Çevrenizde ısının etkisiyle ne tür değişimler olmaktadır

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Çevrenizde ısının etkisiyle ne tür değişimler olmaktadır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevrenizde ısının etkisiyle ne tür değişimler olmaktadır 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: çevrenizde ısının etkisiyle ne tür değişimler olmaktadır
  MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ

  a)ISINMA-SOĞUMA

  * Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar.
  * Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir.
  * Örneğin;Yanmakta olan ocağın üzerinde bulunan çorba ya da yemek bir süre sonra ısınır.
  * Yiyeceklerin pişmesi ısınma ile gerçekleşir.
  * Özel karışımlı toprakların pişmesi ile seramik,porselen,kiremit,tuğla…vb. malzemeler yapılır.
  * Sıcak su ile temizlik iyi sonuçlar verir.
  * Havanın ısınması ilkbaharda bitkilerin uyanmasına neden olur.
  * Isınan hava bitkilerin gelişmesine ve tohumların çimlenmesine neden olur.
  * Demir,cam vb.maddelerin ısınması işlenmesini kolaylaştırır.
  * Isı enerjisini kaybeden maddeler soğur.
  * Madde yeterince soğursa donma ve yoğunlaşma olur.
  * Karayolları soğumanın yol açtığı buzlanma nedeniyle bozulur.
  * Soğuk havada mikroplar etkinlik göstermez,yaşamaz.
  * Soğuyan maddeler sertleşir.
  * Isınma ve soğuma olayları art arta gerçekleştirir ve sütteki mikroplar yok edilir.(Pastorize sütler)
  * Dondurulmuş besinler uzun süre saklanır.
  * Uzun süre soğukta kalan canlılar ölebilir.

  Havadaki ısınma ve soğuma;

  * Yağışların
  * Rüzgarların
  * Toprak oluşumunun
  * Şimşek ve yıldırımların oluşmasına neden olur.

  b)HAL DEĞİŞİMLERİ

  * Maddeler bir halde diğerine geçebilirler.
  * Örneğin su sıvıdır.Buzluğa koyduğumuzda Donar ve katılaşır.Isıttığımızda ise gaz halini alır.
  * İşte bu değişime Hal değişimi denir.
  * Hal değişimleri Erime,donma,buharlaşma,yoğunlaşma ve süblimleşme şeklinde olur.

  1)Erime ve Donma
  * Katı haldeki bir madde yeterince ısı alırsa sıvı duruma geçer.Bu olaya erime denir.
  * Her madde kendine göre bir sıcaklık derecesinde erir.Bu maddelerden bazıları aşağıda verilmiştir.
  *
  Madde Erime Sıcaklığı (ºC)
  Buz 0
  Civa -39
  Naftalin 79
  Tuz 800
  Demir 1532


  * Yeterince soğuyan sıvı maddelerin katı hale geçmesine de Donma (katılaşma) denir.
  * Donma olayı erimenin tersidir.Bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır.
  * Eriyen maddenin hacmi büyür.Donan maddenin hacmi küçülür.
  * Erime ile çözünme olayı çok farklıdır.
  * Erime ısı etkisi ile gerçekleşir.Çözünme ise katı maddelerin sıvı içinde çok küçük parçacıklar biçiminde dağılmasıdır.

  2)Buharlaşma ve Yoğunlaşma (Yoğuşma)

  * Yeterince ısınan sıvı maddelerin gaz haline geçmesine buharlaşma denir.
  * Buharlaşma her sıcaklık derecesinde gerçekleşir.Bundan dolayı buharlaşma derecesi yoktur.
  * Islak maddelerin kuruması; bu maddedeki suyun buharlaşarak uzaklaşması sonucunda olur.
  * Buharlaşma sırasında gerekli ısıyı veren madde ısı kaybeder;soğur.
  * Karpuz dilimi bir süre dışarıda bekletilirse yüzeyi soğur.
  * Suyu sızdıran testiler suyu soğuk tutar.

  Bazı etkenler buharlaşmayı hızlandırır.Bunlar;
  * Sıcaklığın artması
  * Yüzeyin büyümesi
  * Basıncın azalması
  * Havanın rüzgarlı olması
  * Havanın kuru olması

  Doğada Su Döngüsü

  * Yeryüzündeki sular yerle gök arasında durmadan devam eden bir döngü içindedir. Bunun nedeni suyun halden hale geçmesidir.
  * Güneşin etkisiyle buharlaşan sular gök yüzünde bulutları oluşturur. Bulutlar çok küçük su damlacıklarından oluşur.
  * Soğuk bir hava tabakasına rastlayınca ısı kaybettikleri için bulutlardan yoğuşma çoğalır.
  * Yoğuşmayla ağırlaşan su damlacıkları yer yüzüne doğru düşmeye başlar. Buna yağmur denir.
  * Bazen soğuk hava tabakası buluttaki su damlacıklarını doldurur. Bu durum kar yağmasına neden olur.
  * Dolu ise yağmur damlalarının daha soğuk bir hava tabakasına rastlayarak donması sonucu oluşur. Yeryüzüne yağışlarla tekrar dönen su yine Güneşin etkisiyle buharlaşarak gökyüzüne yükselir.
  * Böylece yeryüzündeki su, dengesi sürekli olarak korunmuş olur.


  * Gaz maddelerin ısı vererek Sıvı duruma geçmelerine Yoğunlaşma (yoğuşma) denir.
  * Kışın odadaki havada bulunan su buharı soğuk cam yüzeyine çarpar ve yoğunlaşır.Bu durumda camda sulanmalar meydana gelir.
  * Bulutlar; havadaki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşurlar.
  * Yoğunlaşan madde ısı verir…..(ÇOK ÖNEMLİ SAKIN UNUTMA)
  * Yoğunlaşma olayı;
  Suyun doğal döngüsünü
  Soğutma devrelerinin çalışmasını
  Suyun arıtılarak içme suyu olarak kullanılmasını sağlar..

  3) Kaynama

  * Kaynama; buharlaşmanın hızlı halidir.Buharlaşma olayı sının yüzeyinde gerçekleşir.
  * Kaynamakta olan bir sıvının ise her noktasında buharlaşma görülür.
  * Her madde belli sıcaklıklarda kaynar.
  * Örneğin su 100°C de, Hava -191°C de, Civa 357°C de kaynar..
  * Basıncın artması kaynama hızını arttırır.
  * Örneğin; düdüklü tencereler basınçlı olduğundan yemekler daha hızlı pişer.
  * İstanbul’da hava basıncı Ankara’dan daha yüksek olduğundan; İstanbul’da sıvılar daha yüksek sıcaklıkta kaynar.
  * Yabancı maddeler kaynama sıcaklığını arttırır.
  * Saf su 100°C de kaynarken; kireçli,şekerli,tuzlu su daha yüksek derecelerde kaynar.
  * Çorbanın kaynama sıcaklığı suyunkinden yüksektir.

  4) Bozunma (Bozulma)

  * Isı bazı maddelerin yapısında değişikliğe yol açar.
  * Isı etkisiyle maddenin yapısında olan bu değişikliğe bozunma(Bozulma)denir.
  * Örneğin; pişirilen yiyeceklerin yapısı değişir.Oda sıcaklığında bekletilen bazı yiyecekler kokuşur.
  * Isıtılan şeker kömürleşerek bozunur.
  * Odun kömürü odunun ısıtılması sonucunda oluşur.
  * Kullandığımız kömür,petrol canlı yapılarının milyonlarca yılda bozunmasından oluşur.


  NOT: Kaynama, Buharlaşma ve erime için maddenin ısı alması gerekir.
  Yoğunlaşma olayında ise maddenin ısı vermesi gerekir…….(ÇOK ÖNEMLİ)

  Hazırlayan: M.Alper DEMİR--Adnan Menderes İ.Ö.O. Sınıf Öğretmeni Köşk/AYDIN+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi