Özel Tristörler

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Özel Tristörler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  devilman679
  Özel Üye
  Reklam

  Özel Tristörler

  Reklam  Özel Tristörler

  Forum Alev
  ÖZEL TRİSTÖRLER 1
  TRİYAK 1
  Sembol 2
  GTO TRİSTÖR 15
  FOTOTRİSTÖR (LASCR) 29
  STATİK ENDÜKSİYON TRİSTÖRÜ (SİTH) 34
  FET KONTROLLÜ TRİSTÖR 36
  MOS KONTROLLÜ TRİSTÖR (MCT) 36

  download
 2. 2
  lonely_life
  Usta Üye

  --->: Özel Tristörler

  Reklam  Tristörler bu neya bilgi verebilirmisin 3. 3
  Mattet
  Usta Üye
  Tristör, p-n-p-n olmak üzere dört tabakadan oluşan, bir pozitif geri besleme etkisi ile iletim durumundan kesim durumuna veya kesimden iletime kolaylıkla geçilebilen,diğer bir deyişle çift kararlı (bistabil) çalışma özelliği gösteren bir eleman ailesine verilen addır. İki, üç ve dört terminalli, tek yönde veya her iki yönde de akım geçiren tipleri vardır.
  Ailenin en çok kullanılan elemanı, SCR (silicon controlled rectifier: silisyum denetimli doğrultucu) olarak bilinen, anot, katot ve kapı olmak üzere üç terminalli, tek yönde akım geçiren elemandır. SCR, ailenin o kadar önemli bir elemanıdır ki gerek yabancı gerekse Türk literatüründe aile ismi ile de anılır. Bu eğilime bizde uyacak ve bundan sonra SCR ve tristör sözcüklerini eşanlamlı kullanacağız.
  Tristör ailesinin diğer önemli elemanları arasında triyaklar, kapıdan tıkanabilen tristörler, diyaklar ve ünijoksiyon tranzistörler sayılabilir. Bunlar ve diğer elemanlar aşağıda birer birer incelenecektir.
  Silisyum Denetimli Doğrultucu Tristörler
  SCR kapı terminaline uygulanan bir işaretle güç akımını denetleyebilen bir elemandır. Fiziksel yapısı ve piyasada bulunan tiplerine bazı örnekler Şekil 2.5’de verilmiştir. Küçük güçlü elemanların imalinde basit bir pnp yapısında hareketle aşağıdaki işlemler yapılır.
  a) pnp yapı bir bakır başlık üzerine yüksek sıcaklığa dayanıklı lehimle tutturulur.
  b) Katot temas yüzeyi alaşımlanır, böylelikle JI eklemi de gerçekleştirilmiş olur.
  c) Kapı ucu yerine kaynaklanır.
  d) Katot ucu yerine lehimlenir.
  e) Enkapsülasyon yapılır.
  Daha büyük güçlü (daha büyük yarı iletken alanlı) elemanların imalinde tabakasal bir yöntem uygulanır. Bu yöntemde bütün yüzey bir SiO2 tabaka ile kaplandıktan sonra gerekli pencereler açılır. J1 ekleminin difüzyonla gerçekleştirilmesi daha hassas bir fabrikasyona olanak verir. (Şekil 2.5.b). Son yıllarda elemanların di/dt ’ye dayanma yeteneğini arttırabilmek için interdijitasyon olarak bilinen bir yöntemle daha karmaşık kapı yapıları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yöntemde bir çok kapı parmağı bir merkezden bütün yarı iletken alanına yayılır veya spiral bir yapı gerçekleştirilir
  Tristör, gazlı lambaların thayratron ve civa buharlı redresörlerin yerini alan yarı iletkendir. İlk yapıldığı 1957 yılından ber büyük gelişme göstererek 600 amper 1800 voltluk tristörler yapılmıştır. Tristörler elektrik ve elektronikte çok geniş bir kullanma alanına sahiptirler. Örneğin, kumandalı redresörler, elektronik kontaktörler, zaman röleleri, DC ve AC motorların hızlarının ayarlanması ve dönüş yönlerinin değiştirilmesi gibi.

  Tristörler sırasıyla birbirini takip eden “P” ve “N” tipi silisyumdan yapılmış dört tabaka yarı iletkenden meydana gelmiştir. Bu dört tabakanın en dışındaki “P” tabakası anaot diğer dıştaki “N” tabakası katod görevi yapar. Bu uçlardan geçecek akım kontrol elektrodu (geyt, kapı) denen üçüncü uç ile kontrol edilir.
  1597 yılında Amerika Birleşik devletlerinde çok katmanlı yarı iletkenler üzerinde yapılan deneyler General Electric şirketi tarafından prototip bir güç elemanın üretimiyle sonuçlandı ve adına tyristor denildi.Kısaca SCR olarak da tanımlanaır.

  Tristörlerin;
  - Boyutlarının küçük olması,
  - Hafif olması,
  - İletim yalıtım sırasında ark oluşturmaması,
  - Güç harcamalarının düşük olması,
  - Sökülüp takılmaları kolay olması,
  - İletim yalıtım zamanlarının kısa olması,
  - Bakım gerektirmemeleri,

  Uygulamada giderek artan bir oranda kullanılmalarına sebep olmuştur.

  Tristor üzerinde yapılan çalışmalar değişik özellikte yeni tristörler elde edilmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece tristör tek bir elemanın değil güç elemanlarının oluşturduğu ailenin genel adı olmuştur.

  Tyristör ya da Türkçe'leştirilmiş adıyla tristör tetiklenerek iletime sokulabilen bir tek yönlü bir anahtar gibi düşünülebilir.Kumanda akımlarıyla büyük güçleri kontrol etmeye yarar.Yalıtımdayken açık devre, iletimdeyken doğrultucu diyot gibi davranır.PNPN yapıdadır ve üzerinde üç adet uç bulunur. Bunlar katot, anot ve gate (tetikleme) uçlarıdır. İletken olduğu anda üzerindeki akımı katottan anoda doğru geçirir. Gate ucu ise tristörün iletime geçirilmesi için kullanılır.Eğer tristör katot gate'li ise pozitif gerilim ile tetiklenir. Anot gate'li tristörler ise katoda göre daha negatif bir gerilim verildiğinden tetiklenirler+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi