Ezan - Ezan Nedir - Ezan Hakkında - Ezanın Fazileti - Ezan Sesi

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dini Sohbet Bölümünden Ezan - Ezan Nedir - Ezan Hakkında - Ezanın Fazileti - Ezan Sesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Ezan - Ezan Nedir - Ezan Hakkında - Ezanın Fazileti - Ezan Sesi

  Reklam



  Ezan - Ezan Nedir - Ezan Hakkında - Ezanın Fazileti - Ezan Sesi

  Forum Alev
  Hz. Cabir’den nakledildiğine göre Peygamberimiz(a.s.m) şöyle buyurdu: “Şeytan ezanı işittiği vakit Revha denilen yere kadar gider. Bir rivayette: arkadan ses çıkartarak, koşar adımlarla kaçıp oradan uzaklaşmaya çalışır”(bk. Müslim, Salat, 15, 16, 17, 18).

  Ezan sesini işitince şeytanın sesle yellenerek alabildiğine kaçması Kaadî Iyâz'a göre hakikat mânâsına alınabilir. Çünkü şeytan da bir cisimdir. Yellenmesi mümkündür. Fakat Buhârî şârihi Aynî, bunun bir temsil olduğunu söylüyor. Şeytânın ezandan kaçması korkudan perişan olmuş bir adamın haline benzetilmiştir. Başına ânî bir felâket gelen kimse korkudan ne yapacağını şaşırır, mafsalları gevşer, kendini tutamaz olur. Bu sebeple yellenir. Hattâ idrarını dahi kaçırır. İşte ezan sesini duyan şeytân da böyle büyük bir felâket ve belâya uğramış gibi ne yapacağını şaşırır. Kaçmaya başlar. Onun bu perişan hali ne yaptığını bilmeyen felâketzedenin haline benzetilerek şeytâna da sesle yellenme isnat edilmiştir. Yoksa hakikaten şeytanın yellenmesi anlamında değildir. Bu durum istiareden ibarettir. Bununla beraber şeytanın hakikaten yellenmesi de caizdir. Çünkü Şeytan bir ruhtur. Yalnız onun nasıl yellendiği bilinemez.

  Şeytanın, en faziletli ibâdet olan Kur'an okumadan ve namazdan kaçmayıp ezan sesinden kaçması (bk. Müslim, a.y.), kıyamet gününde onu işittiğine şahadet etmemek içindir. Çünkü bir hadis rivayetine göre, müezzinin sesini işiten insanlar, cinler ve her şey kıyamet gününde onu işittiğine şahadet edecektir. Şeytan da her şeye dahildir. Yahut cinlerden sayılır.

  Bazıları “Şeytânın kaçması ezanın azametindendir. Çünkü ezan dînin bütün kurallarını içine alır ve İslam’ın şeâirini / işaretlerini ve sembollerini ilândır. Bunların can düşmanı olan şeytan, onları işitmeye tahammül edemez; demişlerdir.

  Bir takımları şeytanın kaçmasını onu ye's ve ümitsizliğine bağlarlar. Zira şeytan tevhit ilânını duyunca İnsana vesvese vereceğinden ümidini keser. Fakat namaz kılan ve Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'a duada bulunan kimseden şeytân kaçmaz. Çünkü o hallerde kendisine vesvese kapıları açıktır. İstediği gibi kulun damarlarına kadar sokularak vesveseyi hatırına getirebilir. O derecede ki, namaz kılan kimse kendinden geçerek kaç rekât kıldığını bile unutur.

  Demek ki, ezanın pek büyük bir fazileti vardır. O derece ki şeytân onu işitince deliye döner; Başına en büyük felâket gelmiş gibi ne yapacağını şaşırır. (bk. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim, Tercüme ve Şerhi, ilgili hadislerin açıklaması)



 2. 2
  mum
  Özel Üye

  Cevap: Ezan - Ezan Nedir - Ezan Hakkında - Ezanın Fazileti - Ezan Sesi

  Reklam



  Ezan ve kamet nedir?
  Ezan, farz namazlarının vaktinin girdiğini belli sözlerle ve özel bir şekilde ilan etmek, bildirmek demektir.
  Namaz Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine’ye hicretten sonra, Mescid-i Nebevî’nin inşası tamamlanıp düzenli bir şekilde cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş, o esnada Hz. Peygamber’e vahiyle, ayrıca sayıları yirmiye kadar ulaşan sahabiye rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir. Hz. Bilal tarafından sabah namazında, yüksekçe bir evin damında okunarak uygulamaya konulmuştur.
  Ezan, Müslümanlığın şiarı haline gelmiş müekket bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte, hem de Allâh’ın büyüklüğü, Peygamberimizin O’nun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir.
  Kâmet ise, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayya ale’l-felâh” cümlesinden sonra, “kad kameti’s-salât” cümlesi eklenir. İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnettir.







+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi