Güzel ahlak nasıl kazanılır

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Güzel ahlak nasıl kazanılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Güzel ahlak nasıl kazanılır 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: güzel ahlak nasıl kazanılır

  güzel ahlak nasıl kazanılır


  Bil ki, bâzı kimseler derler ki, dış azaların yaratılışı değişmediği ve
  yaratıldığı şekilde kaldığı, kısa boylu, uzun boylu olamaz; uzun boylu da
  kısa boylu olamaz ve yine güzel çirkin olamaz, çirkin de güzel olamaz,
  esasına bağlandığı gibi, batini ahlâk da değişmez, tebeddül etmez.

  Bu görüş yanlıştır: Zira eğer yanlış olmasaydı, terbiye etmenin, riyazat
  çektirmenin ve nasihat etmenin faydası olmazdı. Belki bunlar tamamen apaçık
  bâtıl olurdu ve Peygamberimiz: «Ahlâkınızı güzelleştirin.» buyurmazdı.
  Ahlakı değiştirmek niçin imkânsız olsun ki, serkeş ve hırçın hayvanları
  alıştırmakla itaatli ve uslu hâle getirirler, vahşi hayvanları
  ehilleştirirler. Bunu dış yaratılışa kıyaslamak bâtıldır. Çünkü hareketler
  iki kısımdır. Bâzıları irâdenin dışındadır. Yâni insan irâdesinin ona yolu
  yoktur. Nitekim hurma çekirdeğinden elma ağacı bitirmek mümkün olmaz.

  Fakat hurma çekirdeğini ekip bakmakla ve diğer şartları gözetmekle hurma
  ağacım bitirip meydana getirmek mümkün olur. Bunun gibi, şehvetin ve gazabın
  asıllarını insanın iradesiyle var ve yok etmek mümkün değildir. Ama te'dib
  ve terbiye etmekle ve riyazat yoluyla mutedil hâle getirmek mümkündür.
  Mümkün olduğu tecrübe ile bilinmektedir. Gerçi bâzı insanlar için zordur.
  Zor olmasının da iki sebebi vardır: Biri, yaratılışının aslında bu sıfatlar
  onun bâtınında kuvvetli yaratılmıştır. Diğeri de, uzun zaman o sıfatlara
  uyduğu için kuvvet bulmuşlar. İnsanlar te'dib ve terbiye olmak hususunda
  dört derece üzeredir.

  Birinci derece: Saf kalbli olup hiçbir şekilde kötü ahlâkı âdet
  edinmemişler. Bu kimseler çabuk ıslâh olur. Yalnız onları talim, terbiye
  edecek, onlara kötü ahlâkın âfetlerini anlatacak ve doğru yola irşad edecek
  kimseye ihtiyaçları vardır. Çocuklar küçük yaşlarında böyledir. Onların
  doğruluk anlayışı anne ve babalarının nasihatine ve terbiye şekline
  bağlıdır. O halde onları dünyaya ihtiraslı yapmamak, istedikleri gibi
  yaşamalarına müsaade etmemelidir. Yoksa onların kanına, ve günahına girmiş
  olurlar. (Manevî hayatlarını yıkmış olurlar.) Bu sebebten Hak Teâlâ buyurur
  ki: «Ey mü'minler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden
  koruyunuz.»

  İkinci derece: Bâtıl bir inancı yoktur. Ancak kötü huya uymaktadır. Bir
  müddet şehvet ve gazab peşinde gitmiştir. Fakat onlara uymanın doğru
  olmadığını bilir. Bu kimselerin ıslâhı, birincisinden daha zordur. Zira
  bunun iki şeye ihtiyacı vardır: Biri, tabiatına yerleşen kötü âdeti
  çıkarmak, diğeri de, onun yerine tohumunu ekmektir. Fakat onda istek ve çaba
  olursa, çabuk ıslâh olur, kötü ahlâktan temizlenir.

  Üçüncü derece: Uymakta olduğu huyu kötü bilmez. Adet edindiği çirkin hareket
  onun gözünde iyi görünür. Böyle kimselerin ıslah olması çok nadirdir.

  Dördüncü derece: Kötü ahlakıyla övünür, sevinir. Onu iyi bir iş olarak
  düşünür. Meselâ: «Ben bu kadar adam öldürdüm, şu kadar bozgunculuk yaptım ve
  zina yaptım» diye laf atıp övünen kimse gibi. Böylelerine gökten
  saadet ve hidayet erişmedikçe, ilaç kabul etmezler. Zira insanlar onu tedavi
  edemez+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi