Seyyid Ahmet Arvasi Kimdir

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler-Flozoflar Bölümünden Seyyid Ahmet Arvasi Kimdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Börtecine
  Emekli
  Reklam

  Seyyid Ahmet Arvasi Kimdir

  Reklam  Seyyid Ahmet Arvasi Kimdir

  Forum Alev


  1932 yılında dünyaya geldi.Ailece Van'ın Müküs (Bahçesaray) kasabasına bağlı Arvas (Doğanyayla) köyündendir. Mühitlerinde bu köyün adına izafeten 'Arvasiler' olarak tanınırlar. Soyadı kanunu çıktıktan sonra köylerinin adı soyadları oldu. Babası Anadolu'da yetişen büyük velilerden Seyyid Abdülhakim Arvasi'dir.

  Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabı yazarı Hüseyin Hilmi Işık ile büyük şairlerimizden Necip Fazıl'ın hocaları Abdülhakim Arvasi hazretleri ise bir başkasıdır.

  1952'de Erzurum Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. 1958'de Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'nü bitirdi. Sırayla Balıkesir, Bursa ve İstanbul'daki eğitim enstitülerinde hocalık yapan Arvasi, 1979 yılında emekli oldu. Aynı yıl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel İdare Kurulu'na seçilerek bu partideki görevine 12 Eylül 1980 ihtilaline kadar devam etti. MHP'den İstanbul Senatör Adayı da olmuştur. Arvasi Hoca, o zamanlar Türk milliyetçiliğinin sesi olan Hergün Gazetesi'nde, ' Türk-İslam Ülküsü ' başlığıyla günlük makale yazdı. 12 Eylül darbesinden sonra Türk İslam ülkücüleriyle birlikte MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'ndan yargılandı. Mamak Cezaevi'nde işkence gördü. Tahliye olduktan sonra ülkücü gazete ve dergilerde yazı yazarak gençliğe yol göstermeye devam etti. Türkiye Gazetesi'nde Hasbihal başlığı ile makaleleri neşredildi.

  56 senelik ömrünün bir bölümünde hep konuşan, anlatan ve hitabet sanatını en güzel şekilde icra eden Arvasi Hoca vardı. İkinci ve son bölümde ise hep yazı yazan. 31 Aralık 1988'de Erenköy'deki evinde saat 11.00'de ruhunu teslim ederken çok sevdiği daktilosunun başındaydı. Ölümünü Yeni Düşünce Gazetesi, 'Bir Güzel Adam Hakk'a Yürüdü", Türkiye Gazetesi ise 'S. Ahmet Arvasi'yi Kaybettik' manşetiyle verdi. Arvasi'nin cenaze namazı için yurdun çeşitli yerlerinden gelen binlerce kişi Fatih Camii'ni ve bahçesini doldurmuştu.

  Merhumun akrabası Van eski Müftüsü Seyyid Kasım Arvasi cenaze namazını kıldırdı. Arvasi Hoca, Edirnekapı'da damadı Reşat Yamankaradeniz'in yanına defnedildi. Kabrinin biraz aşağısında meşhur Osmanlı şeyhülislamlarından İbn-i Kemal hazretlerinin kabri bulunuyor.

  ESERLERİ

  Türk-İslam Ülküsü (3 cilt), Kendini Arayan İnsan, İnsan ve İnsan Ötesi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Şiirlerim, Eğitim Sosyolojisi, Doğu Anadolu Gerçeği, İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri, Hasbihal (6 cilt) Hasbihal, daha sonra konularına göre şu isimlerde yayımlandı: Emperyalizmin Oyunları, Devletin Dini Olur mu, Kadın Erkek Üzerine, İnsanın Yalnızlığı,

  HAKKINDA YAZILANLAR

  1.Asrın Yesevisi Ahmet Arvasi, Hüdavendigar Onur, Biyografi Net Yayınları, İstanbul 2003
  Türk İslam ülküsünün abide şahsiyetlerinden Seyyit Ahmet Arvasi'nin ailesi, akrabaları ve hayatı hakkında yazılan Asrın Yesevisi isimli eserde, İlme Önem Veren Bir Millet, Arvas Mektebi, Arvasi'ye Göre İnsan Tahlilleri, Kültür ve Medeniyet Üzerine, Milliyetçilik, Arvasi'nin Milliyetçilik Anlayışı, Arvasi'de Türk Sevgisi, Arvasi'ye Göre Zararlı Cereyanlar, Arvasi'nin Eserleri gibi bölümlerde bulunuyor.

  2.Ahmet Arvasi'nin Hayatı Tefekkürü Eserleri, Burak Yayınevi, İstanbul
  3.Ahmet Arvasi Hoca hakkında Bizim Ocak, Nizam-ı Alem Ocakları, Hisar, Ufuk Çizgisi gibi dergiler özel sayı çıkardılar.
 2. 2
  arvasibey2
  Yeni Üye

  Arvasilerin Şecereleri 1

  Reklam  ARVASILERIN ŞECERELERİ
  1. ADEM Aleyhisselam, (safiyullah)
  2. ŞİS (ŞİT) Aleyhisselam,
  3. Enuş,

  4. Kiban,
  5. Muhlail,
  6. Yerd,
  7. Ahnuh,
  8. Metuşleh,
  9. Lemk,
  10 NUH Aleyhisselam, (Neciyullah)
  11. Sam,
  12. Erfehşad,
  13. Şalih,
  14. Ayber,
  15. Falih,
  16. Rağu,
  17. Şaruh,
  18. Nahur,
  19.Taruh,
  (İbrahim aleyhisselamın babası budur.
  Azer isimli nasipsiz amcası idi ve kâfir idi)
  20. İBRAHİM Aleyhisselam, (Halilullah)
  21. İSMAİL Aleyhisselam,
  22. Sabit,
  23. Kahtan,
  24. Ya'rib,
  25. Yeşceb,
  26. Yerh,
  27. Nahur,
  28. Makum,
  29. Add,
  30. Aded,
  31. Adnan,
  32. Me'ad,
  33. Nizar,
  34. Mudar,
  35. İlyas,
  36. Mudrike,
  37. Huzeyme,
  38. Kinane,
  39. Nadr,
  40. Malik,
  41. Fihr,
  42. Galip,
  43. Lüvey,
  44. Ka'b,
  45. Mürre,
  46. Kilab,
  47. Kusay,
  48. Abdimenaf,
  49. Haşim,
  50. Abdulmuttalib,
  51. Abdullah
  ve (alemlerin efendisi, gelmişlerin ve
  geleceklerin en üstünü, rahmeten lil alemin)
  52. MUHAMMED ALEYHİSSELAM,
 3. 3
  arvasibey2
  Yeni Üye
  ARVASILERIN ŞECERELERİ 2


  51. Abdullah
  ve (alemlerin efendisi, gelmişlerin ve
  geleceklerin en üstünü, rahmeten lil alemin)
  52. MUHAMMED ALEYHİSSELAM,
  1. Hazreti Fatıma (
  dolayısı ile Hazreti Ali)
  2. Hazreti Hüseyin
  (radıyallahü anhüm)
  3. İmam-ı Zeynelabidin
  4. Muhammed Bakır
  5. Cafer-i Sadık

  (Annesi Ümmi Ferve binti Muhammed bin Ebubekr-i Sıddık olduğundan, Arvasiler, anne tarafından Ebubekr-i Sıddık Radıyallahu teala anh efendimizin torunu olma şerefi ile de zinetlenmişler. Her şey Allahtan. Allah-u tealaya sayısız nimetleri için sonsuz hamd-ü senalar ve şükürler olsun)
  6. İmam-i Musa Kâzım
  7. İmam-ı Ali Rıza
  8. Musa
  9. Ali Cevad
  10. Muhammed
  11. Ali
  12. Hasan
  13. Muhammed
  14. Hasan
  15. Abdullah
  16. Mehdi
  17. Murad
  18. İsmail
  19. Ahmed
  20. Ma'ad
  21. Nizar
  22. Abdulaziz
  23. Mansur
  24. Ebu Abdullah
  25. Hasan Tahir
  26. Hacı Kasım
  27.Abdullah
  28. Haydar
  29. Cemalüddin
  (
  Alimüddin, Abdulkadir-i Geylani
  Hazretlerinin rahmetullahi aleyh dayısı)
  30. Abdulcebbar
  31. Hacı Kasım-i Bağdadî
  32. Abdulvehhab
  33. Abdulaziz
  34. İzeddin Abdullah
  35. Hacı Kasım-i Bağdadî (Şirvanî)
  36. Kutb-i Arvas Muhammed-i Veli
  (ARVAS Köyünün kurucusu)
  37. Kemaleddin
  38. Cemaleddin (Alim-i Rabbanî)
  39. İbrahim
  40. Muhammed Şehabeddin
  41. Muhammed Veli
  42. Abdullah

  (Diğer oğlu Seyyid Abdurrahim Arvasi, Büyük Mütefekkir Rahmetli Seyyid Ahmed ARVASI’ nin dedesidir
  43. Seyyid Abdurrahman-i Kutb-i Arvasî
  (9 oğlu vardı. Üçünün nesli yok. Diğer evlatları uzun uzun ayrıca anlatılacaktır. Seyyid Fehim Arvasi kutb-i faik, Seyyid Sibğatullah gavs-i Hizani ve Seyyid Abdulhakim Arvasi Hazretleri -kaddesellahu esrarehumül aziz- kolları ve muhterem evlatları ile şerefli torunları ayrıca sitemizde anlatılacaktır.)
  44. Abdullah
  (Arvas’ta müderris idi. Orada medfundur)
  45. Abdulcelil-i veli

  (Gavsi Hizanî Seyyid Sıbğatullah-i Arvasi hazretlerinin kayın pederi)
  46. Abdullah
  47. Halid
  48. Abdulcelil
  49. Zeynelabidin

  (kardeşleri Hikmetullah ve Abdulmenaf)
  ***Rahmetullahi aleyhim ecmain)
  **********
  50. Mehmet Salih Arvas- Bu sitenin sahibi- www.mehmetsaliharvas.tr.gg
  (Abisi Muhsin, kardeşi Mehmed Şerif)
  51. Ömer ile Muhammed Arif. (
  Kızkardeşleri Rabia ile Nefise hanımlar)
  **************************
  Kaynaklar:1. Ehl-i Beyt ve Bazı Secereler. S. Koku.1988.2. Evliyalar Ansiklopedisi cild bir sayfa 198-1993. İslam Alimleri Ansiklopedisi4. Eshab-i Kiram. H. Hilmi Işık.5. Devlet arşivlerinden alınan 32 sayfalık secere. Bu belge Osmanlıca orijinali ile sitede yayınlanacaktır.6. Arvasın Kurucusu (banisi) Muhammed Kutup ve Mubarek Nesli. Prof Dr. Seyyid Battal Arvasi. Ank. Üniv. Dil Tarih C. Fak. Öğretim üyesi. 2008.7. O ve Ben. N. Fazıl Kısakürek 4. 4
  Börtecine
  Emekli
  Katkından dolayı teşekkür ederim büyük dava adamı Türk-islam bilgini ve peygamber soyunndan gelen seyyid Ahmed hocayı bilmekte öğrenmekte fayda var,Allah mekanını cennet eylesin..

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi