Medineye girince ne yapılır? Peygamber efendimizin kabri şerifini ziyaret etmenin fazileti nedir?...

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Medineye girince ne yapılır? Peygamber efendimizin kabri şerifini ziyaret etmenin fazileti nedir?... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Medineye girince ne yapılır? Peygamber efendimizin kabri şerifini ziyaret etmenin fazileti nedir?...

  Reklam  Medineye girince ne yapılır? Peygamber efendimizin kabri şerifini ziyaret etmenin fazileti nedir?...

  Forum Alev
  Medineye girince ne yapılır? Peygamber efendimizin kabri şerifini ziyaret etmenin fazileti nedir? Nafile hac mı yapmalı yoksa muhtaç müslümanlara yardım mı etmeli?
  CEVAP
  Medîne’ye girerken ihrâma girilmez. Mekke’de ihrâmlı iken olan yasaklar, Medîne’de yasak değildir. Medîne şehri uzaktan görülünce salât ve selâm getirilir. Sonra, (Allahümme hâzâ haremü Nebîyyike ve mehbitü vahyike femnin aleyye biddühûli fihi vec’alhü vikâyeten li minennâr ve emânen minel azâb vec’alni minelfâizîne bi şefâatil Mustafâ yevmelmeâb.) denir. [Bu duânın arapça aslı......sayfadadır.]

  Hac yaptıktan sonra, Medîne-i münevvereye gidip, Resûlullahın mübârek kabrini ziyâret etmek lâzımdır. Medîne’ye girince, yalnız kabr-i Nebîyi ziyâreti niyet etmelidir. Mescid-i Nebîde bir namaz, başka yerlerdeki bin namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikr ve Kur’ân-ı Kerîm okumak gibi ibâdetler de böyledir.
  Şehre veya Mescide girmeden önce gusül abdesti alınır. Güzel ve alkolsüz koku sürünülür. Yeni, temiz elbise giyinilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyâlarını bir yere yerleştirdikten sonra, o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek, boynu bükük, kalbi kırık olarak; (Bismillah ve alâ Milleti Resûlillah) der ve hicret gecesi gelmiş olan (İsrâ) sûresinin sekseninci ayetini ve namazda okunan salavât-ı şerîfleri okuyarak ve (Vagfir lî-zunûbî veftah lî ebvâbe rahmetike ve fadlike) diyerek mescide gelir. Bâb-ı selâmdan veya bâb-ı Cibril’den mescide girip, minber yanında iki rek’at Tahıyyetül mescid namazı kılar. Minberin direği sağ omuzu hizâsına gelmelidir. İki rek’at da şükr namazı kılar. Duâdan sonra edeple kalkıp Hucrei Seâdete gelir. Muvâcehe-i Saâdet duvarına karşı, arkasını kıbleye dönerek,
  Resûlullah’in mübârek yüzüne karşı, iki metre uzakta, edeple durur. Resûlullahın kabr-i şerîfinde diri olduğunu, kendisini gördüğünü, selâmını duâlarını işittiğini ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünür. (Esselâmu aleyke yâ seyyidî, ya Resûlallah ...) diyerek ... sayfadaki duâyı okur. Emanet olan selâmları söyler. Sonra salevât okuyup, dilediği duâyı yapar. Sonra yarım metre sağa gelip, (Esselâmu aleyke yâ hilîfeti Resûlillah ...) diye başlayan ... sayfadaki uzun duâyı okuyarak Hazret-i Ebû Bekr’e selâm verir. Sonra yarım metre sağa gidip, hazret-i Ömer’e de ... sayfadaki duâyı okuyarak selâm verir. Sonra kendine ve ana babasına ve duâ etmesini istemiş olanlara ve bütün müslümanlara duâ eder. Sonra yine Resûlullahın mübârek yüzünün karşısına gelir ... sayfadaki duâyı okur ve dilediği duâları yapar. Sonra Ebû Lübâbe hazretlerinin kendini bağlayarak tevbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada ve Ravda-i mutahhara nâfile, kaza kılar. Tevbe ve duâ eder. Dilediği zamanlarda (Mescid-i Kubâ ) ve (Mescid-i Kıbleteyn) Uhud şehîdleri ve Bakî’deki mezârları ve birçok meşhûr mübârek yerleri de ziyâret etmelidir.
  Mescidde iki rek’at namaz kıldıktan sonra, Hücre-i saâdete gelip, mübârek yüzüne karşı döner. Diri iken olduğu gibi huzûrunda edep ile durup, salât ve selâm verir ve dinimizin bildirdiği duâları okur. Kabr-i Seâdeti ziyâret için uzaklardan gelmek de sünnettir. Hadîs-i şerîfler de buyuruldu ki:
  (Bir kimse beni ziyâret etmek için gelse ve başka bir şey için niyeti olmasa, kıyâmet günü ona şefâat etmemi hak etmiş olur.) [Müslim]
  (Hac edip kabrimi ziyâret eden, beni diri iken ziyâret etmiş gibi olur.)[Taberâni]
  (Hac edipte, kabrimi ziyâret etmeyen beni incitmiş olur.)[Dârekutnî]
  (Kabrimi ziyâret edene şefâatim vâcib oldu.)[İbni Huzeyme]
  (Kabrimi ziyâret edene şefâ’atim helâl oldu.)[Bezzâr]
  (Bana selâm verene, bende selâm veririm.) [Beyhekî]
  (Kabrimin yanında, benim için okunan salevâti işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir.) [İ.Ebî Şeybe]
  Hacca giden fakîr, Mekke’ye gidinceye kadar nâfile ibâdet yapmaktadır. Nâfile sevâp almaktadır. Mekke şehrine girince hac etmesi farz olur. Zengin ise, memleketinden hac için çıktığı ânda farz sevâbı kazanmaktadır. Farzın sevâbı, nâfilenin sevâbından daha çoktur. Fakîri memleketinde ihrâma girerek yola çıkarsa, yolda da farz sevâbı kazanarak, zenginin sevâbına kavuşur. Anası veya babası kendisine muhtaç olmayan bir kimse, onlardan izinsiz farz olan hacca gidebilir, fakat nâfile olan hacca gidemez.
  Cami, Kur’ân-ı kerîm kursu ve benzeri, islâma fâidesi olan işleri yapmak, nâfile hac ve umreden daha sevâptır. Nâfile hac ve umre yaparken harcanan paralar, müslüman muhtaçlara veriliyorsa, nâfile hac ve umre yapmak, kendi memleketinde sadaka vermekten daha efdal olur. Çünkü, hem mal ile, hem de beden ile ibâdet yapılmaktadır. (Hacda bir farzı veya vâcibi özürsüz terk etmemeli veya harâm, mekruh işlememeli. Aksi halde, nâfile hac ve umre yapmak sevâp değil günâh yapmak olur.) [Makâmâti mazhariyye]
  Yazı (kitap, gazete, mecmua) ile, radyo ve TV ile islâmiyyete hizmet etmek, nâfile hac ve umreden daha hayırlıdır. Böyle cihâd hizmeti olmayanlar için, memleketinde fakîr, muhtaç ve Sâlihlere yahut seyyitlere ve Ehl-i Sünnet bilgilerini yayanlara yardım etmek, nâfile hacdan ve camî, Kur’ân-ı kerîm kursu ve benzeri hizmetleri yapmaktan daha sevâptır. 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: Medineye girince ne yapılır? Peygamber efendimizin kabri şerifini ziyaret etmenin fazileti nedir?...

  Reklam  medineye girin ce yapılması gerekenler diye bir görev listesi yok fakat peygamberimizin hadisleri var özellikle kabri ile ilgili peygamberimizin kabrinin ziyaret edilmesinin faziletleri ile ilgili hadisler vardır+ Yorum Gönder
medinede ne yapılır,  medinede neler yapılır,  umrede medinede ne yapılır,  medineden ne alınır,  medinede okunacak dualar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi