Öğretmenin yapması gerekenler

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Öğretmenin yapması gerekenler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Öğretmenin yapması gerekenler 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: öğretmenin yapması gerekenler


  öğretmenin yapması gerekenler


  İyi Bir Sınıf Yönetiminde Öğretmenin Yapması Gerekenler
  Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitimde başarılı olmak için ilk adım olarak kabul edilir.Bu nedenle öğretmen liderlik rolünü ön plana çıkarmakta ve grup dinamizmini bilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yönetim ile öğretim birbiri ile bağlantılı olmaktadır. Bir bakıma sınıf yönetiminde başarılı olanlar genellikle iyi öğretmen özelliklerini taşımaktadırlar.

  Öğretim etkinliklerinin iyi bir şekilde planlanması, sınıf içi kurallara uyulması, ve sınıftaki işleyişin açık seçik belli olması da öğretmenin sınıf yönetimine katkılar sağlayabilir.

  Öğretmenin bireysel özellikleri, ders verirken kullandığı stratejiler, yöntem ve teknikler de sınıf yönetimini etkiler.Öğretmenin sınıf içi etkinlikleri iyi bir şekilde planlaması sınıf içi olaylara istenmeyen öğrenci davranışlarına önceden önlem alınmasında etkilidir.

  Öğretmen sınıf yönetiminde katı kuralların uygulanmasından çok bilgiye, sevgiye da-yalı olmalıdır. Öğretmen sınıf disiplinini, bilgisiyle öğrenciye sevgi göstermesiyle ve ona saygı duymasıyla kurmalıdır.

  Öğretmen öğrenci davranışlarını dikkatlice gözleyerek onları anlamaya çalışmalıdır. Öğrenciler kendilerini beğendirmek isterler. Öğrenciler farklı çevreden gelmekte ve farklı yeteneklere sahiptirler. Bu durumlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

  Öğretmen öğrencileri yardımlaşmaya sevk etmelidir. Onlara sınıfta güven vermeli, onları taktir etmeli, onlara değer verdiğini hissettirmelidir, onlara karşı dürüst olmalıdır. Öğrenciler farklı özellik ve yeteneklere sahip oldukları için her hangi bir durumda onları sınıfta gülünç bir duruma düşürmemelidir. Zira gülünç duruma düşürülen öğrenci çekingen olur.

  Kabahatli davranışlarından dolayı öğrenci sürekli tenkit edilmemeli, çünkü her zaman Kendini kabahatli bulur.

  Sınıfta en iyi kullanan öğretmendir. ılımlı ve öğrenciler arasında dostça bir durum oluşturmalıdır.

  İyi bir öğretmen sınıftaki farklılıkları iyi bilen ve bunu sınıf yönetiminde ve öğretim

  ılımlı ve öğrenciler arasında dostça bir durum oluşturulmalıdır.

  İyi bir öğretmen sınıftaki farklılıkları iyi bilen ve bunu sınıf yönetiminde ve öğretimin-

  de iyi bir şekilde kullanandır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi