Gönül hakkında dini makale

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dini Makaleler Bölümünden Gönül hakkında dini makale ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Gönül hakkında dini makale

  Reklam  Gönül hakkında dini makale

  Forum Alev
  Gönül

  Toplum içerisinde insanı en çok üzen konulardan biri, belki de üzerinde en çok durulması gerekeni, insanların birbirlerinin kalplerini kırmaları, gönüllerini incitmeleridir.

  Niçin birbirimizin kalbini kırıyoruz? Niçin birbirimizin gönlünü incitiyoruz? Gönül yaparak küçükleri sevindirmek, büyüklerin duasını almak varken, ayırım yapmadan bütün insanların, özellikle dostlarımızın gönüllerini kırmamaya dikkat etmeliyiz. Bakın şair ne güzel söylemiş;

  Gönül bir pınardır çeşmesi var tası yok

  Yıkma insan kalbini, yapacak ustası yok.

  Bilmeliyiz ki, gönül yıkmak hüner değildir, bunu insan sevgisi, şefkat ve merhametten mahrum olan herkes yapabilir. Asıl hüner harap olmuş, yıkılmış gönlü tamir eylemektir.

  Kimseye baki değil mülk-ü devlet, sim-ü zer

  Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner.

  Dilimizde “gönül alma” diye bir tabir vardır. İnsanlar bunu çokça yapmalı, birbirlerinin gönüllerini almaya çalışmalıdır. Peygamberimiz, “Herkesi cehennemde yüz üstü düşüren dillerinin biçtikleri ve kazandıklarından başkası mı zannedersin?..” buyurmuştur. (Bezzar, c. 4, s. 250, Hadis No: 2643)

  Gönül almak için çeşitli vesileler bulunabilir. Atalarımız “yarım elma gönül alma” demişler. İnsanlar sevdiklerinin, dostlarının gönüllerini almak için ziyaret etmeli, telefon, e-maille de olsa arayıp sormalı, imkanı varsa küçük bir hediye alıp götürmelidir.

  Peygamberimizin, “Bir kimse bir kardeşini severse, sevdiğini ona bildirsin” (Kenzü'l-Ummal, c. 9, s. 25, Hadis No: 24749) hadis-i şerifini unutmamalıyız. Faruk Nafiz Çamlıbel de yâre olan sevgisini, gönlüne gelen hayaliyle şekillendiriyor;

  On yıl var ayrıyım Kına dağından

  Baba ocağından yar kucağından

  Bir çiçek dermeden sevgi bağından

  Huduttan hududa atılmışım ben

  Gönlümü çekse de yârin hayali

  Aşmaya kudretim yetmez cibali

  Yolcuyum bir kuru yaprak misali

  Rüzgarın önüne katılmışım ben

  Garibim namıma Kerem diyorlar

  Aslı'mı el almış haram diyorlar

  Hastayım derdime verem diyorlar

  Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben.

  Yunus Emre de gönül yapmaya geldiğini terennüm etmektedir;

  Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü

  Yaratılanı hoş gördük Yaratan'dan ötürü

  Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için

  Dost'un evi gönüllerdir, gönül yapmaya geldim

  Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz deği

  Yetmiş iki millet dahî, elin yüzün yumaz değil

  Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım

  Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.

  Mevlana diyor ki;
  Taş yeşermez geçmiş olsa da nevbahar

  Toprak ol da bak nasıl güller açar

  Taş gibi idin çok gönül kırdın yeter

  Toprak ol üstünde hoş güller biter.

  Hacı Bektâş-ı Velî de, temsil ettiği sevgi atmosferini asırlar öncesinden
  şöyle dile getiriyordu;
  Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda

  Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda

  Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda

  Arslanla ceylanlar dosttur kucağımızda.

  Hac dönüşü günahlarından arınmış, annesinin doğurduğu gün gibi temizlenmiş gönüllerin tekrar kirlenmemesi için şu duayı yapıyoruz:

  Günahlardan yıkandın, tertemiz bir ufka yükseldin

  Habib-i Kibriyanın Ravzasından feyz alıp geldin!..

  Eğer şâd olmak istersen, Liva'ül-Hamdin altında

  Mukaddes yolculuk bir inkılâp olsun hayatında!

  Güzelleştikçe ahlakın, görenler bir melek sansın

  İlahi neş'enin feyziyle, aşıklar hazırlansın!

  Muazzez hatırandan çıkmasın asla, o âlemler

  Vefâsız mâsivâdan sıyrılıp el çektiğin demler!

  Ezanlar yükselirken Arş'a Beytullahı hatırla

  Şu pak olmuş gönül, kirlenmesin tekrar günahlardan! (Ali Ulvi Kurucu)

  Gönül erlerinden Allah dostu Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı şu mısralarla hatırlayalım;

  Hiç kimseye hor bakma

  İncitme, gönül yıkma

  Sen nefsine yan çıkma

  Mevla görelim neyler

  Neylerse güzel eyler.

  Kayseri, Develili Halk Aşığı Seyrani de hacca gidemeyen kimselerin insan gönlünü almalarını tavsiye etmektedir;

  Zahm-ı aşka gelip merhem sarmağa

  Ferhad olup birgün bağrın yarmaya

  Kudretin yoğ ise beyte varmağa

  Gönül Beytullah'tır ziyaret eylemektir

  Kalbini geniş tut, sıkma Seyrâni

  Rızayı Bârî'den çıkma Seyrâni

  Gönül Beytullah'tır yıkma Seyrâni

  Elinden gelirse imaret eyle.

  Bir şairimiz de ölümle gönül arasında bağlantı kuruyor;

  Bu dünyaya gelen ölür

  Ölüm acısını bulur

  Senin de başına gelir

  Gönül sana demedim mi

  Giden günler geri gelmez

  Bu demler hep geçer kalmaz

  Son pişmanlık fayda vermez

  Gönül sana demedim mi!

  Bir şairimiz de şöyle tavsiyede bulunuyor;

  Kırmayıp kalpleri her fırsatta gönül al

  Nazar kıl şu âleme ölümlerden ibret al.

  Mevlana da Mesnevisinde;

  Gönül almaya bak ki en büyük hac budur

  Bir gönül yapmak, binlerce hacdan daha iyidir.

  Kâbe Azer oğlu Halil'in yaptığı bir binadır.

  Halbuki gönül, Cenab-ı Hakk'ın nazargâhıdır.

  Ancak acı bir gerçektir ki, son dönemlerde bizim toplumumuz da dahil olmak üzere, bütün dünya sevgi, kardeşlik ve gönül bağlarını koparmış, Müslüman toplumlarda pozitivist, materyalist, rasyonalist, pragmatist dünya görüşü empoze edilmiş. Kin, haset, düşmanlık, bencillik, maneviyattan uzaklaşmışlık dünyevi ihtiraslar yaygınlaşmış. Şehvet, servet ve şöhret hastalıkları insanı çepeçevre kuşatmış.

  Peygamberimiz, “Yarım hurma ile de olsa ateşten sakının. Bunu da bulamayan kimse kardeşine güler yüz göstersin, bunlar da sadaka sevabına ulaştırır.” (Müslim, c. 3, s. 86, Hadis No: 2395) buyuruyor.

  Peygamberimiz, “Gönüller Allah'ın kudretindedir, dilediği gibi değiştirir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 257, Hadis No: 13721) buyurmakta. Yine bir duasında, “Ey gönülleri değiştiren Allah'ım, gönlümü imanda sabit kıl.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 112, Hadis No: 12128) demektedir.

  Sözlerimi bir dua ile bitiriyorum:

  Daha fazla soldurma, yeter, güzel Allah'ım,

  Gönül bahçemizdeki muhabbet güllerini!

  Eser kalmadı aşktan, çoraklaştı ruhumuz,

  Yine coştur ne olur o sevgi sellerini..


  Not: Bu yazı, Diyanet Avrupa Aylık Dergi Ocak 2010 sayısında yayınlanmıştır.
 2. 2
  AYKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: Gönül hakkında dini makale

  Reklam  gönül kelime anlamı ; yürekte olduğu varsayılan nitelik, sevgi, istek, anış, düşünüş gibi duygu kaynağı, kişinin iç dünyası olarak yorumlanabilir+ Yorum Gönder
gönül almakla ilgili hadisler,  gönül almak ile ilgili hadisler,  gönül almak hadis
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi