Anadolu evleri ...

+ Yorum Gönder
Resimler ve Fotoğrafçılık Bölümünden Anadolu evleri ... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  elifizmir
  Özel Üye
  Reklam

  Anadolu evleri ...

  Reklam  Anadolu evleri ...

  Forum Alev
  Anadolu, tarih boyunca topraklarında yaşamış tüm kültürlerin izlerini doğa koşullarıyla birleştiren sivil mimari örneklerinde zengin bir çeşitlilik sunuyor.

  Tarihin ilk yıllarında avcılıkla geçimini sağlayan insanoğlu kendine korunmak ve sığınmak için mağaraları, dağ kovuklarını seçmişti. Doğanın sunduğu nimetlerin bu kadarla sınırlı olmadığını fark ettiğinde toprağı işlemeye başladı. Tarım ile beraber yerleşik bir hayat sürmek istedi; geçici çözümler yerine kalıcılık ve süreklilik arayışına girdi. Aradığı ne bir saray, ne bir köprü ne de bir kaleydi; sıcak, korunaklı, iklim ve coğrafi koşullara elverişli küçük bir evdi. Böylece mimarinin ilk adımları konutlarla atılmaya başladı.

  Anadolu toprakları ta Neolitik dönemden itibaren gelişen ve değişen bir ev mimarisine tanık oldu böylece. Çatalhöyük örneğinde olduğu gibi birbirine bitişik, dikdörtgen planlı küçük evler neredeyse bir kent oluşturacak kadar çok sayıdaydı. Kapısız ve damlardan girişin sağlandığı bu ker**** evlerden günümüze değin çok yıllar geçecek, ama amaç hep aynı kalacaktı: Doğayla iç içe hatta onun sözünü dinleyen, yalın ama ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte evler...


 2. 2
  mum
  Özel Üye

  Cevap: Anadolu evleri ...

  Reklam  ANADOLU EVLERİ


  Anadolu evleri.jpg

  anadoluevleri.jpg


  Anadolu'daki yerleşmeler, gelenekler, bölgesel veriler, uygulama ilkeleri ve koşullara bağlı olarak biçimlenirler. Bu oluşum ve biçimlenmede Anadolu insanının yaşamının ve toplum yapısının etkisi açıkça görülür.

  Anadolu'daki geleneksel konut yerleşmeleri, planlama ilkeleri ve mekânsal örgütlenmeler açısından benzerlikler gösterir. Bölgesel özellikler yerleşmelerin dağınık ya da toplu dokuda oluşmasında etkendir. Yerleşmelerde yalın ve doğal biçimler etkilidir.

  Geleneksel Anadolu evi dış çevre ve iç çevre olarak ele alınabilir.


  DIŞ ÇEVRE
  Bazen bir çeşme ya da bir dinsel merkezin bulunduğu meydanı çvreleyen sokaklarla oluşan mahalleler yeleşmenin özelliğini yansıtırlar. Sokaklar topografik özelliklere uyar ve genellikle insanla beraber yüklü bir hayvanın geçebileceği ölçektedir. Bazı yerleşmelerde sokak üzerine taşan saçaklar kapalı, samimi ve değişken perspektifli mekân etkileri oluştururlar. Bu organik sokakları bölgesel özelliklere göre bazen ahşap payandalı ya da taş konsollu çıkmaları ile yapı kütleleri, bazen de yüksek bahçe ya da avlu duvarları sınırlar.

  İÇ ÇEVRE


  Bahçe, avlu ve avluyu çevreleyen mekânlardan oluşur. Herşey kullanıcının yaşama biçimi ve günlük eylemlerine göre tasarlanmıştır. Genel özellikler şöyle özetlenebilir:
  • Pratiklik
  • İşlevsellik
  • Çevre koşullarına uyum
  • Çözüme iç mekânla başlayıp dışa doğru geliştirmek ve bütünleştirmek
  • Malzeme ve gereçleri en yakından seçmek
  • Çözümde, strüktürde, görünüşte yalınlık
  • İşlevsel çözümlerin planlamadaki önceliği
  • İç ve dış çevre arasında plan düzeninden doğan sıkı bir ilişki vardır. Zemin kat genelde sokak cephesinde kapalı tutulmuştur. Üst katlarda çıkmalarla sokağa açılır. Evler yaşamın yoğun olarak geçtiği bahçe ya da avluya yönelirler.
  • Evlerin plan şemaları ve kullanılan malzemeler Anadolu'nun değişik bölgelerinde değişik koşul ve bileşenlerde ortaya çıkmaktadır. Bunda iklim, çevresel koşullar, yöresel topografik durum gibi pek çok etken söz konusudur.
  • Yerleşmelerle ilgili bölgesel veriler şu yapım gruplarını karşımıza çıkarmaktadır:
  • Güneydoğu Anadolu'nun taş konut mimarisi
  • Doğu Anadolu'nun ahşap hatıllı taş mimarisi
  • Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tipik ahşap iskeletli ev mimarisi
  • Marmara Bölgesi'nin ahşap konut mimarisi
  • Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kübik düz damlı, taş konut mimarisi
  • Orta Anadolu'nun özellikle Kapadokya yöresine özgü taş ve kerpiç konut mimarisi
  • İç Batı Anadolu ve Orta Anadolu küçük yerleşmelerindeki kerpiç dolgulu ahşap konut mimarisi.

  SAFRANBOLU EVLERİ

  Yaşam biçimi ve geleneklerin, yöresel doğa koşullarıyla birlikte oluşturduğu bir mimari. Safranbolu bir vadi yerleşmesidir. Yamaca yerleşen evler birbirlerini kapamazlar. Evler, sokaklar ve bahçe duvarları birbirini tamamlar. Zemin kat ile bütünleşen bahçe duvarı sokağın devamıdır. Üst katlarda çıkmalar ve geniş saçaklar cepheyi oluşturur. Safranbolu geleneksel nitelikleri koruyan bir yerleşimdir.

  DOĞU KARADENİZ EVLERİ
  Düz arazinin azlığı dağınık yerleşimi ortaya çıkarır. Yöresel malzeme mimarinin oluşmasındaki en önemli etkendir. Ahşap çatkı yapı ve arasındaki dolgu tipik mimeri öğelerdir.

  AKÇAABAT ORTAMAHALLE, TRABZON

  BURSA CUMALIKIZIK
  Taş kaplı sokakları, evlerin üst katlarından taşan çıkmaları, küçük pencereleri ve kafesleri, çıkmaları taşıyan payandaları ile geleneksel bir yerleşimdir. Sokak evin bir parçasıdır, evler üretim ve yaşamın sürdürüldüğü iç avluya açılırlar.

  KULA EVLERİ
  Sokağa taşan çıkmalarıyla, geniş saçaklarıyla, yüksek duvarlarla çevrili iç avlularıyla, değişken sokak perspektifleriyle geleneksel Türk evi özelliklerini taşıyan bir yerleşim.

  BODRUM EVLERİ
  Beyaz badanalı dış duvarları, küçük pencereleri, yüksek bahçe duvarlarından sarkan çiçekleri, dar, gölgeli taş kaplı sokakları ile tipik bir Akdeniz mimarisi.

  KAŞ EVLERİ
  Dar sokakları, karakteristik evleri ve tarihi eserleri iç içe olan, Akdeniz kıyısında küçük bir yerleşim. Beyaz badanalı dış duvarlar, ahşap çıkmalar, küçük pencereler, cephedeki arşitrav tipik mimari öğelerdir.

  HARRAN EVLERİ
  Taş, toprak gibi yöresel malzemeyle üretilmiş birim konutlardan oluşan bir yerleşim. Birkaç konut birimi bir ailenin yaşadığı bütünü oluşturur.

  MARDİN EVLERİ

  KAPADOKYA EVLERİ

  KAPADOKYA, UÇHİSAR

  KAPADOKYA, AVCILAR

  TİPİK BİR GÜZELYURT EVİ
  (GÖRÜNÜŞ, PLAN, KESİT)
  Kaynak: Günay, Reha, Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Kültür Bakanlığı Yayını, No: 456, Ağustos 1981.
  Küçükerman, Önder, Turkish House, Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi, T.T.O.K. Yayını, 3. Basım, 1988.
  Sözen, Metin ''Anadolu Türk Mimarisi'', Anadolu Uygarlıkları, Cilt 5.
  Ünver, S., Eldem, S.H., Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı, T.T.O.K. Yayını, 1970.

  Kaynak: imece.org
  Zafer Akdemir - Metin Keskin+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi