Ayarlı dirençler Nelerdir - Reosta - Potansiyometre ile ilgili bilgiler

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektrik Bölümü Bölümünden Ayarlı dirençler Nelerdir - Reosta - Potansiyometre ile ilgili bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  Ayarlı dirençler Nelerdir - Reosta - Potansiyometre ile ilgili bilgiler

  Reklam  Ayarlı dirençler Nelerdir - Reosta - Potansiyometre ile ilgili bilgiler

  Forum Alev
  Ayarlı dirençler Nelerdir - Reosta - Potansiyometre ile ilgili bilgiler

  Ayarlı dirençler
  Ayarlı dirençler, direnç değerinde duruma göre değişiklik yapılması veya istenilen bir değere ayarlanması gereken devrelerde kullanılırlar. Karbon, telli ve kalın film yapıda olanları vardır.
  Ayarlı dirençler iki ana gruba ayrılır:
  Reostalar
  Potansiyometreler

  reostalar
  Reostalar,iki uçlu ayarlanabilen(değişken direnç) dirençlerdir. Bu iki uçtan birine bağlı olan kayıcı uç, direnç üzerinde gezdirilerek, direnç değeri değiştirilir.
  Reostaların da karbon tipi ve telli tipleri vardır. Sürekli direnç değişimi yapan reostalar olduğu gibi, kademeli değişim yapan reostalarda vardır.
  Laboratuvarlarda etalon direnç olarak, yani direnç değerlerinin ayarlanmasında ve köprü metodunda direnç ölçümlerinde, değişken direnç gerektiren devre deneylerinde, örneğin diyot ve transistor karakteristik eğrileri çıkarılırken giriş, çıkış gerilim ve akımlarının değiştirilmesinde ve benzeri değişken direnç gerektiren pek çok işlemde kullanılır. Ve reostalar yukarı da da belirttiğimiz gibi ayarlı dirençlere dahildir.
  Potansiyometreler
  Potansiyometreler üç uçlu ayarlı orta uç, direnç üzerinde gezinebilir
  Potansiyometreler, direnç değerinin değiştirilmesi yoluyla gerilim bölme, diğer bir deyimle çıkış gerilimini ayarlama işlemini yapar.
  Devre direncinin çok sık değiştirilmesi istenen yerlerde kullanılır.Potansiyometreler radyo gibi cihazlarda ses kontrolü için kullanılır. Sesin açılıp kapanması için kullanılır.
  Potansiyometreler aşağıdaki üç grup altında toplanabilir.
  Karbon potansiyometreler
  Telli potansiyometreler
  Vidalı potansiyometreler
  Karbon potansiyometreler
  Karbon potansiyometreler, mil kumandalı veya bir kez ön ayar yapılıp, bırakılacak şekilde üretilmektedir. Ayar için tornavida kullanılır. Bu türdeki potansiyometreye "Trimmer potansiyometre" (Trimpot) denmektedir
  A: Lineer potansiyometre çıkış gerilimindeki değişim
  B: Logaritmik potansiyometre çıkış gerilimindeki değişim
  Şekil 1.10 'da gösterilmiş olduğu gibi karbon potansiyometreler. Lineer (doğrusal) veya logaritmik (eğrisel) gerilim ayarı yapacak şekilde üretilir.
  Şeklin köşesinde karakteristik eğrileri çıkarılan potansiyometre görülmektedir.
  Yatay koordinat ekseni, potansiyometre fırçasının "a" ucuna göre dönüş açısını, gösteriyor.
  Düşey koordinat ekseni ise, a-s uçlarından alınan Vas geriliminin , a-e uçları arasındaki Vae gerilimine oranını (Vas/Vae) göstermektedir.
  Aynı şeyleri direnç değerleri üzerinde de söylemek mümkündür.
  Şekilde, noktalı olarak çizilmiş olan A doğrusu, lineer (doğrusal) potansiyometreye, B eğrisi ise logaritmik potansiyometreye aittir.
  Potansiyometre fırçası "a" ucunda iken Vas çıkış gerilimi sıfır 'dır.
  Fırçanın 90° döndürülmüş olduğunu kabul edelim:
  Potansiyometre lineer ise; Vas = 32/100*Vae = 0,32Vae olur.
  Potansiyometre logaritmik ise; Vas = 8/100*Vae = 0,08Vae olur.
  Yükselteçlerde volüm ve ton kontrolünde logaritmik potansiyometrelerin kullanılması uygun olur.
  Dirençlerin hangi türden olduğunun anlaşılmasını sağlamak için, omaj değerinden sonra "lin" veya "log" kelimeleri yazılır.
  2. Telli potansiyometreler
  Telli potansiyometreler, bir yalıtkan çember üzerine sarılan teller ile bağlantı kuran fırça düzeninden oluşmaktadır. Bu tür potansiyometrelerin üzeri genellikle açıktır. Tel olarak Nikel-Krom veya başka rezistans telleri kullanılır.
  3. Vidalı potansiyometreler
  Vidalı potansiyometrede, sonsuz vida ile oluşturulan direnci taramaktadır. Üzerinde hareket eden bir fırça, kalın film (Cermet) yöntemiyle oluşturulan direnci taramaktadır. Fırça potansiyometrenin orta ayağına bağlıdır. Böylece orta ayak üzerinden istenilen değerde ve çok hassas ayarlanabilen bir çıkış alınabilir.
  Potansiyometrelerin başlıca kullanım alanları: Potansiyometreler elektronikte başlıca üç amaç için kullanılırlar;
  Ön ayar için
  Genel amaçlı kontrol için
  İnce ayarlı kontrol için 2. 2
  AYKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: Ayarlı dirençler Nelerdir - Reosta - Potansiyometre ile ilgili bilgiler

  Reklam  adı üsütüne ayarlanabilir olan demek ; Direnç değerinde istenildiği gibi değişikliklerin yapılmasını ve istenilen değerin kullanılmasını gereken yerlerde kullanılan bir direnç sistemlere deniliyor+ Yorum Gönder
lineer potansiyometre nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi