İngilizce Nasil Calisilir? Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
Diğer Konular ve English - ingilizce Bölümünden İngilizce Nasil Calisilir? Nelere Dikkat Etmek Gerekir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  @LP@CİNO
  Üye
  Reklam

  İngilizce Nasil Calisilir? Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  Reklam  İngilizce Nasil Calisilir? Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  Forum Alev
  Baştan söliim hepsi alıntıdır


  ingilizce ogrenmek plan ve program isteyen bir istir. fakat ogreniligi taktirde kisinin onune inanlmaz firstalar cikarabilir..

  -ingilizce ogrenirken nelere dikkat etmemiz gerekir?
  -testler nasil cozulmelidir?
  -pragraflarlarla nasil basa cikilir?
  -Uygulanmasi gereken taktikler varmidir?
  -kelime darcigi nasil gelistirilir?
  -ingilizceyi hafizada tutmanin yolalri nelerdir?  şimdi burda bunları öğrencess


  PARAGRAF SORULARININ
  ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ TAKTİKLER VE UYARILAR
 2. 2
  @LP@CİNO
  Üye

  --->: Ingilizce Nasil Calisilir? Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  Reklam  Paragraf sorularında, klasik olarak bahsedilen ifadeler hep paragrafı okuduktan sonra aklınızda oluşturduğunuz şeyleri seçeneklere yansıtmanız olmuştur. Ancak paragrafında aynı gramer sorularında olduğu gibi kendine has kuralları vardır. Bunları şu başlıklar altında toplayabiliriz:

  Paragrafı okurken kelime grupları olarak zarf, sıfat ve fiillere dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü bizden istenilen bu kelime grupların ya eş anlamlısı olur, ya İngilizce anlamı olur ya da zıt anlamlısının olumsuz hali olur.

  Örnek: Non-fiction stories are concerned with real events and characters.

  What is included in the non-fiction stories is not imaginary events and characters.

  The main function of fictional works is to entertain readers.

  Fictional works aim at enabling readers to spend their time joyously or pleasurably.

  Unknown things arouse great interest in us.

  We are interested in the things we are not familiar with.

  Sınavlarda sorulan paragraf soruları, o soruları yazan kişilere göre değişiklik gösterebilir. Özellikle kpds ve üds sınavlarında yöneltilen paragraf soruları bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dikkat edeceğimiz tek önemli unsur, cümleleri okurken sadece cümleleri Türkçeye çevirmek değildir. Öğrenciler sadece Türkçeye çevirmektedir ancak bu cümleleri akıllarında yorumlamamaktadırlar. Yapmamız gereken işlem çevirdiğimiz cümleye “demek ki” ya da “yani” diyerek yorum yapmaktır. Çünkü bu soruları yazarken öğretmen arkadaşlar da aynı şeyi yapmaktadırlar. Örnek verecek olursak;

  Both students and teachers can easily understand a play without necessarily watching it being played.

  One can understand from the passage that not only the students but also the teachers don’t have to watch the performance of the play if they want to understand it.

  Parçada verilen cümlede necessarily ifadesi bize oyunları anlamak için illaki onların sahnelenirken seyretmek zorunda olmadığımız çıkarımını sağlamaktadır.
  Diğer önemli bir hususta, öğrencilerin sürekli kelime çalışması yapması gerekmektedir. Kelime çalışması nedir? Okunulan her materyalde geçen zarf, sıfat ve fiillerin sadece Türkçe anlamını ezberlemek değil, bu kelimelerin bizi asıl nereye götürdüğüne dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu yüzden bir paragraf defteri tutmakta fayda vardır. Bu defterde, parçaları konularına göre ayırmamız gerekmektedir. Örneğin, sanayi inkılabı ile alakalı parçayı özetleyerek deftere yazılmalı ve arkasından bu parçada geçen kelimelerin listesi yapılmalıdır. Bu sayede kelimeler aklımızda dosyalama sistemiyle kalacaktır ve aynı zamanda bu kelimeler ile ilgili aklımızda cümle kalacaktır. Bir kelimeyi tek başına ezberlememeliyiz.

  Parçalarda verilen yüzdelik dilimler ve rakamsal ifadeler de çok önemlidir. Türkçe paragraflarda paragrafın tamamı ile ilgili sorular sorulurken biz bir tek kelimeye göre soru sorabiliriz.

  %100 all/whole/entire/complete
  %90 most/much/many
  %75 more than half
  %50 half
  %25 less than half
  %10 little, only a little, few, only a few, almost no
  %0 no/none

  Dikkat edecek olursak genellikle bu yüzdelik dilimler parçalarda verilir. Ve biz bunları karşılarında yazan ifadelerle seçeneklerde veririz.

  Örnek: In the community of Arabian ghettos, women carry the 90 percentage of burden at home.

  In Arabian ghettos, there are few things that men do at home.

  Bu cümlede erkekler olmamasına rağmen biz doğru cevapta erkekleri veriyoruz çünkü evdeki sorumluluğun yüzde 90 nını kadınlar yapıyorsa geriye kalan yüzde 10 nunu da erkekler yapar çıkarımını yapabiliriz.

  Sonuç olarak cümle üzerinde çıkarım çalışması yapmak gerekmektedir. Aşağıdaki cümlelerde çıkarım çalışması yapabiliriz.

  While walking along the river, he saw berries in the water. He dived down for them, but was stunned when he unexpectedly struck the bottom. There he lay for quite a while, and when he recovered consciousness and looked up, he saw the berries hanging on a tree just above him.

  1) As the writer of the paragraph implies (suggest) that, One can infer (determine) from the passage that, It can be easily inferred (suggested) from the passage that the man couldn`t get the berries upon the river because __________ .

  A) the berries are at the bottom of the river.
  B ) the man was paralysed for having bombed his head on the bottom of the river.
  C) the man saw the berries reflected rather than actually floating in the water.
  D) he didn`t know how to swim in a river.
  E) he didn`t understand whether the berries were real or not.

  2) A star very similar to the sun is one of the nearest star to Earth. That star is Alpha Centauri, just 4.3 light-years away. Other than our own Sun, the nearest star to the Earth is a tiny red star, not visible without a telescope, called Proxima Centauri.

  It can be inferred from this passage that ____________ .

  A) Proxima Centauri is similar to the Earth’s Sun.
  B ) Proxima Centauri is the furthest star to the Earth.
  C) Alpha Centauri is invisible from the Earth.
  D) Proxima Centauri is less than 4.3 light-years from the Earth.
  E) Proxima Centauri is larger than the star Alpha Centauri.

  3) A metal-worker of 3,000 years ago would recognize virtually every step of the lost-wax process used to cast titanium for jet engines.

  A) Titanium has been forged for thousands of years.
  B ) The lost-wax method of casting is very old.
  C) Metal working has changed very little in 3,000 years.

  4) When apple growers talk about new varieties of apples, they don’t mean something developed last month, last year, or even in the last decade.

  A) Apple growers haven’t developed any new varieties in recent decades.
  B ) Some varieties of apples can be developed in a short time, but others take a long time.
  C) New varieties of apples take many years to develop.  5) Blood cholesterol used to be thought of as a problem only for adults.

  A) Blood cholesterol is no longer a problem for adults.
  B ) Only children have a problem with blood cholesterol.
  C) Blood cholesterol affects both adults and children. 3. 3
  @LP@CİNO
  Üye
  *Aşağıdaki parçaları çözünüz.

  With William Shakespeare, English drama reaches its greatest heights. Despite many stories surrounding him, facts about his life are few. He was born in Stratford-on-Avon, where his birthplace has become one of the most popular tourist attractions in Britain. In 1582, he married Ann Hathaway, by whom he had three children. Of the next ten years of his life we know very little. For reasons unknown to us, he set off for London to become an actor and try his hand at play-writing. His attempts, apparently, were successful enough, for in 1598 he is referred to as one of England’s leading dramatists.

  1) As is pointed out in the passage, William Shakespeare __________.

  A) obviously gained a great success in play-writing as a result of his endeavours in London
  B ) departed from London in 1592 in order to try his chance at play-writing
  C) fell through his trials at play-writing in London
  D) realised his ambition to become a successful playwright but was not recognized by the critics
  E) was exposed to many criticisms by the leading dramatists in those days

  2) One can easily understand from the passage that ____________.

  A) the presence of Shakespeare helped Stratford-on-Avon become the most popular tourist attraction
  B ) Shakespeare couldn’t take his place among pioneer dramatists though he made many attempts
  C) there are many rumours about Shakespeare’s life and much is unknown about him
  D) during the late 17th century, Shakespeare proved to become the most popular dramatist
  E) Shakespeare clearly got married more than once during his life-span

  3) Much of the passage is devoted to _______.

  A) the reasons why Shakespeare chose London to try his chance at play-writing
  B ) the period of English drama in the early 15th century
  C) how Stratford-on-Avon became a tourist attraction
  D) the criteria Shakespeare took into consideration while writing his plays
  E) the biography of William Shakespeare and his contribution to English drama

  During the second half of the 18th century, the stability of the Augustan Age was gradually lost in a period of social change and growing unrest. The Industrial Revolution was turning England from an agricultural nation into an industrial one, and large numbers of farm workers were forced to seek employment in the new factories in the towns, which often resulted in long hours and miserable working conditions for those who were lucky enough to find a job there and poverty and wretchedness for those who were not. The period of industrialisation brought wealth and prosperity to the country at large, but the enthusiasm with which it was received by some people was not shared by all.

  4) It is clear from the passage that during the transition from Augustan Age to Industrialisation period, ___________.

  A) the farmers didn’t have any trouble adapting to the conditions of industrial age
  B ) both the employed and the unemployed suffered from the disturbance in one form or another
  C) a great majority of farmers were lucky to find a job in the factories
  D) the social unrest could be settled with the aid of new factories
  E) the rank of all the farmers was raised to a higher level

  5) It is suggested in the passage that between the year 1750 and 1799 ________.

  A) there happened an abrupt change in the social structure
  B ) all people were leading their lives by working in the factories during the Augustan Age
  C) the healthy system of the Augustan Age was spoilt step by step because of the alterations in the society
  D) the farming-based system was available under the Industrial Revolution
  E) many farmers were made redundant by the authorities under the Industrial Age rule

  6) The writer of the passage argues that _____.

  A) the abundance of money made all the people content in the Industrial Age
  B ) during the Augustan Age new factories were merely erected in England
  C) the amount of unemployment was highly low during even early Industrial Age
  D) not everybody was satisfied with the conditions of Industrial Age
  E) a large number of people were made redundant in the late Industrial Age

  It started out to be a simple exploratory operation. Then, suddenly, the patient’s heart stopped. Her brain waves started levelling off. The medical team immediately began emergency treatment to try to start the heart again. At last the chief surgeon announced that the patient had died. Minutes later, much to almost everyone’s amazement, the “dead” patient came back to life. Her heart started, and her brain waves began to assume normal patterns. Later she told the doctors that she had been fully aware of everything that had happened while “dead”. She believed that she came back to life because she wanted so badly to live longer. She said death was not frightening, but she wasn’t ready to go yet. The experts admit that they have no satisfactory explanations for these near-death experiences (NDE).

  7) As it is pointed out in the passage, the astonishment of the surgeons during the operation ____________.

  A) was caused by the mere fact that the patient’s heart stopped beating
  B ) is not an uncommon situation all over the world
  C) is partly due to the revival of the patient
  D) turned into the feeling that some miraculous hand gave life to the dead patient
  E) was still lasting even though ten years passed after the date of the operation

  8) One can easily understand from the passage that only a few surgeons during the operation ________.

  A) were able to explain satisfactorily how the patient could turn back to life
  B ) believed that the patient really died
  C) knew how to resurrect a dead body
  D) carried on the operation after the chief surgeon declared the death of the patient
  E) did not get surprised by the fact that the patient turned back to life from death

  9) It is clear from the passage that the experts ___________.

  A) do not have any explanations about the phenomenon of NDE
  B ) were all relieved when the patient informed that death is not frightening
  C) finally found out how to resurrect a dead person after that operation
  D) have some explanations about NDE that are not based on a reasonable stem
  E) all changed their prejudices about the phenomenon of NDE

  Perhaps you think of Pinocchio's Blue Fairy, the Good Witch of the West from “The Wizard of Oz”, or Peter Pan's “Tinkerbell” when you imagine a fairy. But in fact, fairies don't like to be seen by people at all. These tiny creatures can appear and disappear in the blink of an eye. You may never know if you've seen one or not! But you can be sure of one thing: there is a wealth of fascinating myth about these little people who can vanish at will.

  10) It is suggested in the passage that fairies ___________.

  A) want to appear in the sight of people in Peter Pan’s Tinkerbell
  B ) enjoy being observed by people very much
  C) have existed from the very beginning of the universe
  D) are thought to be beneficial to human beings thanks to Pinocchio's Blue Fairy
  E) are notorious for causing the sleeping patterns of people to be spoilt

  11) The writer of the passage tries to assure us that ___________.

  A) what is told about the presence of fairies is a certain reality
  B ) there are many fallacies about fairies’ being able to disappear whenever they want
  C) there is a lot of information about fairies, all of which can be regarded as accurate
  D) the unique resource about the fairies is available in “The Wizard of Oz”
  E) fairies are known to be invaluable friends for the human being

  12) It is apparent from the passage that fairies __________.

  A) are striking creatures that move very slowly
  B ) are rather different from ghosts in that they want to help people very much
  C) never refuse to accept any offer coming from children
  D) are creatures that are too small to be noticed
  E) have taken their places only in stories or films

  The environment is something you are very familiar with. It's everything that makes up our surroundings and affects our ability to live on the earth—the air we breathe, the water that covers most of the earth's surface, the plants and animals around us, and much more. In recent years, scientists have been carefully examining the ways that people affect the environment. They have found that we are causing air pollution, deforestation, acid rain, and other problems that are dangerous both to the earth and to ourselves. These days, when you hear people talk about “the environment”, they are often referring to the overall condition of our planet, or how healthy it is.

  13) As it is stated in the passage, such problems as air pollution, deforestation and acid rain __________.

  A) constitute a jeopardy for not only the earth but also the human beings
  B ) merely led to the extinction of some certain animal species
  C) prove how indifferent we have become to the innovations made by the scientists
  D) are the most important issues that scientists are dealing with these days
  E) have already deteriorated most of our environment very much

  14) It is implied in the passage that when influencing our environment, _________.

  A) we only place a harmful impact on the freshness of water
  B ) we effect important strides in the general condition of the earth
  C) we also give harm to the plants and animals around us
  D) we become responsible for the destruction of most of the vegetation
  E) fortunately, we do not induce much harm to other things in it

  15) This passage is mainly concerned with _________.

  A) how the water is being polluted by the people
  B ) why some animal species have gone extinct
  C) what people mean while talking about “the environment”
  D) the known condition of air we inhale now
  E) the general meaning of the word “environment” and how it is affected

  Basque language is the tongue of uncertain relationship spoken by close to a million people, most of whom live in North-East Spain and some of whom reside in South-West France. The language has eight dialects. Speakers of Basque are for the most part bilingual, and there are many Basques who do not speak the language. Basque is definitely not an Indo-European tongue. Some scholars believe it is descended from Aquitanian, which was spoken on the Iberian Peninsula and in South Gaul in ancient times. Other linguists think Basque is akin to the Caucasian languages and suggest that its speakers came from Asia Minor to Spain and Gaul c.2000 B.C.

  16) On reading the passage, we can easily say that ____________.

  A) Basque language is widely spoken by the people living in France
  B ) there is no idea on the origin of Basque language approved by all the scholars
  C) the number of people speaking Basque language was very high in the past
  D) Aquitanian language is thought to have derived from Basque language
  E) people living in South-West France no longer use the Basque language

  17) It is clear from the passage that _________.

  A) Caucasian languages are proved to be rather different from Basque language
  B ) more than one million people speak Basque language all over the world
  C) Basque certainly takes the place in the group of Indo-European tongue
  D) the eight dialects of Basque language are rather different from one another
  E) a majority of Basques do not use their native language

  18) One of the points made about the Basque language is that ___________.

  A) people speaking Basque language are cut off from the world in terms of communication
  B ) people living in both North-East Spain and South-West France dislike speaking Basque language
  C) we know for certain that it does not originate from Indo-European group
  D) the origin of Basque natives is Spain and Gaul
  E) the number of people who speak Aquitanian language is almost one million

  It’s easy to understand how a bird can fly – it’s lightweight and has wings. But how does a huge airplane get off the ground? The plane’s engine pushes the plane forward. As it moves, air flowing around the wings creates lift. The lift increases as the plane gathers speed. The plane takes off once there’s enough lift to overtake gravity. When the plane is in the air, thrust from the engines incessantly pushes the plane forward.

  19) The writer of the passage points out that ___________.

  A) speed is the main factor in enabling a huge airplane to fly
  B ) only the engine helps an airplane to take off
  C) a airplane can take off even without speeding on the ground
  D) the flying of birds inspired the manufacturers to produce an airplane
  E) all the birds don’t need to speed up while on the ground  20) According to the writer of the passage, ___________.

  A) nobody has extensively analysed how a bird can fly so far
  B ) how a big airplane can fly cannot be explained as simply as how a bird can fly
  C) the way a bird can fly is entirely similar to the way an airplane can fly
  D) how a huge airplane can fly is still a mystery for everybody
  E) all bird species are not subject to the phenomenon of gravity

  21) It is clear from the passage that while in the air, a plane __________.

  A) constantly feeds on the force of its engine
  B ) does not benefit from its engine
  C) makes use of its engine on and off
  D) adjusts the power of its engine according to the amount of clouds
  E) glides with the help of wings after stopping its engine 4. 4
  @LP@CİNO
  Üye
  İNGİLİZCE TENSLER NASIL ÇALIŞILIR ?


  >> Bu kadar fazla gramer konusu içerisinden hangileri ile başlamalıyım?
  >> Hangi gramer konularına daha fazla ağırlık vermeliyim ?
  >> Hangi gramer kitabı en iyisi? Bir tane kitap yeterli mi?
  >> Ben bu işi tek başıma başaramam. En iyisi özel ders alayım

  (Seviyenin Orta ve Üstü olduğunu düşünerek)

  1) TO BE
  Önce VERB "TO BE" ile aranızdaki sorunu halledin. Yani " be" fiilinin durum gösteren bir yardımcı fiil olduğunu bilin ve tam olarak nasıl kullanıldığını iyi öğrenin. Türkiye'de en çok çalışılan konu olduğu için sorun olacağını sanmıyorum.


  2) VERB TENSE'LERİ ÇALIŞIN
  Verb Tense'ler yani zamanları bir kaç şekilde çalışmalısınız. Önce tek tek elinizdeki kitabın verdiği sıra ile gidin ve her tensin yapısını öğrenip hangi zaman zarfları ile kullanıldığını çalışın.

  Her tense konusu bittikten sonra şunları özet olarak çıkartın:

  >> Yapısı: Zaman zarfları nedir? / fiil yapısı nedir ( have v3 / has v3),
  Hangi Zaman Cümleleleri kullanılır? Neler asla kullanılmaz?

  >> Anlamı: Hangi anlamları veriyor. (başladı, bitti, başlayacak, başlamış olacak) . Önce - Sonra ilişkisi mi var yoksa olaylar bu tense de aynı zamanda mı olur?. Hangi durumlada kullanılır?

 5. 5
  @LP@CİNO
  Üye
  Örneğin:

  Past Perfect Tense

  Yapı:________________________________________had v3, v2

  Geçmişte 2 olay olmalı.
  Bu iki olayda ÖNCE - SONRA sırası olmalı___________We had eaten before he arrived home.

  ÖNEMLİ !

  Tense leri tek tek çalıştıktan sonra onları gruplayın!!! İşte bu aşamada Kullandığınız Gramer Kitabı Çok Önemli. Eğer gramer kitabınız aşağıda gösterdiğim sınıflandırmayı yapmaış ise siz yapın.


  Tensleri 2 şekilde gruplayarak çalışmalısınız:

  A) ZAMANLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA

  GEÇMİŞ ZAMAN
  (PAST TENSES)


  *Simple Past Tense

  *Past continious Tense

  *Past Perfect Tense

  *Past Perfect Tense

  ŞİMDİKİ ZAMAN
  (PRESENT TENSES)


  *Simple Present Tense

  *Present Continious Tense

  *Present Perfect Tense

  *Present perfect Continious Tense


  GELECEK ZAMAN
  (FUTURE TENSES)


  *Simple Future Tense

  *Future Continious Tense

  *Future Perfect Tense

  *Future Perfect Tense

  B )TENSE YAPISINA GÖRE SINIFLANDIRMA


  >> Simple Tenslerin özellikleri
  >> Continious Tenslerin özellikleri
  >> Perfect Tenslerin özellikleri
  >> Perfect Continious Tenslerin özellikleri

  Bu şekilde yapacağınız bir çalışma ile hem tenseleri çok iyi bilecek, hem de ingilizce sınavalrda hiç bir soruyu kaçırmayacaksınız.

 6. 6
  @LP@CİNO
  Üye
  KELİME SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?


  Sınavlardaki kelime sorularını 3 başlık altında değerlendirebiliriz.

  Anlama dayalı kelime soruları:

  Bu sorularda boşlukta bizden istenen kelimenin ya eş anlamlısı ya da kelimenin açıklaması ya da istenen kelimeyi gerektiren durum cümle içerisinde bize verilmektedir. Bu yüzden bu sorularda cümlenin tamamına hâkim olmamız gerekmektedir. Aynı zamanda sorulan kelime türü de bizim için önemlidir. Örneğin seçeneklerde verilen zarflardan hangisi cümlede verilen hangi fiili nitelemektedir.

  Örnek: More women are entering ________ male jobs and it is a clear fact that these jobs are losing their convention in that matter.

  relatively
  fortunately
  traditionally
  spectacularly
  recklessly

  Açıklama: Bu soruda “and” den sonra verilen kısımda bu işlerin bu anlamda geleneklerini kaybettiği ifadesi verilmektedir, bu yüzden doğru cevabımız “C” seçeneğidir.

  Kalıba dayalı kelime soruları:


  Bu tür kelime sorularında, boşluk için verilen seçeneklerdeki kelimelerin hepsi anlam olarak uyabilir ancak İngilizce açısından kalıp olduğu için buraya sadece tek bir seçenek uygun olacaktır.

  Örnek: There are many literary figures who went further in their educations with the _________ to study a branch of science, but they all ended up being interested in literature.

  association
  remark
  emotion
  sentiment
  intention

  Açıklama: Bu soruda, “with the intention to” kalıbı sorulduğundan bu sorunun cevabı “E” seçeneğidir.

  Preposition’a dayalı kelime soruları:

  Bu tür kelime sorularında, bize boşluktan sonra bir preposition verilir. Anlam olarak diğer seçenekler sorulsa da bir tek seçenek sadece bu preposition’ı almaktadır.

  Örnek: According to new regulations of Turkish television broadcasting, films _______ on horror and violence can only be aired after midnight.

  interested
  based
  enthusiastic
  concerned
  regarded

  Açıklama: Bu soruda, boşluktan sonra verilen “on” preposition’ı sadece “based” için uygundur. Bu yüzden doğru cevabımız “B” seçeneğidir.

 7. 7
  @LP@CİNO
  Üye
  Cloze Test soruları nasıl Çözülür?  • İlk önce bu soru türünün sınavlara neden konulduğunun cevabını öğrenelim. Daha önceki sınavlarda öğrencinin kelimenin doğru halini bilip bilmediği sorulamıyordu. Yani kelimenin sıfat, zarf, fiil ve isim halini sorulamıyordu. Gramerdeki belli başlı yapılar sorulamıyordu. Örneğin, gerund/infinitive, bazı fiillerin özel durumları (help sb to do sth, help sb do sth, help to do sth, help do sth) vb.

  • Bu sorularda önemli olan unsur parçanın tamamını anlamak değildir. Boşluğun verildiği cümleyi anlamak yeterlidir. Eğer bize bağlaç soruluyorsa iki ayrı cümleyi de anlamak gerekmektedir.

  • Bu sorularda yer alan kelime soruları “this, that, these, those, the, another, other” gibi kalıpların arkasından gelen kelimeler sorulur. Çünkü bu kelimeler bir önceki cümleye gönderme yapar.

  • Bazı kelimelerin birbirleriyle sık kullanımı bize sorulabilir.

  • Sıfat cümleciklerinin daha farklı türleri bize sorulabilir.

  • Boşluktan sonra yer alan preposition (ilgeçler)’e dayalı kelime soruları bize sorulabilir.

  • Phrasal verbs konusunda çeşitli sorular sorulabilir.

  • Many/some people think …………………. . Others bize sorulabilir. Ancak parça olarak yer aldığı için aradaki cümleler uzun olabilir.

  • Not only(just,merely,solely) …….. but also / not only ……. but …….. as well / not only ………. but ……. too / not only ……. but ya da neither ……. nor / either ……. or / both …….. and yapıları sorulabilir. Ancak bu yapıların arasında kullanılan ifadeler uzun olabilir ve bu yüzden cümleleri iyi takip etmek gerekmektedir.

  • Bu sorunun bir diğer özelliği çok basit bir ifadeyi bile bize sorabilir ancak karmaşık bir formda sunarak bize sorar.

  • Bu soruları rahat bir şekilde cevaplayabilmek için bol bol parça çalışması yapmamız gerekmektedir. Okuduğumuz her cümleyi gramer ve kelime olarak incelemeliyiz.

  • Aşağıdaki cloze teste bir göz atalım.  Ralph Waldo Emerson (1803- 1882 ) was a sage, not a scientist, but he was more keenly interested in the scientific advances of his day than is commonly realized . One of his early aspirations was to be "a naturalist", and he started his career (21)….. a lecturer- essayist by giving talks on natural science, (22)…… one focused on the chemical composition of water. (23)…….. Emerson went on to make his mark primarily in the areas of literature, religion, philosophy and social reform,* he remained an eager lifelong student of both traditional and contemporary natural and social science. To date, however, this side of Emerson's thought and life (24) …….only a handful of significant scholarly discussions. Emerson's life in science is the best of books (25)…….. this aspect of Emerson that have marked the bicentennial of his birth, and it is one that will endure. (2004 kpds cloze test)

  Tipik bir biografi paragrafı. Bu tip parçalarda sorulan kelime ve yapılar bellidir. Birbirlerine çok benzeyen parçalar olduğu için sorulan sorularda aşağı yukarı aynıdır.

  21. a) more
  b) so
  c) such
  d) as [kariyerine konferanscı olarak başladı]
  e) only

  22. a) describing
  b) including [içeren ifadesi arada “on natural science” olmasına rağmen “talks” ifadesini nitelemektedir]
  c) considering
  d) intending
  e) defining

  23. a) although [Seçeneklerde verilen tek iki ayrı cümleyi birbirine bağlayan yapı “-e rağmen] *buradaki virgül iki cümleyi birbirinden ayırmaktadır ve bu bağlaç sadece bağlayabilir.
  b) therefore
  c) so that
  d) but
  e) since

  24. a) should attract
  b) is attracting
  c) will attract
  d) has attracted [“to date” şu ana kadar anlamı verir ve present perfect kullanımı gerektirmektedir. Normalde gramer kitaplarında bu yapıyı göremezsiniz ancak parçalarda görebilirsiniz.]
  e)had attracted

  25. a) to
  b) for
  c) on [hakkında anlamı veren bir preposition]
  d) with
  e) at

   Aşağıdaki cloze testleri cevaplandırınız.

  Virtual Reality (VR) is the term used __(1)__ computer simulations of reality which are very __(2)__ to real-life experience. To enter VR, you __(3)__ a special headset, or head-mounted display (HMD) which allows you to see three-dimensional, computer-generated images. You also hear sound effects and wear a special glove, __(4)__, like the HMD, is connected to the computer. This glove allots you to __(5)__ the objects that you see and to have some sense of touch.

  1)
  A) to describing
  B ) to describe
  C) describes
  D) describing
  E) described


  2)

  A) different
  B ) same
  C) distinct
  D) like
  E) similar

  3)

  A) put on
  B ) wear out
  C) call off
  D) do up
  E) add up

  4)

  A) that
  B ) where
  C) which
  D) who
  E) when

  5)

  A) render
  B ) manipulate
  C) hinder
  D) emaciate
  E) deprive

  The Romans built hundreds of miles of aqueducts that __(6)__ the population with a generous supply of fresh water, __(7)__ more than 200 million gallons a day for the city of Rome. The city provided public baths, toilets, and more than a thousand public fountains for the poor __(8)__ today direct pipelines __(9)__ the villas of the wealthy. Sewers and organized garbage collections made imperial Rome __(10)__ healthier than other cities of antiquity.

  6)
  A) enabled
  B ) provided
  C) allowed
  D) allotted
  E) let


  7)

  A) including
  B ) included
  C) having been included
  D) having included
  E) includes

  8)

  A) before
  B ) soon after
  C) until
  D) while
  E) when

  9)

  A) had served
  B ) serve
  C) served
  D) were serving
  E) serves

  10)

  A) more
  B ) quite
  C) much
  D) fairly
  E) pretty

  In the early 19th century Sir Henry Morton made his fortune __(11)__ tea and coffee. He used his money to build up a magnificent private art collection. __(12)__ he died, in 1842, he __(13)__ all his paintings and sculptures in a small museum which was open to the public. In his last will and testament, he left money for the maintenance of the museum. __(14)__ the terms of the will, nothing in the museum must __(15)__ be sold and entrance to the museum must be free.

  11)
  A) to import
  B ) by importing
  C) imports
  D) having been imported
  E) imported


  12)

  A) Just before
  B ) When
  C) After
  D) Until
  E) Whereas

  13)

  A) puts
  B ) had put
  C) is putting
  D) put
  E) has put

  14)

  A) Despite
  B ) Thus
  C) Accordingly
  D) According to
  E) Therefore

  15)

  A) never
  B ) by far
  C) ever
  D) as ever
  E) whatsoever

 8. 8
  @LP@CİNO
  Üye
  Aristotle was born in Macedonia in 384 B.C., the son of a physician. __(16)__ a boy he was educated in that country as his father __(17)__ to the royal Court of the Macedonian king. At 17 he went to Athens __(18)__ he spent the next 20 years. He was Plato's pupil for the first few years. He was a member of the Academy but not __(19)__ in residence. In 342 he undertook the tutorship of Alexander, then 13 years of age, son of Philip, King of Macedonia. He continued this responsibility for three years __(20)__ time Alexander became regent of the Kingdom as his father was absent on military duties. When Alexander succeeded his father (335 B.C.), Aristotle continued as his counselor and friend. Aristotle returned shortly to Athens and created a new school and center of learning called the Lyceum.

  16)
  A) As
  B ) Like
  C) Though
  D) Since
  E) In spite of


  17)

  A) is attached
  B ) was attached
  C) attached
  D) has been attached
  E) will be attached

  18)

  A) when
  B ) which
  C) whose
  D) at which
  E) where

  19)

  A) continuous
  B ) continuity
  C) continuously
  D) continued
  E) continuing

  20)

  A) for which
  B ) when
  C) where
  D) at which
  E) that


  The Academy of Motion Picture Arts and Sciences was established in May 1927 as a non-profit corporation to __(21)__ the art of movie making. In the first year, the Academy had 36 members, __(22)__ Douglas Fairbanks Sr as president. The first Academy Awards, now better known as the Oscars, __(23)__ at a private dinner in the Hollywood Roosevelt Hotel, with less than 250 persons attending. Today, the Academy has over 6 000 honorary members - the Oscar Awards __(24)__ by more than a billion people on television. The first television broadcast of the Oscars took place in 1953 - on black and white TV, telecast throughout the US and Canada. Telecasting in colour begun in 1966, and __(25)__ 1969, the Oscars have been telecast throughout the world. By the mid-1990s it was telecast in over 100 countries.

  21)
  A) diminish
  B ) swear
  C) verdict
  D) relinquish
  E) promote


  22)

  A) for
  B ) with
  C) by
  D) on
  E) from

  23)

  A) presented
  B ) presenting
  C) was presented
  D) were presented
  E) are presented

  24)

  A) were viewed
  B ) had been viewed
  C) viewed
  D) view
  E) are viewed

  25)

  A) since
  B ) for
  C) after
  D) before
  E) within
  Cupid has always played a role in the celebrations of love. Those __(26)__ hearts are pierced by his arrows fall deeply in love. In Greek mythology he was known as Eros, the young son of Aphrodite, the goddess of love and beauty. To the Romans, he was Cupid, son of Venus. But where there’s love, there often is jealousy. Venus was __(27)__ of the beauty of Psyche, a mere mortal, and ordered Cupid to punish her for being so beautiful. __(28)__, Cupid fell deeply in love and took her as his wife. As a mortal Psyche, she was forbidden to look at him. Eventually, her sisters convinced her to look at the handsome Cupid. As punishment, Venus demanded that she __(29)__ three difficult tasks, the last of which caused Psyche's death. Cupid found her lifeless on the ground and removed the eternal sleep from her body. The gods, __(30)__ by their love, then granted Psyche immortality.

  26)
  A) who
  B ) whose
  C) which
  D) where
  E) that


  27)

  A) remarkable
  B ) famous
  C) noteworthy
  D) humble
  E) jealous

  28)

  A) Therefore
  B ) Instead
  C) As a result of
  D) Although
  E) Nevertheless

  29)

  A) performs
  B ) performed
  C) perform
  D) performing
  E) has performed

  30)

  A) moving
  B ) to move
  C) having moved
  D) to be moved
  E) moved


  In the not-so-distant future, the hand tightening bolts during space structure assembly __(31)__ not be human. Tomorrow's astronauts will find themselves working __(32)__ in space with human-like robots called "Robonauts." And while the faceless machines might look a little strange, these Robonauts are really quite sensitive. Don't expect to see them making the rounds on the talk-show circuit discussing their feelings, __(33)__. Their kind of sensitivity is strictly high-tech. Now the technology bringing these Space-Age helpers to life __(34)__ also at work in some surprising places. One common element drives these innovations, __(35)__ on Earth and in space: sensors.

  31)
  A) must
  B ) might
  C) had to
  D) should have
  E) would


  32)

  A) at all costs
  B ) over and above
  C) on and on
  D) side by side
  E) from all accounts

  33)

  A) though
  B ) although
  C) thus
  D) hence
  E) but

  34)

  A) are
  B ) was
  C) is
  D) were
  E) had been

  35)

  A) either
  B ) neither
  C) not only
  D) not
  E) both  Experts believe that, with SAD, depression is __(36)__ triggered by the brain's response to decreased daylight exposure. No one really understands how and why this happens. Current theories __(37)__ what causes SAD focus on the role that sunlight might play in the brain's production of key hormones. Experts think that two specific chemicals in the brain, melatonin and serotonin, may __(38)__ in SAD. These two hormones __(39)__ regulate a person's sleep-wake cycles, energy, and mood. Shorter days and longer hours of darkness in fall and winter may cause increased levels of melatonin and decreased levels of serotonin, __(40)__ the biological conditions for depression.

  36)
  A) somewhat
  B ) somehow
  C) somewhere
  D) nohow
  E) nowhere


  37)

  A) onto
  B ) from
  C) on
  D) about
  E) within

  38)

  A) involve
  B ) have involved
  C) to be involved
  D) be involving
  E) be involved

  39)

  A) assist
  aid
  C) help
  D) allow
  E) allocate

  40)

  A) creating
  B ) having created
  C) created
  D) to create
  E) creates

 9. 9
  @LP@CİNO
  Üye
  Cloze test cevap anahtarı

  cevaplari gormek icin ctrl+A yapin


  1.B
  2.E
  3.A
  4.C
  5.B
  6.B
  7.A
  8.D
  9.E
  10.C

  11.B
  12.A
  13.D
  14.D
  15.C
  16.A
  17.B
  18.E
  19.C
  20.D
  21.E
  22.B
  23.D
  24.E
  25.A
  26.B
  27.E
  28.B
  29.C
  30.E
  31.B
  32.D
  33.A
  34.C
  35.E
  36.B
  37.D
  38.E
  39.C
  40.A


 10. 10
  @LP@CİNO
  Üye
  VERİLEN CÜMLEYE ANLAMCA EN YAKIN İFADEDYİ BULMAK  Aşağıda örneklendirildigi gibi bu soru tipinde sizden verilen cümleye anlam bakımınından en yakın olan seçeneğin hangisi olduğunu bulmanız isteniyor. Bir cümlenin benzer anlamı yani tekrar ifade edilmesine " Restatement" denir.

  Tekrar ifade etmek yani restatement farklı şekillerde yapılabilir:

  >> Gramer yapısını değiştirerek: Örneğin Active - Passive değişikliği yaparak

  >> Eş anlamlı kelimlerler kullanarak

  >> Benzer bağlaçlar kullanarak: Ör: Although yerine Eventhough kullanarak.

  >> Sadeleştirmeler Kullanarak: Ör: If we do not hurry, we will be late = We had better hurry, otherwise we will be late ( IF yerine Otherwise)


  NELER YAPMAK GEREKLİ


  >> Herley değişir ama TENSE DEĞİŞMEZ !. Verilen cümle ile sizden istenen seçeneğin zamanı (TENSE) aynı olmak zorundandır. Ozaman sorudaki zamanla örtüşmeyen seçenekleri hemen eleyebilirsiniz.

  >> Sorunun sizden ne istedğinie dikkat edin " Anlamca En Yakın Cümle" isteniyor. Yani bire bir aynısı istenmiyor. Bundan dolayı verilen cümlenin tıpa tıp aynısı seçenklerde olmayabilir. Kafanız karışmasın.


  >> Bu soru tipi ile baş edebilmek için kelime öğrenmeniz gerekmiyor. Ancak gramer bilginiz iyi olmalı. Adverb Clasue, Modal, Tense, Adjective ve Noun Clause'ların çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.


  ÖRNEKLER:

  1) Steven was accused of starting the fire that burned down the two factory buildings.
  A) It is certain that the fire that had burned down the two factory buildings was started by Steven.
  Although they had no proof, Steven was the one suspected of starting the fire which burned down the two factory buildings.
  C) The accusations against Steven were dropped after the two buildings burned down at the factory.
  D) They accused Steven after they had proof that the two factory buildings had been burned down.
  E) Steven denied the accusation that he had started the fire that burned down the two factory buildings.

 11. 11
  @LP@CİNO
  Üye

  --->: Ingilizce Nasil Calisilir? Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  Reklam  BİR CÜMLENİN ANLAMINI BULMA - ANA FİKRİ BELİRLEME  Her dilde olduğu gibi İngilizce'de de her bir cümlenin bir ana anlamı vardır ve buna ana fikir denir. Elbetteki cümlelerin içerisinde bulunan farklı yapılar bize olaylar, kişiler, bulunulan yer ve zaman hakkında ek bilgiler verir, ancak her zaman için KİM - NE YAPTI sorusunun cevabı tektir. Yani basitçe tekrar etmek gerekir ise; bir cümlenin bir öznesi ve o öznenin yaptığı bir iş vardır. Önce bunu anlamak gerekir.

  Ana fikri bulmak deyince ilk önce aklınıza paragraf soruları veya okuma parçaları gelebilir. Ama ben size burada cümlelerin ana fikirlerini bulmaktan daha çok bahsedececeğim. Çünkü gördüğüm kadarı ile İngilizce öğrenmek için uğraş verenlerin ve sınavlara hazırlananların çoğu cümle bazında sıkıntılar çekmektdir. Ve bu sebepten dolayı da, okuma bölümlerinde başarısız olmaktadır.

  Yukarıda da bahsettiğimiz gibi karşınızdaki cümle ne kadar uzun ve karmaşık görünürse görünsün, sonuçta basit tek bir anlamı vardır. Ek bilgi veren yapıları ayırt edebilmek için ingilizce gramer eğitimizinizi tamamlamanız gerekir.

  a) The boy saw the man
  Basit Özne ve yüklem var.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  b) The young boy saw the old man
  özne ve fiil de birer sıfat var ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  c) The naughty young boy saw the angry old man
  özne ve fiil de ikişer sıfat var ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  d) The naughty young boy saw the angry old man in the room
  Cümlede ek olarak yer belirtilmiş ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  d) The naughty young boy saw the angry old man in the room yesterday Cümlede ek olarak zaman belirtilmiş ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  Yukarıdaki basit örneklerde de görülebileceği gibi, bir cümlenin temel anlamı içerisine katılan diğer bilgilere rağmen değişmemektedir. Cümleye içerisine giren sıfatlar, zaman zarfları ve yer tamlamaları bize ek olarak nerede, nezaman, hangi özne hangi nesne gibi bilgiler verirler.

  Dilerseniz örneğimizi biraz daha karmaşık hale getirelim. Basit bir cümle "CLAUSE" yani YAN CÜMLELER ile zenginleştirilir.

  a) The boy saw the man
  Basit Özne ve yüklem var.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  b) The young boy saw the old man
  özne ve fiil de birer sıfat var ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  c) The naughty young boy saw the angry old man
  özne ve fiil de ikişer sıfat var ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  d) The naughty young boy saw the angry old man in the room
  Cümlede ek olarak yer belirtilmiş ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  d) The naughty young boy saw the angry old man in the room yesterday Cümlede ek olarak zaman belirtilmiş ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü

  Yukarıdaki basit örneklerde de görülebileceği gibi, bir cümlenin temel anlamı içerisine katılan diğer bilgilere rağmen değişmemektedir. Cümleye içerisine giren sıfatlar, zaman zarfları ve yer tamlamaları bize ek olarak nerede, nezaman, hangi özne hangi nesne gibi bilgiler verirler.

  Dilerseniz örneğimizi biraz daha karmaşık hale getirelim. Basit bir cümle "CLAUSE" yani YAN CÜMLELER ile zenginleştirilir.

 12. 12
  @LP@CİNO
  Üye
  e) The boy whom I met in class A saw the man whose mother lives next to us

  Özne de bulunan ismin sonuna ve nesnenin sonuna birer ADJECTIVE CLAUSE (SIFAT CÜMLECİĞİ/ YAN CÜMLE) getirerek isimler hakkında ek bilgi verilmiş. Ancak temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü  e) The boy whom I met in class A saw the man whose mother lives next to us in the house where a terrible murder took place several years ago.

  (E) örneğindeki cümlenin sonuna uzun bir yer tamlaması ekleyerek yer ve o yerde olan ek bir olay hakkında da NOUN CLAUSE kullanılarak bilgi verilmiş. Ama temel anlam aynı.
  Ana fikir: Çocuk adamı gördü


  Örnekler çok daha fazla şekilde artırılabilinir. Cümle içerisne "accidentally gibi bir zarf yerleştirilebilinir veya daha karmaıışk görünen gramer yapıları eklenebilir ama unutmayın ki temel anlam hep aynıdır.

  NEREDEN BAŞLAMALIYIM ?

  1) Gramer öğrenin. GRAMER (Dil Bilgisi) çalışmadan cümlelerin içinden çıkmazsınız. Ama tüm çalışmanızı da ingilizce gramer eğitimi üzerine kurmayın!

  2) Kelime öğrenin. Kelime öğrenmeyi bilmek bile ayrı bir bilim bence. Ama şunu diyebilirm ki, her gördüğünüz kelime grubuna saldırmayın. Önce temel fiilleri öğrenin, sonra sıfatları ve temel isimleri. Daha sonra kelime hazinenizi sıfat ile geliştirebilirsiniz.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
ingilizce nasil calisilir nelere dikkat etmek gerekir,  ingilizceye nasıl çalışılmalı,  ingilizce nasıl çalışılır,  ingilizceye nasıl çalışılır ,  ingilizce nasıl çalışılmalı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi