Bir PIC16F84 programlamak için gerekli PIC Asembly komutları:

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Bir PIC16F84 programlamak için gerekli PIC Asembly komutları: ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Uyducu
  Üye
  Reklam

  Bir PIC16F84 programlamak için gerekli PIC Asembly komutları:

  Reklam  Bir PIC16F84 programlamak için gerekli PIC Asembly komutları:

  Forum Alev
  PIC Komutları

  PIC meraklılarını uzunca bir süre beklettim. Yoğun bir çalışma temposunun ardından (henüz bitmemiş olsa da) bir şeyler hazırlamak için vakit bulabildim.
  Artık pic programlamaya hazırlanacağız. Pic programlamak için assembly, basic, C dilleri geliştirilmiştir. Biz ücretsiz olması nedeniyle pic assembly dili üzerinde duracağız ve MPLab yazılım geliştirme ortamını tanıyacağız. Daha önce de belirttiğimiz gibi PIC ailesinden PIC16F84 mikro denetleyicisinin 35 adet assembly komutu vardır. Şimdi bu komutlara, biraz detaylı olarak göz atalım.
  ADDLW Literal ile W'yu topla
  Yazılış : ADDLW k
  İşleçler: 0 £ k £ 255
  İşlem: (W) + k → (W)
  Etkilenen Yazmaçlar : C, DC, Z
  Kodlama : 11 111x kkkk kkkk
  Tanım : W yazmacının içeriği sekiz bitlik k literali ile toplanır, sonuc W yazmacına yerleştirilir.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"k" literalini okuİşlemi yapW'ye yaz
  Örnek : ADDLW 0x15
  İşlemden önce W = 0x10
  İşlemden sonra W = 0x25
  ADDWF W ve f'i Topla
  Yazılış : ADDWF f,d
  İşleçler: 0 £ f £ 127, d Î [0,1]
  İşlem: (W) + (f) → (destination)
  Etkilenen Yazmaçlar : C, DC, Z
  Kodlama : 00 0111 dfff ffff
  Tanım : W yazmacının içeriğiyle "f" yazmacının içeriğini topla. Eğer "d" 0 ise sonucu W 'ye, 1 ise "f" yazmacına yaz.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yapSanucu hedefe yaz
  Örnek : ADDWF FSR, 0
  İşlemden önce W = 0x17 FSR = 0xC2
  İşlemden sonra W =0xD9 FSR = 0xC2
  ANDLW Literal ile W'yi mantıksal VE
  Yazılış : ANDLW k
  İşleçler: 0 £ k £ 255
  İşlem: (W) .AND. (k) → (W)
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 11 1001 kkkk kkkk
  Tanım : W yazmacı ile sekiz bitlik "k" literaline VE işlemi uygulanır. Sonuç W'ye yazılır.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"k" literalini okuİşlemi yapW'ye yaz
  Örnek : ANDLW 0x5F
  İşlemden önce W =0xA3
  İşlemden sonra W = 0x03
  ANDWF W ile "f"'e mantıksal VE işlemi uygula
  Yazılış : ANDWF f,d
  İşleçler: 0 £ f £ 127, d Î [0,1]
  İşlem: (W) .AND. (f) → (destination)
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 00 0101 dfff ffff
  Tanım : W yazmacı ile "f" yazmacına VE işlemi uygula. Eğer "d" 0 ise sonucu W 'ye, 1 ise "f" yazmacına yaz.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yapSonucu yaz
  Örnek : ANDWF FSR, 1
  İşlemden önce W = 0x17, FSR = 0xC2
  İşlemden sonra W = 0x17, FSR = 0x02
  BCF f'in bir bitini sil (sıfırla)
  Yazılış : BCF f,b
  İşleçler: 0 £ f £ 127, 0 £ b £ 7
  İşlem: 0 → (f[b])
  Etkilenen Yazmaçlar : yok
  Kodlama : 01 00bb bfff ffff
  Tanım : "f" yazmacının "b" biti sıfırlanır.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yap"f" yazmacına yaz
  Örnek : BCF FLAG_REG, 7
  İşlemden önce FLAG_REG = 0xC7
  İşlemden sonra FLAG_REG = 0x47
  BSF f'in bir bitini kur (1 yap)
  Yazılış : BSF f,b
  İşleçler: 0 £ f £ 127, 0 £ b £ 7
  İşlem: 1 -rarr; (f[b])
  Etkilenen Yazmaçlar : Yok
  Kodlama : 01 01bb bfff ffff
  Tanım : "f" yazmacının "b" biti 1 yapılır.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yap"f" yazmacına yaz
  Örnek : BSF FLAG_REG, 7
  İşlemden önce FLAG_REG = 0x0A
  İşlemden sonra FLAG_REG = 0x8A
  BTFSC "f" yazmacının "b" bitini kontrol et, 0 ise atla
  Yazılış : BTFSC f,b
  İşleçler: 0 £ f £ 127, 0 £ b £ 7
  İşlem: eğer (f[b]) = 0 ise bir sonraki komutu atla
  Etkilenen Yazmaçlar : Yok
  Kodlama : 01 10bb bfff ffff
  Tanım : Eğer "f" yazmacının "b" biti 1 ise sıradaki komut işletilir, 0 ise bir sonraki komut atlanır ve yerine NOP işletilir ve 2 çevrimli komut olur.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1 (2)
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yapİşlem yapılmaz
  Eğer atlama yapılmışsa 2. çevrimde ;
  Q1Q2Q3Q4İşlem yapılmazİşlem yapılmazİşlem yapılmazİşlem yapılmaz
  BTFSS "f" yazmacının "b" bitini kontrol et, 1 ise atla
  Yazılış : BTFSS f,b
  İşleçler: 0 £ f £ 127, 0 £ b £ 7
  İşlem: eğer (f[b]) = 1 ise bir sonraki komutu atla
  Etkilenen Yazmaçlar : Yok
  Kodlama : 01 11bb bfff ffff
  Tanım : Eğer "f" yazmacının "b" biti 0 ise sıradaki komut işletilir, 1 ise bir sonraki komut atlanır ve yerine NOP işletilir ve 2 çevrimli komut olur.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1 (2)
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yapİşlem yapılmaz
  Eğer atlama yapılmışsa 2. çevrimde ;
  Q1Q2Q3Q4İşlem yapılmazİşlem yapılmazİşlem yapılmazİşlem yapılmaz
  CALL Altrutin çağır
  Yazılış : CALL k
  İşleçler: 0 £ k £ 2047
  İşlem: (PC)+ 1 → TOS, k → PC<10:0>, (PCLATH<4:3>) ® PC<12:11>
  Etkilenen Yazmaçlar : Yok
  Kodlama : 10 0kkk kkkk kkkk
  Tanım : Bir altrutin çağırır. Önce dönüş adresi (PC+1) yığın (stack) hafızaya kaydedilir. 11 bitlik adres PC<10:0>'a yüklenir. PC'nin üst bitleri PCLATCH'den yüklenir. CALL 2 çevrimlik bir komuttur.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 2
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  1. çevrim;
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"k" literalini oku
  PC'yi yığına kaydetVeriyi işlePC'ye yaz
  2. çevrim;
  Q1Q2Q3Q4İşlem yapılmazİşlem yapılmazİşlem yapılmazİşlem yapılmaz
  CLRF f'in içeriğini temizle (0 yap)
  Yazılış : CLRF f
  İşleçler: 0 £ f £ 127
  İşlem: 00h → (f), 1 → Z
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 00 0001 1fff ffff
  Tanım : "f" yazmacının içeriği temizlenir(0) ve "Z" biti kurulur(1).
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuVeriyi işle"f" yazmacına yaz
  Örnek : CLRWDT
  İşlemden önce WDT counter = ?
  İşlemden sonra WDT counter = 0x00,
  WDT prescaler= 0, TO =1, PD =1
  COMF "f" in tümleyenini al
  Yazılış : COMF f,d
  İşleçler: 0 £ f £ 127, d Î [0,1]
  İşlem: (f) → (destination)
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 00 1001 dfff ffff
  Tanım : "f" yazmacının içeriğinin tümleyeni alınır. Eğer d 0 ise, sonuc "w", 1 ise "f" yazmacına yazılır.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuVeriyi işleHedefe yaz
  Örnek : COMF REG1,0
  İşlemden önce REG1 = 0x13
  İşlemden sonra REG1 = 0x13
  DECF "f" yazmacının içeriğini 1 azalt
  Yazılış : DECF f,d
  İşleçler: 0 £ f £ 127, d Î [0,1]
  İşlem: (f) - 1 → (destination)
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 00 0011 dfff ffff
  Tanım : "f" yazmacının içeriğini bir(1) azalt. Eğer d 0 ise, sonuc "w", 1 ise "f" yazmacına yazılır.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuVeriyi işleHedefe yaz
  Örnek : DECF CNT, 1
  İşlemden önce CNT = 0x01, Z =0
  İşlemden sonra CNT = 0x00, Z =1 2. 2
  Uyducu
  Üye

  --->: Bir PIC16F84 programlamak için gerekli PIC Asembly komutları:

  Reklam  PIC Komutları 2

  GOTO Koşulsuz Dallanma
  Yazılış : GOTO k
  İşleçler: 0 £ k £ 2047
  İşlem: k ® PC<10:0> PCLATH<4:3> ® PC<12:11> d Î [0,1]
  Etkilenen Yazmaçlar : YOK
  Kodlama : 10 1kkk kkkk kkkk
  Tanım : GOTO koşulsuz dallanma komutudur. İlk 11 bit PC<10:0>' ye yüklenir. Yüksek bitler PCLATH<4:3>' yüklenir. GOTO iki çevrimlik komuttur.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 2
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"k" literalini okuİşlemi yapPC'ye yazİşlem Yapmaİşlem Yapmaİşlem Yapmaİşlem Yapma

  Örnek : GOTO adres
  İşlemden önce PC =
  İşlemden sonra PC = adres
  INCF f'yi bir artır
  Yazılış : INCF f,d
  İşleçler: 0 £ f £ 127, d Î [0,1]
  İşlem: (f) + 1 ® (destination)
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 00 1010 dfff ffff
  Tanım : "f" yazmacının içeriğini 1 artır. Eğer "d" 0 ise sonucu W 'ye, 1 ise "f" yazmacına yaz.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yapSonucu hedefe yaz
  Örnek : INCF CNT, 1
  İşlemden önce CNT = 0xFF, Z = 0
  İşlemden sonra CNT = 0x00, Z = 1
  INCFSZ f'yi bir artır, sonuç 0 ise atla.
  Yazılış : INCFSZ f,d
  İşleçler: 0 £ f £ 127, d Î [0,1]
  İşlem: (f) + 1 ® (destination)
  Etkilenen Yazmaçlar : Yok
  Kodlama : 00 1111 dfff ffff
  Tanım : "f" yazmacının içeriğini eğer sonuç 0 değilse 1 artır, yoksa komutu atla. Eğer "d" 0 ise sonucu W 'ye, 1 ise "f" yazmacına yaz.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1 (2 Eğer atlama yapılırsa)
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yapSonucu hedefe yaz
  Q(2) çevrimi (Q Cycle Activity) : (Eğer sonuç "0" ise)
  Q1Q2Q3Q4İşlem Yapmaİşlem Yapmaİşlem Yapmaİşlem Yapma
  Örnek : INCF CNT, 1
  İşlemden önce CNT = 0xFF, Z = 0
  İşlemden sonra CNT = 0x00, Z = 1
  IORLW W ile "k"' ile mantıksal VEYA işlemi uygula
  Yazılış : IORLW k
  İşleçler: 0 £ f £ 127, d Î [0,1]
  İşlem: (W) .OR. (f) ® (destination)
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 00 0100 dfff ffff
  Tanım : W yazmacı ile "f" yazmacına VEYA işlemi uygula. Sonucu W 'ye yaz.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"k" literalini okuİşlemi yapSonucu yaz
  Örnek : IORLW 0x35
  İşlemden önce W = 0x9A, Z = 0
  İşlemden sonra W = 0xBF, Z = 1
  IORWF W ile "f"' ile mantıksal VEYA işlemi uygula
  Yazılış : IORWF f,d
  İşleçler: 0 £ k £ 255
  İşlem: (W) .OR. k ® (W)
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 11 1000 kkkk kkkk
  Tanım : W yazmacı ile "k" literaline VEYA işlemi uygula. Eğer "d" 0 ise sonucu W 'ye, 1 ise "f" yazmacına yaz.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yapSonucu yaz
  Örnek : IORWF 0x35,0
  İşlemden önce W = 0x9A, Z = 0
  İşlemden sonra W = 0xBF, Z = 1
  MOVF "f" yazmacını içeriğini taşı
  Yazılış : MOVF f,d
  İşleçler: 0 £ f £ 127, d Î [0,1] < BR > İşlem: (f) ® (destination)
  Etkilenen Yazmaçlar : Z
  Kodlama : 00 1000 dfff ffff
  Tanım : "f" yazmacının içeriğini hedefe taşı.Hedef "d"'ye bağlıdır. Eğer "d" 0 ise sonucu W 'ye, 1 ise "f" yazmacına taşır.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"f" yazmacını okuİşlemi yapHedefe Yaz
  Örnek : MOVF FSR, 0
  İşlemden sonra W = FSR'deki değer, Z = 1
  MOVLW "k" literalini W'ya taşı
  Yazılış : MOVLW k
  İşleçler: 0 £ k £ 255
  İşlem: k ® W
  Etkilenen Yazmaçlar : Yok
  Kodlama : 11 00xx kkkk kkkk
  Tanım : Sekiz bitlik "k" literali "W" yazmacına yüklenir.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"k" literalini okuİşlemi yap"W"yazmacına Yaz
  Örnek : MOVLW 0x5A
  İşlemden Sonra W = 0x5A
  MOVWF W yazmacının içeriğini "f"e taşı
  Yazılış : MOVWF f
  İşleçler: 0 £ f £ 127 < BR > İşlem: (W) ® (f)
  Etkilenen Yazmaçlar : Yok
  Kodlama : 00 0000 1fff ffff
  Tanım : "W" yazmacının içeriğini "W" yazmacına taşı.
  Word: 1
  Saat Çevrimi (Cycle) : 1
  Q çevrimi (Q Cycle Activity) :
  Q1Q2Q3Q4Kod çöz"W" yazmacını okuİşlemi yapHedefe Yaz
  Örnek : MOVWF OPTION_REG
  İşlemden Önce :
  OPTION = 0xFF W = 0x4F
  İşlemden Sonra :
  OPTION = 0x4F W = 0x4F 3. 3
  net_37
  Yeni Üye
  pıc le henüz yeni tanışıyorum bu açıklamalı komutlar ilaç gibi geldi teşekkür ederim devamını rica ederim 4. 4
  enes0678
  Yeni Üye
  güzel bir çalışama teeşekkürler...

 5. 5
  dwtthunder
  Yeni Üye
  cok sagol arkadasim bizim gib picle yeni tanisanlara guzel bi firsat

 6. 6
  karahilal
  Yeni Üye
  Teşekkürler Ellerine Sağlık Devamını Bekleriz

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi