Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir?

  Reklam  Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir?

  Forum Alev
  Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir?
  Soru: Kıyâmet ne zaman kopacaktır, belli başlı alâmetleri var mıdır?
  Cevap: Kıyâmetin ne zaman kopacağı bildirilmemiş, (Onu ancak Allah bilir) buyurulmuştur. (A'râf 187, Ahzâb 63) Kıyâmetin kopmasına yakın çeşitli alâmetler çıkacaktır. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki: (Rabbinin ba'zı âyetleri [alâmetleri] geldiği gün, önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış olana, o günkü îmânı fayda vermez.) [En'âm 158] Ba'zı âyetlerden maksat, Güneş'in batıdan doğması gibi Kıyâmet alâmetidir. &127On büyük alâmet çıkmadıkça Kıyâmet kopmıyacağı hadîs-i şerîfle bildirmiştir.
  Büyük alâmetler
  1-
  Mehdî gelecektir. Babası Abdullah, annesi Âmine'dir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.) [Ebû Nuaym]
  2- Deccâl gelecektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Deccâl çıkınca, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrı olduğuna inananın îmânı gider.) [İbni Ebî Şeybe]

  3-
  Hz. Îsâ gökten inecektir. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki: (Allah'ın resûlü Meryem oğlu Îsâ'yı öldürdük dedikleri için yahûdîleri la'netledik. Onlar Îsâ'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine Îsâ gibi gösterildi.) [Nisâ 157] Hz. Îsâ göğe kaldırılmıştır. (Nisâ 158) (Elbette o [Hz. Îsâ'nın Kıyâmete yakın gökten inmesi], Kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61-Tibyân]
  4-
  Dâbbet-ül-arz çıkacak. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: (Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur.) [F. Fevâid] Bu hayvandan Kur'ân-ı kerîmde de bahsedilmektedir. (Neml 82)

  5-
  Ye'cüc ve me'cüc çıkacaktır. Ye'cüc-me'cüc seddi yıkıp çıkar. (Enbiyâ 96)
  6-
  Duman çıkacaktır. Yeri göğü duman kaplar. (Duhan 10)
  7-
  Güneş batıdan doğacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Güneş batıdan doğmadıkça Kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân ederse de fayda vermez.) [Müslim]
  8- Ateş çıkacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Hicâzdan çıkan ateş, Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim]

  9- Doğu, Batı ve Arabistan'da ay tutulacak ve yer batması olacak
  . (B.Arifin)
  10- Kâ'be yıkılacaktır.
  (T.Kurtûbî) Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz, apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur. Kıyâmetin küçük alâmetleri ile ilgili hadîs-i şerîflerden ba'zıları şöyle: (Ticaret çoğalır, izinsiz ticâret yapılmaz.) [Müslim] (Erkekler azalır, kadınlar çoğalır, zinâ artar.) [Buhârî] (Çalgı her yere yayılır, zaptiye, gammaz ve gıybetçi çoğalır.) [Beyhekî] (Câmiye giren iki rek'at namaz [tehiyyet-ül mescid] kılmaz.) [Taberânî] (Sadece tanıdıklara selâm verilir. Yazarlar çoğalır.) [Hâkim] (İlim kalkar, cehâlet, anarşi ve ölüm çoğalır.) [İbni Mâce] (Zengine malı için ta'zim edilir. Esnaf, ölçü ve tartıda hîle yapar. Köpek beslemek, evlâd yetiştirmekten câzip gelir. Veled-i zinâ çoğalır.) [Taberânî] (Fırat'ta bir altın define çıkar. Görenler ondan bir şey almasın!) [Buhârî] (Ehli olmayana iş verilir.) [Buhârî] (Ulema, halkın istediği yönde fetvâ verip, helâla haram, harama helâl derler, Kur'ânı ticârete âlet ederler.) [Deylemî] ("Şu kabirdeki ben olsaydım" denmedikçe Kıyâmet kopmaz.) [Müslim] (Kötü iyi, iyi kötü gösterilmedikçe, Kıyâmet kopmaz.) [Harâitî] (Zelzele, fitne, katillik artmadıkça, Kıyâmet kopmaz.) [Buhârî] (Lûtîlik mubah sayılıp, taş yağmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Deylemî] (Kardeşler farklı dinden olmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Deylemî] (Şerliler dünyaya hâkim olmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [İbni Mâce] (Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyâmet kopmaz. Yahudilerin gizlendiği taş ve ağaç, "Yahudi arkamda gel öldür" diyecektir.) [Müslim] (Yırtıcı hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Tirmizî] (Allah diyen müslüman kaldığı müddetçe Kıyâmet kopmaz.) [Müslim] (Kıyâmet, yalnız kötüler üzerine kopar.) [Buhârî, Müslim]
  Diğer alâmetler
  Hadîs-i şerîfle bildirilen diğer alâmetlerden ba'zıları:
  1- Emânete riâyet kalkar.
  2- Kötüler söz sahibi olur.

  3-
  İçki ve tefecilik âşikâr olur.

  4-
  Zekât verilmez.
  5- Hanıma uyulur, anneye isyân edilir.
  6- Kur'ân-ı kerîm tegannî ile okunur.

  7-
  Zararından korunmak için herkese müdâra edilir.
  8- Gençler fâsık olur.

  9
  - Sonra gelenler, önceki âlimleri câhillikle suçlar.
  10-
  Bid'atler yayılır.
  11-
  Bilgin denilenlerde, zerre kadar îmân olmaz.
  12-
  İslâma uymak ayıp sayılır, hor görülür.
  13-
  Herkese iyilik edenler ahmak sayılır.
  14-
  İslâma uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
  15-
  Mescidlerde fâsıkların sesi yükselir.
  16-
  Emr-i ma'ruf ve nehy-i münker kalkar.
  17-
  Günâha teşvik artar. İyiliğe mâni olunur. İbni Ömer hazretleri buyuruyor ki: Kıyâmet alâmetleri zuhur edince dine daha çok sarılmalıdır!
  Bunlardan birkaçı şöyle
  :
  1- Âlimler ilmi, para karşılığı öğretir.
  2- Akrabalık münâsebetleri kopar.
  3- Ana-babaya isyân edilir.
  4- İyiler azalır.
  5- Dünya menfaati için din âlet edilir.
  6- Binalar yükselip heva-i nefse uyulur.

  7
  - İltimas, rüşvet çoğalır.
 2. 2
  Gölge Adam
  Usta Üye

  --->: Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir?

  Reklam  Kıyâmet ne zaman kopacaktır, belli başlı alâmetleri var mıdır? 3. 3
  mumsema
  Özel Üye
  Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir? ile ilgili

  KIYÂMET

  Sözlükte "dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allah huzurunda saygıyla duracakları gün" anlamlarına gelen kıyâmet, dinî kavram olarak, Yüce Allah'ın ezelde takdir ettiği zaman gelince, dünyadaki bütün canlıların ölmeleri, sonra bütün ölmüşlerin Allah tarafından diriltilmeleri, mahşer yerinde toplanmaları, hesaba çekilmeleri ve dünyadaki işlerinin karşılıklarının verilmesidir.
  Kur'ân-ı Kerim'de kıyâmet anlamına gelen başka ifâdeler de vardır. Bunlardan "yevmu'l kıyamet" (kıyamet günü) 70, "âhiret" 26, "ğâşiye" 2, "saat" 42, "hâkka" 2, "kâri'a" 4, kulakları sağır eden gürültü anlamına gelen "sâhha" bir ve dönülüp gidilecek yer anlamına gelen "me'âd" bir, herkesi ve herşeyi kuşatacak büyük felâket anlamına gelen "et-tâmmetu'l-kübrâ" bir, ansızın kopacak olan kıyamet anlamına gelen "vâkıa" bir yerde olmak üzere toplam yüz elli ayrı yerde geçmektedir.
  Yine Kur'ân'da kıyâmetin kesin olduğu ve yakın bulunduğu (İsra, 17/51) şiddet ve dehşeti hakkında bilgi verilmektedir. Kıyâmet ve onunla ilgili diğer haller îmân konusunu da ilgilendirdiğinden bu hususa işaret eden âyetler daha çok Mekke'de nazil olmuştur. Bu âyetlerin bir kısmında konunun önemine dikkat çekmek için kıyâmet gününe yemin edilmektedir (Kıyâme, 75/1). Ay'ın ve Güneş'in bir araya toplanıp, insanın kaçacak yer arayacağı bildirilmekte (Kıyâme, 75/9-10), kıyâmetin büyük bir sarsıntıyla peş peşe iki kez geleceği, emzikli kadınların bile çocuklarını atacağı, göğün yarılıp, yıldızların dökülüp saçılacağı, insanın anasından, babasından, eşinden, çocuğundan kaçacağı, kabirlerin içindekilerini dışarı atacağı, dağların renkli pamuklara döneceği, herkesin yaptığının karşılığını-zerre kadar bile olsa-göreceği anlatılmaktadır (Hac, 22/1, 2; Kıyâme, 75/1, 15; Mürselât, 77/7,19; Nebe'; 78/38,40; Nâzi'at 6/9, 34, 42; Abese, 80/33,42; Tekvîr, 81/1,13; Mutaffifin, 83/1, 15; Zilzal, 99/1,8; Kâri'a, 101/1,11).
  Kıyâmet İsrafil adındaki meleğin sura üfürmesiyle başlayacaktır. Buna nefha-i ulâ denir. Bunun olabilmesi için yeryüzünde hiçbir iyi insanın kalmaması gerekir. Bu hususta bir hadiste şöyle buyurulmuştur. "Kıyâmet ancak kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacaktır." (Müslim, Fiten, 131). İsrafil ikinci kez sura üfürünce, bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. Buna da ikinci nefha denilmektedir. (F.K.)
  Kıyâmetin alametleri: Kıyâmetin ne zaman kopacağı bilinmemekle birlikte Hz. Peygamber, o ana işaret eden bazı önemli olay ve belirtiler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu işaretler büyük ve küçük olmak üzere iki kategoride gösterilmiştir. Kıyâmetin küçük alametleri olarak, din ve inanç hakında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokça içilmesi, fitne, öldürme ve kargaşanın çoğalması, maddî refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması, Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi olayları saymak mümkündür.
  Büyük alametler ise şu hadiste bildirilmiştir: "On alamet meydana gelmedikçe kıyâmet kopmaz. Deccal'ın çıkışı, Hz. İsâ'nın yeryüzüne inmesi, Ye'cuc ve Me'cucun çıkışı, Dâbbetü'l Arz'ın çıkışı, güneşin batıdan doğması, doğuda, batıda ve Arap yarım adasında meydana gelmek üzere yerin batışı, duman ve insanları mahşer yerine sürecek olan ve Aden çukurundan çıkan bir ateşin zuhuru." (Müslim, Fiten, 13). Bu hadiste geçen alametlerin hepsi Kur'an'da yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu alametlerin tahakkuku konusunda İslâm bilginleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Her biri için ilgili kaynaklara başvurulması gerekmektedir.+ Yorum Gönder
ömer çelakıl kıyamet nezaman kopacak,  ömer çelakıl kıyamet alametleri,  aden çukuru nerde,  kıyamet alametleri nessa man kopacak
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi