cannot evaluate this expression
  Tanimlanan ifade sonuçlandirilamaz.
  134) Expression incorrectly terminated
  hatali ifade nedeniyle islem kesildi.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  217
  135) Invalid format specifier
  Geçersiz format tanimi.
  136) Invalid indirect reference
  Geçersiz dolayli referans.
  137) Structureed variables are not allowed here
  Yapisal degiskenler bu satirlarda kullanilmaz.
  138) Cannot evaluate without System unit
  SYSTEM unit olmadan islem yapilamaz.
  139) Cannot access this symbol
  Bu yazilim sekline (sembole) erisilemez.
  140) Invalid, floating-point operation
  Geçersiz ondalikli sayisal islemi.
  141) Cannot compile overlays to memory
  Bellekte OVERLAY yazilimlari derlenemez.
  142) Pointer or procedural variable expected
  Pointer veya prosedür degiskenleri tanimlanmamis.
  143) Invalid procedure or function reference
  Geçersiz prosedür veya fonksiyon referansi kullanilmis.
  144) Cannot overlay this unit
  Overlay olarak tanimlanan unit, overlay unit olamaz.
  146) File access denided
  Program veya dosya erisimi yapilamiyor.
  147) Object type expeected
  OBJECT bilgi tipi yapilmamis.
  148) Local object types are not allowed
  Çagiran programdaki lokal nesne bilgi tiplerihatali
  149) Virtual expected
  VIRTUAL tanimi yapilmamis.
  I50) Method identifier expected
  METHOD yazilim tanimi yapilmamis.
  151) Virtual constructor are not allowed
  VIRTUAL CONSTRUCTOR tip belirleyicisi hatali taniinlanmis.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  218
  152) Constiuctor identifier expected
  CONSTRUCTOR bilgi kesim tanimi yapilmamis.
  153) Destructor identifier expected
  DESTRUCTOR tammi yapilmamis.
  154) Fail only allowed within constructors
  Sadece CONSTRUCTOR yapisal tammlannda hata olabilir. 1 SS Invalid combination of opcorle and
  operandsGeçersiz TURBO ASSEMBLER yazilim opcode kombinasyonu veya islemi.
  156) Memory reference expected
  Bellek referansi yapilmamis.
  157) Cannot add orsubtruct relocatable symbol.
  Yeniden yerlestirilebilir yazilimlardaki sayisal degerlerde toplama veya çikarma yapilamaz.
  158) Invalid register combination .
  Geçersiz yazmaç kombinasyonu.
  159) 286/287 instructions are not enabled
  286/287 yapisal bilgileri etkin duruma alinamadi.
  160) Invalid symbol reference
  Geçersiz yazilim kod referansi.
  161) Code generation error
  Kod yaratma hatasi.
  162) Asm expected
  TURBO ASSEMBLER yazilimlarinda ASM ifadesi yapilmamis.
  163) Duplicate dynamic method index
  Ikinci kez tammlanan dinamik (Heap) bellek method indis elemani
  164) Duplicate resource identifier
  Ikinci kez tanimlanan RESOURCE WORKSHOP bilgi tanimi.
  165) Duplicate or invalid export index
  Ikinci kez tanimlanan veya geçersiz export (baska bir harici programlara veya dosyalara aktarilmak
  üzere hazirlanan bilgi yapilan) indisi.
  166) Procedurie or function identifier expected
  Prosedür veya fonksiyon kesim adi tanimi yapilmamis.
  167) Cannot export this symbol
  Tanimlanan yazilim sekli (sembol) harici bir programa veya dosyaya aktarilamaz.
  168) Duplicate export name
  Ikinci kez tanimlanan export bilgi tanim adi.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  219
  169) Executable file header too large
  Çalistirilacak program basligi çok uzun.
  Run-Time Errors Messages
  Turbo/Borlan Pascal DOS modunda çalisirken asagidaki hatalarla karsilasilabilir.
  1) Invalid function number
  Geçersiz fonksiyon numarasi. Mevcut olamayan DOS fonksiyonu çagriliyor.
  2) File not found
  Reset, Append, Rename veya Erase komutlariyla kullanilan dosya degiskenine
  bilinmeyen dosya ismi atanmis. Dosya bulunamiyor.
  3) Path not found
  Reset, Rewrite, Append, Erase, ChDir, MkDir veya RmDir komutlari ile belirtilen
  ortam/yol (path) bulunamiyor.
  4) Too many open file
  Ayni anda açilan dosya sayisi fazla. Bunu engellemek için CONFIG.SYS dosyasi
  içerisinde tanimlanan Files=xx tanimindaki dosya sayisi arttirilmalidir.
  5) File access error
  ??Reset veya Append komutlarinda belirtilen dosya degiskenine read-only özelligi
  olan directory/dosya adi atanmis.
  ??ReWrite komutu ile olusturulmaya çalisilan dosyanin bulundugu directory dolu
  veya ayni isimli read-only özelligi olan bir dosya mevcut.
  ??Rename komutu ile dosyaya verilecek yeni isim altinda baska bir dosyanin mevcut
  olmasi
  ??Erase komutu ile silinecek olan dosya read-only özelligine sahip.
  ??MkDir komutu ile var olan bir directory olusturulmaya çalisiliyor.
  ??RmDir komutu ile silinmeye çalisilan directory'nin içi bos degil.
  ??Açik olmayan bir dosyadan Read veya BlockRead komutlariyla bilgi okunmaya
  çalisiliyor.
  ??Açik olmayan bir dosyaya Write veya BlockWrite komutlariyla bilgi okunmaya
  çalisiliyor.
  6) Invalid file handle
  Bu hata geçersiz bir dosya istegi DOS sistemine iletilirse ortaya çikar.
  12) Invalid file access code
  Geçersiz dosya erisim kodu. Reset veya Append komutlarinda geçersiz dosya modu
  degeri kullanilmis.
  15) Invalid drive number
  GetDir veya Chdir komutlari ile geçersiz bir sürücü numarasi kullanilmis.
  16) Cannot remove current directory
  RmDir komutu ile aktif olan directory silinmeye çalisiliyor.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  220
  17) Cannot rename across drives
  Rename komutunda belirtilen her iki dosya ayni sürücüde degildir.
  I/O Errors
  Giris/Çikis islemleriyle ilgili programlarda asagidaki hatalarla karsilasilabiliriz.
  100) Disk read error
  Read komutu ile dosya sonu isaretinden sonra okuma islemi yapiliyor.
  101) Disk write error
  Close, Write, Writeln veya Flush komutlari ile dolu bir disk'e islem yapilmaya
  çalisiliyor.
  102) File not assigned
  Reset, ReWrite, Append, Rename veya Erase komutlarinda kullanilan 'dosya
  degiskenine' dosya ismi atanmamis.
  103) File not open
  Üzerinde islem yapilmaya çalisilan dosya açik degil.
  104) File not open for input
  Text dosyasi giris için açik degil. Bu durumdaki dosyaya Read, Readln, Eof Eoln,
  SeekEof veya SeekEoln komutlarinin kullanilmasi sirasinda olusur.
  105) File not open for output
  Text dosyasi çikis için açik degil. Bu durumdaki dosyaya Write veya Writeln
  komutlarinin kullanimi sirasinda olusur.
  106) Invalid numeric format
  Bir text dosyadan Read veya readln komutu ile sayisal bilgi okunmasi sirasinda olusur
  150) Disk is write protected
  Disk yazmaya karsi korumali.
  151) Unknown unit
  Tanimsiz unit.
  152) Drive not ready
  Sürücü hazir degil.
  154) CRC error in data
  Datada hata var
  156) Disk seek error
  Bilgi okuma sirasinda hata olustu. Diskte belirtilen kayita konumlanilamiyor.
  Ek A. Hata Mesajlari
  Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL
  221
  157) Unknown media type
  DOS tarafindan taninmayan dosya. DOS uyumlu olmayan bir format sekli kullanilmis.
  158) Sector not found
  Disk'teki bozukluktan dolayi bilgiye erisilemiyor.
  159) Printer out of paper
  Printer'e kagit takili degil.
  160) Device write fault
  Donanim hatasindan dolayi disk'e kayit yapilamiyor.
  161) Device read fault
  Donanim hatasi nedeniyle bilgi okunamiyor.
  162) Hardware failure
  Donanim hatasi
  200) Division by zero
  /, div veya mod operatörleri ile yapilan bölme isleminde sayi sifira bölünüyor. Bölme
  isleminin paydasi sifir. Programda bölme hatasi olmasa da Win98 isletim sisteminde
  CRT uniti kullanilmasi halinde bu hata mesaji ile karsilasilmaktadir. Win 98 altinda
  Turbo Pascal ve Bp çalistirildiginda CRT uniti kullanilmamalidir.
  201) Range check error
  {$R+} compiler bildirisi kullanildiginda, degiskene sinirlari disinda bilgi giriliyor veya
  dizinli degiskenin boyutlari sinir disinda.
  205) Floting point overflow
  Turbo Pascalda tanimlanan degisken alanlarinin disina tasiliyor. 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Pascal Hataları

  Reklam  gardaş şu hataların çözümlerinide yazaydın+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi