Elektrik Soruları-Elektrik Sorusu

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektrik Bölümü Bölümünden Elektrik Soruları-Elektrik Sorusu ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Elektrik Soruları-Elektrik Sorusu

  Reklam  Elektrik Soruları-Elektrik Sorusu

  Forum Alev
  Elektrik Soruları-Elektrik Sorusu
  Kod:
  arkadaşlar öncelikle bu çalışmayı yapan Sayın Selim AY'a teşekkürlerimi iletiyorum. Elektrik konusunda yolun neresinde olduğumu hatırlamam gerektiğinde baktığım bir çalışmadır. Faydalanmanız dileği ile aynen yanınlıyorum.
  
  
  AÇIKLAMA
  
  Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz için, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak oluşturulmuş olan
  
  “PRATİK SORULAR (SORU BANKASI),
  
  özellikle son sınıf öğrencilerimizin boş zamanlarında mevcut bilgilerini uygulamaya koymaları ve kendilerini sınamaları açısından yararlı olacağı düşünülerek hazırlanmıştır. Bununla birlikte tüm sınıflardaki öğrencilerimizin de bu soruları incelemeleri, cevaplama yönünde çaba harcamaları yaralı olacaktır.
  
  Bu tür sorular ile;
  1. • Lisansüstü giriş sınavları (yazılı veya mülakat) sırasında,
  2. • İş başvuru sınavları (yazılı veya mülakat) sırasında,
  3. • Uzun yıllardır yurt dışında yapılmakta olan, gelecekte ülkemizde de yapılması gündemde olan “Profesyonel Mühendis” sınavları sırasında,
  karşılaşma olasılığı bulunmaktadır.
  Bu sorular; örnek vermek gerekirse, Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine sorulabilecek “katarakt nedir ve nasıl tedavi edilir? veya “Büyük ve küçük tansiyon arasındaki fark nedir?” ...vb. türünden temel sorular ile benzeşmektedir.
  
  1. • Soruların cevapları için “formül bilgisi” gerekmemektedir. (Bilindiği gibi, zaman içinde formüller unutulmuş olabilir; ancak temel teorilerin ve kavramların unutulmaması gerektiği açıktır.)
  2. • Sorular açık ve nettir.
  3. • Her soru için 3 dakikadan daha fazla zaman ayırmayınız.
  4. • Geçmiş yarıyıllardaki ders notlarınızdan ve kitaplardan da yararlanabilirsiniz.
  
  Zaman içinde soru sayısının artırılması, böylece zengin bir soru arşivinin oluşturulması hedeflenmektedir.
  20 Şubat 2006 itibariyle SORU BANKASI’ndaki soru sayısı 1230 dur.
  
  Bölümümüz öğrencilerine, derslerinde başarı dileklerimle, duyurulur.
  
  
  Dr. Selim AY
  PRATİK SORULAR (SORU BANKASI) Dr. Selim AY/ YTÜ Elektrik Müh. Böl.
  Sayfa 1
  
  
  PRATİK SORULAR (SORU BANKASI)
  
  Aşağıdaki sorular uzun matematiksel işlemleri gerektirmemektedir. Cevapları genellikle sözel olup yalnızca birer cümleden ya da işlemden oluşmaktadır.
  
  1. 1. 35/0.4 kV luk trafo S (kVA) gücüyle tanımlanırken, örneğin 40 kW lık bir asenkron motor P (kW) gücüyle tanımlanır. Neden?
  2. 2. 40 kW lık asenkron motorun güç katsayısı daima sabit midir? Neden?
  3. 3. Determinant hangi durumlarda hesap edilemez veya söz konusu değildir?
  4. 4. Diferansiyel denklem ile cebirsel denklem arasındaki fark nedir?
  5. 5. Lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemlere birer örnek veriniz.
  6. 6. Katsayıları zamanla değişen diferansiyel denkleme (Elektrik Mühendisliğinden) bir örnek veriniz.
  7. 7. Güç akışı analizlerinde “salınım barası (slack busbar)” neden kullanılmaktadır?
  8. 8. Kararlılık analizinde “eşit alan kriteri (equal area criterion)” ne amaçla kullanılmaktadır?
  9. 9. Bir güç trafosunun yıldız noktasının doğrudan veya direnç ya da bobin üzerinden topraklanmasının ne yararı vardır?
  10. 10. Orta gerilim hatlarında neden demet iletkenler kullanılmaz?
  11. 11. 380 kV luk bir iletim hattında hattın kondüktansı G (siemens/km) nasıl bulunabilir?
  12. 12. Kesici (disjonktör) boyutlandırmasında, χ ve μ katsayıları neden ve nasıl kullanılır?
  13. 13. Enerji iletim hatları neden çoğu kez “Pİ eşdeğer devresi” ile modellenir?
  14. 14. 154 kV luk bir kafes direğin topraklama elektrodundan ne zaman akım akar?
  15. 15. Enerji sistemlerinde, akım dağılımı analizi yerine, güç akışı analizi yapılır. Neden?
  16. 16. Enerji sistemleri ile ilgili hesaplarda Jacobian matris (J) nerede ve ne amaç için kullanılır? Bu matris her zaman “kare matris” özelliğinde midir?
  17. 17. Endüksiyon motorlarına “asenkron motor” da denilmektedir. Senkron sözcüğünün önündeki “a” neden gelmiştir?
  18. 18. Enerji iletim hatlarında “off-set hesabı” hangi durumlarda yapılmaz?
  19. 19. Bir kafes direğin çevresinde “adım gerilimi”nin oluşabilmesi için gerek koşul nedir?
  20. 20. Bir kafes direğin çevresinde “temas gerilimi”nin oluşabilmesi için gerek koşul nedir?
  21. 21. Camper bağı hangi tip direklerde ve ne amaçla kullanılır?
  22. 22. Stockbridge damper ne amaçla kullanılır?
  23. 23. 12 elemanlı bir zincir izolatörde, hangi durumlarda her elemanın uçları arasına eşit gerilim düşer?
  24. 24. 300 km lik bir enerji iletim hattında iki noktada çaprazlaştırma (transpozisyon) direği kullanılmıştır. Bu direklerden dört noktada kullanılmış olsaydı, ne değişirdi?
  25. 25. Enerji iletim hatlarında, direkler için, hangi durumlarda “kamçılanma hesabı” yapmaya gerek yoktur?
  26. 26. Enerji iletim hatlarında neden “dalgalanan (salınımlı) güç (pulsating power)” hesabı yapılmaz?
  27. 27. 380 kV luk bir iletim hava hattında kapasitif kaçak akım (IC) nasıl ölçülebilir?
  28. 28. Ampere yasasını ifade ediniz ve bir uygulama alanını belirtiniz.
  PRATİK SORULAR (SORU BANKASI) Dr. Selim AY/ YTÜ Elektrik Müh. Böl. Sayfa 2
  
  
  29. 29. Faraday yasasını ifade ediniz ve bir uygulama alanını belirtiniz.
  30. 30. Gauss yasasını ifade ediniz ve bir uygulama alanını belirtiniz.
  31. 31. Yuvarlak kutuplu (round pole) senkron generatöre ilaveten çıkık kutuplu (salient pole) senkron generatör de kullanılmaktadır. Neden?
  32. 32. Yz5, Yd0 simgeleri neyi ifade etmektedir? Son rakamların değişmesi halinde fiziksel olarak ne olmaktadır? Bu bağlantılar nerelerde kullanılmaktadır?
  33. 33. Hatlarda “spacer (ara tutucu)” nerede ve ne amaçla kullanılır?
  34. 34. Yer altı enerji dağıtım kablo kanalında kullanılan “kum”un görevleri nedir?
  35. 35. 380 kV ve 400 V luk iki şebekenin kısa devre hesapları arasında, ne fark vardır?
  36. 36. Kısa devre hesaplarında kullanılan başlıca varsayımlar nelerdir?
  37. 37. Buchholz rölesi hangi tip trafolarda ve ne amaçla kullanılır?
  38. 38. Fourier analizi ne zaman ve ne amaçla kullanılır?
  39. 39. Enerji sistemlerinde “bara empedans matrisi” nasıl oluşturulur?
  40. 40. Bir trafo hücresinde silikajelin (silica gel) fonksiyonunu kaybettiği nasıl belli olur?
  41. 41. Bir iletim hattının 70. kilometresinde, faz camperlerinden biri kopacak olsa ne olur?
  42. 42. “Temel İzolasyon Seviyesi BIL (Basic Insulation Level) “ ne anlama gelir?
  43. 43. Laboratuar ortamında bir “elektrik alanı (E)” nasıl elde edebilirsiniz?
  44. 44. Laboratuar ortamında bir “magnetik alanı (B)” nasıl elde edebilirsiniz?
  45. 45. Laboratuar ortamında bir “döner alanı” nasıl elde edebilirsiniz?
  46. 46. Laboratuar ortamında bir “elektromagnetik alanı” nasıl elde edebilirsiniz?
  47. 47. Laboratuar ortamında L (mH) değerinde bir endüktansı nasıl yapabilirsiniz?
  48. 48. Laboratuar ortamında C (mikrofarad) değerinde bir kondansatörü nasıl yapabilirsiniz?
  49. 49. 380 kV luk bir hava hattında akım taşıma kapasitesini etkileyen parametreler nelerdir?
  50. 50. 380 kV luk bir yer altı kablosunda akım taşıma kapasitesini etkileyen parametreler nelerdir?
  51. 51. Fazör, vektör ve kompleks büyüklük kavramlarını açıklayınız.
  52. 52. Doğru akım enerji iletim hattında “harmonik reaktif güç” kavramı nedir?
  53. 53. ir iletim hattında “irtifak maliyeti” hangi parametrelerin bir fonksiyonudur?
  54. 54. Bir iletim hattında “istimlak maliyeti” hangi parametrelerin bir fonksiyonudur?
  55. 55. Bir iletim hava hattında, hattın reaktansı ve süseptansı hangi fiziksel büyüklüklere bağlıdır?
  56. 56. Sıfır bileşen (homopolar) akımın oluşabilmesi için gerek koşullar nelerdir?
  57. 57. Bir iletim hattı, yıldırım darbesine karşı neden hat empedansı ile karşı koymaz?
  58. 58. Elektrik makinelerinde “mıknatıslama akımı” ne anlama gelir? Neden bu ismi almıştır?
  59. 59. Elektrik mühendisliğinde; t, s, jw ve z düzlemleri (domains) ne amaçlar için kullanılır? Her bir kullanım alanına birer örnek veriniz.
  60. 60. Bir asenkron motorun devir yönü değiştirildiğinde “kayma(s)” değeri değişir mi? Neden?
  61. 61. Bir güç trafosunun (34.5/0.4 kV) sabit ve değişken maliyet bileşenlerini açıklayınız.
  62. 62. 1 kV genlikli 1 saniye süreli bir darbe gerilimini devre teorisi bakımından nasıl elde edersiniz?
  63. 63. Bir F(s) fonksiyonu için “öteleme (shifting)” özelliğini ifade ediniz.
  64. 64. Bir kesicinin performansı deniz seviyesinden yükseldikçe nasıl etkilenir?
  65. 65. Bir termik santralin (100 MW), sabit ve değişken maliyet bileşenlerini açıklayınız.
  PRATİK SORULAR (SORU BANKASI) Dr. Selim AY/ YTÜ Elektrik Müh. Böl. Sayfa 3
  
  
  66. 66. Enerji, akım, gerilim, akı ve güç kavramlarını matematiksel olarak ifade ediniz..
  67. 67. Matematikteki Div, Rot, Grad ne anlama gelmektedir? Örnekler veriniz.
  68. 68. Sonsuz güçlü şebeke ne demektir? Hangi özellikleri taşır?
  69. 69. Bir fazlı ve üç fazlı asenkron motorlarda kullanılan kondansatörlerin görevleri nedir?
  70. 70. Çarpımsallık teoremini bir örnekle açıklayınız.
 2. 2
  Mattet
  Usta Üye

  --->: Elektrik Soruları-Elektrik Sorusu

  Reklam  Kod:
  71. 71. Toplamsallık (süperpozisyon) teoremini bir örnekle açıklayınız.
  72. 72. Karşılılık (resiprosite) teoremini bir örnekle açıklayınız.
  73. 73. 0.5 metre uzunluğundaki 3x120 mm2 lik XLPE kablonun “kayıp faktörünü (tanδ)” nasıl ölçersiniz?
  74. 74. Üç fazlı asenkron motorun statora indirgenmiş eşdeğer devresinde, sağ tarafta R2’/s yer alır. Burada s(kayma) neden “payda” da bulunmaktadır?
  75. 75. Yurtdışında 60 Hz frekansta 1 MVA lık trafo için A (kg) silisli sac ve B(kg) bakır kullanılmıştır. Aynı kalite malzemeler kullanılmak koşuluyla, bu trafo 50 Hz için üretilmiş olsaydı, malzeme miktarları % kaç değişecekti?
  76. 76. 16 kW lık bir asenkron motorun klemens kutusuna dokunan teknisyen parmaklarında yanma hissetmiş olsun. Kaçak akımın değerini nasıl ölçebilir?
  77. 77. Aynı motorun kaidesine dokunan 5 yaşındaki bir çocuk nasıl etkilenecektir?
  78. 78. Üç fazlı bir asenkron motorun, sargı, nüve, sürtünme kayıplarını “ölçme” yoluyla nasıl tayin edersiniz?
  79. 79. 630 kVA lık bir trafonun plakasında “yükte ve boşta kayıpları” (kW) cinsinden okunmaktadır. Bu trafonun a b c fazlarından, sırasıyla 200, 250, 220 kVA çekilecek olsa, “kayıpları” % kaç oranında değişir?
  80. 80. Yukarıdaki trafo anma gücüyle dengeli yüklenmekle birlikte, %5 oranında akım harmoniği de içeriyor olsaydı, “kayıpları” % kaç oranında değişirdi?
  81. 81. Yukarıdaki trafo anma anma gücüyle dengeli yüklenmekle birlikte, %3 oranında gerilim harmoniği de içeriyor olsaydı, “kayıpları” % kaç oranında değişirdi?
  82. 82. Karakteristik (surge) empedans, neden “uzun” enerji iletim hatları için tanımlanmaktadır?
  83. 83. Fazör ile vektör arasındaki farklar nelerdir?
  84. 84. Hava hatlarında “ark boynuzu” ne amaçla kullanılır?
  85. 85. Hangi tip hatlarda kuşkonmaz (bird guard) kullanılamaz?
  86. 86. Enerji iletim hatlarında kullanılan “kürelerin” görevi nedir?
  87. 87. Zincir izolatörlerde hangi durumlarda “zincir verimi” %100 eşit olur?
  88. 88. 35 kV luk bir beton direkten toprağa doğru I (mA) değerli kaçak akım akmaktadır. Bu direğe bir sincabın tırmanması halinde, akımın değeri değişir mi? Neden?
  89. 89. Bir akrobat, 154 kV luk hava hattının üzerine helikopterden atlamış ve iki eliyle hatta tutunmayı başarmıştır. Hatta tutunduğu süre içinde, akrobat ait Thevenin eşdeğer devresini çiziniz.
  90. 90. 220 kV 60 Hz lik bir iletim hattı doğru akım hattına (HVDC) dönüştürülecektir. Yeni DC hattın gerilimi en çok kaç kV olabilir?
  91. 91. “logaritmik ölçek” ve “yarı logaritmik” ölçekleri tanımlayıp birer örnek veriniz.
  92. 92. 500 kV luk bir enerji iletim hattının faz iletkenlerinden x metre uzaklıktaki B ve E alanlarını formüle ediniz.
  93. 93. 200 MW lık bir termik santral 5000 kCal/kg lık kömüre göre tasarlanmıştır. Santralde 4000 kCal/kg lık kömür kullanılması halinde ne olur?
  
  PRATİK SORULAR (SORU BANKASI) Dr. Selim AY/ YTÜ Elektrik Müh. Böl.
  Sayfa 4
  
  
  94. 94. Enerji iletim hatlarında hat sabitleri (L ve C) için “ilk koşullar” ne zaman dikkate alınır?
  95. 95. Karakteristik empedansı, B ve E alanlarına bağlı olarak ifade ediniz.
  96. 96. Bir termik-magnetik şalterin “akım-zaman” karakteristiğini çiziniz.
  97. 97. Enerji iletim hava hatlarında gerilim seviyesi arttıkça, reaktans (X) ve süseptans (B) değerleri ne şekilde değişir? Neden?
  98. 98. Üç fazlı bir trafonun primerinde, a fazının geriliminin genliği ve fazı bilinmektedir. Sekonderdeki a fazının geriliminin genliğini ve faz açısını bulabilmek için, hangi bilgilere gerek vardır?
  100.Boşta çalışan bir trafonun birden şebekeye bağlanmasını elektriksel olarak
  modelleyiniz
  101.Üç fazlı bir asenkron motor anma yükü ve hızıyla çalışırken, birden uç gerilimi %20
  düşerse, motorun akımı, momenti ve hızı bundan nasıl etkilenir?
  102. Bir senkron makinede uyarma devresi (akımı) bulunmasına karşılık, asenkron
  makinede yoktur. Neden?
  103. Elektrik akısı ile magnetik akı kavramlarını açıklayınız.
  104. Bir binanın yakınından iletim hattı geçmektedir. Binanın 5. katının dış yüzünde B ve
  E alanları ölçülmüştür. Duvarın içinde, gerek beton kısımdaki gerekse nervürlü
  demir kısmındaki alan değerlerini nasıl ifade edersiniz?
  105. Aşağıdaki tesis elemanları hangi parametrelere göre seçilir?
  1. • 15 kV mesnet izolatör
  2. • 35 kV zincir izolatör
  3. • 154/35 kV şebeke trafosu
  4. • Akım ölçü trafosu
  5. • Gerilim ölçü trafosu
  6. • 154 kV luk Kesici (disjonktör)
  7. • 35 kV luk ayırıcı (****iyoner)
  8. • 400 V NH sigorta
  9. • 16 m motor besleme kablosu (bakır)
  
  106. Yüksek gerilim şebekelerinde nötr iletkeni bulunmaz, halbuki alçak gerilim hatları 3
  faz+nötr şeklindedir. Neden?
  107. Özdeğer kavr***** açıklayınız. Nerede ve ne amaçla kullanılır?
  108. Bir trafo binasında iç duvarlar sıvasız ise, bunun nedeni ne olabilir?
  109. 100 MVA 154 kV baz değerleri seçilmiş olsun. Zincir izolatörün maksimum dayanma
  gerilimi 200 kV ve topraklama ağının gerilimi 5 kV ise, bunların per-unit olarak ifade
  ediniz.
  110. “Kısa devre (short circuit)” deyiminin fiziksel orijini nedir?
  111. Bir fabrikadaki merkezi reaktif güç rölesi bir günde 23 kez anahtarlama yaptırmıştır.
  Bunun anl***** açıklayınız.
  112. Enerji sistemlerinde, genellikle çift harmonikler ile DC bileşen yer almaz. Neden?
  113. Kontaktör ne amaçla kullanılır ve nasıl seçilir?
  114. Elektrik makinelerinin (trafo, asenkron motor) eşdeğer devrelerinde, uyarma devresi
  neden paralel (şönt) kolda gösterilir?
  115. Bir pasif filtrede L ve C nasıl hesaplanır?
  116. Bir senkron generatör için D’Alambert yasasının uygulayınız.
  PRATİK SORULAR (SORU BANKASI) Dr. Selim AY/ YTÜ Elektrik Müh. Böl.
  Sayfa 5
  
  
  117. Bir DC motorun hızı, motorun hangi fiziksel parametrelerine bağlıdır? Formül üzerinde
  ifade ediniz.
  118. Bir tüketici için, talep gücü, bağlantı gücü ve sözleşme gücü kavramlarının açıklayınız.
  119. TEDAŞ’ın uyguladığı “enerji tarifelerini” açıklayınız.
  120. Seri kompanzasyon ve şönt kompanzasyonu açıklayıp örnekler veriniz.
 3. 3
  istanbulumm
  Yeni Üye
  60 waatlık bir ambül veya bir cihaz 1 saatte ne kadar kilowaat saat neyse işte yani ne kadar elektrik harcar+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi