Ahi Yusuf Tekkesi (Turhal)

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Karadeniz Bölgesi Bölümünden Ahi Yusuf Tekkesi (Turhal) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Ahi Yusuf Tekkesi (Turhal)

  Reklam  Ahi Yusuf Tekkesi (Turhal)

  Forum Alev


  Ahi Yusuf Tekkesi (Turhal)
  Semercilerin piridir. Amasya yolunda, Erkek Kuran Kursu bina­sı arkasındadır. Hem tekkesi hem de yatırı bulunmaktadır. Vefat ta­rihi: H.723/M.1324 'dür. Bu tarih türbenin doğu girişindeki giriş ka­pısı üzerindeki kitabede mevcuttur. Turhal'a H.701/M.1301 yılın­da gelmiştir. Tekkesinin önünde imarethane (Aşevi) yaptırarak, fakir­lerin istifadesine sundu. Bu aşevinden Turhal Medresesinde okuyan öğrenciler ile Turha1'dan gelip geçen garip yolcular da istifade eder­di. Dazya(Gümüş top) köyündeki değirmen ve çevre köy gelirleri ona aittir. Yeşil ırmak kenarındaki, eski tarihi Karataş hamamı da ona aittir. Hamamın yapılış tarihi 1315'dir.
  Kendi geçimini, bugün kuş cenneti olan ve koruma altına alınan kaz gölü çevresinden getirttiği kamışlarla yaptığı hayvan semerlerin­den temin ederdi.Bu yüzden mesleğin piri olarak kabul edilir .Ahi Yusuf odun taşıyan hayvanların sırtlarındaki yaraları görünce bun­dan son derece rahatsız olup üzülmüş,bu hayvanların yaralarına ça­re bulmak için gece gündüz düşünmüş. Sonunda kendi buluşu olan 'Semer'i icat etmiştir. Semercilerin piridir.
  Türbe kare mimari plana göre yapılmıştır. ilhanlı eseridir. Girişi kuzey tarafındaki kapıdan yapılır. 1934 yılında bucak müdürlüğü yapan Hakkı Efendi Ahi Yusuf türbesini yıkmak istedi. Ancak kub­besini yıktırabildi. Felç oldu. Hastaneye kaldırıldı. Kazma vuran işçilerden ikisi damdan düşerek, biri de pencereden düşerek öldü­ler. 723 senesinde inşa edilen türbe ilhanlı eseridir. Tekkenin güne­yinde çilehane mevcuttu. Bilahare bu çilehane yıktırılmıştır. Duvar­la da kapatılmıştır. Tekkenin kubbesi yıkıldıktan sonra bugünkü ah­şap kırlangıç çatı yapılmıştır. Güney-kıble cephesinde bu yıkım işi ile ilgili izler mevcuttur. Kuzey cephesinde -kırık üç parça mermer kitabede-Ammere hazihil mergadil mübareke lişşeyhil zahit Ahi Yu­su (Kadesallahu sırruhu) fişehri şaban sene selase işrın ve sebamiy­ye : ebced hesabı ile H.723/M.1323 yazılıdır. Tarih düşülmüştür. Türbenin batı cephesinde dikdörtgen iki pencere, kıble duvarında kare bir pencere mevcuttur.
  Türbe içerisindeki iki büyük kabir arasındaki sanduka şeklindeki mermerde: La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah, Bismillah ya­zılıdır. Ahi Yusuf Anadolu ahilerinden Veysel Karani'nin akrabası dır. Türbedeki keçe külah Veysel Karani'ye aittir. Tekkedeki ok, yay, sancaklar ve otuz adet Kur'an cüzi Tokat müzesine kaldırılmıştır.
  Ahi Yusuf’un yaptırdığı imarethanenin(Aşevinin) Osm. T. Cilt-1 s.543 de Çelebi Mehmet'in (annesine) ait oldugu kayıtlıdır.
  Ahi Yusuf Türbesi ile Şeyh Nurullah Türbesi arasında kubbeli mescit vardı. Bakımsızlıktan yıkılmıştır. Türbe çevresinde Ahi Yu­suf Kabristanı mevcuttu. Şehir merkezinde kabristan olmaz diye kaldırılmıştır.
  Hamama gelince Yeşilırmak kıyısında ismini taşıyan (Hamam Mah.) mahallededir. Hamam 715 tarihinde inşa edilmiştir. 1945 yı­lında 22 bin liraya Mustafa Erişkin'e (Hamamcı Mustafa'ya) satıl­mıştır. Yine halk arasında dolaşan söylenceye-rivayete göre, zaman zaman Ahi Yusuf bu tarihi hamamına gelip yıkanırdı. Çünkü bu ta­rihi hamamdan çıkan bir zat, tekke yanına-türbe çevresine gelince kaybolurdu. Bu kişinin Ahi Yusuf olduğuna inanılmıştır.
  1092 yılında Turhal'da kazalık beratı Ahi Yusuf’a verilmiştir. 2. 2
  İLKİN
  Bayan Üye

  Cevap: Ahi Yusuf Tekkesi (Turhal)

  Reklam  eskilerden biraz eli ayağı tutan biraz durumu iyi olan bu tip yerler yaptırmış en güzel şey aslında bizimle kalacak başka bir şey yok böyle yapılar yaptırarak arkasından allah razı olsun diyecek birileri olabiliyor+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi