İslamdan Önceki Dönem ve Peygamberimizin Ataları

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve İslam Tarihi Bölümünden İslamdan Önceki Dönem ve Peygamberimizin Ataları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  tersinim
  Yeni Üye
  Reklam

  İslamdan Önceki Dönem ve Peygamberimizin Ataları

  Reklam  İslamdan Önceki Dönem ve Peygamberimizin Ataları

  Forum Alev
  KAYNAKLAR

  Kuran-ı Kerim ve tefsirleri
  Sahih Hadisler
  İnciller

  = = =

  FAYDALANDIĞIMIZ ESERLER

  Abdullah Aydemir=İslami kaynaklara göre peygamberler
  Ahmet b.Hanbel=Müsned
  Ahmet Cevdet Paşa= Kısas-ı Enbiya
  Belâzuri=Ensabu' Eşraf
  Beyhaki=Delailin Nübüvve
  Beyhaki=Sünen
  Bünyamin Ateş= Peygamberler tarihi
  Buhari=Sahih
  Büyük İslam Tarihi (Kurul)
  Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
  Ebul Ferec ibn.Cevzi=El Vefa
  Ebul Fida=Elbidaye vennihaye
  Ebu Nuaym=Delailün Nübüvve
  Diyarbekri=Hamis
  Halebi=İnsanüluyun
  İbn.Abdulberr=İstiab
  İbn. Esir=Kâmil
  İbn. Haldun=Tarih
  İbn.İshak-İbn. Hişam= Sîre
  İbn.Kayyım=Zadülmead
  İbn. Kesir= Kuran tefsiri
  İbn. Sa’d=Tabakat
  İbn. Seyyid=Uyûnul Eser
  İmam-ı Gazali= İhya
  Kastalani=Mevahibülledüniyye
  Maurice Bucaille=Müsbet ilim yönünden Tevrat, İnciller ve Kuran
  Muhammet Hamdi Yazır=Hak dini, Kuran dili
  M.Asım Köksal=İslam Tarihi
  M.Asım Köksal=Peygamberler tarihi
  Müslim=Sahih
  Taberi=Tarih
  Yakubi=Tarih
  Zehebi=Tarih-ül İslam

  = = =

  Gönlünün Allah ve Peygamber sevgisiyle dolu, dolu olduğunu iyi bildiğim ve bu konu da pek çok kişiyle birlikte şahadette bulunabileceğim dünyalar güzeli, Cennetmekan pek sevgili anneciğime ithaf olunur.

  Lütfen onun ve ahrete intikal etmiş diğer Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına bir FATİHA okuyunuz.
 2. 2
  tersinim
  Yeni Üye

  Cevap: İslamdan Önceki Dönem ve Peygamberimizin Ataları

  Reklam  NİÇİN CAHİLİYE DÖNEMİ?

  Cahiliye dönemini yazmaya karar verdiğimiz ve bu konuda bilgiler toplamaya başladığımızda ziyaretimize gelen bir dostumuz:

  -Niçin cahiliye dönemi? Diye sormuştu.

  Bizde ona:

  -İnen nurun gücünü, yüceliğini ve büyüklüğünü anlamak için, içinden çıktığı ortam karanlığının kesafetini bilmek gerekir diye cevap vermiştik.

  Hz. Muhammed’in (a.s.) hayatını araştırdığımız sıralarda; gelmiş geçmiş ve gelecek En Büyük İnsana, özellikle batılı müsteşriklerce insafsızca saldırıldığını görmüş ve çok üzülmüştük.

  Bu kişiler yaşadıkları dönemlerde geçerli olan yasalar, kurallar, âdetler, gelenek ve görenekler çerçevesinde fakat Onun yaşadığı dönem şartlarını göz önüne almadan Hz. Muhammed’i (a.s.v) değerlendiriyorlar, bu değerlendirme sonuçlarına göre yargılıyorlar ve O Mübarek İnsanı haksız bir biçimde suçluyorlardı.

  Fakat yaşanan devirlerdeki farklıklar, o devirlerde yapılan aynı davranışları bile daha değişik şekillerde yorumlamayı gerektirmekteydi.

  Bir dönemde gayet normal ve önemsiz karşılanan davranış ve tutumlar, bir başka dönemlerde çok önemli olabiliyordu.

  Dolaysıyla bir kişinin hayatı inceleniyorsa her şeyden önce o kişinin yaşadığı devrin sosyal, ekonomik ve siyasal durumlarını; âdetlerini, gelenek ve göreneklerini çok iyi bilmek gerekiyordu.

  Hayatı incelenen kişinin hayatının yorumu ancak bu bilgiler doğru tartılıp, değerlendirildikten, irdeledikten sonra mümkün olabilecekti.

  Bu konuda incelediğimiz bazı eserler bizde; sanki Arap ırkını hor ve hakir görmek, küçük düşürmek için her şeyin yapıldığı, en küçük bir fırsatın dahi kaçırılmağı; âdet, gelenek ve göreneklere göre oluşan davranışları olumsuz yönde yorumlayarak mübalağaya kaçıldığı, olumlu yönlerinin görmezlikten, bilmezlikten gelinerek ilim kurallarına uymayan kasıtlı davranışlar içine girildiği, insafsız denebilecek bir şekilde eleştirildiği gibi bir yargının oluşmasına neden oldu.

  Sanki bu eser sahipleri Arap ırkını hor ve hakir görerek, içinden çıkıp olan gelmiş, geçmiş ve gelecek En Büyük İnsanı hor ve hakir görme, küçük düşürme gayretleri içindeydiler.

  Biz bu konuda tamamen objektif davranmaya çalıştık. Bilim kuralları dışına çıkmamaya özen gösterdik.

  Cahiliye Dönemi ismini verdiğimiz bu ikinci kitabımızda da Kuran-ı Kerim, İnciller ve ve sahih hadisler dayanaklarımız oldu. Aralardaki boşlukları muteber bildiğimiz kitaplardan derlediğimiz bilgilerle doldurduk.

  Objektif ve doğru bilgilerle hazırladığımızı inandığımız bu kitabımızın Cahiliye Dönemini doyurucu ve doğru bir şekilde anlatıp, tanıtan bir eser olması için elimizden gelen her şeyi yaptık.

  Gerçekleri ört bas ederek peygamberimizi koruma gibi bir gayret içinde bulunmadık.

  Peygamberimiz o kadar büyük ve Mübarek Bir Kişidir ki hiçbir faninin korumasına ihtiyacı yoktur.

  Doğru bilgilere ulaşıldıkça Onun büyüklüğü ve yüceliği daha iyi anlaşılacaktır. Bu konuda en ufak bir şüphemiz dahi yoktur.

  Rabbimin bu çalışmamızı da hayırlara tebdil etmesini can-ı gönülden dilerim.

  Hüdai ÇAKMAK
+ Yorum Gönder
peygamberimizden önce arapların yaşadığı dönem
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi