Şafii mezhebine göre mezi guslü gerektirir mi ve necis midir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Fıkhi Mezhepler Bölümünden Şafii mezhebine göre mezi guslü gerektirir mi ve necis midir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Şafii mezhebine göre mezi guslü gerektirir mi ve necis midir?

  Reklam  Şafii mezhebine göre mezi guslü gerektirir mi ve necis midir?

  Forum Alev
  Buluğ çağma ermiş kimsenin dört çeşit suyu vardır.

  1- İdrar, 2- Meni, 3- Mezî, 4- Vedî.

  Bunlardan guslü gerektiren yalnız menidir. Meninin üç özelliği vardır:

  1- Sıçrayarak çıkması,

  2- Hazzın hasıl olması.

  3- Yaş iken hamur kokusunu, kuru iken yumurtanın beyaz kısmının kokusunu vermesidir.

  Vedî. idrardan sonra çıkan katı ve beyaz bir sudur. Mezî de beyaz ve ince bir su olup şehvet hissi galebe çaldığı anlarda meydana gelen bir sudur. Binâenaleyh söz konusu “vedi” ve “mezi”den dolayı gusül gerekmez.

  Şehvetten dolayı kadından gelen ıslaklığa ise "kazi" denilmektedir. Bundan dolayı sadece abdest bozulur ancak orucu bozmaz ve gusül gerekmez.

  Boy abdesti dediğimiz guslün dinî ıstılahtaki tanımı, "niyet ederek suyu bedenin tamamı üzerinden akıtmaktır. 1

  A) Guslü Gerektiren Haller

  1. Penisin başı veya kesik penisin geride kalan kısmından baş kadarının vagina ya da makada girdirilmesi halinde bunu yapanlar ergen de olsalar küçük de olsalar, ikisinin de gusletmesi gerekir. Nitekim bu hususta Hz. Âişe validemiz şöyle demiştir: "iki sünnet yeri birbirinin içine girdiğinde gusül yapmak farz olur. Ben ve Resûlullah böyle yaptık.2

  2. Meninin (döl suyunun) akması. Bu durumda gusletmek gerektiğini sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şu veciz ifadeleriyle bildirmişlerdir: "Döl suyunun akmasından dolayı su (yani gusletmek) gerekir. 3

  Uyku veya uyanıklık halinde, lezzet hissi versin vermesin akan meni guslü gerektirir. Uyku halinde meni akması olayına ihtilâm denir, ihtilâm olduktan sonra uyanan kişi, üzerindeki ıslaklığın meni mi yoksa mezi mi olduğu hususunda şüpheye düşerse gusül yapması zorunlu olmaz. Dilerse menidir deyip gusleder, dilerse mezidir deyip temizler ve abdest alır.

  Hanefi mezhebine göre ise bu durumda şüpheye düşen kişinin gusletmesi gerekir.

  3. Hayız veya nifas kanı gören kadın, kanamanın kesilmesini müteakip gusletmelidir. Kanamasız gerçekleşen doğum da nifas hükmündedir. Yani bu durumdaki bir kadının, doğum gerçekleştikten sonra gusletmesi gerekir. Bununla ilgili olarak Hz. Peygamber, Fâtıma bint Ebû Hubeyş'e şöyle demiştir: "Hayız kanı geldiğinde namazı bırak. Kanama sona erdiğinde guslet ve namaz kıl. 4

  4. Müslüman kişinin ölümü. Ölen bir müslümanı yıkamadan mezara gömmek caiz değildir. Ancak şehidler bu hükmün dışında olup onları yıkamak gerekmez. Hz. Peygamber, bineğinden düşüp ölen bir sahâbîyi yıkamalarını ashabına şöyle emretmiştir: "Onu su ve sedir otu ile yıkayın; iki parça bezle de kefenleyin.5

  5. Kâfirin cünüp iken müslüman olması. Ama cünüp değilken islâmiyet'i kabul ederse yıkanması farz değil, sadece mendup olur.

  Şafii mezhebine göre meni necis kabul edilmemekle birlikte mezi ve vedi necistir. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c. I, sh. 109)

  1 Şirbînî, Mugni'l-Muhtâc, 1/212.

  2 Tecrid-i Sarih Tercemesi, 1/203; Buhârî, Gusül, 28; Müslim, Hayız, 87.

  3 Buhârî, Vudû', 34; Müslim, Hayız, 81-83.

  4 Buhârî, Hayız, 19.

  5 Ebû Davud, Cenâiz, 84.

  Büyük Şafii İlmihali Mehmet Keskin 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Şafii mezhebine göre mezi guslü gerektirir mi ve necis midir?

  Reklam  Sevgilimle telefonda konuşurken bile su rengi gibi bişey geliyor 3. 3
  Ziyaretçi
  Safii mehsebine gure mezi gelirse insan cunup olurmu+ Yorum Gönder
zevk suyu orucu bozar mı,  şafii mezhebi,  mezi orucu bozar mı,  şafii mezhebine göre mezi gusül gerektirirmi,  zevk suyu guslü gerektirir mi
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi