Hücrenin görevi nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Hücrenin görevi nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hücrenin görevi nelerdir 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: hücrenin görevi nelerdir

  hücrenin görevi nelerdir hakkında bilgi  HÜCRENİN YAPI VE GÖREVLERİ :

  İlk defa 1665 yılında Robert Hook kendi yaptığı mikroskopla şişe mantarından aldığı kesiti incelemiştir. Gördüğü odacıklara Hücre adını vermiştir.

  HÜCRE : Canlıların en küçük yapı birimine denir.

  Hücre zar,sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 kısımda incelenir.

  HÜCRE ZARININ ÖZELLİKLERİ :

  1. Tüm hücrelerde bulunur. Bitkilerde çeper de bulunur.

  2. Mozaikli yapıdadır. Protein ve yağ moleküllerinden oluşmuştur.

  3. Seçici geçirgen özelliğe sahiptir.

  4. Esnektir. Hücre içindeki sıvı miktarına göre genişler veya daralır.

  Kısaca canlı,esnek,seçici geçirgen,saydam iki sıra yağ ve arsındaki protein moleküllerinden ibarettir.

  SİTOPLAZMANIN ÖZELLİKLERİ :

  1. Çekirdek ile zar arasını dolduran canlı ve akışkan sıvıdır.

  2. %90 nı su geri kalanı protein,yağ,karbonhidrat,madensel tuzlar ve vitaminlerden ibarettir.

  3. İçinde organelleri barındırır.

  4. Su da çözünmez. Zardan geçemez. Kolloid sıvıdır.

  ORGANEL : Sitoplazma içinde bulunan yapı ve görev birimleridir.

  Mitokondri, Endoplazmik retikulum, Ribozom, Lizozom, koful, sentrozom, Plastitler, Golgi cisimciği önemli organellerdir.

  MİTOKONDRİ : Yumurta veya çubuk şekline benzer. Çift zarı vardır. İç zar girintili çıkıntılıdır. Hücrenin enerji kaynağıdır. Hücreye gelen besin maddeleri hücresel enerjiye dönüşür. ATP ( Adenozintrifosfat) adı verilen enerji hücrelere dağılır. Gerekli yerlerde serbestçe kullanılır.

  ENDOPLAZMİK RETİKULUM :Çekirdek ve zar arasında ince kanal sistemidir. Taşıma görevi vardır. Üzerinde ribozomlar bulunur.

  RİBOZOM : Hem End.Ret. üzerinde hem de sitoplazma içinde bulunurlar.

  Küre şeklindedirler. Protein sentezler.

  GOLGİ CİSİMCİĞİ : Üst üste yığılmış torbacık şeklindedir. Bakteri dışında tüm hücrelerde vardır. Ribozomda üretilen protenin yapısını değiştirerek salgı maddesine çevirir. Bitkideki selülozu golgi cisimciği salgılar. Salgılarını depo eder.

  KOFUL : Artık maddelerin depolandığı,dışarı atıldığı yerdir. Sindirime de yardımcı olur. Bitkide büyük hayvanlarda küçüktür. Hücre yaşlandıkça kofullar çoğalır ve büyür.  LİZOZOM : Tek zarlı torbacıklardır. En çok akyuvarda bulunur. Golgi cisimciğindeki depolanmış salgıları ilgili yerlere taşır. Bunlar sindirici özellik taşır. Böylece hücre kendi kendini sindirmesini önler.

  Bazen Lizozomun zarı açılır ve hücre kendini sindirmeye başlar. Bu olaya OTOLİZ denir. Yaşlanmış hücreler böyle yok edilir. Yani lizozom enzimleri hücreyi sindirip yok eder. Hücre sindiriminde görevlidir.

  SENTROZOM : Hayvanlarda bulunur. İlkel bitkilerde de bulunabilir.

  Demet şeklinde 9 iplikçikten oluşmuştur. Bölünme esnasında her sentriol eşlenerek yavru hücrelere giderler.

  Ayrıca kamçı ve sil (kirpiksi cisim) oluşturur. Bölünme esnasında iğ iplikleri oluşturur.

  PLASTİTLER : Bitkilerde bulunur. Mitokondriye benzer. Fakat büyüktür. Hücre bölünmesinden bağımsız olarak bölünüp çoğalırlar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi