Oğuz Kağan'ın Türklük Duası

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Oğuz Kağan'ın Türklük Duası ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Reloladed
  Emekli
  Reklam

  Oğuz Kağan'ın Türklük Duası

  Reklam  Oğuz Kağan'ın Türklük Duası

  Forum Alev
  oguz kaganin turkluk duasi.jpg


  Oğuz Kağan'ın Türklük Duası
  ULU TANRI !.
  GÜZEL TANRI !.
  GÖK TANRI !.
  Sen Türk'ü Türk yurtlarını koru !..


  Düşman şerrinden sakla ! TÜRK'ü yiğitlikte daim et ! TÜRK'ü erlik davasıyla yaşat ! TÜRK'ü gerçekçi yap ! TÜRK'ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy ! TÜRK'ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar ! Törelerini canları gibi saklat ! TÜRK'e zevk ve rahat verme ! Bilakis zahmete alıştır ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun ! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin ! TÜRK'ü faal, cevval edersin. TÜRK'e değişmez bir seciye ver ! Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün !
  ULU TANRI !.


  Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; TÜRK'e bunları ver ! TÜRK'ten hırsız, namuzsuz türerse hemen kahret ! TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın ! Birden barut gibi parlamasın ! Daima soğuk kanlı olsun ! TÜRK'ü her milletten cesur yarat ! Öç almayı TÜRK asla unutmasın !

  ULU TANRI !.

  Namuzsuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et ! TÜRK herşeyi mukayese etsin ! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu ! Sabırlı, derde dayanıklı olsun ! İradesi çelik gibi olsun ! Dönek TÜRK yaratma ! TÜRK'leri maymun iştahlı yapma ! TÜRK daima ihtiyatla adım atsın ! Kimsenin tatlı diline inanmasın ! Kimseye emniyet olmasın ! Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK'ü çalışkan et ! TÜRK'ün ömrü çalışma ile geçsin ! Ona daima çalışma aşkı ver ! Hele elbirliği ile çalışmayı alet etsin ! Tembel TÜRK'ü hemen öldür !

  TÜRK'e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde durulmaz! Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK'leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl! TANRI, TÜRK'leri sen kendi elinle birleştir ve herşeyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! TÜRK'ü töresine sadık kıl, Tanrı! TÜRK budunu: Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!

  ULU TANRI !.

  Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et ! Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok !

  GÜZEL TANRI !.

  Sana hepsinden çok yalvardığım şudur : TÜRK'ü dalkavukluktan kurtar ! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru ! TÜRK'e kötü para hırsı verme ! Dalkavukları yok et !
  AMAN TANRI !.

  TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! TÜRK toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen TÜRK'e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!
  Acunu ( Dünyayı ) Yaratan Yüce Tanrı !.

  TÜRK'e insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadı. TANRI, TÜRK'e sağlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetinTÜRKLÜK aşı olduğunu TÜRK'e öğret!

  TANRI !.

  TÜRKÇE konuşulan, TÜRK'e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK'ün hükmü altında bırak !


  YÜCE ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN !..

 2. 2
  Börtecine
  Emekli

  --->: Oğuz Kağan'ın Türklük Duası

  Reklam  Allah Türk'ü korusun ve yücaltsin İnşallah..

  Reloladed bu önemli konuyu foruma verdiğin için teşekkürler..Hiçde ilgi görmemiş :(
 3. 3
  arapfree
  Emekli
  hocalarımızın bize anlattığı gibi o zamanlarda müslümanlık olmadığı halde Allah'a inanç sonsuzmuş

  Allah'ım sen Türk milletini koru 4. 4
  skaya
  Yeni Üye
  Böyle Bir Bilgiyi Bizlerle Paylaştığın İçin Sana Sonsuz teşekkürlerimi Sunuyorum

 5. 5
  alicanavar
  Özel Üye
  Gerçekten Dünya tarihinde önemli bir yer tutan bizler acaba günümüzde dedelerimizin gelenek, görenek, örf ve adetlerimizi ne kadar yaşayabilmekteyiz.
  Elbette atalarımızla ve onların tarihe malolmuş eserleriyle ve yaptıklarıyla övüneceğiz, ama aynı zamanda onların duygu ve düşüncelerini de kendimizde yaşamalı ve çocuklarımızda da yaşatmalıyız.
  Türkçülük elbette ırkçılık değildir, insanlığın kendisidir. Aşağıda bizler için yabancıların duygu ve düşüncelerinden örnekler var. Buyrun okuyalım ama aynı zamanda onları bize hayran bırakan kendi değerlerimize de sahip çıkalım ve yozlaşmayalım ve lütfen yozlaştırmayalım.
  Reloladed kardeşimize de bu vesileyle güzel araştırmasından dolayı +rep

  - Bilindiği gibi Türk ordusunda çok kuvvetli bir disiplin vardır. Bir Türk askeri sefer esnasında bir dilim ekmekle iktifa etmekte, yerli ahaliye hiçbir zarar vermemektedir. Öyle ki, halk asla rahatsız edilmez, işi ve gücü ile meşgul olur. Bunun için de vergisini kolayca verir.
  1684'te avusturya Kralı I.Leopold'a verilen bir rapordan...


  - Türkler, insaniyetli, faziletli, doğru, zayıflara yardımı sever, aile namusuna riayet eder insanlardır. Küçük bir iki kusurlarına rağmen onlar dünyanın en yüksek ve en asil milletidir.
  D'atrak


  - Dünyada hiçbir kral, paşa ve diplomattan beni herhangi bir siyasi ve askeri mağlubiyete uğratır diye korkmadım. Yalnız (eliyle haritada İstanbul'un yerini göstererek) buradaki diplomatlar müstesna...
  Sazanof


  - Müsallah milletin en canlı misali Türklerdir. Türk ata biner gibi oturur. Türk ata biner gibi uyanık yürür.
  Moltke


  - Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler, fakat kazanç getirirler.
  Komenius


  - Türklerin vatanlarına bağlılıkları her hasletlerinin üstündedir.
  Cahiz


  - Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.
  Tavsend


  - Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası da vardır.
  Çernayef-Rus Komutanı


  - Türkler gerçekten merhametli ve musamahacı insanlardır. Düşmana saldırırken amansız bir aslan olan Türkler, dostlarının yanında ve silahsız rakiplerinin karşısında pek munistirler. Mukaddesatlarına saldıranları affetmezler. Fakat inanmadıkları inançlara sahip olanlara ses çıkarmazlar. Bu bir necibane hareket değil de nedir?
  Şatobriyan


  - Ruslara mağlup olarak Türkiye'ye sığınan İsveç kralı Demirbaş Şarl hakkımızda şöyle demişti: Poltavada esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püskürten güneş! Su beni boğmak, düşman beni parçlamak, güneş beni eritmek istiyordu. Gene kurtuldum. fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim. Şefkatin, uluvvücenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar şefkatli, bu kadar alicenap, bu kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı!
  İsveç kralı XII. Şarl+ Yorum Gönder
oğuz kağan,  türklük,  oguz kagan,  oğuz kağan resmi,  bilge kağanın türklük duası
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi