Edebiyat Ders Notları

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Edebi Türler Bölümünden Edebiyat Ders Notları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  kursevdo
  Üye
  Reklam

  Edebiyat Ders Notları

  Reklam  Edebiyat Ders Notları

  Forum Alev
  Edebiyat Ders Notları

  EDEBİYAT


  Söz sanatları
  1- Teşbih (Benzetme)
  Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır.

  2- İstiare ( Eğretileme )
  Yalnızca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir.

  3. Mecaz – ı Mürsel
  Bir sözün benzetme özelliği olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmasıdır.
  Örnek : Sobayı yak. ( sobanın içindekileri ) Tencere yandı. ( Tencerenin içi yandı )
  Ayağını çıkarda içeri gir. ( ayakkabını çıkar ) Burnu akıyor. ( Burnunun içindeki salgı)

  4. Kinaye
  Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamı ile kullanma sanatıdır.
  Örnek : Şu karşıma göğüs Taştan bağır ( gerçek )
  ègeren
  Taş bağırlı
  èTaş bağırlı dağlar mısın. olmak ( mecaz )

  5. Teşhis ( Kişileştirme )

  Fabl’ larda görülür. Her teşhiste kapalı istiare vardır.
  Örnek : Yüce dağlar bir birine göz eder.
  Rüzgar ile mektuplaşır naz eder. İki sevgili anlamında.

  6. Mübalağa ( Abartma )
  Edebiyatta bu bir abartma sanatıdır.
  Örnek : Ağzı kulaklarına vardı. Gömelim seni tarihe desem sığmazsın.

  7. Tezat ( Karşıtlık )
  Bir varlığın ya da bir olayın birbirine zıt karşıt durumlarının bir arada verilmesi sanatıdır.
  Örnek : Ne efsunkar imişsin ah, ey didar – ı hürriyet
  Esir – i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.


  1. Cinas
  Sesleri aynı anlamları farklı sözcüklerle yaratılan söz sanatıdır.
  Örnek : Kader böyle çalınmış yazıma. Her nefeste eyledik yüz bin günah.
  Yazım kışa uymaz kışım yazıma. Bir güne etmedik bir gün ah.

  2. Tenasüb
  Anlamca birbirine yakın sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır.
  Örnek : Bülbül aşıkmış gül, gül naz eyler bülbüle.

  3. Tekrir ( Yineleme )

  Bir şiirde ahenk yaratmak amacıyla anlamın üzerine yüklendiği sözcüğü tekrar etme.
  Örnek : Hayata sıfırdan başladı.
  Daha sıfır, daha sıfır…
  Şimdi çok sıfırlı bir hesabın sahibi.
  Ama hali sıfır.


  4. Telmih ( Hatırlatma )
  Herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatıdır.
  Örnek : Gökyüzünde İsa ile,
  Tur dağında Musa ile,
  Elindeki asa ile,
  Çağırayım Mevla’m seni.

  5. Tevrive
  Birden fazla sözcük anlamı olan bir sözcüğün bir dizede en az iki sözlük anlamını ifade edebilecek şekilde kullanılması sanatıdır.
  Örnek : Ziya PaşaèSert oldu hava çıkma koyundan kuzucuğum
  Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar
  Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.
  Örnek : Gül renkli yüzün benli de benli
  Göğsün niye bensiz.

  13. Tecaül – i Arif ( Bilmezden Gelmek )
  Örnek : Zinhar eline ayine vermen ol kafirin
  Zira suretin görüp büt – perest olur. Orhan Veli

  Örnek : Sular mı yandı neden Merdiven.è Ahmet Haşim ètunca benziyor mermer
  14.Hüsnü Talil ( Güzel Sebep )

  Bu olayı gerçek oluş sebebinin dışındaki bir sebebe bağlama sanatıdır.
  Örnek : İşim gücüm budur benim
  Gökyüzünü ben boyarım her sabah Orhan Veli
  Uyanır bakarsınız ki mavi

  Örnek : Güzel şeyler düşünelim diye
  Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
  Saksımda ruhumun bütün yası var
  Derdimden soluyor açan gonca.


  15. Alli Terasyon
  Aynı sesi taşıyan sözcükler kullanılarak yapılan bir ahenk sanatıdır.
  Örnek : Derdimi derin dereye döksem,
  Dere düz olur gider.
  Sev seni seveni
  Yar ile yatstan ise
  Sevme seni sevmeyeni
  Mısır’ a sultan ise.


  16. Seci ( İç Uyak )

  Örnek : Ey gözlerin nuru, ey gönüllerin sururu, başımızın tacı ehl-i dilin miracı; gönül hanesinin ziyası, dil hastasının şifası…. Sinan Paşa

  17. Tariz ( İğneleme )
  Söylenilen sözün tam tersini kast etme sanatıdır.
  Örnek : Bir nasihatim var zaman uygun.
  Tut sözünü, yattıkça yat uyanma.

  18. Terdit
  Sözü beklenmedik bir sona bağlama sanatıdır.
  Örnek : Bu gönül gönül otların yanı başında,
  Ağacın gölgesine değdi değecek.
  Tam şeftalinin kokusu başlarken,
  Öpüşmeye kıl kadar bitişik,
  Bu zulüm, bu haksızlık, bu işkence… Melih Cevdet ANDAY


  EDEBİ BİLGİLER

  ŞİİR ( NAZIM )


  Vezin ( Ölçü )
  Şiirde mısraların hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre uyum içerisinde olmasıdır.
  a. Aruz Ölçüsü : Mısraların ses bakımından eşit olması asıl kabul edilir.
  b. Hece Ölçüsü : Mısralardaki hece sayısının eşitliğine dayanır.
  c. Serbest Ölçü : Şiirde mısraların sıralanışı bir kurala bağlı değildir.


  Kafiye ( Uyak )
  Mısra sonlarındaki ses benzerliklerine kafiye denir.
  a. Yarım Uyak : Tek ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir.
  b. Tam Uyak : İki ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir.
  c. Zengin Uyak : Üç veya daha fazla ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir.
  d. Hem Zengin hem Tunç Uyak.èTunç Uyak : ………… Çınla ………….. saçınla.
  e. Cinaslı Uyak : Cinasla yapılan kafiyeye denir.


  Kafiye Örgüsü

  1- Düz Uyak


  a a
  a a
  b a
  b a

  2- Çapraz Uyak

  a
  b
  a
  b

  3- Savmal ( Savma ) Uyak

  a
  b
  b
  a

  Redif : Mısra sonlarındaki yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan seslerin tekrarına denir.
  İmale : Kısa hecelerin uzun okunmasına denir.
  Zihaf : Uzun hecelerin kısa okunmasına denir.


  ŞİİR ( NAZIM ) TÜRLERİ

  a. Lirik Şiir
  Duygulu, coşkulu, etkileyici, heyecan unsuru taşıyan, şairin iç dünyasını yansıtan söyleyiş olgunluğuyla bütünleşmiş şiirlerdir.
  Fuzuli – Baki –
  èDivan Edb. Nedim
  Yunus Emre – Karacaoğlan
  èHalk Edb.
  Yahya Kemal –
  èY. Türk Edb. Ahmet Haşim.

  b. Pastoral Şiir
  Doğa ve kır manzaraları, kırsal kesim insanının ve çobanların yaşamını konu alır.
  Faruk Nafiz
  èY. Türk Edb. Çamubel – Kemalettin Kamu – Çoban Çeşmesi – Bingöl Çobanlarına.

  c. Didaktik Şiir
  Eğitici, öğretici, aydınlatıcı, yol gösterici öğelerin ön plana çıktığı şiirlerdir.
  Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’ in manzum
  èY. Türk Edb. hikayeleri.


  d. Satirik Şiir
  Eleştiri, yergi ve alay öğelerinin ön plana çıktığı şiirlerdir.
  Taşlamalar
  è Hicivler, Halk Edb. èNot : Divan Edb. aynı doğrultudadır.
  Şeyhi – Bağdatlı Ruhi – Nef-i
  èDivan Edb.
  Y. Türk Ziya Paşa – Şair Eşref
  èEdb.

  e. Epik ( Epope ) Şiir

  Savaş, dövüş konularını yiğitlik ve kahramanlığı ön plana çıkarıp işleyen şiirlerdir.

  f. Dramatik Şiir

  Manzum tiyatroya dramatik şiir denir.

  1. Trajedya 2. Komedya

  - Konularını mitoloji veya tarihten alır. -
  - Kahramanları Tanrılar – Tanrıçalar – Aristokratlar. -
  - Kullanılan dil seçkin ve soyludur. -
  - Koro ve solo var. Koro : Halkın sesidir. -
  - Trajedya kahramanı kaderine ve alın yazısına -
  yeniktir.
  - Manzum olarak 5 perde halinde yazılır. Öldürme -
  yaralama sahnede olmaz. İçeriye haberi gelir. Yer,
  olay, zaman denilen üç birlik kuralına uyulur.  DESTANLAR
  1- Doğal Destanlar

  Türk Destanları

  a. Şu Destanı : Saka Türklerinin destanıdır. Çin kaynakları.
  b. Al Er Tonga Destanı : Kaçkarlı Mahmut. İran Kaynakları.
  c. Oğuz Kağan Destanı : Hun Türklerinin destanı.
  d. Ergenekon – Bozkurt : Göktürk destanları.
  e. Türeyiş Destanı – Göç Destanı : Uygur destanları. ( Arap ve İran Kaynakları )

  Dünya Destanları


  a. İlyada ve Odisse : Eski Yunan ( Homeros )
  b. Şehname : İran ( Firdevsi )
  c. Kalevela : Fin ( Lönrot )
  d. İgor : Rus
  e. Mahobarata – Ramayona : Hint
  f. Manas : Kırgız
  g. Elcid : İspanyol
  h. Rolan Türküsü : Fransız

  2- Yapma Destanlar


  Türk Yapma Destanları
  a. Üç Şehitler Destanı : Fazıl Hüsnü Dağlarca
  b. Kurtuluş Savaşı Destanı : Nazım Hikmet

  Dünya Yapma Destanları
  a. Kurtarılmış Kudüs : Tasso – İtalyan
  b. Çılgın Orlando : Ariosto – İtalyan
  c. Kaybolmuş Cennet : Milton – İngiliz
  d. Hernani : Victor – Hügo – Alman


  NAZIM ŞEKİLLERİ

  Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

  a. Nazım Birimi Beyit Olan Nazım Şekilleri

  1- Gazel :
  Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Kafiye düzeni aa – xa – xa – xa … dır. Gazelin ilk beytine MATLA son beytine MAKTA en güzel beytine BEYTÜ-L GAZEL denir. Konu bütünlüğü yoktur. Her beyitte ayrı bir konu vardır. Konu olarak aşk, şarap ve güzellik işlenir. FUZULİ – BAKİ – NEDİM – TAŞLICALI YAHYA.
  2- Kaside :
  33 ile 99 beyit arasında değişir. Kafiye düzeni aa – xa – xa – xa … dır. Kasideler genelde övgü şiirleridir. Dini konular ve övgü işlenir. TEVHİD : Allah’ ın birliği ile ilgili şiirler. MÜNACAAT : Allah’ a yalvarı yakarış şiirleridir. NAAT : Hz. Muhammed’ in büyüklüğü ile ilgili şiirlerdir. MEDHİYE : Devrin ileri gelenleri övülür. NEF-İ …
  3- Mesnevi :
  Konu olarak klasik halk hikayeleri ve destani konuların işlendiği her beyiti kendi arasında uyaklı nazım birimidir. aa – bb – cc – dd … dir. Beyit sayıları 25.000 e bile ulaşabilir. Konusu genelde aşktır. FUZULİ – ŞEYHİ – NABİ – ŞEYH GALİP ( Leyla ile Mecnun – Hüsrev ile Şirin … )
  4- Müstezat :
  Müstezat artık mısra anl----- gelir. Gazel gibidir. Aynı bile denilebilir. Kafiye düzeni ax – bx – cx – dx … dir.
  5- Kıt’a :
  Genellikle iki beyitten oluşan şiirlerdir. Beyit sayısı bazen daha fazla olabilir. Kafiye düzeni genelde olduğu gibi aa – xa – xa – xa … dır. Kıt’a larda nükte, yergi ve fikir konuları işlenir.

  b. Nazım Birimi Dörtlük Olan Nazım Şekilleri

  1- Rübia :
  Dört mısradan oluşan ve kendine özgü kuralları olan Rübia’ nın kafiye düzeni aaxa düzenindedir. Bu türde az sözle çok söz söylemek sanattır. Ömer Hayam
  2- Tuyuğ :
  Divan Edebiyatı’ na Türklerin kazandırdığı 4 mısradan oluşan bir nazım biçimidir. Kafiye düzeni aaxa dır. Halk Edebiyatı mani’ nin Divan Edebiyatı karşılığıdır. KADI BUHRANEDDİN – NESİMİ – ALİ ŞİR
  3- Murabba :
  Felsefe ve aşk konularını inceleyen bir nazım biçimidir. Kafiye düzeni aaaa – bbba – ccca dır.
  4- Şarkı :
  Şarkılar bestelenmek için yapıldığından fazla uzun değildir. Divan Edebiyatı’ na Türklerin kazandırdığı nazım şekillerindendir. Değişmez konusu aşktır. NEDİM – YAHYA KEMAL
  5- Musammat :

  6- Terkib-i Bent : ZİYA PAŞA – BAĞDATLI RUHİ – BAKİ
  7- Terci-i Bent : ZİYA PAŞA

  HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ


  a. Anonim Halk Edebiyatı


  1- Mani : 7’ li hece ölçüsü ile söylenen, tek dörtlükten oluşan şiirlerdir. aaxa
  2- Ninni : 7’ li 8 veya 9’ lu hece ölçüsü. aaaa
  3- Ağıt : Bir kişinin ölümünden duyulan acı. abab – cccb – dddb – eeeb …
  4- Türkü : Türküler 8 veya 11’ li hece ölçüsü. Aşk, tabiat, sevgi ve güzellik konuları işlenir.

  b. Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri

  1- Koşma :
  Dörtlük sayısı 3 veya 5 tir. 11 li hece ölçüsü kullanılır. abab – cccb – dddb … Konu olarak aşk, tabiat, sevgi ve güzellik işlenir. GÜZELLEME – KOÇAKLAMA – TAŞLAMA – AĞIT
  2- Semai :
  8 li hece ölçüsü kullanılır. 3 veya 5-6 dörtlükten oluşur. Güzellik, aşk, tabiat konuları işlenir.
  3- Varsağı :
  8 li hece ölçüsü ile söylenir. Semai ile benzerlik gösterir. Varsağı nın Semai den farkı Varsağı da erkekçe yiğitçe bir söyleyiş vardır. Bre – hey gibi ünlemler kullanılır.
  4- Destan :
  Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Hece ölçüsü 11 li kalıbıdır. Son dörtlükte şairin mahrası bulunur. Konu olarak savaş, kahramanlık, kavga, isyan, yangın gibi konular, ayrıca dalkavukluk, parasızlık ve gülünç olaylar işlenir.

  c. Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı Nazım Şekilleri
  1- İlahi : Konusu din ve çeşitli insanlardır. Allah’ a yalvarma ve onu övme vardır. 7 li 8 li 11 li hece ölçüleri ile yazılır. İlahiler 3 ile 7 dörtlükten meydana gelir. YUNUS EMRE
  2- Nefes : Bektaşi tarikatına ait tekke şairlerinin kendi tarikatlarının düşüncelerini yaymak için söyledikleri şiirlerdir.
  3- Deme : Alevi ve Kızılbaş şairlerin kendi düşüncelerini dile getirdikleri bestelenen bir nazım biçimidir. 8 li hece ölçüsü kullanılır. 3 veya 5 dörtlükten oluşur.
  4- Devriye : Vesin, şekil ve kafiye bakımından ilahiye benzer. Devriye de insanın Allah’ tan gelip yine Allah’ a gideceği konusu işlenir.
  5- Nutuk : Şekil yönüyle koçma ya benzer. Tarikata yeni girenlere mürşitlerin bilgi vermek için söyledikleri şiirlerdir.
  6- Sathiye : Nefesin bir türüdür. Tanrı ile konuşur ve şakalaşırcasına yazılan şiirlerdir.  d. Batı Edebiyatı’ dan Alınan Nazım Şekilleri

  1- Sone : Edebiyatımıza Servet-i Finun devrinde Fransızlar dan girdi. Toplam olarak 14 mısradır. Kafiye düzeni abab – abba – ccd – ede dir.
  2- Terza – Rima : Bir başka batı edebiyatı nazım biçimidir. Kafiye düzeni aba – bcb – cdc – d şeklindedir.


  TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

  I. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

  a. Sözlü Edebiyat

  Kan, kaman, baskı, ozan adları verilen kişilerle yönettikleri törenlerde söyledikleri SAV ( atasözü ) SAGU ( ağıt ) KOŞUK lardır. Sözlü gelenek söz, müzik ve genellikle oyun üçlüsünü içinde taşır. Bu dönemde hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılmıştır. Konuları bakımından insan sevgisi, doğa sevgisi, aşk… Destan : Kağan ve başına gelenler. Kahramanlıktan

  a. Yazılı Edebiyat

  8 yy. da Göktürk yazıtlarında görülür. Bu yazıtlar Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültigin adına dikilmiştir. En önemli özelliği 1000 kadar sözcükle içten, doğal ve akıcı bir anlatım sağlanmıştır. Bu yazıt ulusa seslenir.


  II. İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI

  İlk Eserler
  1- Kutadgu Bilig : Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında yazılmıştır. Eserin adı “ Mutluluk Veren Kitap “ anl----- gelir. Alegorik ve didaktik bir eserdir. Konusu ahlak, dilin önemi, devlet idaresi gibi konulardır. Türk Edebiyatı nın ilk siyaset namesidir. 6600 beyittir. 173 dörtlüktür.
  2- Divan-ı Lügatit – Türk : Türk dilinin divanı anlamındadır. 1072 de Kaşkarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Ansiklopedik bir değer taşır. Eserin sonunda o devirdeki Türk boylarının yerleşim alanlarını gösteren bir harita vardır.
  3- Atabet-ül Hakayık : “ Hakikatlerin Eşiği “ anl----- gelir. XII. Yüzyılda mesnevi tarzında aruz vezniyle Edip Ahmet Yüknevi tarafından yazılmıştır. Didaktik bir eserdir. Cömertlik, ilim ve doğruluk gibi konuları işler. Bir ahlak ve öğüt kitabi niteliğindedir.
  4- Divan-ı Hikmet : XII. Yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. “ Hikmet “ Ahmet Yesevi’ nin şiirine verdiği isimdir. Eser sade bir halk Türkçe’si ile yazılmıştır. Hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır. Ahmet Yesevi ilk tasavvuf şairidir. 63 yaşından sonra kendisine bir mezar yaptırmış kalan ömrünü orada tamamlamıştır. Eserde Allah aşkı, ibadet, cennet vb. konular işlenir.
  5- Muhakemet-ül Lügateyn : İlk sözlüğün karşılaştırılmasıdır. Ali – Şir Nevai tarafından yazılmıştır. Bu eserde Türkçe ile Farsça dilleri karşılaştırılmıştır. Türkçe’ nin Farsça ile başa baş bir dil olduğu kanısına varılır.
  6- Kitab-ı Dede Korkut : 12 hikayeden oluşur. Destandan halk hikayesine geçiş dönemi eseridir. Eserde bir yandan Türklerin İslamiyet öncesi hayatları anlatılırken öte yandan İslamiyet’ e ait özellikler yer almaktadır. Eser bu yönüyle de bir geçiş dönemi ürünüdür.
  Dede Korkut, hikayelerin içinde adı geçen yaşlı, bilge meçhul bir halk ozanıdır. Eser XV. Yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
  Eserde nazım ve nesir iç içedir. Kahramanlık, yiğitlik, boylar arasındaki savaşlar, aşk… eserde işlenilen başlıca konular arasındadır.
  Not : Yukarıda sıraladığımız 5 eser İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı’ nın ilk yazılı eserleridir. Bu eserlerin ortak özelliği HAKANİYE TÜRKÇESİ ile yazılmalarıdır.


  a. Divan Edebiyatı

  1- Kaynağını Arap ve İran kültürlerinden alır. Yazılı geleneğe dayanır.
  2- Sanatçı yazdıklarını ve söylediklerini değiştirebilir. Bunun için işlenmiş ve incelenmiş ürünler verir. Ürünlerin hepsi DİVAN denilen defterde toplanır.
  3- Şiir ağırlıklıdır ve zamanla asla değişikliğe uğramaz.
  4- Şiirlerin adları yoktur. Şiirler nazım biçimleri ile adlandırılır.
  5- Gazel – Kaside – Rubai – Mesnevi – Murabbaa – Terci-i Bent – Terkib-i Bent
  6- Aruz ölçüsü ile yazılır. Nazım birim beyittir. Tam ve Zengin uyak kullanılır. Redif ve Cinas vardır.
  7- Konu olarak sevgi, aşk, özlem, şarap, içki meclisi, tarihten şikayet… işlenir. Gerçek doğa yoktur.
  8- Divan Edebiyatı’ nda katı kurallar vardır ve bunlar uygulanmıştır.


  b. Halk Edebiyatı

  1- Kaynağını halkta alır. Başlangıcını bilmediğimiz dönemlere kadar uzanır. Sözlü geleneğe dayanır.
  2- Sanatçıları genellikle okuma – yazma bilmez. Okuma – yazma bilenler şiirlerini Cönk’ lere yazarlar.
  3- Şiir ağırlıklıdır ve zamanla değişikliğe uğrar.
  4- Şiirlerin adları yoktur. Nazım biçimleri ile anılırlar.
  5- KOŞMA, GÜZELLEME, TAŞLAMA, AĞIT, DESTAN, VARSAĞI, SEMAİ, MANİ …
  6- Türkçe’ nin doğal ölçüsü ve hece ölçüsü ile söylenir. Nazım birimi dörtlüktür. Yarım ve Tam Uyak. Cinas – Radif.
  Sevgi, aşk, özlem, gerçek doğa ve toplumsal konular…
  è7- Konu işlenir.
  8- Halk Edebiyatında katı kullar vardır ve bunlar uygulanmıştır.

  a. Anonim Halk Edebiyatı
  Sahibi olmayan ürünlerdir. MASAL, NİNNİ, ATASÖZÜ, BULMACA, TÜRKÜ …
  b. Aşık Edebiyatı
  Söyleyeni belli ürünlerdir. KOŞMA, TAŞLAMA, AĞIT, SEMAİ, VARSAĞI …
  c.Tekke Edebiyatı
  İLAHİ, NEFES, DEME, DEVRİYE, NUTUK, ŞATHİYE …

  HALK OZANLARI
  Kaygusuz Abdal : 15. yy. Tekke Edebiyatı
  Pirsultan Abdal : 16. yy. Tekke Edebiyatı
  Köroğlu : 16. yy. Koçaklama ve Güzelleme
  Karacaoğlan : Halk Edebiyatı’ nın en Lirik ozanıdır. 17. yy. Güzelleme ve Semaileri ile ünlüdür.
  Gevheri : 18.yy. divan şiirine yaklaşmıştır.
  Dertli : 18.yy. Güzelleme, Taşlama
  Dadaloğlu : 19. yy. Koçaklama
  Aşık Veysel : 20. yy. Türkü ve Lirik Şiirleri ile ünlüdür.


  NESİR TÜRLERİ

  Hikaye : Hayatın dar bir bölümünde oluşmuş ya da oluşması mümkün olayları anlatan yazılardır.
  Roman : Belirli sebeplerle bir arada bulunan insanların başından geçmiş ve geçmesi olayları anlatan yazılardır.
  Masal : Kahramanları olağan üstü varlıklar olan tamamen hayal ürünü olayların anlatıldığı yazı türüdür.
  Tiyatro : Dram – Trajedi – Komedi gibi türlere ayrılır.
  Fıkra : Bir yazarın günlük olaylarla ilgili görüşlerini kanıtlama yoluna gitmeden anlattığı kısa yazılardır.
  Makale : Herhangi bir konuda bir fikri, bir görüşü savunan ve örnek ile kanıtlayan yazılardır.
  Söyleşi : Yazarın günlük bir olayı okuyucu ile karşı karşıya imiş gibi anlatmasıdır.
  Eleştiri : Bir eser veya düşünce ile ilgili duygu ve düşünce tenkiti yazılarıdır.
  Deneme : Herhangi bir konu üzerinde kesin sonuca gitmeden yazarın kendi ile konuşuyorcasına yazdığı tür.
  Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim.
  Anı : Bir yazarın kendine ya da yakın bir tanıdığına ait geçmiş olayları anlattığı yazı türüdür.
  Ziya Paşa, Halit Ziya Uşaklıgil, Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri, Ahmet Rasim.
  Gezi : Gezip görülen yerlerin ve aralarla ilgili izlenimlerin anlatıldığı yazı türüdür.
  Evliya Çelebi ( SEYAHATNAME ), Cenap Şabettin ( HAC YOLUNDA, AVRUPA MEKTUPLARI ), R. Nuri ( ANADOLU NOTLARI )
  Günlük :
  Biyografi :
  Mektup :  TANZİMAT EDEBİYATI

  I. Dönem

  1- Toplumcu bir yaklaşımı vardır. Halk şiirini örnek almayı, dili arılaştırmayı düşünmüş fakat başaramamıştır.
  2- Divan Edebiyatı nazım biçimleri sürdürülür. ( Kaside, Gazel, Murabbaa, Şarkı…)
  3- İçerik Divan’ a göre değildir. ( Eşitlik, Özg. , Adalet, İns. Hakları ) dış aynı iç farklı hale geldi.
  4- Dil Divan edebiyatına göre sadeleşti. Şiirde konu bütünlüğü sağlandı.
  5- Düz yazı önem kazandı. Batı edebiyatından alınan türlerde örnek verildi.
  6- Romanda Romantizmin etkisinde kalındı. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü.
  7- Esirlik, Görücü Usulü evlilik, Yanlış batılılaşma, -----lik gibi konular işlendi.
  8- Yazar romanın akışını keserek bilgiler veriyor. Ahmet Mithat Efendi – Namık Kemal.
  9- Tanzimat ikiliklerle doludur. Yeninin yanında eski sürer. Piyano – Ud Kadı – Yargıç Medrese – Okul vb.
 2. 2
  akaba_93
  Yeni Üye

  --->: Edebiyat Ders Notları

  Reklam  Edebiyat İçin Kısa Öz Ve Gerekli Bilgiler...

  Teşekkürler Paylaşım İÇin :) 3. 3
  Ziyaretçi
  Çok faydalı oldu,elinize emeğinize sağlık teşekkürler.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi