Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının görevleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının görevleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının görevleri nelerdir 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının görevleri nelerdir
  çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının görevleri nelerdir hakkında bilgi  Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyalgüvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

  ) Çalışma hayatınıdüzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcıve koruyucu tedbirler almak,

  b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,

  c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

  d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,

  e) (Değişik bent: 04/10/2000 – KHK/618, md.16; İptal : Anayasa M. 31/10/2000 – E:2000/62, K:2000/35 S. K.; Değişik bend: 16/07/2003 – 4947 S.K./11. md.) Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,

  f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,

  g) (Değişik bent: 04/10/2000 – KHK/618, md.16; İptal : Anayasa M. 31/10/2000 – E:2000/62, K:2000/35 S. K.; Değişik bend: 16/07/2003 – 4947 S.K./11. md.; Değişik bent: 15/05/2008-5763 S.K/30.md.) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,

  h) Çalışma hayatını denetlemek,

  i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

  j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,

  k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

  l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

  m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

  n) ; Değişik bent : 16/05/2006-5502 S.K./42. mad) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,

  o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,

  p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

  r) ( Ek bent: 15/05/2008-5763 S.K/30.md.) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,

  s) ( Ek bent: 15/05/2008-5763 S.K/30.md.) Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak,+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi