ALLAH (c.c.) yazısı

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İman Bölümünden ALLAH (c.c.) yazısı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  suleyman75
  Üye
  Reklam

  ALLAH (c.c.) yazısı

  Reklam  ALLAH (c.c.) yazısı

  Forum Alev
  allah-ile-ilgili-yazi.jpg

  ALLAH (c.c.) Yazısı
  Açıklama:
  İslam (Arapça:الإسلام) (el- islām) tek tanrılı (monoteistik) ibrahimi bir dindir. S-L-M kökünden türemiştir. Bu kökün yaygın olarak kabul edilen iki anlamı vardır. Bunlar: i) barış ve esenlik, ii) boyun eğmek, itaat etmek (Allah'a teslim olmak)'tır.

  İslam ,Kuran'ı anlayış bakımından iki şekilde tarif edilmiş,bazı ilmi kelam alimleri İslamın Hz.Muhammede gelen bir din olduğu görüşünü savunmuş bu görüş geniş kitlelerce kabul edilmiştir.Tasavvuf ehli İslamın Hz.Adem peygamberden kıyamete kadar gelmiş tek din olduğunu bütün peygamberlerin İslamiyet üzere gönderildiklerini hangi peygambere tabi olunur ise onun ismi ile anılacağı Muhammedi,İsevi,Musevi gibi görüşünü savunmuş ve tasavvufi bakışı böyle şekillendirmişlerdir.
  İman: İslam dinine göre kişinin iflah olması (kurtuluşa erebilmesi) için îmân etmesi gerekir.

  Allah'a Îmân Tevhid, yânî Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Hz.KURAN

  Allah'ın yaratıcı, mülkün sâhibi, yaratılmışların bütün işlerini yürüten ve âlemlerde yegâne tasarruf sâhibi olduğuna inanmaktır. Allah'ın gerçekten ibâdet edilmeyi hak eden ilâh, onun dışında ibâdet edilen her şeyin ise batıl olduğuna inanmak. Kuran'da ve Muhammed'in sünnetinde bildirdiği üzere,en güzel isimlerin (esma'ul husna) Allah'a ait olduğuna inanmak.

  Melekler'e Îmân Meleklere inanmaktır. Buna göre: Melekler, Allah'ın yalnız ona ibâdet etsinler ve onun emirlerini yerine getirsinler diye yarattığı üstün kullarıdır. Nur'dan yaratılmışlardır. Allah onlara özel görevler vermiştir. Büyük Meleklerden Cebrail, Allah'ın katından peygamberlere vahiy (mesaj/kitap) indirmekle; Mikail, Doğa olayları ile; İsrafil, Kıyamet günü ve yeniden diriliş günü sura üflemekle; ölüm meleği olan Azrail, hayatı sona erdirmekle görevlidir.

  Kitaplara Îmân Allah'ın peygamberlerine içinde doğru yolu, iyiliği ve kurtuluşu gösteren kitaplar indirdiğine hepsinin Allah kelamı olduğuna inanmak.Allahın zatına Ait olan kitapların aslını,yine kendisinin muhafaza edeceğine inanmak. Hz.Muhamede indirilen Kuran Mûsâ peygambere indirilen Tevrat Îsâ peygambere indirilen İncil. Dâvûd peygambere verilen Zebur. İbrâhîm peygamberin sahifeleri (Suhuf)...

  *Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.”(Bakara suresi)136 -Hz.KURAN

  Peygamberlere Îmân Allah'ın peygamberler gönderdiğine ,İlk peygamber Hz.Adem ile son Peygamber Hz.Muhammed arasında gelen sayıları Allah'a malum bütün peygamberlere Aralarında hiçbir fark gözetmeksizin inanmak.

  * "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Bakara suresi285)

  İbadet: İslam'da ibadetler çok çeşitlidir ve dindeki durumları farklıdır. İslam'da kişi yaptığı her ibadet ile sevap kazanırken, şart olmasına rağmen yapmadığı ibadetler ile günaha girer. Kur'an'da İnananların yapması emredilen eylemler farz hükmündedir.

  İbadetin İslam akidesinin bir parçasını teşkil edip etmediği tartışılmıştır. Matüridiyye mezhebine göre ibadet imanın ve dolayısıyla akidenin bir parçası değildir; kişinin ibadetlerini aksatması veya ibadet etmemesi onu dinden çıkarmaz. Bununla birlikte kişinin bağlılığının azalabileceği ve imanının daha hassaslaşacağı (korumasız bir hale geleceği) benzeri bir fikir de sık sık öne sürülür. Selefiyye mezhebine göre ibadet imanın bir parçasıdır ve ibadet etmeyen kişi Mümin (yani inanan) sayılamaz. Buradan hareketle ibadetin seviyesine göre kişinin imanının artıp azalabileceği fikri de ortaya atılmıştır. Kur'an'da ibadetin imanın bir parçası olduğuna dair bir ifade yoktur. İbadetin imanın bir parçası olmadığını savunan alimler ve mezhepler Kur'an'da geçen Müslüman ve Mümin ayrımına dikkat çekmişlerdir. 2. 2
  ZİREGÜL
  Bayan Üye

  Cevap: ALLAH (c.c.) yazısı

  Reklam  Allah'ın dini birdir. Bazı alimler bu görüş üzerine ilk insandan itibaren aynı din üzerine bir çok peygamber gönderildiğini ve aslında emredilen bir tek din olduğunu savunmuşlardır. Bazılar ise İslamiyetin peygamber efendimize geldiğini savunmaktadırlar.+ Yorum Gönder
allah c.c yazısı arapça
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi