Astable Flip-Flop Devreler

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Astable Flip-Flop Devreler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Astable Flip-Flop Devreler

  Reklam  Astable Flip-Flop Devreler

  Forum Alev
  Astable Flip-Flop Devreler

  The familiar astable flip-flop circuit is a handy configuration for making flashers or generating squarewaves. Alışkın astable takla devre flashers veya getirici squarewaves yapmak için kullanışlı bir yapılandırmadır. Here is a typical alternating LED flasher with the LEDs in the emitters instead of collectors as is normally done. İşte toplayıcıları yerine emitters bulunanolarak normal yapılır ile tipik bir alternatif LED flasher olduğunu. (There is another good reason to put them in the emitters - see Karen's note below. ) The bias resistors are directly connected to the supply and are chosen to have a value about 100 times the collector resistor for ordinary gain transistors. (Bu emitters bunları koymak için iyi bir neden - Karen's not aşağıda.) Bu çapraz direnç doğrudan tedarik ve bağlı bir değer normal kazanç transistörler için yaklaşık 100 kere kollektör direnç için seçilen göreceğiz. The flashing periodBu yanıp sönme süresi yaklaşık bu direnç ve gösterildiği gibi devre için yaklaşık 1 saniye olan kapasitans bir ürünüdür. The 470 ohm resistors set the LED current and may be reduced for lower battery voltage but remember to also reduce the bias resistors. The 470 Ohm direnç ayarladığınız mevcut ve LED düşük batarya gerilimi için düşürülebilir da çapraz direnç azaltmak için hatırlıyorum. If no LEDs are desired, the emitters may be directly connected to ground and two out-of-phase voltage squarewaves are available on the collectors. Eğer hiçbir LED istenen ise, emitters doğrudan zemin ve iki out-of-faz gerilim squarewaves ve toplayıcıları kullanılabilir bağlı olabilir. LED'ler is approximately the product of this resistance and the capacitance which is about 1 second for the circuit as shown. This is another version of the circuit that uses negative feedback for the bias. This technique is generally more desirable because the feedback ensures that both transistors are in a high-gain, linear mode when power is applied. Bu,için olumsuz geribildirim kullandığı devre başka bir versiyonudur. Bu teknik genellikle daha çok arzu, çünkü geribildirim her iki transistörler yüksek kazanç olarak, doğrusal modunda güç uygulanır sağlar. In actual practice the first circuit will often work "better" with ordinary bipolar transistors since there is no negative feedback slowing the switching.Çünkü hiçbir olumsuz geribildirim geçiş yavaşlatma gerçek Uygulamada ilk devre sık sık "daha iyi" sıradan iki kutuplu transistör ile çalışacaktır. The feedback makes the circuit more immune to parameter variations due to temperature changes, gain variations, or even component substitution. Geribildirim devre daha fazla parametre çeşitleri sıcaklık değişiklikleri elde varyasyonları, hatta bileşen ikame nedeniyle bağışıklık sağlar. çapraz This version will work with just about any NPN darlington transistor. Bu sürüm ile çalışacak herhangi bir NPN Darlington transistör sadece. The bias resistor may be much larger due to the high gain of the darlington so much lower value, non-polar capacitors will give a suitable flash rate. Bu çapraz direnç kadar Darlington çok düşük ve yüksek kazanç için değeri olmayan kutup kapasitörler nedeniyle uygun bir flaş oranı verecektir büyük olabilir. Of coures, other applications may require different oscillation rates which are easily achieved by changing the capacitor value. Coures ki, diğer uygulamaları da kolaylıkla kapasitör değerini değiştirerek elde farklı salınım oranları gerektirebilir. Other voltages and currents may be accommodated by changing the collector resistor value. Diğer gerilim ve akımı kollektör direnç değeri değiştirerek accomodated olabilir. PNP versions of all of these circuits may be built by reversing the polarity of the battery and polarized capacitors. Bütün bu devreler of PNP sürümleri ve polarizeli kapasitörler batarya ve polarite geri tarafından yapılmış olabilir. The high gain of the darlingtons makes it feasible to handle heavy loads either in the emitters as shown or in place of the collector resistors as is commonly done. Bu darlingtons en yüksek kazancı bu mümkün de gösterildiği veya kolektör direnç yerine yaygın olarak yapılır ve emitters ağır yükler ele sağlar. Lower value bias resistors may be necessary depending upon the load current and the gain of the transistors. Düşük değeri çapraz direnç yükü ve tranzistörler ve elde mevcut bağlı olarak gerekli olabilir. Here is an unusual way to get more power out of the astable flip-flop without resorting to huge capacitors. İşte astable takla büyük kapasitörler başvurmadan daha güçlü çıkmak için alışılmadık bir yoludur. The emitter current flows through the base-emitter junction much like the LEDs above saturating the output transistors. Temel-çıkış tranzistörler saturating üzerindeki LED gibi emitör birleşme yoluyla emitör Mevcut akımlar. The 2N4401 can handle up to 600mA in this circuit but a higher current transistor may be substituted. Bu 2N4401 600mA bu devrede ancak kullanmanın daha yüksek bir transistör yerine geçerli olabilir. The base current of the output transistor may be adjusted by changing the 470 ohm resistor, as needed. Temel çıkış transistörün geçerli olarak gerekli 470 Ohm direnç değiştirerek ayarlanmış olabilir. Adding another power transistor on each side brings this flasher into the 10 amp range using ordinary bipolar transistors.10 amplifikatörünün aralığı bu flasher sıradan iki kutuplu transistör kullanarak getiren her tarafında başka bir güç transistör ekleme. Only one side needs the extra transistors if only one flashing lamp is required. Sadece bir tarafı ekstra transistörler tek bir lamba yanıp sönen eğer gerekli ihtiyacı var. Just ground the emitter of the low power side. Sadece düşük güç tarafın emitör yer. The loads may be placed in the collector circuits as this darlington flasher illustrates. Bu yükü bu Darlington flasher olarak toplayıcı devreleri yerleştirilir Mayıs gösterilmektedir.The lamps should be rated near the voltage of the power supply. Lambalarımız Güç kaynağındaki gerilim yakın puan olmalıdır.

  Yazının Devamını Burdan Bulabilirsiniz.
 2. Alev
  Özel Üye

  Astable Flip-Flop Devreler Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi