Spor Bilimleri sözlüğü

+ Yorum Gönder
Haber Bölümü ve Diğer Spor Dalları Bölümünden Spor Bilimleri sözlüğü ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Spor Bilimleri sözlüğü

  Reklam  Spor Bilimleri sözlüğü

  Forum Alev
  SPOR BİLİMLERİ SÖZLÜĞÜ<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>

  A<O:P> </O:P>

  ADAPTASYON : Uyum.
  AEROBİK : Oksijenli.
  AFFERENT : Duyu.
  AGRESİF : Saldırgan.
  AKLİMATİZASYON : İklime (yüksekliğe) uyum.
  AKTİN : Kas kasılmasında rol oynayan bir protein çeşidi.
  AKUT : Kısa süreli, ani.
  AKYUVAR : Lokosit.
  ALAKTİK GÜÇ : Egzersiz başlangıcında kas hücresi içindeki ATP-CP’nin kasılma sırasında ürettiği enerji ile yapılan iş gücü.
  ALKALİ : Baz içerikli.
  ALKALOZ : Hücre dışı sıvıda baz oranın çok olduğu durum.
  ALVEOL : Akciğerde bulunan hava keseği.
  ALVEOL VENTİLASYON : Soluk alınan havanın , hava keselerine ulaşması.
  ALYUVAR : Eritrosit.
  ANABOLİZMA : Metabolizmanın vücut dokularını yaptığı bölümü.
  ANAEROBİK : Oksijensiz.
  ANAEROBİK GÜÇ : Organizmanın oksijensiz ortamda enerji üretebilme gücü.
  ANAEROBİK : Anaerobik metabolizmanın süratlendiği iş yükü veya oksijen tüketim düzeyi.
  ANEMİ : Kırmızı kan hücreleri veya hemoglobin eksikliği.
  ANOMALİ : Doğumsal ve kalıtımsal olarak normalin dışında olan ve sapma gösteren.
  ANTRENMAN : Bir amaç için programlanmış fiziksel ve zihinsel egzersizler bütünü.
  ANTROPOLOJİ : İnsanı biyolojik ve sosyal yönden araştıran bilim dalı.
  ANTROPOMETRİ : İnsanın çeşitli fiziksel ve bedensel özelliklerini çeşitli tekniklerle ölçme.
  ARALI : İnterval.
  ARTER : Atardamar.
  ASİT : Hidrojen iyonu açığa çıkaran kimyasal madde.
  ATIM VOLÜMÜ : Kalbin kasılması sonrasında sol ventrikülden(karıncık) pompaladığı kan mi miktarı.
  ATROFİ : Bir dokunun kütle ve ya hacım kaybına uğraması.

  B<O:P> </O:P>
  <O:P></O:P>BİYOENERJETİK : Canlılardaki enerji transformasyonu.
  BRADİKARDİ : Kalp vurum sayısının azalması.

  C<O:P> </O:P>
  CIRCUIT TRAINING : Dairesel Antrenman.
  D<O:P> </O:P>
  DAYANIKLILIK : Endürans. Yorgunluğa karşı koyabilme yeteneği.
  DEHİDRATASYON : Su kaybı.
  DİASTOL : Kalbin gevşeme durumu.
  DİNAMİK : Hareketli.
  DİNAMOMETRE : Kuvvet ölçümlerinde kullanılan alet.

  E<O:P> </O:P>
  <O:P> </O:P>EFFERENT : Motor.
  EKSENTRİK KASILMA : Kas boyunun uzadığı, geriminin arttığı kasılma.
  EKSPİRASYON : Soluk verme.
  EKSTERNAL : Dış.
  EKSTRASELLÜLER : Hücre dışı.
  EKSTENSİF : Yaygın
  EKTOMORFİ : Vücut yapısının inceliği.
  ENDOMORFİ : Vücut yağ oranı yüksek olan, şişman görünüşlü vücut tipi. <O:P></O:P>
  ENDÜRANS : Dayanıklılık.
  ENZİM : Kimyasal reaksiyon hızını arttıran protein bileşiği.
  EPİMİSYUM : Kasın etrafını sarıp, bir arada durmasını sağlayan dıştaki bağlayıcı doku.
  ERGO : İş.
  ERGOJENİK : İşi veya performansı yüksetebilme.
  ERGOMETRE : Bireyin fiziksel iş yapabilme gücünün ölçümünü yapan alet.
  EŞİK : Bir tepkinin meydana gelmesi için gerekli en küçük uyarı miktarı.

  F<O:P> </O:P>
  FASİKÜL : Kas içindeki bağlayıcı doku kılıfı ile sarılan küçük kas lif demeti.
  FENOTİP : Kalıtımsal bir özelliğini bireyde görünümü.
  FİT : Uygun.
  FİTNESS : Uygunluk.
  FOSFOJEN : ATP-CP’nin birlikte adlandırıldığı grup.

  G<O:P> </O:P>
  GENOTİP : Bireyin kalıtımsal özelliklerinin tümü.
  GERONTOLOJİ : Yaşlılık bilim.
  GLİKOJEN : Karbonhidratın özellikle kas ve karaciğerde depolanmış şekli.
  GLİKOJENESİS : Glukozun, glikojene dönüşmesi.
  GLİKOJENOLİSİS : Glikojenin, glikoza dönüşmesi.
  GLİKOLİZ : Glikozun pirüvik aside dönüşmesi.
  GLİKONEOJENESİS : Protein ve yağın glukoza dönüşmesi.
  GLUKOZ : Bir çeşit şeker.

  H<O:P> </O:P>
  HEMATOKRİT : Kırmızı kan hücrelerinin toplam kan hacmindeki yüzdesi.
  HEMODİNAMİK : Kan akımının düzenlenmesini sağlayan fizik kuralları.
  HEMOGLOBİN : Kırmızı kan hücrelerinin içindeki demir içerikli ve oksijene bağlanan pigment .
  HETEROJEN : Farklı. Farklı özellikler taşıyan.
  HİPER : Çok.
  HİPERGLİSEMİ : Kan glukoz düzeyinin yükselmesi.
  HİPERTANSİYON : Yüksek tansiyon.
  HİPERTROFİ : Bir organ veya dokunun boyut veya kütlesinde meydana geliş artış, büyüme.
  HİPERVENTİLASYON : Normaldan daha fazla soluk alıp, verme.
  HİPO : Az.
  HİPOGLİSEMİ : Kan glukoz düzeyinin düşüklüğü.
  HİPOKSİ : Oksijen azlığı.
  HOMOJEN : Aynı. Benzer özellikler taşıyan.

  İ<O:P> </O:P>
  İNSPİRASYON : Soluk alma.
  İNSÜLİN : Glukozun hücre içine girmesine yardımcı olan hormon. Pankreasta üretilir.
  İNTENSİF : Yoğun.
  İNTERNAL : İçsel.
  İNTERSTİSYAL : Hücreler arası.
  İNTRASELLÜLER : Hücre içi.
  İSKEMİ : Geçici yeterli kan gelememe nedeniyle oluşan oksijen yetersizliği durumu.
  İYON : Elektrikle yüklü parçacık.
  İZO : Eşit.
  İZOKİNETİK KASILMA : Kas kısalma süratinin sabit tutulduğu kasılma .
  İZOMETRİK KASILMA : Kas boyunun sabit kaldığı, geriminin arttığı kasılma.
  İZOTONİK KASILMA : Kas boyunun değiştiği, geriminin sabit kaldığı kasılma.
  K

  KALORİ : Bir gram suyun ısısını bir derece yükseltebilen enerji veya iş birimi.
  KAPİLLER : Kılcal damarlar.
  KATABOLİZMA : Metabolizmanın yıkıcı safhası.
  KONSANTRİK KASILMA : Kasın boyunun kısaldığı kasılma.
  KRONİK : Uzun süreli.
  KUVVET : Bir dirence karşı koyabilme gücü.

  L<O:P> </O:P>
  LAKTAT : Laktik Asitten oluşan bir tuz.
  LAKTİK ASİT : Kasta yeterli oksijen bulunmadığı için glukozun tamamen parçalanamadığı oksijensiz enerji oluşum sistemin (laktik asitli sistem) yan ürünü olarak ortaya çıkan yorgunluk verici madde.
  LEPTOZOM : Uzun boylu, dar gövdeli, yağ dokusunun bütün vücutta az olduğu vücut tipi.

  M<O:P> </O:P>
  MAKSİMUM : En büyük, en yüksek
  MENTAL : Zihinsel.
  METABOLİT : Metabolik olaylar sonucu üretilen herhangibi bir madde.
  METABOLİZMA : Vücutta oluşan tüm kimyasal değişiklikler ve reaksiyonlar.
  MEZOMORFİ : Ortalamanın üzerindeki kas gelişimiyle ayırt edilen vücut tipi. Atletik tip.
  MİNİMUM : En küçük, en düşük.
  MİYOFİBRİL : İskelet kasının kasılabilen elemanı.
  MİYOGLOBİN : Kas dokusunda bulunan hemoglobin benzeri bir bileşik.Oksijen taşır.
  MİYOKARDİYUM : Kalp kası.
  MİYOZİN : Kas hareketini üreten filamentleri oluşturan protein.
  N

  NÖRON : Sinir hücresi.
  O<O:P> </O:P>
  OBEZİTE : Şişmanlık.
  OPTİMUM : En uygun.
  OSMOLARİTE : Çözeltinin sıvıya oranı.
  OVERLOAD : Aşırı yük.
  OVERTRAINING : Sürantrenman
  P

  PARSİYEL : Kısmi.<O:P> </O:P>
  PERİFERİK : Çevresel.
  PROPOSİYON : Vücuttaki çeşitli büyüklerin birbirine oranı.

  S<O:P> </O:P>
  SARKOLEMMA : Kas lifinin hücre membranı.
  SARKOMER : Miyofibrilin en temel fonksiyon gösteren birimi.(Enerji oluşan birim)
  SARKOPLAZMA : Kas lifindeki jel benzeri stoplazma.
  SEREBELLUM : Hareketlerin koordinasyonu ile ilgili benin kısmı.
  SİSTOL : Kalp kasılma durumu.
  SOMATOTİP : Vücut tipi.
  SPİROMETRE : Gaz metabolizmasının değerini ölçen alet.
  STATİK : Sabit.
  STEADY STATE : Gereken ile gelenin dengede olduğu, sabit olduğu durum.
  SUBMAKSİMAL : Maksimal altı
  SUMASYON : Birikim.
  SUPRAMAKSİMAL : Maksimal üstü.

  T<O:P> </O:P>
  TAŞİKARDİ : Kalp atım hızının artması.
  TİDAL VOLÜM : Solunum Hacmi.
  TRİGLİSERİT : Serbest Yağ Asitlerinin depolanması.

  V<O:P> </O:P>
  VAZODİLATASYON : Damar çapının genişlemesi.
  VAZOKONSTRİKSİYON : Damar çapının daralması.
  VEN : Toplardamar.
  VENTİLASYON : Soluk alıp verme
  VİTAL KAPASİTE : Maksimal bir soluk alma sonrası, akciğerlerden dışarıya üflenebilen hava miktarı.
 2. 2
  Sena
  Bayan Üye

  Cevap: Spor Bilimleri sözlüğü

  Reklam  fiziksel ve ruhen ihtiyacımız olan sağlığı bize sağlayan ve yaşam koşullarını bizim için iyleştiren bir aktivitedir.bu konu üzerinde yapılan araştıma ve yenilikleri takip etmek gerekir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi