Allahtan kork deniliyor. Sevmek korkmaktan daha iyi değil midir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Allahtan kork deniliyor. Sevmek korkmaktan daha iyi değil midir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Allahtan kork deniliyor. Sevmek korkmaktan daha iyi değil midir?

  Reklam  Allahtan kork deniliyor. Sevmek korkmaktan daha iyi değil midir?

  Forum Alev
  Allahtan kork deniliyor. Sevmek korkmaktan daha iyi değil midir?
  CEVAP

  Allahtan korkmak, bir zâlimden korkmak gibi sanılmasın! Bu korku, saygı ve sevgi ile karışık olan bir korkudur. Aşıkların maşuklarına karşı yazdıkları şiirlerde, böyle korku içinde olduklarını bildiren beyitleri az değildir. Maşukunu kendinden pek yüksek bilen bir aşık, kendini o sevgiye layık görmiyerek, hislerini böyle korku ile anlatır.
  İnsan, sevdiği kimseyi, herhangi bir şekilde üzmekten korkar. Allahü teâlâyı ise, herkesten çok sevmek gerekir. Allahı çok seven bir kimse, herhangi bir yanlış iş yapıp Onu üzerim diye korkmaz mı? Bizleri yoktan var eden ve çeşitli nimetler ihsan eden Rabbimizi elbette sevmek gerektiği gibi, bu sevgiyi kaybetmekten de çok korkmak gerekir.
  Müslüman, Allahü teâlâya karşı küçülmeyi en büyük şeref bilir. İşte bu fark, korkunun kıymetli olduğu ince bir noktadır. İnsan ne kadar olgunlaşsa, Allaha olan sevgisi de, o nisbette sağlam olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Suheyb ne iyi bir kimsedir. Allahtan korkmasaydı da, yine hiç günah işlemezdi.) [İbni Kuteybe]
  İnsanlardan Allah korkusunu kaldırarak, Allahü teâlâyı yalnız ihsan sahibi sanmak ve kulların dertlerine, sıkıntılarına deva olacak, şefkat ve himaye halinde düşünmek, reformculara Avrupa hıristiyanlarını taklid etmekten gelmektedir. Çünkü hıristiyanlar, böyle inanırlar. Allahü teâlâdan korkmamak, Onu, kanunlarını yürütmeye gücü yetmeyen bir hükümet gibi aciz, yahut çocukların yalnız arzularını yaparak, onları şımartan ana-baba gibi beceriksiz tanımak olur.
  Huzura uçuran kanat

  Allah korkusu ve Allah sevgisi, insanları saadet ve huzura kavuşturan iki kanat gibidir. Allahü teâlânın emrine riayet eden mümin Rabbini çok sever. Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki: (İman edenlerin Allah sevgisi çok sağlamdır.) [Bekara 165]
  Kişinin, bilmediği şeyi sevmesi ve korkması mümkün değildir. Allahı çok seven ve Onu iyi tanıyan, Allahtan çok korkar. Allahı en iyi tanıyan da Peygamber efendimiz olduğuna göre, en çok korkan da elbette Odur. Nitekim buyuruyor ki: (İçinizde Allahtan en çok korkan benim.) [Buharî]
  Peygamberlerden sonra Allahı en iyi tanıyan, onların varisi olan âlimler ve onlara yakın olanlardır. Kur'an-ı kerimde de mealen buyuruluyor ki: (Allahtan, kulları içinde, ancak âlimler korkar.) [Fatır 28]
  (Allaha ve Resulüne itaat edip Allahtan korkan ve sakınanlar; Kıyamette kurtulan işte bunlardır.) [Nur 52]
  (Allah katında en kıymetliniz, ondan çok korkup sakınanınızdır.) [Hucurat 13]
  Allahü teâlâdan yalnız mümin korkar. Yani Allah korkusu imandandır. Çünkü (Eğer iman etmişseniz, onlardan değil benden korkun) buyuruluyor. (Al-i İmran 175)
  Allah korkusu, rızık için de çok faydalıdır. Peygamber efendimiz, (Allah korkusunu kendine sermaye edinenin rızkı, ticaretsiz ve sermayesiz gelir) buyurup, [Talak suresinin] (Allahtan korkana, Allah bir çıkış yolu ihsan eder, ummadığı yerden rızkını gönderir) [mealindeki 2.ve 3.] ayetlerini okudu. (Taberânî)
  Müminun suresinin, (Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kalbleri korku ile çarpar) mealindeki 60. ayet-i kerimesindeki kimselerin, hırsız mı, zani mi olduğu sorulunca, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  (Bunlar, namaz kılan, oruç tutan, zekât veren kimse olup "acaba ibâdetlerimiz kabul olmadı mı" diye korkarlar.) [Tirmizî]
  Sonsuz mutluluk için

  Allah korkusu, ebedi saadete kavuşturucu büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Allah ve Resulünü herşeyden daha çok sevmiyen iman etmiş olmaz.) [Buharî]
  (Allah korkusu ile kalbi ürperenin, ağaçtan yaprak dökülür gibi, günahları dökülür.) [Beyhekî]
  (Günahlarını hatırlayıp ağlıyan, hesap görmeden Cennete girer.) [İ.Gazali]
  (Allah korkusu her hikmetin başıdır.) [Taberânî]
  (Allahtan hakkıyle korksaydınız, cehilsiz ilme kavuşurdunuz.) [İbni Sünni]
  (Allahtan korkandan, herşey korkar. Korkmayan ise, her şeyden korkar.) [Ebuşşeyh]
  (Aklın çok olması, Allah korkusunun çokluğu ile belli olur.) [İbni Muhber]
  Allahtan korkan kimse, Onun emir ve yasaklarına riayet eder. Hiç kimseye zararı dokunmaz. Kendine edilen kötülüğe sabreder. Kusurlarına tevbe eder. Çalışırken, alış veriş ederken, kimsenin hakkını yemez. İlim ve ahlâk sahiblerine saygı gösterir. Arkadaşlarını sever ve kendini sevdirir. Kimseyi çekiştirmez, kimseye sert davranmaz. Malı ve mevkii herkese iyilik etmek için ister. Kendini beğenmez. Allahü teâlânın her an, gördüğünü ve bildiğini düşünerek hiç kötülük etmez. Kısaca, Allahü teâlâdan korkan, herkese faydalı olur. (Faideli Bilgiler)
  Sevgi ve düşmanlık

  Müslüman, gafletle yaşamamalı, her niyeti, her işi, dostluğu, düşmanlığı yalnız Allah rızası için olmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Üç şey imanın tadını artırır: Allah ve Resulünü herşeyden çok sevmek, kendisini sevmiyen müslümanı Allah rızası için sevmek ve Allah düşmanlarını sevmemek.) [Taberânî]
  (İbadetlerin en kıymetlisi, Allah için sevmek ve Allah için düşmanlıktır.) [E. Davüd]
  (Sevdiğini yalnız Allah için seven, imanın tadına kavuşur.) [Taberânî] 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Allahtan kork deniliyor. Sevmek korkmaktan daha iyi değil midir?

  Reklam  sevdigini allah için sevmek açıklama+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi