Elektronik ile ilgili bilgi ve dökümanlar

Konu Kapatılmıştır
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Elektronik ile ilgili bilgi ve dökümanlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  --->: Elektronik ile ilgili bilgi ve dökümanlar

  Reklam  1. DÖNER ÇERÇEVELİ ÖLÇÜ ALETİ

  Döner çerçeveli ölçü aletleri, ölçme işlemini, içinden ölçü akımı geçen ve kuvvetli bir daimi mıknatısın alanı içinde dönen bir bobin sayesinde yapar.

  Aletin en büyük parçası, çelikten yapılmış (U) şeklinde bir daimi mıknatıstır. Bu mıknatısın uçlarına yumuşak demirden ve boyuna kesilmiş silindir parçası şeklinde iki kutup pabucu tespit edilmiştir. Aletin döner kısmını oluşturan bakır veya alüminyum çerçeve üzerine ince bakır telle sarılmış bir bobin, bu kutup pabuçlarının ortasına konmuştur. Düzgün ve kuvvetli bir manyetik alan sağlayabilmek için bu bobinin ortasına yumuşak demirden bir göbek, aletin gövdesine sabit olarak tutturulmuştur. Bobinin serbest bir şekilde dönebilmesi için demir göbekli kutup pabuçları arasına bir miktar hava aralığı bırakılmıştır. Döner bobine akım, birbirine zıt yönde sarılı iki spiral yaylar yardımı ile verilir. Bu yaylar aynı zamanda göstergeyi dengede tutmaya yarar. Döner çerçeve, spiral yaylar ve gösterge aynı mil üzerine tespit edilmiştir. Şekil 1’de basit olarak bir döner çerçeveli ölçü aletinin önden görünüşü gösterilmiştir.

  2. DÖNER ÇERÇEVELİ ÖLÇÜ ALETİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

  Yukarıda da belirtildiği gibi döner çerçeveli ölçü aleti, güçlü bir mıknatıs alanı ile bakır veya alüminyum çerçeve üzerine sarılmış bobinden meydana gelmiştir. Burada mıknatıs, sabit olarak aletin gövdesine tutturulmuştur. Çerçeve bobin çok hassas yataklanmış bir mil üzerinde ve kendi ekseni etrafında dönebilecek şekilde yapılmıştır.

  Bilindiği gibi mıknatıslarda aynı adlı kutuplar birbirini iterler, ayrı adlı kutuplar ise birbirlerini çekerler. Yani iki (N) kutbu veya iki (S) kutbu yan yana getirilirse birbirlerini iterler. (S) ve (N) kutupları yan yana getirilirse birbirlerini çekerler. Diğer taraftan bir iletkene akım verildiğin o iletken etrafında manyetik alanın meydana geldiğini biliyoruz. İşte o bilgiler ışığı altında döner çerçeveli ölçü aletinin nasıl çalıştığını açıklayalım.

  Aletimizde bu mıknatıslardan birisi (U) şeklindeki sabit mıknatıstır. Diğeri ise bir alüminyum çerçeveye sarılmış bobindir. Fakat bunlardan ilki sabit mıknatıstır.. ikincisi ise bobin uçlarına elektrik akımı uygulandığında mıknatıs etkisi gösteren bir elemandır. Bobinin içinden geçen akıma göre bobinin gösterdiği mıknatıs etkisinin kutupları değişir. Dönebilir durumdaki bu bobine akım, iki spiral yay yardımıyla verilir. Bobinde meydana gelen elektromanyetik alan kuvveti ile daimi mıknatısta bulunan manyetik alan kuvveti birbirlerini etkileyerek sabit bir mil üzerinde bulunan bobinde dönme kuvveti meydana getirirler. Söz konusu olan dönem kuvvetinin büyüklüğü veya küçüklüğü bobinden geçen akımın şiddetine bağlıdır. Dönem kuvvetinin yönü ise bobin içinden geçen akımın yönüne bağlıdır. Buna göre ölçülecek akım, ölçü aletine uygulandığı zaman, gösterge sağa doğru hareket edecektir. Döner çerçeveli ölçü aletleri yalnız DC akımı ölçebilir ve ölçme alanı sınırlıdır. Genellikle bu ölçü aletleri herhangi bir yan devre yoksa, (A) derecesinde ölçme yapabilir. Daha yüksek akımları ve AC akımı ölçebilmek için çeşitli yan devrelere ihtiyaç vardır.

  Döner çerçeveli ölçü aletlerinde skala eşit aralıklı olarak işaretlendirilmiştir. Çünkü bu aletlerde sapma miktarı, alet bobininden geçen akımın şiddetine bağlıdır. Bobinin altında ve üstünde bulunan spiral yaylar hem akımı bobine iletirler ve hem de gösterge sapma yaptığı zaman (ölçme akımı uygulandığı zaman) göstergeyi eski durumuna (sıfır durumuna) getirirler.
  Doğrudan doğruya direnç ölçen aletlerine, ommetre denir. Ommetre esas olarak akım ölçen, döner çerçeveli bir ölçü aletidir. Aletin skalası akım yerine, doğrudan doğruya direnci gösterecek şekilde ohm (  ), kilo ohm (K  ) veya mega ohm (M  ) olarak bölümlendirilmiştir. Direnç ölçmede çeşitli tip ommetre kullanılırsa da uygulamada kullanılan ommetreler, seri ve paralel olmak üzere iki tiptir.

  a. Seri tip ommetre

  Fazla doğruluk istenmeyen orta değerdeki dirençlerin kabaca ölçümlerinde, kısa ve açık devre kontrollerinde, elektrikli cihazların arızalarının bulunmasında çok kullanılırlar. Seri tip ommetreler, bir pil bataryası, seri bir reosta (ayar direnci) ve ohm taksimatlı döner çerçeveli bir mikro ampermetre (galvano metre) den meydana gelir. Bunlarda kullanılan gerilim kaynağı genellikle 4,5 voltluk pil bataryasıdır. R2 ayarlı direnci aletin sıfır ayarını yapmaya yarar. Ölçülecek direnç, AB uçları arasına bağlanır.
  Devreden geçen akım, devredeki dirençle ters orantılıdır.

  Ölçme yapmadan önce aletin AB ölçü uçları kısa devre edilir. Aletin göstergesi skala bölümlerinin sağ tarafındaki sıfır rakamını gösterecek şekilde R2 ayarlı direnci ile ayarlanır. Sonra kısa devre uçları açılarak ölçülecek Rx direnci bağlanırsa gösterge, öncekine oranla daha az sapar. Rx değeri ne kadar büyürse, göstergenin sapması da o kadar azalır.


  Bu tip ommetreler sağlıklı ölçü yapılabilmek için, bir komutatörle çeşitli kademelerde ölçme yaparlar, genellikle 3-4 kademeli yapılmışlardır. Direncin büyüklüğüne göre uygun kademe seçilmelidir.

  b. Paralel tip ommetreler

  Paralel tip ommetreler genellikle küçük değerdeki dirençlerin ölçülmesinde kullanılır. Bu tip ommetrelerin yapımında kullanılan aletler bir evvelki montajdaki aletlerin aynısıdır. Yalnız ayarlı R2 ve ölçülecek Rx direnci alete, üreteçle birlikte paralel bağlanır. Şekil 3’te bir paralel tip ommetre devresi görülmektedir.
  Aletle okunan değerler, soldan sağa doğrudur. Yani sıfır rakamı skalanın sol başında, sonsuz işareti ise sağ taraftadır.

  Çünkü, aletle ölçme yapılmazken (AB uçları açık iken) galvanometreden maksimum akım geçer. Böylece gösterge en büyük sapmayı yapar. Devreye ölçülecek direnç bağlanınca göstergenin sapma miktarı azalır. Rx direnci, sıfır değerinde ise, döner bobini kıs devre yapacağından gösterge hareket etmez. Çünkü dış devre direnci (Rx) ile aletin bobini (döner çerçeveli bobin) paraleldir. Kısa devre üzerinde düşen gerilim ise sıfırdır.  Bataryanın ömrünü uzatmak için S butonu yalnız ölçme esnasında kapatılır ve bunlarda genellikle 4,5 V’luk yassı pil bataryası kullanılır.


  4. MULTİMETRELER

  Şimdiye kadar incelediğimiz ölçü aletleri, elektronik veya elektrikte kullanılan büyüklüklerin yalnız birini ölçebilirler. Örneğin, ampermetre yalnızca akım şiddetini ölçer, voltmetre yalnızca gerilim değerini ölçer. Ommetre ise yine direnç değerinden başka değer ölçmez. Elektronik ve elektrikte devre analizi yapılırken yalnızca bir elektriki büyüklük devre çözümüne veya arıza bulmaya yetmeyebilir. Bu durumda her cins büyüklükleri ölçmek için cinsine göre birden çok ölçü aleti gerekir. Bütün bu işlemleri tek bir cihazla yapmak için komple cihazlar yapılmıştır. Bu cihazlara multi metre veya A.V.O. metre denir. Multi metreler, bir A metre, bir veya birden çok seçici komutatör ve bunlarla birlikte şönt dirençler, seri dirençler, çeşitli bataryalardan meydana gelmiştir.

  Aletin çalışması:

  İlk olarak ampermetre kısmının çalışmazı analiz edelim. İnceleyeceğimiz bu kısım komutatörün 5, 6, 7, 8 no lu kısımlarını kapsar ve aynı zamanda 5, 6 – 2,2 – 1 – 0,5 ohm luk dirençlerin akım ölçme kısmına aittir. Komutatör 5 nolu kısmına alındığında 5,6 ohmluk direnç metreye paralel girecektir. Bu kademede mili ampermetre de maksimum 30 mili amper ölçülecektir. Komutatör 6 konumuna alınırsa bu kez 2,2 ohm’luk direnç metreye paralel girecek ve ampermetrenin ölçme alanı 90 mili amper değerine yükselecektir. Komutatör 7 durumuna alındığında mili ampermetreye 1 ohm’luk direnç paralel olarak girecektir ve metrenin tam sapması 150 mA’e yükselecektir. Son olarak komutatör 8 konumuna alındığında 0,5 ohm’luk direnç devreye paralel girecek ve ölçme alanı 300 mA’e yükselecektir.

  Görüldüğü gibi mA metreye paralel olarak giren dirençlerin omik değerleri azaldıkça ölçü aletinin ölçme alnı genişlemektedir. A.V.O. metrenin nu kısmı en hassas bölümlerinden birisidir. Çünkü bu bölümde yapılan hata büyük hasarlara yol açar. Şöyle ki:; cihazın kademesi küçük akımları ölçmek için yapılmış olan kademede iken, yüksek akım geçen devreye bağlanırsa bu yüksek akım zorunlu olarak iki koldan geçecektir. Bu kollardan birisi şönt direnç, diğeri ise mA metredir. Şönt dirençler küçük omik değerlere sahip olduklarından yüksek akıma dayanamaz ve yanarlar.

  8. DİRENÇ ÖLÇME METOTLARI

  Elektronikte kullanılan pasif elemanlardan en önemlilerinden birisi dirençtir. Bütün elektrik ve elektronik devrelerden belirli bir direnç vardır. Bu dirençlerin değerlerine göre devrenin tasarımı yapılır. Devrede bulunan dirençler, bazen ısı elde etmeğe bazen akımı sınırlamaya, bazen de gerilimi çeşitli değerlere bölmeye yararlar. Bunun gibi daha bir çok etkileri olan dirençlerin değerini bilmek çok önem taşır. Daha önceki konularda ohmetreyle direnç ölçme metodunu anlatmıştık. Anlattığımız bu tip ölçmeler direkt metotla yapılan ölçmelerdi. Yani direnci devreden ayırıp iki ucunu köprü uçlarına bağlayıp değerini doğrudan doğruya okuyabiliyorduk. Çok sağlıklı ölçme yapmamıza karşın, bu yöntemleri her yerde kullanamamaktayız. Çünkü öyle dirençler vardır ki, devresinden sökülmeden yerinde değerini ölçmek gerekir. İşte bu tip dirençlerin değerini ölçme metodunu da endirekt ölçme denir.

  Endirekt ölçme ohm kanununa dayanılarak yapılır. Direncin devrede gösterdiği fonksiyonlarından yararlanarak değer tespiti yapılır. Direncin devre akımı ve gerilimindeki etkileri, R = formülünde yerine konur. Bu formülün sonucu bize direnç değerini verir.

  a. Ampermetre-Voltmetre Metodu ile Direnç Ölçme

  Bu metotla direnç ölçerken devreye bir ampermetre ve bir de voltmetre bağlanır. Bilinmeyen Rx direncinin değeri ohm kanunundan yararlanılarak bulunur.

  Rx direncinden geçen akım devreye bağlanan ampermetreden amper olarak, devreye bağlanan voltmetre ile Rx üzerindeki gerilim volt olarak okunduktan sonra Rx = formülünde yerine konur. Sonuç olarak direncin değeri ohm olarak bulunur.


  Bu tip ölçme kesin değildir, yani hatalıdır. Bu hata, devreye bağlanan ampermetrenin belirli dirence sahip olması ve devreye bağlanan voltmetrenin de devreden akım çekmesinden dolayı meydana gelir.

  Ampermetre-voltmetre ile yapılan ölçmelerde iki çeşit bağlantı şekli kullanılır. Ampermetre, voltmetre önce bağlanmışsa, buna “önce bağlama”, sonra bağlanmışsa “sonra bağlama” yöntemi denir.


  1. Önce Bağlama


  Bu bağlantı küçük dirençlerin ölçülmesinde kullanılır. Büyük dirençlerin ölçümünde hatalı ölçme yapılır.

  2. Sonra Bağlama


  Devredeki ampermetre tam olarak Rx üzerinden geçen akımı verir. Bunun yanında voltmetre sadece Rx üzerindeki gerilimi değil, ampermetre üzerinde düşen gerilimi de gösterir. Yani,
  E = Ex + EA olur.


  Buna göre hesaplanan direnç, Rx direncinin gerçek değeri olmayıp ampermetre direncinin değeri kadar fazla olur. Yani,
  R = Rx + RA olur.
  Onun için ampermetrede düşen gerilimi, voltmetrede okunan değerden çıkarmak gerekir. Yani,
  Ex = E - EA
  formülündeki Ex değeri Rx = formülünde yerine konursa
  Rx =
  Ampermetrede düşen gerilim ise,
  EA = I. R olur.
  Bu yöntem, büyük dirençlerin ölçülmesinde kullanılır.


  b. Ampermetre ve Standart Direnç Metodu ile Direnç Ölçme

  Bu metot ile ölçme bilinen bir direnç kullanmak suretiyle yapılır. Bilinen direncin ayarlanabilir olması gerekir. Bu iş için en uygunu, direnç kutusudur. Şekil 8’de sistemin bağlantısı görülmektedir.


  Ölçmenin yapılışı;

  1.K anahtarı 2 konumuna alınır, ampermetreden Ix akımı okunur. Okunan bu değer bir yere kaydedilir.

  2.K anahtarı 1 konumuna alınır. Ampermetreden geçen akım, direnç kutusundaki dirençler ayarlanmak suretiyle, daha önce okunan I akımına eşit yapılır.
  Aynı gerilim altında eşit akım geçiren dirençler birbirine eşit olacağından
  Rx = RK olur.
  RK bir direnç kutusudur ve değeri üzerinden okunabilir. Yani direnç kutusunda okunan değer Rx direncinin değeridir.
  Görüldüğü gibi bu sistemde herhangi bir hesaplamaya gerek yoktur.


  9. GÜÇ ÖLÇME

  Elektrik enerjisi bir iş yaptığı sürece, bir güce sahiptir. Bu güç akım çeşidine göre iki ayrı şekilde ölçülebilir.

  A.DC, akım devrelerinde güç ölçme
  B.AC, akım devrelerinde güç ölçme


  A. DC Akım Devrelerinde Güç Ölçme

  Doğru akım devrelerindeki elektrik gücü çoğunlukla iki şekilde ölçülmektedir.

  a.Ampermetre-voltmetre metodu ile güç ölçme
  b.Watmetre metodu ile güç ölçme


  a. Ampermetre-Voltmetre Metodu ile Güç Ölçme

  Bu metotla ölçü yapılırken P = E. I formülünden yararlanılır. Formülde yer alan I ve E değerleri, devreye bağlanan ampermetre ve voltmetre yardımıyla okunur. Dolayısıyla güç kolayca bulunabilir.

  b. Watmetre ile Güç Ölçme

  Doğrudan doğruya devreye bağlanmakla güç ölçen alete watmetre denir. Bu aletlerle yapılan ölçmelerde herhangi bir hesaplamaya gerek yoktur.

  Doğru akımda güç ifadesi, P = I . E’dir. Demek oluyor ki güç ölçmede akım ve gerilime ihtiyaç vardır. Watmetreyle güç okumak için aynı anda akım ve gerilimin ölçülmesi gerektiğinden alet, iki bobinden meydana gelmiştir. Bunlardan birisi akım, diğeri gerilim bobinidir.

  Ölçme yaparken akım bobini devreye seri, gerilim bobini de paralel bağlanır.


  Genel olarak üç tip watmetre vardır.

  1.Elektro dinamik watmetre
  2.İndiksiyon tipi watmetre
  3.Elektro statik watmetre


  10. AC ÖLÇÜ ALETLERİ

  a. Doğrultmaçlı Ölçü Aletleri

  Döner çerçeveli ölçü aletleri sadece tek yönlü (zamana göre yer değiştirmeyen gerilim yada akım) gerilim yada akım ölçebilir. Alternatif akımı (zamana göre yön değiştirebilen akım) ölçebilmesi için doğrultmaç dediğimiz devrelere gereksinme duyulur. Bu doğrultmaçlar çeşitli şekillerde olmaktadır. Bunlar yarım dalga, tam dalga ve köprü tipinde bağlanan doğrultmaçlardır. Şekil 9.1’de yarım dalga doğrultmaçla yapılmış bir AC ampermetresi görülmektedir. Şekil 9.2’de tam dalga doğrultmaçla yapılmış bir ampermetre görülmektedir. Şekil 9.3’de ise köprü doğrultmacıyla yapılmış bir ampermetre görülmektedir.

  Bunlardan en çok kullanılan köprü ve yarım dalga doğrultmaçla yapılanlarıdır. Transformatörle yapılan tam dalga doğrultmaç çok kullanılmaz. Çünkü transformatörün ağırlığı ve maliyeti fazladır. Trafoda meydana gelen enerji kaybı da ayrıca sakıncalı olabilmektedir.

  b. Termik Ölçü Aletleri

  Aletin çalışma prensibi, içinden akım geçen telin, ısınıp uzama özelliğine dayanır. Böyle bir aletin yapısı şekil 10’da görülmektedir.
  Şekilden görüldüğü gibi, AB noktaları arasına, ergime derecesi yüksek bir tel gergin olarak konmuştur. Bu telin C noktası ile aletin içten yalıtılmış D gövdesi arasında, fosforlu-bronzdan yapılmış bir K teli gerilidir. E noktasına bağlanan ham ipek ipliği, alet göstergesinin tespitli olduğu P makarasını bir defa doladıktan sonra R çelik yayına bağlanmıştır.


  Aletin çalışması:

  Ölçülmesi istenen akım AB telinden geçince bu tel ısınır ve uzar. Telin ısınıp uzaması K telinin gevşemesine neden olur. P makarasına sarılı olan gergin F ipek ipliği, R yayı vasıtasıyla çekildiğinden, makara ve göstergeyi döndürür. Bu durumda C noktası C/ ne, E noktasında E/ durumuna gelmiş olur. Yapımına titizlik gösterilmiş ölçü aletlerinde AB uzunluğunun ufak bir değişmesi, göstergenin büyük bir sapma yapmasını temin eder. Göstergenin, ölçmeden sonra sıfıra geri gelemsini AB telinin, gerginliğini sağlar. Telin ısınıp uzaması geçen akımın karesiyle orantılı olduğundan, aletin skala taksimatı kareseldir. Yani baş tarafta aralıklı sık son tarafa doğru aralar açılmaya başlar.


  Termik ölçü aletinde göstergenin hareketi, diğer ölçü aletlerine göre daha yavaştır. Zira alete akım verildiği zaman gösterge birden son durumu almaz, telin ısınmasını birkaç saniye beklemek gerekir. Ölçme bittiği halde yine gösterge hemen sıfıra gelmez. Bu durumda telin soğuması için bir müddet beklemek gerekir. Onun için bu tip aletlerin,

  a)Duyarlığı az

  b)Ölçmedeki doğruluğu düşük

  c)Aşırı ve ani yüklere dayanıksız

  d)Isınan telin, sarsıntılı yerlerde çabuk kopması gibi mahsurlarından kullanma sahaları daralmıştır. Daha ziyade bu aletler yüksek frekanslı akımların ölçülmesinde kullanılır.


  Telin ısınması içinden geçen akımın yönüne bağlı olmadığından alet hem doğru hem de alternatif akım ölçmeleri için elverişlidir. Bu tip aletlerin sarfiyatları 1,5-2 wat kadar olup genellikle ampermetre ve voltmetre olarak yapılıp kullanılır. Alet ampermetre olarak yapılmışsa, 5 amperden azla akımlar için şöntler, voltmetre olarak yapılmışsa 3 ila 250 volta kadar gerilimler için, ön dirençler aletin içinde, bundan yüksek değerler için ayrıca direnç kutuları kullanılır.

  c. Termokupl Aletler

  Cinsleri ayrı ayrı iki metalin bağlanması veya birbirine değmesi ile (daimi kontak) elektromotor kuvvet doğar. Çünkü elektronca zengin olan metalden, elektronca fakir olan metale doğru bir potansiyel fark gelişir. Bu potansiyel fark çok az olduğu için meydana gelen akımda çok az olur. Eğer iki ayrı metal tel, bir noktada birleştirilip ısıtılacak olursa, aralarındaki potansiyel fark daha da büyük olacaktır. Isı ile gelişen bu potansiyel farka elektro motor kuvvet ve bu sistemde termokupl adı verilmektedir. Termokupl yapmak için çeşitli metaller kullanılır. Bunlardan en çok kullanılan, bakır, manganin, costanten veya advencedir. Bu metallerden yapılan termukpul’de santigrad başına yaklaşık 45 mikro voltluk bir termo E.M.K. verir. Bu sayı 230 santigrad dereceye kadar sabittir. Termokupullerin bu özelliğinden faydalanarak termokupl aletler yapılmıştır.

  Termokupl aletlerde ölçülecek akım, aletin termokupl’üne tespit edilmiş kısa bir direnç telini ısıtır. Termokupl de üretilen akım hassas bir D.C. mikroampermetresi vasıtasıyla ölçülür. Böylece bu alet, ısıtıcı telden geçen alternatif akımı göstermiş olur. Termukupulde meydana gelen ısı etkisi, ölçülecek yüksek frekanslı akımın karesiyle orantılı olduğundan, termokupl uçlarındaki potansiyel fark sıcaklıkla orantılı olur. Bu nedenle göstericinin skala üzerindeki sapış miktarı ısıtıcıdan geçen yüksek frekanslı akımın karesiyle takriben orantılı olmaktadır. Bu nedenle termokupl ölçü aletlerinin skala bölümleri de sıfıra yakın yerlerde sık, sonlara doğru seyrektir. Isıtıcı telde meydana gelen yüzey olayı ihmal edildiği şartlar altında, frekansın rolü olmayacak, kalibrasyonda doğru akımla yapılabilecektir. Bundan dolayı, termokupl aletler, radyo frekanslarda yapılan akım ölçmeleri için standart ölçü aletleridir. Ses frekanslarda da hassas olarak ölçü yaparlar. Termokupl aletler, radyo frekanslarda yapılan akım ölçmeleri için standart ölçü aletleridir. Ses frekanslarda da hassas olarak ölçü yaparlar. Termokupl aletlerin bir çok çeşitleri vardır. Buyarlığı fazla olan tiplerde, termokupl ile ısıtıcı kayıplarını azaltmak amacıyla bir boşluk içine konmuştur. Bu tipler bir miliamperden bir ampere kadar olan akımları ölçmek üzere yapılır. 100 miliamper ve bundan daha büyük akımlar için termokupl ısıtıcısını havada çalıştırmak zorunlu değildir.


  11. KAPASİTE ÖLÇME

  Bir kondansatörün bünyesinde, depo edebileceği, en fazla elektrik yükü miktarına o kondansatörün kapasitesi denir. Kapasite C harfi ile gösterilir. Birimi farat dır ve F harfi ile gösterilir.

  Kondansatörün kapasite eğerine şu üç faktör etki eder.

  a)Kondansatör plakalarının yüzey büyüklüğü
  b)Kondansatör plakalarının aralarındaki uzaklık
  c)Kondansatör plakaları arasındaki yalıtkan madde
  Kondansatörün elektrik akımına gösterdiği zorluğa kapasitif reaktans denir ve C harfi ile gösterilir. Bunun matematiksel anlatımı ise,
  Xc = 1 / c = 1/2 .  . f . C dir.


  12. BİMETAL

  Bimetal ısı karşısında uzama katsayıları farklı iki metalin birleşmesiyle elde edilen bir malzemedir. Şalter içinden geçen akım bimetali ısındırır. Bu ısının etkisiyle Bimetal daha az uzayan kısım üzerine doğru eğilir. Şalter içinden geçen akım arttığında oluşan ısıda arttığı için bimetal daha fazla ısınır sonunda açtırma mekanizmasına kumanda ederek şalterin açmasını sağlar.
  ForumAlev --->: Elektronik ile ilgili bilgi ve dökümanlar

 2. 14
  Mattet
  Usta Üye
  çok uzun bir döküman olduğu için burada paylaşamadım.
  aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

  8051 Mikrokontrolör Ailesi


  Bu çalışmada mikrokontrolörün ne olduğu, nerelerde ve hangi amaçla kullanıldıkları tanıtılıp , en çok kullanılan mikrokontrolörlerden olan 8051 ve PIC mikrokontrolörleri incelenmiştir.

  Mikrokontrolörün , bir tümdevre üzerinde üretilen bilgisayar olduğu , tümdevre üzerinde sunmuş olduğu hafıza, giriş/çıkış , çok daha basit ve ucuz arabirim teknikleriyle , kontrol amaçlı olarak kullanıldığından bahsedilmiştir.

  Yaygın kullanım alanları olan mikrokontrolörlerin başında yer alan 8051 ailesi kapsamlı olarak ele alınmış , mimari yapısı donanım ve yazılım açısından incelenmiş ve bazı uygulama örnekleri verilmiştir.

  Sık kullanılan mikrokontrolörler ailelerinden bir diğeri olan PIC ailesinden de kısaca bahsedilmiştir. PIC‘ ler donanım açısından incelenmiş yazılım konusuna girilmemiştir.

  Ek kısmında ise, yapılacak işleme uygun mikrokontrolörün seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bazı kriterler verilmiştir. Ayrıca çeşitli mikrokontrolörlerin içlerindeki EEPROM’ ların programlanması konusuna da yer verilmiştir.

  İÇİNDEKİLER


  BÖLÜM I
  GİRİŞ

  BÖLÜM II
  8051
  2.1 8051 MİKROKONTROLÖR AİLESİ
  2.1. 8051 Komut Kümesi
  2.1.1. Adresleme Modlarındaki Gösterim
  2.2.1. 8051 Interrupt Yapısı
  2.2.2. Zamanlayıcı ve Sayıcı Yapısı (Timer / Counters)
  2.2.3. Güç Kontrolu (Power Control)
  2.2.4. 8051 Mikrokontrolörlerde İletişim
  2.2.5. PC Seri I/O Arayüz Cihazının Kontrolü ve Programlama Çalışmaları

  BÖLÜM III
  UYGULAMA ÖRNEKLERİ
  3.1. Kesme ile Çalışan 8-Bit ADC Arabirimi
  3.2- SAYISAL ANALOG ÇEVİRİM

  BÖLÜM IV
  8051 GELİŞTİRME DEVRELERİ- YAZILIMLARI
  4.1.CPU-EPROM-LATCH Kurulumu
  4.2.RAM (6264)' ın Eklenmesi
  4.3.İki Mikrobilgisayar' ın Haberleştirilmesi
  4.4.İletişim Arayüz Devre Elemanlarının (1488-1489) Eklenmesi

  BÖLÜM V
  5.1. PIC MİKROKONTROLÖRÜ
  5.2.1. PIC Mikrokontrolör Yapısı
  5.3. Gerekli Donanım
  5.3.1.Reset Devreleri
  5.3.2. Osilatörler
  5.3.4. PIC’ lerde Kılıf Yapıları
  5.3.5. Giriş / Çıkış Devresi
  5.3.6. Şehir Şebeke Gerilimi
  5.3.7. Analog Girdiler

  EK1
  MİKROKONTROLÖR TESTİ
  Kontrolörlerin Çarpma ve Bölme İşlemleri Aracılığıyla Karşılaştırılması
  Mikrokontrolörler İçin Seçim Kriterleri
  Uygulama Örneği

  EK 2
  EEPROMLARIN PROGRAMLANMASI  ŞEKİLLER DİZİNİ

  Şekil-2-1 8051 Mikrokontrolör Blok Diyagramı
  Şekil-2-2 ALE Kullanımı İle Harici Program Kodunun Okunma Zamanlaması
  Şekil-2-3 Ortak Adres ve Data Yolunun Program Kodu Okunması Sırasındaki Zamanlaması

  Şekil 2-4 Okuma İşlemi Zamanlaması
  Şekil-2.5 CPU-EPROM ve Latch ile Harici Program Kodunun Okunması İçin Gerekli Donanım
  Şekil-2-6 8051 Mikrokontrolör Bacak Bağlantıları
  Şekil-2-7 8051 Portları Giriş/Çıkış Durum Özelikleri
  Şekil-2-8 İki Yönlü Çıkış Yapısı
  Şekil-2-9 Open Drain Çıkış Yapısı
  Şekil-2-10 Push-Pull Çıkış Yapısı
  Şekil-2-11 Saat İşaretinin Üretilmesi İçin Kristal veya Harici Saat Kullanımı
  Şekil-2-12 Power –ON Reset Devresi

  Şekil-3-1 ZN 448 A/D Çeviricisinin Kesmeleri Çalışması İçin 8051 Arabirimi
  Şekil-3-2 3-bit DAC
  Şekil-3-3 PWM ile Üretilen Sinyalin DC Bileşeni Yoluyla D/A Çevirim
  Şekil-3-4 Değişen Ortalama DC Çıkış İçin PWM Değeri
  Şekil-3-5 8-Bit Bir DAC Blok Diyagramı
  Şekil-3-6 8-Bit DAC Blok Diyagramı

  Şekil-4-1 EPROM Bacak Yapısı ve Bacak Bağlantıları
  Şekil-4-2 Latch Bacak Yapısı ve Doğruluk Tablosu
  Şekil-4-3 CPU-EPROM Latch ‘den Kurulu Temel Devre
  Şekil-4-4 Kod Çözme İşlevinin Gerçeklenmesi
  Şekil-4-5 6264 RAM ‘in Bacak Yapısı
  Şekil-4-6 Birinci RAM ‘in Devreye Eklenmesi
  Şekil-4-7 Harici RAM için Okuma Sinyalinin Elde edilmesi
  Şekil-4-8 Kullanılan AND Kapısı İçin Bacak Yapısı ve Lojik Sembolü
  Şekil-4-9 DTE ve DCE
  Şekil-4-10 PC ile 8051 ‘in Yüzleştirilmesi

  Şekil-5-1 Temel PIC Blok Diyagramı
  Şekil-5-2 PIC İçin Gerekli Minimum Donanım
  Şekil-5-3 Kesinti Koruma Devreleri ve Harici Reset Devreleri
  Şekil-5-4 PIC Reset Devreleri


  TABLOLAR DİZİNİ

  Tablo-2-1 Dahili Veri Hafıza Alanına Veri Transfer Komutları
  Tablo-2-2 Harici Veri Hafıza Alanına Erişen Veri Transfer Komutları
  Tablo-2-3 Tablo Okuma Komutları
  Tablo-2-4: Aritmetik Komutlar
  Tablo-2-5 Byte Tabanlı Lojik Komutlar
  Tablo-2-6 Bit Tabanlı Lojik Komutlar
  Tablo-2-7 : Durumdan Bağımsız Dallanma Komutları
  Tablo-2-8 : CALL ev RET komutları
  Tablo2-9 : Duruma Bağımlı Dallanma Komutları
  Tablo2-10 : CALL ve RET komutları
Konu Kapatılmıştır
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Trigger Zde Hangi Marka Mekanik Anahtar Kullanılmıştır,  termokupl devresi,  elektronik ile ilgili f,  mischpult ve 8 kanali anfi baglanti semasi,  bekaletin
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi