Pamuğun ülke ekonomisindeki yeri nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Pamuğun ülke ekonomisindeki yeri nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
  1. 1
    Ziyaretçi


  2. 2
    İlk Yolcu
    Bayan Üye

    Cevap: pamuğun ülke ekonomisi içindeki yeri

    Ülkemiz dünyanın altıncı büyük pamuk üreticisidir. 1997 ve 1998 yıllarında Türkiye dünya toplam pamuk üretiminin yüzde 4,13’ünü ve yüzde 4,72’sini üretmiştir. 1999 yılında toplam üretimin yüzde 4,23’ünü, 2000 ve 2001 yıllarında ise yüzde 3,94 ve 4,19’unu üreteceği tahmin edilmektedir.

    pamuk ekim alanlarında, verim ve üretim rakamlarında dönemler ve yıllar itibariyle değişiklikler olmuştur. 1993 yılından itibaren Güneydoğu Anadolu Projesi aşama aşama tamamlanmaya başladığından beri pamuk ekim alanlarında ve üretim miktarlarında da artışlar olmuş, tersine ekonomik kriz ve pamuk fiyatlarındaki dalgalanmalar ekim alanlarını ve üretim miktarlarını azaltmıştır. Söz konusu kampanya dönemlerinde genel olarak Türkiye’deki verim artışı dünyadaki verim artışının üzerinde bulunmuş, üretim miktarımızdaki artış da dünya ortalamasından fazla gerçekleşmiştir.

    Son iki yılda pamuk ekim alanında tahmin edilen daralma Çukurova ve Ege bölgelerindeki ekim alanlarının azalabileceği ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Çukurova Bölgesinde bölge çiftçisinde diğer zirai alanlara doğru bir kaçış görüldüğü, zira yurtdışından ithal olunan pamukların büyük kısmının ve güneydoğu ve Çukurova pamuklarının kullanım alanlarına uygun olduğu ve fiyat yönünden de cazip bulunduğu belirtilmektedir.
    Antalya bölgesinin pamuk ekim alanlarında azalma görüldüğü, tarımın daha çok narenciye, yaş sebze ve meyveye yöneldiği tespiti yapılmaktadır.
    Toplam pamuk üretimi 1962 yılında 245,0 bin ton iken gittikçe artan miktarlarda olmak üzere 1998 yılında 882,1 bin tona yükselmiştir. Bu rakamın 1999 yılında 791,2 bin tona, 2000 yılında da 739,6 bin tona düşeceği tahmin edilmiştir.

    Ülkemizde pamuk verimi ortalama olarak 371 kg/ha’dan 1165 kg/ha’ya kadar yükselmiştir. Dünya ortalamalarının yaklaşık iki katı kadardır. Verim büyüklükleri büyüklük sırasıyla Antalya yöresi, Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuğuna aittir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi