Cehennem Ebedi midir ?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dini Sohbet Bölümünden Cehennem Ebedi midir ? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  keremy
  Üye
  Reklam

  Cehennem Ebedi midir ?

  Reklam  Cehennem Ebedi midir ?

  Forum Alev
  Hak olan inanca göre, Cennet ve Cehennemin her ikisi de ebedidir. Kitap ve Sünnette buna ilişkin deliller çoktur. Bir diğer görüşe göre Cennet ebedi, Cehennem fanidir.

  Tahavi akidesini şerh eden zat diyor ki: “Bu selef ile haleften bir cemaatin görüşüdür. Bazı tefsir kitaplarıyla diğer Kitaplarda da yer almıştır.

  Bir an olsun, böyle birşeyin varlığını kabul etsek bile, bu yalnızca müminlerden asi olan bir tabakaya özgüdür, yoksa kafirlerle ilgili değildir. Bunun Abdullah b. Ömer, İbn Mesud, Ebu Hureyre, Ebu Said ve başkalarından mutlak manada nakledilmiş olması da böyle bir tevili gösterir.

  Ebul Izz der ki: “Abd b. Humeyd meşhur tefsirinde kendi senediyle bunu Ömer’den (r.a.) rivayet ediyor. Ömer(r.a.) şöyle söylemiştir: “Eğer Cehennem halkı, Cehennem de aliç (çöl) kumu sayısınca kalacaklarını bilselerdi bu onlar için bir gün oradan çıkabileceklerine ilişkin bir zaman dilimi olurdu.”(13) Ayrıca Cehm b. Safvan Cennet ve Cehennem’in fani olduğunu söylemiştir. Ancak tüm Ehl-i Sünnet mezhebi onun bu görüşünü reddederek, bu inancından ötürü, onun küfre girdiğini belirtmişlerdir.
  Mutezile mezhebinin sayılı bilginlerinden olan Ebu’l-Huzeyl Allaf da Cehm’in bu görüşüne katılanlardandır.


  Ebul İzz şöyle devam ediyor: “Alimlerin, Cehennem’in ebediliğiyle ilgili olarak farklı görüşleri vardır. Şimdi bu görüşlerden bazılannı sunalım:
  a- ‘Cehennemlikler belirli bir süre orada azap görecekler, daha sonra oradan çıkarılacaklar, onların yerine başkaları girecektir.’ Yahudilerden kaynaklanan bir görüştür. Yahudiler Rasulullah’a (s.a.v) böyle bir görüş belirtince Rasulullah (s.a.v.) kendilerini bu görüşleri sebebiyle yalanlamıştır.’4
  Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
  “Bir de dediler ki: “Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacaktır. De ki: Allah’tan bu hususta bir söz mu aldınız?” (Bakara: 2/80)

  b- ‘Cehennem halkı çıkacak, Cehennem, içinde hiç kimse kalmaksızın sonsuza dek devam edecektir.’

  c- ‘Cehennem de bizzat yok olacaklar arasındadır. Çünkü o da sonradan yaratılmıştır. Bir şeyin sonradan yaratıldığı kesinlik kazanınca, o şeyin aynı zamanda baki kalması da imkansızdır.’ Bu görüş Cehm b. Safvan ile taraftarlarının görüşüdür. Bunlara göre, Cehennem ile Cennet arasında bu noktada herhangi bir fark yoktur. Nitekim daha önce de bu konuya değinilmişti.

  Cehm’in bu noktadaki şüphesi şöyle cevaplandırılmıştır:

  “Cennet ile Cehennemin baki kalmaları, bizzat kendi varlıklarıyla değil yüce Allah’ın baki kılmasıyladır.”

  d- “Cehennem ehlinin hareketleri orada yok olur, hepsi cansızlara dönüşür, bununla birlikte acıyı da duyarlar.’ Bu da temelde Cehm ile aynı görüşü paylaştığı halde, bazı ikinci dcrecedeki hükümlerde Cehm’e muhalefet eden Ebu’l Hüzeyİ’in görüşüdür.

  e- "Cehennemlikler Cehennem’de azap görecek, daha sonra tabiatlrı değişip, ateş tabiatlı olacaklardır. Cehennem ateşi ile tabiatları aynı olacağından Cehennem’de ateşten haz duyacaklatdlr.’ Bu da vahdet-i vücutçuların, lideri durmunda bulunan Muhiddin Arabi’nin görüşüdür. Bütün bu ileri sürülen görüşlerin batıl olduğu kesindir. Bu görüşler Kitap, Sünnet ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebine de aykırıdır.

  Son görüşün batıl ve asılsız olduğunu gösteren deliller şunlardır: Allah (c.c.) şöyle buyuruyor.

  “İçleri piştikçe azabı tatsınlar diye onlara başka deriler vereceğiz.”(Nisa: 4/56)

  “Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını) size azaptan başka birşey arttırmayacağız.” (Nebe:78/30)

  Orada(cehennemde) onların azabları kendilerinden azab hafifletilmeyecektir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Azap kendilerinden hiç hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde umutsuzdurlar! (şaşkındırlar)” (Zuhruf: 43/75)
 2. 2
  ersan
  Emekli
  Reklam  ellerine sağlık kardeşim teşekkürler+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi