Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasındaki ilişki

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasındaki ilişki ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasındaki ilişki 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasındaki ilişki


  Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri’ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde yapıcı olup doğruya ve yararlıya yönelmek vardır
  Atatürk İlkeleri, başlangıcından beri Türk Devrimi içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir Atatürkçülük konularını araştıran bilim adamları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta toplarlar
  Bu ilkeler, Atatürk’ün devlet anlayışına hakim olan ulus devlet, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma hedefinden kaynaklanmaktadır
  Çagdaşlaşma özgür bir devlet kurulması için yeterlidir+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi