Flash Kodları Arşivi

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Webmaster ve HTML-PHP-ASP-JAVA Bölümünden Flash Kodları Arşivi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  ORKUN
  Usta Üye
  Reklam

  --->: Flash Kodları Arşivi

  Reklam  Sağ Tuş Engelleme


  Kod:
  fscommand("showmenu", "false");
  Not: bu kodu sahnede herhangi bir leyerın 1.frame'ine eklemeniz yeterli
  ForumAlev --->: Flash Kodları Arşivi

 2. 14
  ORKUN
  Usta Üye
  Tarih Ve Saat Yapımı

  Kod:
  onClipEvent(enterFrame) {
  	zaman=new Date();
  	dakika=zaman.getMinutes();
  	saat=zaman.getHours();
  	saniye=zaman.getSeconds();
  	ay=zaman.getMonth()+1;
  	gun=zaman.getDate();
  	sene=zaman.getFullYear();
  	saat=gun+"/"+ay+"/"+sene+" "+saat+":"+dakika+":"+saniye
  }
  Not:Ilk önce 00/ 00/00 00:00:00 yapip f8 basip movie clip yapin properties de varible yi saat yapin sonra kodlari movie yaptiginiz yere gelin actions su kdolari yaziniz 3. 15
  ORKUN
  Usta Üye
  Flash ile sql bağlantısı

  Kod:
  var bag = new LoadVars();
  bag.onLoad = yazdir;
  function yazdir() {
  
  // buraya istenen kod gelecek
  // ve php dosyasındaki verileri " this.degisken " olara kulancaz
  // örneğin :  
  // yazi.text = this.phpyazi
  
  }
  bag.sendAndLoad("baglanti.php",bag,"POST");
 4. 16
  ORKUN
  Usta Üye
  Tıklanan Alanın Kordinatlarına Yönelen Nesne

  Kod:
  var baslangicx:Number = top._x;
  var baslangicy:Number = top._y;
  var hiz:Number = 0.3;
  	
  onEnterFrame = function() {
  var tx:Number = (top._x-baslangicx)*hiz;
  var ty:Number = (top._y-baslangicy)*hiz;
  top._x -= tx;
  top._y -= ty; }
  	
  onMouseDown = function() {
  baslangicx = _xmouse;
  baslangicy = _ymouse; }''www.frmalev.com''
  Not: Sahneye bir nesne ekleyin örneğin daire.ınsert > new symbol diyerek movieclip seçeneğini işaretleyin.altta ınstance name kısmına top yazın ve ilk frameye sağ tıklayıp action deyin,kodları yazın.

 5. 17
  ORKUN
  Usta Üye
  Hava Durumu
  Kod:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html xml:lang="tr-tr" lang="tr-tr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:web="urn:schemas-microsoft-com/web"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="g-link" content="2000;;500" /><meta http-equiv="pics-label" content="(pics-1.1 &quot;http://www.icra.org/ratingsv02.html&quot; comment &quot;Single file v2.0&quot; l gen true for &quot;http://havadurumu.tr.msn.com&quot; r (nz 1 vz 1 lz 1 oz 1 cz 1) &quot;http://www.rsac.org/ratingsv01.html&quot; l gen true for &quot;http://havadurumu.tr.msn.com&quot; r (n 0 s 0 v 0 l 0)" /><title>MSN Hava Durumu</title><style type="text/css" xmlns="">@import url("http://stc.msn.com/br/gbl/css/5/GTL_SiteGeneric.css");@import url("http://stc.msn.com/br/intl/INTLChannels/css/11/INTLChannel.css");@import url("http://stc.msn.com/br/intl/INTLChannels/css/11/ArticleAndPhotoGallery.css");</style><!--[if IE 7]><style type="text/css" xmlns="">@import url("http://stc.msn.com/br/intl/INTLChannels/css/3/INTLChannel_ie7.css");@import url("http://stc.msn.com/br/intl/INTLChannels/css/2/ArticleAndPhotoGallery_ie7.css");</style><![endif]--><!--[if IE]><style type="text/css" xmlns="">@import url("http://stc.msn.com/br/gbl/css/5/ie.css");</style><![endif]--><!--[if lt IE 5.5000]><style type="text/css" xmlns="">@import url("http://stc.msn.com/br/gbl/css/5/ie5.css");@import url("http://stc.msn.com/br/gbl/css/4/ie5.css");</style><![endif]--><script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/gbl/js/3/mozcompat.js"></script><script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/gbl/js/1/report.js"></script><script type="text/javascript" src="http://ads1.msn.com/library/dap.js"></script><script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/gbl/js/3/navigation.js"></script><script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/gbl/js/4/gtracking.js"></script><script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/intl/INTLChannels/js/1/Global.js"></script></head><body><div id="reporting"><img id="ctag" width="1" height="1" alt="" src="http://c.msn.com/c.gif?di=3485&amp;pi=33227&amp;ps=10449&amp;tp=http://havadurumu.tr.msn.com/&amp;rf=http://tr.msn.com/" /><div id="omni" xmlns:CP.Request="urn:CP.Request"><script type="text/javascript">var s_account='msnportatrweather';</script><script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/om/js/s_code.js"></script><script type="text/javascript">s.linkInternalFilters='javascript:,Weather';s.pageName='MSN Hava Durumu';s.server='havadurumu.tr.msn.com';s.prop1='Weather';s.prop2='tr-tr';s.channel='Weather';s.prop22='False';s.prop25='01:01:1994';s.prop26='m';var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code);</script><script type="text/javascript"><!--if(navigator.appVersion.indexOf('MSIE')>=0)document.write(unescape('%3C')+'\!-'+'-')//--></script><noscript><div><img src="http://msnportatrweather.112.2O7.net/b/ss/msnportatrweather/1/H.1--NS/0" height="1" width="1" alt="" /></div></noscript></div></div><div id="wrapper" class="page7 region9"><div id="head"><div class="parent chrome6 single1"><div class="child c1 first"><div class="msnhead1 cf"><div class="network"><div class="primary dMSNME_1"><form action="http://search.msn.com.tr/results.aspx" method="get"><div><label accesskey="s" for="q">Web Search:</label><input type="text" id="q" name="q" size="20" maxlength="150" /><input type="hidden" name="FORM" value="MSNH" /><input type="submit" class="button" name="submit" size="20" value="Ara" /></div></form><ul><li class="first"><a href="http://hotmail.com">Hotmail</a></li><li class="last"><a href="http://messenger.live.com">Messenger</a></li></ul></div><div class="site"><a href="http://www.msn.com.tr"><img src="http://sc.msn.com/global/c/lgpos/MSFT_pos.gif" alt="MSN Giriş Sayfası" class="logo" height="35" width="118" /></a><a href="http://havadurumu.tr.msn.com" class="name">Hava Durumu</a></div><div class="secondary empty"></div></div></div></div></div></div><div id="page"><div id="nav"><div class="parent chrome6 single1"><div class="child c1 first"><div class="nav3 cf"><ul><li class="first"><a href="http://havadurumu.tr.msn.com/weather_europe.aspx">Avrupa'da Hava Durumu</a></li><li class="last"><a href="http://havadurumu.tr.msn.com/weather_world.aspx">Dünya'da Hava Durumu</a></li></ul></div></div></div></div><div id="content"><div id="subhead"></div><div id="area1" class="region6"><div class="parent chrome1 gt1_01"><div class="child c1 weather"><div class="forecaweather"><OBJECT type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100%" height="290"><PARAM NAME="movie" VALUE="http://weather.eu.msn.com/f5/loader19.swf?lang=TR&amp;mode=country&amp;continent=Europe&amp;country=TR&amp;flag=yes"></PARAM><PARAM NAME="wmode" VALUE="opaque" /><PARAM NAME="quality" VALUE="high" /><PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF" /><EMBED quality="high" bgcolor="#FFFFFF" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" height="290" width="100%" src="http://weather.eu.msn.com/f5/loader19.swf?lang=TR&amp;mode=country&amp;continent=Europe&amp;country=TR&amp;flag=yes"></EMBED></OBJECT></div></div></div></div><div id="area2" class="region4"></div><div id="area3"></div><div id="area4" class="region6"></div><div id="area5" class="region4"></div><div id="subfoot"></div></div></div><div id="foot"><div class="parent chrome6 single1"><div class="child c1 first"><div class="msnfoot1 cf"><ul class="primary"><li class="first"><a href="http://privacy2.msn.com/tr-tr/default.aspx">Gizlilik Bildirimi </a></li><li><a> <li class="last"><a class="secondary"><li class="first"><a href="http://www.msn.com.tr/yardim">Yardım </a></li></ul><div class="copyright"><span>© 2007 SaYbOoRt</span></div></div></div></div></div></div><script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/gbl/js/3/ieminwidth.js">
  </script>
  </body>
  </html>


 6. 18
  biyosime
  Yeni Üye
  Ortak teşekürler ... İhtiyacım vardı bu kodlara...

 7. 19
  Ziyaretçi
  çokl güzel paylaşım işime yaradı

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
flash kodları,  flash kodlar,  flash kodlari,  flas kodları,  flash kod
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi