Kıyas Nedir? İzah eder misiniz?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Fıkhi Mezhepler Bölümünden Kıyas Nedir? İzah eder misiniz? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Kıyas Nedir? İzah eder misiniz?

  Reklam  Kıyas Nedir? İzah eder misiniz?

  Forum Alev
  Kıyas Nedir? İzah eder misiniz?

  Kıyas sözlükte; takdir, eşitlik, bir şeyi diğer bir şey ile ölçmek mânasına gelir. Buna "mukayese" de denir.

  Terim anlamı, muhtelif suretlerde tarif edilmişlerdir. Bu tariflerin ikisini takdim ediyorum: Kıyas: Bir şer'i meselenin hükmünü esas alarak o meseleye misil ve benzer diğer bir mesele hakkında hüküm ortaya koymaktır.

  Kıyas; şer'i hükmü malûm olmayan bir hâdiseyi; şer’î hükmü bilinen başka bir hâdiseye benzetmekle hüküm vermektir. Şöyleki; iki hâdiseden birinin sebebi gibi bir sebep, diğerinde de bulunursa, onun hükmü gibi bir hüküm bu ikinci hâdise için de verilebilir. Fıkıh kitaplarımız, kıyas ile tespit edilen hükümler ile doludur. Şunu da ifade edelim ki, kıyas yapmak zannedildiği gibi kolay bir iş değildir. Şöyle ki, bir hükmün çeşitli illetlerinin bulunması halinde bunların hangisinin fetvada esas tutulacağına karar vermek ancak konusunda uzman din bilginlerinin işidir.

  Fahr-i Kainat Efendimiz, ashabın fakih ve alimlerinden Muaz İbn-i Cebel Hz'lerini Yemen'e kadı olarak gönderdiğinde kendisini imtihana tabi tutarak şu soruları sordular:

  -Ya Muaz ne ile hükmedeceksin?

  -Kur’an ile hükmederim Yâ Resûlallah.

  -Ya Onda bulamaz isen ne ile hükmedeceksin?"

  -Sünnet-i seniyye ile hükmederim.

  -Onda da bulamazsan.?

  -Artık o zaman kendi görüşüm ile karar veririm ya Resûlallah, dedi.

  Hazret-i Peygamber (a.s.m.) Hazret-i Muaz'ın bu cevaplarından çok memnun oldular ve "Cenâb-ı Hakka hamd ederim ki, Resulünün elçisini, Resulünün razı olacağı şeye muvaffak buyurmuştur." dediler.

  Sahabe-i kiram ve selef-i salibin bir çok meselede kıyas ile amel ettiler. Diğer sahabe ve müçtehitler de bunu gördükleri halde reddetmediler. Böylece kıyas hakkında bir icma gerçekleşmiş oldu. Şu halde kıyasın hüccet olması icma ile de sabit oldu.

  Fakat "asıl mes'ele" ile "kıyas edilecek mesele"yi birbirinden ayırmak, aralarındaki münasebet ve benzerlikleri tespit etmek kolay bir iş değildir. Bunu tayin için bir çok kayıt ve şartlara ihtiyaç vardır. Bu şartlar, usul-ü fıkıh kitaplarında sayfalar dolusu bahsedilmiştir.  Mehmet Kırkıncı
 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Kıyas Nedir? İzah eder misiniz?

  Reklam  kıyas yada diğer adıyla mukayese yapılacağı konu itibariyle önem kazanın islami konularda yapılacak mukayese herkesin yapacağı bir iş değildir gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmak gerekir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi