Kurtuluş savaşı sonunda neler olmuştur

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Kurtuluş savaşı sonunda neler olmuştur ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kurtuluş savaşı sonunda neler olmuştur 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: kurtuluş savaşı sonunda neler olmuştur


  kurtuluş savaşı sonunda neler olmuştur


  Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. Ayrıca İstiklal Harbi ya da Milli Mücadele olarak da bilinir.

  1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.
  Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

  Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır.

  Örgütlenme dönemi: Mayıs 1919'dan, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı Nisan 1920'ye kadardır.
  Hakimiyetin sağlanması dönemi: Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.

  Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.


  Kurtuluş Savaşı'nın kısaca sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz.

  •Türk milletinin düzenli orduya olan güveni artmıştır
  •TBMM, bu zaferden sonra Londra Konferansı’na davet edilmiştir
  •Zaferden sonra Afganistan’la dostluk ve yardımlaşma anlaşması, Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi