Trabzon şivesi

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Karadeniz Bölgesi Bölümünden Trabzon şivesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Trabzon şivesi

  Reklam  Trabzon şivesi

  Forum Alev
  A


  Abdesluk : Ev içinde üzerinde abdest alınan leğen.
  Aca : Acaba.
  Afgurmak : Havlamak.
  Aha : İşte.
  Amofti (homarta) : Yabani yer çileği
  Analis : Yumuşama.
  Ander : Değersiz,işe yaramaz.
  Angona : Zehirsiz kısa boyda bir yılan türü.
  Anis : Yüksek kesimlerde yetişen bodur bir ağaç türü.
  Aruk : Zayıf,çelimsiz,sıska.
  Aşana : Köy evlerindeki geniş yeme-içme yeri.
  Avat : Geniş yapraklı bir tür diken.
  Ayam : Hava durumu.

  B  Badama : Köy evlerinin önündeki sofa.
  Bakla : Fasulye
  Bakraç : Kova.
  Bansi : Hayvan yemliği
  Behrenk : Üstü örtülü su kanalı.
  Berinnemek : Genellikle soğuk su veya hava ile ilk temasta yaşanan ürperti-irkilme
  Bezleme : Saçta pişirilen ince yassı ekmek.
  Biçki (bıçkı): Odun kesmeye yarayan testere.
  Bitige : Çok küçük , az.
  Bolaki : İsterim ki ,dilerim ki.
  Bostan : Salatalık
  Buldur : Geçen yıl.
  Burşunda : Kavrulmuş arpanın öğütülmesiyle elde edilen un ve sıcak sudan oluşan karışıma pekmez yada yağ karıştırılarak yapılan yemek.

  C-Ç  Campil : Elfeneri ampulü.
  Ceyran : Elektrik
  Çakaloz : Sincap.
  Çalbara : Küçük bakır tencere.
  Çangal : Bitkilerin kurutulduğu, yere dikilmiş dallı ağaç gövdesi.
  Çaplama : Çit.
  Çapula : Ayakkabı.
  Çaştak : Salatalık,kabak gibi sebzelerin yetiştirildiği,dallarla örülü yer.
  Çayan (zağana) : Yengeç
  Çencik : Kapı ve pencerelerin kilitlenmesine yarayan küçük çengel.
  Çeten (çöten) : Mısır koymak için yapılmış derme çatma ambar.
  Çıngıl : Ağaç üzerine çakılıp çekilmesini sağlayan demir aygıt.
  Çıtıman : Biçilmiş mısır bitkisinden yapılmış bağ (demet).
  Çivit : Meyve çekirdeği.
  Çolbaz : Beceriksiz.
  Çortluk : Dikenlerle kaplı, girilmesi zor yer.
  Çömen : Mısır bitkisi demetlerinin birbirine dayandırılmasıyla oluşturulan küme.
 2. 2
  Mattet
  Usta Üye

  --->: Trabzon şivesi

  Reklam  D
  Daraba : Ahırdaki hayvanları birbirlerinden ayıran tahta engel.
  Darı : Mısır.
  Dastar : Yün veya kıl ile dokunan bir çeşit kilim
  Dırmaç : Yük taşımaya yarayan,iplikle dokunmuş uzun şerit.
  Dimla : Az,biraz.
  Dümbelek : Davul gibi vurmalı çalgı.
  Düve : 1 yada 2 yaşında genç inek


  E


  Ediş : Gürültü,ses.
  Eğercek : Yün eğirmeye yarayan alet.
  Ekşili : Turşu.
  Enük : Köpek yavrusu.
  Erşin (eğşin) : Köz karıştırmaya veya sac bazlama çevirmeye yarayan spatula biçiminde demir araç.
  Eşka : Gölge.
  Evza : Kibrit


  F


  Faraş : Küçük kürek
  Ferbela : Entarinin etek kısmına yapılan fırfır.
  Ferister : Küçük sepet.
  Ferük : Piliç.
  Fırçette : Hayvan gübresinin ahırdan dışarı atılması için yapılmış delik.
  Firahti (fıraklı) : Bahçe ve arazi etrafını çevreleyen genellikle tahtadan yapılan çit.
  Fisil : Taze soğan.
  Folluk : Tavuğun üzerine çöküp yumurtladığı yardımcı yumurta.
  Foti : Çukur.
  Furunkurusu : Fırında kurutulmuş mısır.
  Fuzan : Hububatın kepeği.

  G
  Gaban : Yamaç.
  Gazel (gazal) : Kuruyup dökülmüş ağaç yaprağı. (genellikle ahırlarda üzerinde hayvanların yatması için serilir.)
  Gelber : Toplamaya yarayan aygıt.
  Gelder : Bkz. Kertel.
  Gıdık : bkz.şelek
  Glavu : Kesici araçların keskinlik durumu.
  Gosu (gosi) : Kuluçkaya yatmış tavuk.

  Gotila : Ense.
  Görüm : Gelinin kocasının kız kardeşi.
  Göscek : Gözlük
 3. 3
  Mattet
  Usta Üye
  H  Haçan : Madem ki.
  Handoşira : Kirpi.
  Harar : Büyük çuval.
  Hartama : Eskinde yapılarda çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
  Hışır : İşe yaramaz,yıkık,viran.
  Hızan : Çoluk-çocuk
  Hızar : Büyük testere.
  Horom : Bkz. Çömen.
  Hoşafliza : Kertenkele.
  Hurek : Baykuş.


  I-İ


  Iba : Nem, rutubet
  İfteri: Eğrelti otu.
  İlistir : Büyük süzgeç.
  İs : Akıl
  İskemle : Tahtadan yapılmış alçak tek kişilik oturak. Bir çeşit sandalye.
  İsriç : Bir ağaç türü.
  İstif : Lahana ve fasulye ile yapılan bir yemek.
  İşkebit : Eşek arısı.
  İşlik : Gömlek.
  İşmar : El ile işaret etme,çağırma.
  İvez : Sivrisinek.
  İzimlang (izimlan) : Taze sürgünleri yenilebilen bir tür dikenli bitki.


  K


  Kafkal : Fındık tanelerini koçanından ayırma.
  Kangel : Eğri.
  Kapaniza (kapan) : Kuş veya fare yakalamak için kullanılan mekanizma (tuzak)
  Kaput (gabut) : Ceket, kaban türü kalın giysi
  Karak : Kapı veya pencerelerin kilitlenmesi için kullanılan çengelli araç.
  Karavu : Meyve toplarken dalları çekmeye yarayan çengelli uzun dal(sopa)
  Karganak : Değirmen taşına mısırın akmasını sağlayan,taşın üzerine sürtünen tahta.
  Karniluk : İşkembe.
  Kartobi : Patates.
  Kaş : Yamaç,uçurum.
  Kaybana : Sevilmeyen,istenmeyen.
  Kelek : koyun-keçi gibi hayvanların boynuna asılan sac zil
  Kelem : Bkz. Uli.
  Kelep : Yumak
  Kemçük : Elma, armut gibi meyveleri yenildikten sonra kalan kısım.(artık)
  Kenef : Tuvalet.
  Kepengi : Evden Ahıra inmek için kullanılan kapak.
  Kerenti : Tırpan.
  Kermone (kirman) : Yün eğirme aracı.
  Kertel : İneklerin içinde yem yediği kap.
  Keski : Kalemtıraş.
  Kıdım : Çok az miktarda olan. Kız çocuğu anlamında da kullanılır.
  Kırnap : İp, ip parçası
  Kilostor : Tahtadan yapılmış kapı sürgüsü.
  Kobi : Küçük köpek türü.
  Kodofla : Mısır koçanı yaprağı.
  Kohle : Salyangoz.
  Kolik : Kerestelik ağaç.
  Komar : Kısa boylu bodur çalılık.(Ormangülü)
  Komri : İskemle
  Kopça : Düğme.
  Korkotila : Büyük bir solucan türü.
  Korsa : Evin içinde köşe başında odun konulan yer.
  Korzil : Hayvan yiyeceğinin üzerinde doğrandığı odun parçası.
  Kosu : Kuluçkaya yatmış tavuk.
  Koşa : Patlamış mısır.
  Koşama : Avuç dolusu.
  Kot : Mısır ve fasulye ağırlığını ölçmeye yarayan beş kiloluk ölçek.
  Kotoş : Mısır koçanı.
  Kozer : İçerisinde kedinin yemek yediği odundan yapılmış yontma kap.
  Kozik : Kabuğu soyulmuş,taşınmaya hazır kütük.
  Köhle : Pire.
  Kömre (kemre) : Hayvan gübresi.
  Kön : Deri
  Kudal : Kazanda pişenleri karıştırmaya yarayan uzun odun.
  Kudene(güdene) : Ayıklanmış mısırdan geri kalan odunsu kısım
  Kuguvak : Yenilebilen bir tür mantar.
  Kukus : Tuz,dolu tanesi.
  Kukuvak : Mantar.
  Kuplas : Yüzüstü durma.
  Kurebi : Diken kesmeye yarayan küçük balta.
  Kurut : Çökeleğin kurutulmuş şekli.
  Kusa : Siğil.
  Kuş lastiği : Sapan.
  Kuz : Kuzey
 4. 4
  Mattet
  Usta Üye
  L


  Labaza : Geniş yapraklı,yabani bir ot.
  Lalak : Çevresinde olup bitenlere duyarsız,zor anlayan.
  Langi : Uçurum.
  Lapçin(lepcük) : Yassı.
  Lazıt : Mısır.
  Lenger : Tabak.
  Levor : Etkileyici kokusu olan yabani bir ot.
  Lifoz : Dağ çileği.
  Limanda : İkiz.
  Longoz (langoz) : Derin, dipsiz kuyu. Kör, karanlık kuyu.


  M
  Madirka : Çekiç
  Manca : Koyu kabak veya lahana yemeği.
  Melevücen : Bkz. İzimlang.
  Merek : Hayvan yiyeceği (sap, saman, ot) veya gazel konulan baraka.
  Mertek : Ev yapımında kullanılan büyük kalas.
  Meşebe (meştebe) : Maşrapa
  Mile (misket-mıras) : Çocukların oynadığı cam yada metal küre (bilye).
  Mintan : Gömlek - bluz
  Mizir : Cimri
  Mol : Bitki topluluğu.(Örneğin; Fındık Molü)
  Mora : Çilek.
  Mudara : İşe yaramaz,güçsüz.
  Murç : Genellikle taş kırma yada odun yarma işinde kullanılan büyük çivi

  N


  Navlun : Yol parası, araç kirası-ücreti.
  Nakıs : Eli sıkı (pinti, cimri).


 5. 5
  Mattet
  Usta Üye
  O-Ö


  Oğli : Erkek çocuğu.
  Otluk : Mısırın ineklere yedirilen kurutulmuş gövdesi ve yaprakları.
  Öksoğu : Ucu yanmış,köz olmuş odun.
  Ömen : Çocuk oyunlarında başlama çizgisi.


  P


  Panti : Bkz. Bansi
  Payanda : Desteklemek amacıyla yanlardan dayanmış direk.
  Pelit : Meşe ağacı.
  Peşko(pöşke) : Saç soba.
  Petaliza : Kelebek.
  Pırtı : Elbise
  Pileki (Bileki) : Üzerinde ekmek pişirilen ocak taşı.
  Pitil : Buzağı kursağı.
  Pontul : Pantolon
  Puspuran : Büyük sıçan.


  R  Rızi : Kara lahana bitkisinin gövdesinin içindeki yenilebilen kısım.
  Riğoz (Verauz) : Evlerin arka tarafındaki dar aralık.


  S-Ş


  Sap : Biçilmiş mısır bitkisi.
  Sayfan : Genellikle evden uzak arazilerde geçici barınak olarak yapılan derme çatma yapı.
  Sazluk : Bataklık.
  Sef : Yanlış
  Sekmen : Bkz. İskemle.
  Serender : Hububatın konulduğu, direkler üzerine yapılmış serin depo.
  Silikta : Tavada yapılan zeytinyağlı küçük pide.
  Simla : Gözün kenarında birikmiş tortu.
  Sinakliza : Ateşböceği.
  Sini : Üzerinde yemek yenilen genişçe tepsi
  Sirke : Bit yumurtası.
  Solak : Sol elini kullanan.
  Somar : Yeşil renkli, geniş yapraklı bir bitki.
  Suğnis etme : Yemeğin tencerenin dibine tutması,yanması.
  Suluk : Eski evlerde lavabo yerine kullanılan bölüm.
  Sumul : Ekmek kırıntısı.
  Sumur : Sıcak mısır ekmeğinin içine yağ ve şeker konularak hazırlanan yemek.
  Supramak : Yontmak.
  Surgu : Fermuar.
  Şafla : Ağız akıntısı,salya.


  T

  Taflan : Kiraza benzeyen çekirdekli bir meyve.
  Teçir : Sığırların ticaretini yapan kişi.
  Tekir : Bkz. Serender
  Temreğü : Egzamaya benzeyen bir cilt hastalığı.
  Tentene : Dantel
  Terek : Kapaksız mutfak dolabı.
  Tevek : Salatalık, kabak veya üzüm gibi bitkilerin uzun kolları(dal)
  Tirma : Ayran ve mısır unundan yapılan muhallebi kıvamında bir yemek.
  Tirmaç : Bkz Dırmaç. Yük taşımaya yarayan,iplikle dokunmuş uzun şerit.
  Tirmuk : Hayvan gübresini atmaya yarayan demir aygıt.
  Tohli(toklu): Bir yaşındaki erkek koyun.
  Tumbi :Tümsek


 6. 6
  Mattet
  Usta Üye
  U-Ü


  Uli : Bkz. Rızi.
  Urba : Bkz.Pırtı.
  Uşak : Çocuk
  Üğleşmek : Oyalanmak suretiyle geçikmek. Eğleşmek.
  Üğo : Eğe.
  Üsküt : Küsmüş,sessiz

  V


  Varagel : Teleferik.
  Vindo : Kan emici büyük sinek.
  Vizora : Biberon.
  Vumbura : Yaban arısı


  Y


  Yaba : Ucu iki çatallı dal. Genellikle çamaşır ipinin yerden yükseltilmesi için kullanılır.
  Yal : Otların kazanda kaynatılmasıyla hazırlanan hayvan yiyeceği.
  Yalak : Ağaçtan oyulmuş hayvanların su içtiği büyük oluk.
  Yavşan : Dallarından süpürge yapılan bodur bitki.
  Yaylim : Otlak.
  Yazgı : Küçük saplı et doğrama baltası.
  Yeygü : Çeşitli otların karışımıyla elde edilen hayvan yiyecek türü.
  Yüklü : Hamile.


 7. 7
  Mattet
  Usta Üye
  Z


  Zağar : Köpek.
  Zefketmek : Alay etmek,küçümsemek.
  Zibil : Çöp.
  Zirze : Menteşe.
  Ziyer : Öyle ki,öyle olsa gerek,
  Zizil : Küçük solucan
  Zumur : Bkz. Sumur.


+ Yorum Gönder
akçaabat şivesi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi