MANİLER

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Edebi Türler Bölümünden MANİLER ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  MANİLER

  Reklam  MANİLER

  Forum Alev
  Bostanlarda fasulye
  Anam gitti gezmeye
  Ben anamdan örendim
  İnce boncuk çizmeye

  Koyunum var karaman
  Gaybolursa araman
  Ben bir reçber kızıyım
  Şehirliye yaraman

  Dere boyu gidelim
  Koyun kuzu güdelim
  Sennen beni görmüşler
  İnkâr bayrım edelim

  Ak koyun kuzusuna
  Gün tutmuş postusuna
  Ne desen de ağlasam
  Arnımın yazısına

  Tren gelir öterek
  Kömürünü dökerek
  Ben anamdan ayrıldım
  Gözüm yaşım dökerek

  Tut yedim duttu beni
  Yârim unuttu beni
  Yarı yola varmadan
  Hıçkırık tuttu beni

  Ak tavuk aldın mı?
  Kümese koymadın mı?
  Kör olası gaynana
  Sen gelin olmadın mı?

  Kapelesi ketenden
  Yârim indi trenden
  Boynuna sarılayım
  Gülünü incelmeden

  Kayalar yarılmasın
  Yar bana darılmasın
  Yar bana darılıp da
  Ellere sarılması

  Çaya inesim geldi
  Şeker yiyesim geldi
  Ala gözlü ablamı
  Gene göresim geldiSu içtim kana kana,
  Sular akar yana yana,
  Yüzün bir gün görmedim,
  Bilmem gidem ne yana.

  Merdiven indirdiler,
  Atlara bindirdiler,
  Kızım seni kahır eline gönderdiler,
  Ağlar silinir silinir ağlar.

  Gelin geldi evimize,
  Şenlik kurdu köyümüze,
  Hoş geldin allı gelin,
  Sefa geldin pullu gelin.

  Baban carsıya vardı mı?
  Alını yeşilini aldı mı?
  Suda kızıma dedi mi?
  Haydı kızım kutlu olsun.

  Haydı kızım kınan kutlu olsun,
  Burada dilin tatlı olsun.
  Çağırın gelin kızın anasını
  Kızı gelin oldu görsün.

  Allah muradını verdi bugün,
  Anasını kızsız koyan
  Evlerini ıssız koyan,
  Testisini susuz koyan.

  Kahve doktum kuruna,
  El vurmayın durula,
  Yârime yar diyeni,
  Sol göğsünden vurula.

  Bayburt’a giden yollar
  Uzadıkça uzarlar,
  Geçme bizim kapıdan
  Eller bana kızarlar.

  Maşrapanın kalayı,
  Kızlar çeker halayı,
  Allah için söyleyin,
  Var mı askın kolayı.

  Suya bulgur ezerim,
  Hem ezer hem süzerim,
  Ben yarımın derdinden
  Deli olmuş gezerim. Hey hızara hızara
  Dalda elma gızara
  Beni sana vermizler
  Başka yerden giz ara

  Gayadan öküz bakar
  Öküzün arnı sakar
  Delikanlı dururken
  Sakallıya kim bakar

  Mendil aldım onbeşe
  Onu serdim güneşe
  Gitti yârim gelmedi
  Beni aldı telaşe

  Dağdan kestim kereste
  Kuş besledim kafeste
  Yârin hasta dediler
  Yetiştim son nefeste

  Karşıda ala inek
  Tüyleri benek benek
  Hiç boğazımdan geçmiyor
  Yarsız yediğim yemek

  Kuş kafese girmiyor
  Buna aklım ermiyor
  Hiç boşuna ah çekme
  Annem beni vermiyor

  Evleri sarı boya
  Gel yarim doya doya
  İç vereme tutuldum
  Gamıma koya koya

  Armut dalda bir iki
  Saydım baktım on iki
  On ikinin içinde
  Gök yazmalı benimki

  İnce yazma düreyim
  Aç koynunu gireyim
  Uyan uyan sar beni
  Yar olduğunu bileyim

  Tavanlarda tencere
  El vurmadım incire
  Gavur babam duymasın
  Çeker beni zencire Çaya indim taş buldum
  Yüzüğüme kaş buldum
  Neredeydin la sürgün
  Yanıma yoldaş buldum

  Arabası kirenden
  Mendil sallar trenden
  Abenim nazlı yarim
  Nasıl ayrıldın benden

  Kara tren ak tren
  Askerleri say tren
  Benim yarım kırkbeşti
  Postasıyla say tren

  İki çeşme yanyana
  Su içsem kana kana
  Bana ediresini ver
  Mektup yazayım sana

  Sergenlerde çekirdek
  Bostanlarda bitecek
  Ben isterim babamdan
  Dört davul sekiz köçek

  Evleri var üst başta
  Kundum dalda taşta
  Sen orada ben burda
  Akıl kalmadı başta

  Harmanı yuvarladım
  Samanı çuvalladım
  Gara gözlü ey abim
  Allaha ısmarladım

  Keteni bez edeyim
  Hangi yol gözeteyim
  Kara gözlü yarimi
  Kimlere benzeteyim

  Mendil serdim bir taşa
  Neler geldi bu başa
  Öptüm bir kız yanağı
  Dedi bana çok yaşa

  İp attım ucu kaldı
  Ocakta saçı kaldı
  Ben büyüttüm el aldı
  Yürekte açı kaldıEğer gelinim iyi olursan
  Bizde seni överiz
  Kotu olursan gelinim
  Hepimizde döveriz.

  Karatavuk olmadın mı?
  Dallara konmadın mı?
  Şebek yüzlü kaynanam,
  Sen gelın olmadın mı?

  Karşıdaki gök ekin,
  Aldırdım elimdekin,
  Her soran benzim sorar,
  Sormazlar kalbimdekin.

  Ekim ektim düzlere,
  Diken oldum gözlere,
  İşte ben gider oldum,
  Ayaş kalsın sizlere.
 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: MANİLER

  Reklam  Yıldırım vurdu bizi,
  Dal gibi kırdı bizi,
  Araya girdi düşman,
  Dağlar ayırdı bizi

  Arabamın tekeri
  Hem ileri hem geri
  Benim de bir yârim var
  Oruçlar’ın şoförü

  Avlu dibi örümcek
  Aklım gitti görüncek
  Ben aklımı yemedim
  Köylülere gidecek

  Ayağında mesi var
  Odasında sesi var
  Bekâr oğlan değil mi?
  Kızlarda hevesi var

  Ayakkabı aldırdım
  Bir sele topukları
  Beni baştan çıkaran
  Taşköprü kopukları

  Ayakkabı giyerim
  Üstü beyaz olursa
  Kaynanamı severim
  Oğlu güzel olursaGarşıdan gelen atlı
  Ne gayratlı gayratli
  Ben istedim vermedi
  Niman malın gıymatlı

  Kara kabak bağ atar
  Altında yılan yatar
  Ben bilmem mi a yârim
  Goynunda neler yatar

  Deniz coştu göl oldu
  Yârim sana ne oldu
  Benim sana yandığım
  Memlekette şan oldu

  Ev ötene ev yaptım
  Çıktım üstüne baktım
  Yârim gelecek diye
  Çivte lambalar yaktım

  Irmak gumsuz galır mı?
  Dibi susuz galır mı?
  Senin gibi güzelin
  Goynu yarsız galır mı?

  Karşıdan ünlüyorlar
  Badılcan belliyorlar
  Bu köy nasıl köyümüş
  Varmadan övüyorlar

  Mısır ektim azmasın
  Gelen geçen kazmasın
  Yar üstüne yar seven
  Gençliğine doymasın

  Titretin ışıkları
  Çalıver kaşıkları
  Yürü tirenim yürü
  Kavuştur âşıkları

  Elinde demir orak
  Mektup göndersem ırak
  Cebinde tarağın
  Bana yadikar bırak

  Elma attım nar geldi
  Dar sokaktan yar geldi
  Eğil biyol öpeyim
  Al yanaktan kan geldi Gökde yıldız niniynen
  Köçek oynar ziliynen
  Ayağına taş batmış
  Siliyor mendiliylen

  Dam kapısı açıldı
  İnce boncuk saçıldı
  Yar kapıdan girince
  Gözüm gönlüm açıldı

  Dağda tavşan oynuyor
  Yelesini yağlıyor
  Ötmüş yârim dizime
  Garip garip aylıyor

  Irmak coştu kül oldu
  Yârim sana ne oldu
  Olan oldu a gülüm
  Madenkeş sebep oldu

  Tütün içtim lüleden
  Benim yârim Günye'den
  Biricik biricik baş olmaz
  Hoş geldiniz cümleden

  Damda kırat harlıyor
  Kapılan parlıyor
  Aşmış yengem geliyor
  Beyaz mendil sallıyor

  Kayalar yarılmasın
  Yar bana darılmasın
  Yar bana darılıp da
  Ellere sarılmasın

  At üstünde cenderme
  Dut kolundan goyverme
  Giz ben seni atacın
  Kimselere deyverme

  Sarı kâğıt yazarım
  Sandık sandık basarım
  Yârimi vermezlerse
  Ben kendimi asarım

  Kar yağıyor yağıyor
  Abamı giyeceğim
  İhtiyara varıp da
  Goca mı diyeceğimCuma köyün yolları
  Dönüm geliyor dönüm
  Cuma köyünden kız almak
  Ölüm geliyor ölüm

  Yarımca’da saz olur
  Gül açılır yaz olur
  Ben yârime gül demem
  Gülün ömrü az olur

  Hereke’dir köyünüz
  Buz gibidir suyunuz
  Köyünüzü beğendim
  Yok, mu bekâr kızınız

  Harmanlardan geçiver
  Ata yonca biçiver
  İki tane yar olmaz
  Birinden vazgeçiver

  Dikenli’nin dağları
  Üzüm yapmaz bağları
  Üzüm yapsa bağları
  Evlenir oğlanları

  Karpuz kestim kan gibi
  Uzadı urgan gibi
  Yarımca kızları
  Kınalı kurban gibi

  Yarımca’da saz olur
  Gül açılır yaz olur
  Ben yârime gül demem
  Gülün ömrü az olur

  Kirazımız dalbastı
  Dalları kiraz bastı
  Delikanlı söz etti
  Kızlar yüzünü astı

  Bu kiraz budak budak
  Olur, mu kiraz dudak
  Yarımca’nın güzeli
  Canımdır sana adak

  Duvarda makas asulu
  Elbiseler kesülü
  Bana mani sorarsan
  Kirli çuval basuluŞu giden kimin oğlu
  Paltası da ak kolu
  Dönüp bana bakmıyor
  Saki vezirin oğlu

  Bahçenizde gül var mı?
  Gül altından yol var mı?
  Gel gidelim sevgilim
  Annenden izin var mı?

  Kayadan indirmişler
  Tirene bindirmişler
  Kara saçlı yârimi
  Gurbete göndermişler

  Ay gelir aydan beri
  Çay gelir dağdan beri
  Ben yârimi görmedim
  Bir buçuk aydan beri

  Bostanlarda aşlama
  Aşlamayı taşlama
  Ben askere giderken
  Ağlamaya başlama

  Su koydum su taşına
  Masanın ortasına
  Memelerin benziyor
  Ferik yumurtasına

  Denizin dibi derin
  Üstüne halı serin
  Sandık sepet istemem
  Beni sevdiğime verin

  Duvağın telli gelin
  Gümüşten elli gelin
  Buğulu gözlerinden
  Sevdiğin belli gelin.

  Gün kavuştu ırakta,
  Gözüm karada akta,
  Herkesin yarı geldi,
  Benim yarım uzakta.

  Toprağında tasında
  Benleri var kasında,
  Sen bahar içindesin
  Bense ömrüm kışında.
 3. 3
  se7en
  Usta Üye
  hepsini okuyamadım birazını okudum ama çok güzeldi teşekkürler+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi