Yasamanın görevi nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Yasamanın görevi nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yasamanın görevi nedir 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: yasamanın görevi ile ilgili bilgi

  1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

  2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

  3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

  4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

  5. Para basılmasına karar vermek.

  6. Savaş ilânına karar vermek.

  7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

  8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.

  9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

  10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi