Arasat, arasat meydanı ne anlama gelmektedir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Arasat, arasat meydanı ne anlama gelmektedir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Arasat, arasat meydanı ne anlama gelmektedir?

  Reklam  Arasat, arasat meydanı ne anlama gelmektedir?

  Forum Alev
  Arasat, arasat meydanı ne anlama gelmektedir?

  ARASAT: Kıyamet gününde insanların toplanacağı yerin bir adı.

  Arsa kelimesinin çoğulu olan arasât, “Üzerinde bina bulunmayan boş arazi parçaları” anlamına gelir. Kur'an'da zikredilmeyen bu kelime, hadislerde sözlük manasıyla kullanılır. (bk. Buharı, “Meğâzî”, 8.)

  Arasat, ilk devir kelâm kaynaklarında (bk. Kâdî Abdülcebbâr, s. 425.) ve daha sonraki bazı eserlerde, kıyametin kopmasından sonra diriltilecek olan insanların dünyada yaptıkları bütün fiillerden sorguya çekilmek üzere sevkedilecekleri yerin adı olarak kullanılmış ve dinî kültürümüzde bir terim haline gelmiştir. (bk. İbn Kesîr, en-Nihâye, I, 261: a.mlf., Tefsîr, III, 470.)

  “Arasâtü'l-kıyâme”, “Arsa-i mahşer” ve “Yevm-i Arasât” şekillerinde hem toplanma yeri hem de toplanma gününün adı olarak kullanılan arasât, Türk din kültüründe özellikle mevlid okunurken veya dua yapılırken, “Şefîü'l-arasât” (arasât gününün şefaatçisi.) veya “Şefîü'l-usât fî yevmi'l-arasât” (arasât gününde günahkârların şefaatçisi.) söyleyişlerinde Hz. Peygambere (sav) verilen unvanlar arasında zikredilir. (bk. Yusuf Şevki Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991: 3/335.)

  Bibliyografya:

  1- Türk Lügati, III, 492-493.

  2- Buhâri. “Meğâzî”, 8.

  3- Kâdî Abdülcebbâr. Şerrıu'l-Uşûli'l-hamse, s. 425.

  4- İbn Teymiyye, Mecmû'u fetâvâ, IV, 303.

  5- İbn Kesîr. en-Nihâye, I, 261.

  6- İbn Kesîr. Tefsîr, III, 470.

  7- Kâdîzâde Ahmed b. Mehmed Emin. Ferâidü'l-fevâid, İstanbul, ts. (Cemâl Efendi Matbaası), s. 165.  Sorularla İslamiyet
 2. 2
  DURİE
  Bayan Üye

  Cevap: Arasat, arasat meydanı ne anlama gelmektedir?

  Reklam  Arasat Arap.a bir kelime olup arsa kelimesinin çoğuludur. Arasat insanların öldükten sonra sura üflenip insanların tekrar dirilip toplanacağı yerlerden birinin ismidir.+ Yorum Gönder
kıyamet günü insanların toplanacağı meydanın adı nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi