Urla doğal güzellikler

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Urla doğal güzellikler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Urla doğal güzellikler 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: urla doğal güzellikler
  Urla, İzmir il merkezine 38 km. uzaklıkta 728 kilometrekare yüzölçümünde bir ilçedir.

  Anadolu gibi geniş bir kültür mozaiğine sahiptir. Bugün halen Urla’da 2 bilimsel kazı sürdürülmektedir.

  Bu kazılardan birisi Urla İskelesi’ndeki Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında yürütülen Limantepe,

  diğeri ise yine Urla İskelesi’nde Prof. Dr. Güven Bakır başkanlığında yürütülen Klazomenai kazılarıdır.


  Limantepe Höyüğü’ndeki kazılarda M.Ö. 4. bin Orta Kalkolatik dönemine ulaşılmıştır. Kazıların devam

  etmesi halinde daha da eski dönemlere ulaşılması beklenmektedir. Antik dönemin en önemli tarihçilerinden,

  tarihin babası Heredot tarafından bildirilen 12 Ion kentinden birisi de Klazomenai’dir. Yapılan kazılardan anlaşıldığına

  göre kent M.Ö. 950 dolaylarında kurulmuştur. Helenistik dönemde de Urla önemli bir merkez olma özelliğini sürdürmüştür.

  Bu dönemde özellikle Urla iskelesi önündeki adalar geniş çapta yerleşime sahne olmuştur. Bu dönemdeki en önemli yerleşim

  Karantina Yarımadası üzerinde bir mendirek, adanın en yüksek tepesinde bir anfi tiyatro ve bir tapınak bulunmaktadır.

  Şehrin büyük bir kısmı halen toprak altındadır ve kazılar halen devam etmektedir.
  Urla’da Klazomenai’den başka Airai ve Hipekeranos antik kentleri bulunmaktadır. Airai, Urla’nın güney kıyılarındadır ve bir ada

  üzerinde kurulmuştur. Şehrin yapı temelleri, sütunları ve lahitler halen görülmektedir. Bizans devrinde Urla’da çok yoğun

  bir yerleşim olmamıştır.
  Türkler ilk kez Urla’yı 1084 yılında Selçuklu komutanı Çakabey tarafından ele geçirmişlerdir. Ancak bu dönem

  Haçlı Seferleri nedeniyle çok kısa sürmüştür. İlk sistemli Türk yerleşmesi ise Aydınoğulları Beyliği zamanında 1330’lu yıllarda

  Aydın bey’in torunu İbrahim ve Umur Beyler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yerleşme döneminden kalan yapılar halen Urla’da

  özelliklerini koruyarak yaşamaktadırlar. XV. yüzyılda Urla, önemli bir ticaret merkezi olarak göze çarpmaktadır.
  Osmanlı döneminde de bir ticaret ve kültür merkezi olma özelliğini devam ettiren Urla, I. Dünya Savaşı’nda Yunan işgaline uğramıştır.

  12 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusu tarafından kurtarılan Urla, tekrar Türk egemenliğine geçmiştir.
  Urla tarihi özelliklerinin doğal güzellikleri ile de dikkati çeken bir yerleşim merkezidir. Urla, 40 km. uzunluğunda bir kıyı şeridine, plaj ve

  koylara sahiptir. Bunların yanında Speeleoloji (mağara bilimi) açısından da keşfedilmeyi bekleyen bakir bir alandır.
  Urla’da turunçgiller ve zeytin ağırlıklı tarımsal faaliyetler ile balıkçılık ve seracılık önemli gelir kaynaklarının başında gelmektedir.
  Henüz istenilen düzeye gelmemiş olan turizm sektörü ise halen gelişmekte olan bir sektördür.

  Günümüzde Urla’daki toplam yatak kapasitesi 1200’dür.
  İlçemiz bir bilim kenti olmaya adaydır. Bu yoldaki en önemli atılımlardan birisini 17 Kasım 1994’te İzmir Yüksek

  Teknoloji Enstitüsü (İYTE)’nün temelinin atılması ile gerçekleştirmiştir.

  Urla İsminin Kökeni :
  Halk dilindeki rivayetlere göre;
  1. Latince ve Rumca’da bataklık manasına gelen “Vurla” kelimesinden geldiği
  2. Osmanlı padişahı Mehmet Çelebi’nin komutanlarından İbrahim Bey’in sefere çıkarken kendisine “uğurola” denilmesi

  ve seferin başarılı bitmesinden sonra “Komutanım uğurlu geldi” denilmesinden türediği
  Belgelere göre;
  Evliya Çelebi’ye göre Kıdefa Kralı’nın kızı Ulice tarafından şehrin kurulduğu ve şehre “Urli” adının verildiği söylenmektedir.

  Kültür-Folklor-Edebiyat :
  Büyük İskender’den bu yana görkemli bir tarihe sahne olan Urla, doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir beldedir.

  Urla’nın en önemli tarihi kişiliklerinden birisi ünlü İon tarihçisi ve felsefecisi Anaxagoras’tır. Anaxagoras’ın diğer bir önemli

  tarafı ise gelmiş geçmiş en büyük filozoflardan biri olan Sokrates’i yetiştirmesidir. Urla’nın kozmopolit bir etnik yapısı vardır.

  Anadolu’nun her tarafından önemli göç alan Urla’nın nüfusunun büyük bir kısmını Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya,

  Yunanistan ve Arnavutluk göçmenleri oluşturur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi